herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedż nieruchomości lokalowej nr. 3 położonej w Ciecholubiu 13 stanowiącej własność Gminy Kępice 2006-11-30 13:27
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedż nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr. działki 87/3 położonej w Korzybiu stanowiącej własność Gminy Kępice 2006-11-30 13:19
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej nr. działki 102/2 położonej w Warcinie stanowiącej własność Gminy Kępice 2006-11-30 13:19
Remont dróg gruntowych na terenie gminy Kępice 2006-09-15 15:55
Przetarg na dostewę oleju opałowego do ZEC w Kępicach 2006-09-01 12:40
OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO- budowa parkingu w Korzybiu - KATALOG -
Ogłoszenie o zamówieniu. Przebudowa budynku na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu we wsi Barwino - KATALOG -
Ogłoszenie o przetargu na mechaniczny wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz ręczne opróżnianie i wywóz odpadów z koszy ulicznych. 2005-12-08 13:17
Usługi bankowe budżetu Gminy Kępice oraz Budżetowych Jednostek Organizacyjnych 2005-08-26 13:37
udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.200.000,00 PLN na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy Kępice na 2005 rok 2005-08-26 13:37
Projekt budowlany - Przebudowa, nadbudowa i dobudowa budynku mieszkalnego przy ul. Sikorskiego 17 w Kępicach 2005-08-26 13:36
Budowa parkingu dla samochodów przy kościele w Korzybiu 2005-08-26 13:35
"W cieniu jodły"- zagospodarowaanie terenu na plac rekreacyjno-wypoczynkowy we wsi Barcino 2005-08-26 13:33
Projekt budowlany- budynek mieszkalny w Kępicach. 2005-08-22 18:57