herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

Mapa biuletynu

Dane teleadresowe
|___Dane teleadresowe
Urząd Miejski
|___Dni i godziny otwarcia
|___Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków
|___Postawy prawne działania samorządu
|___Regulamin organizacyjny
|___Regulamin pracy
|___Kodeks Etyczny
|___Porady Prawne
Organy Gminy
|___Burmistrz Kępic
|___Skarbnik
|___Zastępca Burmistrza
|___Sekretarz
|___Rada Miejska
      |___Kadencja 2014-2018
            |___ZAWIADOMIENIA NA KOMISJE RADY MIEJSKIEJ 2018
            |___ZAWIADOMIENIA NA SESJE RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH 2018
            |___PROTOKOŁY Z POSIEDZEŃ KOMISJI W KADENCJI 2014-2018
                  |___Protokoły z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa
                  |___Protokoly z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Finansów.
                  |___Protokoły z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej
            |___PROJEKTY UCHWAŁ KADENCJA 2014 - 2018
            |___ZAWIADOMIENIA NA SESJE RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH 2017
            |___ZAWIADOMIENIA NA KOMISJE RADY MIEJSKIEJ 2017 ROK
            |___PROTOKOŁY Z SESJI RADY MIEJSKIEJ 2017
            |___ZAWIADOMIENIA NA SESJE RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH 2016
            |___ZAWIADOMIENIA NA KOMISJE RADY MIEJSKIEJ 2016
            |___PROTOKOŁY Z SESJI RADY MIEJSKIEJ 2016
            |___ZAWIADOMIENIA NA KOMISJĘ RADY MIEJSKIEJ 2015
            |___PROTOKOŁY Z SESJI RADY MIEJSKIEJ 2015
            |___PROTOKOŁY Z SESJI RADY MIEJSKIEJ 2014
      |___Kadencja 2010-2014
            |___Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Kępicach 2014 rok
            |___Protokoły z sesji Rady Miejskiej rok 2013
            |___Komisja Rolnictwa, Budownictwa i Ochrony Środowiska
            |___Komisja Infrastruktury Społecznej
            |___Komisja Gospodarcza
            |___Komisja Rewizyjna
      |___Kadencja 2006-2010
            |___Protokoły z sesji Rady Miejskiej
            |___Komisja Rolnictwa, Budownictwa i Ochrony Środowiska
                  |___Posiedzenia Komisji
                  |___Protokoły Komisji
            |___Komisja Infrastruktury Społeczenej
                  |___Posiedzenia Komisji
                  |___Protokoły Komisji
            |___Komisja Gospodarcza
                  |___Posiedzenia Komisji
            |___Komisja Rewizyjna
                  |___Protokoły Komisji
            |___Komisja Statutowa
                  |___Protokoły Komisji
      |___Kadencja 2002-2006
            |___Protokoły Sesji Rady Miejskiej
                  |___PROTOKÓŁ NR XLV/2006 z sesji Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 marca 2006
                  |___PROTOKÓŁ NR XLVI/2006 Z SESJI NADZWYCZAJNEJ RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH Z DNIA 5 kwietnia 2006
                  |___PROTOKÓŁ NR XLVII/2006 Z SESJI NADZWYCZAJNEJ RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH Z DNIA 14 kwietnia 2006
                  |___PROTOKÓŁ NR XLIV/2006 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W KEPICACH Z DNIA 16 lutego 2006
            |___Protokoły Komisji Rolnictwa, Budownictwa i Ochrony Środowiska
                  |___19.04.2006 komisja rolnictwa
            |___Protokoły Komisji Infrastrutkury
                  |___18.04.2006 komisja infastruktury
                  |___09.02.2006 komisja infrastuktury społecznej
                  |___Protokół Komisji Infrastruktury z dnia 13-10-2005r
            |___Protokoły Komisji Gospodarczej
                  |___13.02.2006 komisja gospodarcza
            |___Protokoły Komisji Rewizyjnej
      |___Kadencja 1998-2002
      |___Kadencja 1994-1998
      |___Kadencja 1990-1994
      |___Informacja o komisjach Rady 2014 rok
      |___Informacja o komisjach Rady 2013 rok
      |___Informacje o komisjach Rady 2012 rok
      |___Informacje o komisjach Rady 2011 rok
            |___Komisje Rady w miesiącu listopadzie 2011 roku
            |___Komisje Rady w miesiącu pażdziernik 2011 roku
            |___Komisje Rady w miesiącu wrzesień 2011 roku
            |___Komisje Rady w miesiącu lipiec 2011 roku
      |___Informacja o sesjach Rady Miejskiej 2014 rok
      |___Informacja o sesjach Rady Miejskiej 2013 rok
      |___Informacje o sesjach Rady Miejskiej 2012 rok
      |___Informacje o sesjach Rady Miejskiej 2011 rok
      |___Projekty uchwał Rady Miejskiej 2017 rok
      |___Projekty Uchwał Rady Miejskiej 2014 rok
      |___Projekty Uchwał Rady Miejskiej 2013 rok
      |___Projekty Uchwał Rady Miejskiej 2012 rok
      |___Projekty Uchwał Rady Miejskiej 2011 rok
|___Referaty i samodzielne stanowiska
      |___Obsługa prawna
Akty Prawa Miejscowego stanowione przez gminę
|___Uchwały
      |___Uchwały Rady Miejskiej - 2018
      |___Uchwały Rady Miejskiej - 2017
      |___Uchwały Rady Miejskiej - 2016
      |___Uchwały Rady Miejskiej - 2015
      |___Uchwały Rady Miejskiej - 2014
      |___Uchwały Rady Miejskiej - 2013
      |___Uchwały Rady Miejskiej - 2012
      |___Uchwały Rady Miejskiej - 2011
      |___Uchwały Rady Miejskiej - 2010
|___Zarządzenia
      |___rok 2018
      |___rok 2017
      |___rok 2016
      |___rok 2015
      |___rok 2014
      |___rok 2013
      |___rok 2012
      |___rok 2011
      |___rok 2010
      |___rok 2009
      |___rok 2008
      |___rok 2007
      |___rok 2006
            |___Zarządzenie nr 59/06 Burmistrza Kępic z dnia 05.07.2006 r. w sprawie nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Kępice przeznaczonej do sprzedaży
            |___Zarządzenie nr 49/06 Burmistrza Kępic w sprawie powołania komisji przetargowej
            |___Zarządzenie na 48/06 Burmistrza Kępic z dnia 26.06.2006r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
            |___Zarządzenie nr 47/06 Burmistzrza Kępic z dnia 26.06.2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
            |___Zarządzenie nr 46/06 Burmistrza Kępic z dnia 21 czerwca 2006r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej, przeznaczonej do sprzedaży w miejscowości Kępice
            |___Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 42/2006 Burmistrza Kępic z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006
            |___ZARZĄDZENIE Nr 41/06 Burmistrza Kępic z dnia 19 maja 2006 r. W sprawie powołania Komisji Przetargowej
            |___Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 28/2006 Burmistrza Kępic z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006
            |___Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 21/2006 Burmistrza Kępic z dnia 14 kwietnia 2006 rokuw sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2006
            |___Zarządzenie nr 24/06 Burmistrza Kępic z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dot."Przebudowa części budynku- adaptacja pomieszczeń na remizę OSP w Biesowicach"
            |___Zarządzenie nr 37/06 z dnia 11.05.2006 r. w sprawie nieruchomości lokalnych stanowiących własnośc Gminy Kępice przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Przytocko
            |___Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 18/2006 Burmistrza Kępic z dnia 5 kwietnia 2006 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2006
            |___Zarządzenie nr 13/2006 Burmistrza Kępic z dnia 30 marca 2006r w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006
            |___Zarządzenie nr 33/2006 Burmistrza Kępic z dnia 4 maja 2006 r. w sprawie zmian zarządzenia nr 116/2004 Burmistrza Kępic z dnia 2. 12. 2004 r.
            |___Zarządzenie nr 32/06 Burmiastrza Kępic z dnia 4 maja 2006 r.w sprawie powołania Komisji przetargowej
            |___zarządznie nr 27/06 w sprawie nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność GK przeznaczonej do sprzedarzy w miejscowościBarcinio
            |___Zarządznie nr 12/2006 Burmistrza Kępic z dnia 14 marca 2006 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
            |___ ZARZĄDZENIE Nr 23/2006 Burmistrza Kępic z dnia 20 kwietnia 2006 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej
            |___Zarządzenie nr 20/06 z dnia 14.04.06r. w sprawie nieruchomości lokalnej stanowiącej własnośc Gminy Kepice przeznaczonej do sprzedarzy w miejscowości Kępice
            |___Zarządzenie nr 19/06 z dnia 06.04.06 w sprawie nieruchomości stanowiącej własnośc Gminy Kępice przeznaczonej do sprzedaży w miejscowości Kępice
      |___rok 2005
|___Podatki - Deklaracje
      |___Deklaracje podatkowe na rok 2018
      |___Deklaracje podatkowe na 2017 rok
      |___Deklaracje podatkowe na 2016 rok
      |___Informacje w sprawie podatku (od nieruchomości, rolnego) 2015 rok
      |___Informacje w sprawie podatku (od nieruchomości, rolnego) 2014 rok
      |___Deklaracje podatkowe DL-1, DR-1, DN-1 na 2014 rok
      |___Deklaracje podatkowe DN-1, DL-1, DR-1 2011rok
|___Uchwały stanowiące akty prawa miejscowego
      |___2016 rok
      |___2015 rok
      |___2014 rok
      |___2013 rok
Zamówienia Publiczne i przetargi
|___Zamówienia Publiczne
|___Przetargi
      |___2018
      |___2017
      |___2016
      |___2015
      |___2014
      |___2013
      |___2012
            |___Ogłoszenia o przetargach
      |___2011
            |___Ogłoszenia o przetargach
            |___Rozstrzygnięcia przetargów
      |___2010
            |___Ogłoszenia o przetargach
            |___Rozstrzygnięcie przetargów
      |___2009
            |___Rozstrzygnięcia przetargów
            |___Ogłoszenia o przetargach
      |___2008
            |___Rozstrzygnięcia przetargów
            |___Ogłoszenia o przetargach
      |___2007
            |___Ogłoszenia o przetargach
      |___2006
            |___Ogłoszenie o przetargu "przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Przytocku etap1"
            |___Ogłoszenie o przetargu: Przebudowa- adaptacja pomieszczen na remizę OSP Biesowice
      |___2005
            |___Ogłoszenia przetargów
                  |___OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO- budowa parkingu w Korzybiu
                  |___Ogłoszenie o zamówieniu. Przebudowa budynku na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu we wsi Barwino
            |___Unieważnienia przetargów
                  |___Unieważnienie postępowania: przetarg nieograniczony Barwino
                  |___Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu we wsi Barwino”
            |___Rozstrzygnięcia przetargów
                  |___Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
|___Archiwum Zamówień Publicznych
      |___2006 - 2008
            |___KONKURS
            |___PRZETARGI NIEOGRANICZONE
                  |___PRZETARGI NIEOGRANICZONE O WARTOśCI ZAMóWIENIA MNIEJSZEJ OD KWOT OKREśLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST.8
                        |___odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ
                        |___ogłoszenia o wszczęciu postępowania
                        |___ogłoszenia o zamówieniu
                        |___Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia
                        |___zawiadomienia wykonawców
                        |___informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
                        |___ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
                              |___Remont dróg gruntowych
                        |___ogłoszenia o zawarciu umów
                        |___informacje o unieważnieniu postępowań przetargowych
                  |___PRZETARGI NIEOGRANICZONE POWYŻEJ 60 TYS.
                        |___ogłoszenia o wszczęciu postępowania
                        |___ogłoszenia o zamówieniu
                        |___Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia
                        |___zawiadomienia wykonawców
                        |___informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
                        |___ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
                        |___ogłoszenia o zawarciu umów
                        |___informacje o unieważnieniu postępowań przetargowych
                  |___PRZETARGI NIEOGRANICZONE DOSTAWY I USŁUGI
                        |___ogłoszenia o wszczęciu postępowania
                        |___ogłoszenia o zamówieniu
                        |___Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia
                        |___zawiadomienia wykonawców
                        |___informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
                        |___ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
                        |___ogłoszenia o zawarciu umów
                        |___informacje o unieważnieniu postępowań przetargowych
            |___PRZETARG OGRANICZONY
                  |___PRZETARGI OGRANICZONE O WARTOśCI ZAMóWIENIA MNIEJSZEJ OD KWOT OKREśLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST.8
                        |___odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ
                        |___ogłoszenia o wszczęciu postępowania
                              |___Ogłoszenie o przetargu- plac zabaw w Osiekach
                              |___Remont świetlicy wiejskiej w Podgórach
                        |___informacje o wykonawcach dopuszczonych do postępowania
                        |___ogłoszenia o zamówieniu
                              |___Remont świetlicy wiejskiej w Podgórach- II postępowanie
                        |___Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia
                        |___zawiadomienia wykonawców
                        |___informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
                        |___ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
                        |___ogłoszenia o zawarciu umów
                        |___informacje o unieważnieniu postępowań przetargowych
                  |___PRZETARGI OGRANICZONE POWYŻEJ 60 TYS.
                        |___ogłoszenia o wszczęciu postępowania
                        |___informacje o wykonawcach dopuszczonych do postępowania
                        |___ogłoszenia o zamówieniu
                        |___Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia
                        |___zawiadomienia wykonawców
                        |___informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
                        |___ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
                        |___ogłoszenia o zawarciu umów
                        |___informacje o unieważnieniu postępowań przetargowych
                  |___PRZETARGI OGRANICZONE DOSTAWY I USŁUGI
                        |___ogłoszenia o wszczęciu postępowania
                        |___ogłoszenia o zamówieniu
                        |___Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia
                        |___zawiadomienia wykonawców
                        |___informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
                        |___ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
                        |___ogłoszenia o zawarciu umów
                        |___informacje o unieważnieniu postępowań przetargowych
            |___ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI
                  |___INFORMACJE O WYBORZE
                  |___OGŁOSZENIA O ZAWARCIU UMOWY
            |___ZAPYTANIE O CENĘ
                  |___ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT
                  |___ZAWIADOMIENIA WYKONAWCÓW
                  |___INFORMACJE O WYBORZE
                  |___OGŁOSZENIA PO ZAWARCIU UMOWY
                  |___UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWAŃ
      |___2005
            |___Ogłoszenia o zamówieniu publicznym
            |___Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
|___Zapytania cenowe
|___Konkurs do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
|___Plan zamówień publicznych
Finanse Gminy Kępice
|___Budżet Gminy Kępice
|___Stan Mienia komunalnego
|___Ulgi, odroczenia i umorzenia
|___Dług publiczny
      |___Dług publiczny 2018
      |___Dług publiczny 2017
      |___Dług publiczny 2016
      |___Dług publiczny 2015
      |___Dług publiczny 2014
      |___Dług publiczny 2013
      |___Dług publiczny 2011
      |___Dług publiczny 2010
      |___Dłud publiczny 2009
      |___Dług publiczny 2008
      |___Dług publiczny 2007
      |___Dług publiczny 2006
Program Integracji Społecznej
|___Konkursy
      |___2010
            |___Ogłoszenia o konkursach
            |___Wyniki konkursów
      |___2009
            |___Wyniki konkursów
            |___Ogłoszenia o konkursach
      |___2008
            |___Wyniki konkursów
            |___Ogłoszenia o konkursach
|___Informacje
      |___Wykazy
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
|___Program Współpracy Gminy Kępice z Organizacjami Pozarządowymi
      |___Burmistrz Kępic ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu: Wspierania i upowszechniania rozwoju sportu na terenie gminy Kępice 2014
      |___Burmistrz Kępic ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu: Wspierania i upowszechniania rozwoju sportu na terenie gminy Kępice
Informacje
|___Informacje nieudostępnione
|___Instrukcja załatwiania spraw
      |___Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej
      |___Ochrona zwierząt
      |___Koncesje alkoholowe
      |___Planowanie i zagodpodarowanie przestrzenne
      |___Ochrona środowiska
      |___Nieruchomości
      |___Mieszkania
      |___Meldunki
      |___Małżeństwa, narodziny, zgony.
      |___Gospodarka komunalna
      |___Działalność gospodarcza
      |___Dowody osobiste.
|___Obwieszczenia
      |___2018 r.
      |___2017r.
      |___2016r.
      |___2015r.
      |___2014 r
      |___2013 r
      |___2012
      |___2011
      |___2010
      |___2009r
      |___2008r
      |___2007r
      |___2006r
            |___Obwieszczenie Burmiastrza Kępic o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 209 w Korzybiu, działki nr 224/2 i 220/2 położone w obrębie Korzybie, g
            |___Obwieszczenie Burmistrza Kępic o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego –budowa oświetlenia drogowego w m. Obłężę , gm. Kępice na działkach nr 1/47,8 i 277.
            |___Obiweszczenie Burmistrza Kępic o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego –budowa oświetlenia w m. Biesowice , gm. Kępice na działkach nr 116/3,138,139.
            |___ustalenie lokalizacji- budowa sieci wodociągwej
|___Kontrole
      |___2016
            |___Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
            |___Regionalna Izba Obrachunkowa
      |___2014
      |___2015r.
      |___2012 r
            |___Regionalna Izba Obrachunkowa
      |___2008r
      |___2007r
            |___Wewnętrzne
            |___Zewnętrzne
      |___Wewnętrzne
      |___Zewnętrzne
            |___Zalecenia pokontrolne
            |___Realizacja zaleceń
|___Rolnictwo i Rozwój wsi
|___Wnioski i zezwolenia na sprzedaż alkoholu
|___Odpady komunalne
      |___Harmonogramy wywozu nieczystości w roku 2017
|___Regulamin wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego
|___Zawiadomienia
|___System zarządzania
|___Sołectwa
|___Postanowienia
|___Insygnia Gminy
|___Zamierzenia działań władzy ustawodawczej i wykonawczej
|___Gminne jednostki organizacyjne i inne instytucje działające na terenie gminy
      |___Komunalne Osoby Prawne
      |___INSTYTUCJE KULTURY
            |___Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Kępicach
            |___Miejsko Gminny Ośrodek Kultury
      |___Jednostki Budżetowe
            |___Centrum Integracji Społecznej
            |___Środowiskowy Dom Samopomocy w Przytocku
            |___Zespół Szkół w Biesowicach
            |___Zespół Szkół w Barcinie
            |___Zespół Szkół w Korzybiu
            |___Szkoła Podstawowa w Warcinie
            |___Gimnazjum w Kępicach
            |___Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępicach
            |___Zespół Szkół w Kępicach
|___Ochrona środowiska
      |___Decyzje 2016
      |___POSTANOWIENIA
      |___OBWIESZCZENIA BURMISTRZA KĘPIC
      |___Decyzje
      |___Wnioski
      |___Zawiadomienia
      |___Azbest
      |___Rozporządzenia
|___Instrukcja obsługi
|___Sprawozdania
      |___2018
      |___2017
      |___2016
      |___Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok
      |___Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012
      |___2012
      |___2011
            |___Kwartalne sprawozdania z wykonania budżetu 2011r.
      |___2010
            |___Kwartalne sprawozdania z wykonania budżetu 2010r.
      |___2009
            |___Kwartalne sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej w 2009r.
            |___Kwartalne sprawozdania z wykonania budżetu 2009r.
            |___Wykonanie budżetu 2009 r.
      |___2008
            |___Kwartalne sprawozdania z wykonania budżetu 2008
            |___Kwartalne sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w 2008r.
            |___Kwartalne sprawozdanie o zaległych należnościach przedsiębiorstw z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych w 2008r
            |___Informacja z wykonania budżetu oraz planu finansowego za I półrocze
      |___2007
            |___INFORMACJA Z PRZEBIEGU PRACY BURMISTRZA ROK 2007.
            |___INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KĘPICE 2007 ROK
            |___Kwartalna informacja z wykonania budżetu gminy Kępice za 2007r.
            |___Kwartalne sprawozdanie o zaległych należnościach przedsiębiorstw z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych w 2007r
            |___Kwartalne sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w 2007r.
      |___2006
            |___Sprawozdanie o zaległych należnościach przedsiębiorców za I kwartał 2006
            |___Informacja z wykonania budżetu Gminy Kępice z pierwszy kwartał 2006
      |___2005
            |___Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarncji poręczeń jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.12.2005r.
            |___Sprawozdanie o zaległych należnościach przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych za IV kwartał 2005 r.
            |___Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2005
            |___Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kepice za rok 2005
|___Rejestry i ewidencje
      |___Rejestr Instytucji Kultury
      |___Rejestry niepublicznych jednostek
      |___Ewidencje inne
      |___Ewidencje ogólnodostępne
      |___Rejestry ogólnodostępne
|___Oświadczenia majątkowe
      |___Jednostki Komunalne
            |___2017
      |___Oświadczenie o działalności gospodarczej oraz o umowach cywilnoprawnych - Rada Miejska
      |___Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
            |___2017r.
            |___2016r.
            |___2015r.
            |___2014r.
            |___2013r
            |___2012r.
            |___2011r.
            |___2010r.
            |___2009 r.
            |___2008 r.
            |___2006r.
            |___2005 r.
            |___2004 r.
            |___2003 r.
      |___Rada Miasta
            |___Oświadczenia majątkowe kadencja 2014 - 2018
            |___2010 Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2010-2014
            |___2010
            |___2009r.
            |___2008r.
            |___2006r.
            |___2005 r koniec kadencji 2002-2006, początek 2006-2010
      |___Osoby wydające decyzje w imieniu Burmistrza
            |___2015 r.
            |___2014r.
            |___2013r.
            |___2012r
            |___2011
            |___2010
            |___2009 r.
            |___2008 r.
            |___2006 r.
            |___2005 r.
            |___2004 r.
      |___Kierownictwo Urzędu
            |___2017r.
            |___2016r.
            |___2015r
            |___2014
            |___2013
            |___2012
            |___2011
            |___2010
            |___2009r.
            |___2008r.
            |___2006r.
            |___2005r., koniec kadencji 2002-2006, początek kadencji 2006-2010
                  |___Oświadzczenia majątkowe na koniec kadencji 2002-2006
                  |___Oświadzczenia majątkowe na początek kadencji 2006-2010
            |___2004 r.
            |___2003 r.
|___Kontakty i współpraca
      |___Współpraca z zagranicą
      |___Przynależność Miasta do stowarzyszeń
            |___Krajowe
|___Oferty Pracy
      |___Informacja o wynikach naboru
      |___Ogłoszenia o naborze
|___Wybory
      |___Wybory Samorządowe 2018
      |___SEJM I SENAT 2015
      |___Referendum 6 września 2015 r.
      |___Głosowanie korespondencyjne
      |___WYBORY PREZYDENTA RP 10 maja 2015 r.
      |___Wybory samorządowe 2014r
      |___Wybory do Europarlamentu
      |___WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE OKRĘG NR 1 - 12.05.2013r.
      |___OKRĘGI WYBORCZE
      |___WYBORY SAMORZĄDOWE 2012 rok
      |___WYBORY PARLAMENTARNE 2011 ROK.
            |___KOMISJE WYBORCZE
      |___Wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych
      |___Wybory prezydenckie
            |___Wybory prezydenckie 2010
      |___Wybory do Sejmu i Senatu
      |___Wybory Samorządowe
      |___Wybory do Parlamentu Europejskiego
            |___2009
|___Ogłoszenia
      |___2018 r.
      |___2017r.
      |___2016r
      |___2015r
      |___2014 rok
      |___2013r.
      |___2012r
      |___2011
      |___2010
      |___2009
      |___2008
      |___2007
      |___2006