herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl


Kępice,25.05.2006r.

0x08 graphic

Stosownie do art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / tj. Dz. U. nr 80 poz. 717/ / obwieszczam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji:

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -budowa oświetlenia drogowego w m. Obłężę , gm. Kępice na działkach nr 1/47,8 i 277.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania podaje się do publicznej wiadomości:

1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kępicach, ul. Niepodległości 6,

2. na stronie internetowej www.bip.kepice.pl

3. na tablicy ogłoszeń w m. Obłęże

Wnioski i uwagi na piśmie należy składać w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, tj. od 26.05.2006r. do 09.06.2006r. w pokoju nr 101 Urzędu Miejskiego w Kępicach , w godzinach 800-1400.

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA KĘPIC

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Łepecka 25-05-2006 13:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-05-2006
Ostatnia aktualizacja: - 25-05-2006 13:07