herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

Uchwała nr XXXII/213/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 lutego 2009 W sprawie regulaminu określający tryb i kryteria przyznawania nagród ze Specjalnego Funduszu Nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kępice.