Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XLVI/ 323/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 grudnia 2009 w sprawie planu pracy komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kępicach na rok 2010. 2010-01-04 11:56
Uchwała NR XLVI/322/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29.12.2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu prawa użytkowania wieczystego działki nr 356 o pow. 0,0773 ha, położonej przy ul. Wojska Polskiego 9 w Kępicach z dotychczasowymi użytkownikami wieczystymi : Wandą Agatą Knuth i Henrykiem Knuth . 2010-01-04 11:56
Uchwała Nr XLVI/321/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie programu współpracy Gminy Kępice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010 2010-01-04 11:15
Uchwała Nr XLVI/320/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie przejęcie przez Gminę Miejską Słupsk praw i obowiązków Gminy Kępice związanych z profilaktyką i wczesną terapią uzależnień od alkoholu oraz korzystanie z usług Izby Wytrzeźwień w Słupsku przy ul. Gdyńskiej 13a, prowadzonej jako zadanie własne Gminy Miejskiej Słupsk i wynikający z przejęcia obowiązków udział Gminy Kępice w kosztach realizacji powierzonego zadania. 2010-01-04 11:13
Uchwała Nr XLVI/319/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 grudnia 2009 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010. 2010-01-04 11:09
Uchwała Nr XLVI/318/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 grudnia 2009 roku. w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2009. 2010-01-05 09:09
Uchwała Nr XLV/316/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 17 grudnia 2009 roku. w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2009. 2009-12-22 15:11
Uchwała Nr XLV/315/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 17 grudnia 2009 r, w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej udzielanej Gminie Kępice przez Powiat Słupski na realizację zadnia inwestycyjnego pn. ? Przebudowa ul. Konopnickiej i Kościelnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Kępice? 2009-12-22 15:06
Uchwała Nr XLV/314/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 17 grudnia 2009 r, w sprawie zmiany do Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach Nr XXXVII/258/2009 z dnia 23 lipca 2009r w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu Słupskiego na realizację robot drogowych na drodze powiatowej Nr 1147G Osowo ?Ciecholub . 2009-12-22 15:04
Uchwała Nr XLV/311/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach Nr XXXIX/264/2009 z dnia 10 września 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego. 2009-12-22 15:02
Uchwała Nr XLV/309/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kępice na rok 2010. 2010-02-22 13:58
Uchwała Nr XLV/310/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach Nr XXXIX/265/2009 z dnia 10 września 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego. 2009-12-22 14:58
UCHWAŁA NR XLIV/307/2009 RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH Z DNIA 03 grudnia 2009 w sprawie zmiany do uchwały nr XXXX/273/2009 z dnia 28.09.2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu Słupskiego na realizację robót drogowych na drodze powiatowej Nr 159519 G. 2009-12-08 15:01
Uchwała Nr XLIV/306/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 03 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2009. 2009-12-22 14:55
Uchwała Nr XXXXIII/305/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie zawarcia porozumienia do partycypowania w kosztach kształcenia ucznia z terenu Gminy Boguszów - Gorce uczącego się w Szkole Podstawowej im. ppor. Tadeusza Bielaka w Kępicach. 2009-11-26 12:43
Uchwała Nr XXXXIII/304/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 listopada 2009 w sprawie zawarcia porozumienia do partycypowania w kosztach kształcenia ucznia z terenu Gminy Strumień uczącego się w Szkole Podstawowej im. Andrzeja Grubby w Przytocku. 2009-11-26 12:03
Uchwała NR XXXXIII/303/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 listopada 2009 w sprawie zmian do uchwały nr XXVIII/184/2008 z dnia 30.10.2008 w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych. 2009-11-26 09:10
Uchwala Nr XXXXIII/302/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 listopada 2009 w sprawie zawarcia porozumienia do partycypowania w kosztach kształcenia ucznia z terenu Powiatu Poznań uczącego się w Szkole Podstawowej im. Andrzeja Grubby w Przytocku 2009-11-26 11:45
Uchwała Nr XXXXIII/301/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 listopada 2009 w sprawie zawarcia porozumienia do partycypowania w kosztach opieki i wychowania przedszkolnego dziecka z terenu Gminy Trzebielino uczęszczającego do Szkoły Podstawowej im. ppor. Tadeusza Bielaka w Kępicach. 2009-11-26 11:10
Uchwała NR XXXXIII/299/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 listopada 2009 w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych na jesionie wyniosłym, który stanowi pomnik przyrody o numerze ewidencyjnym 383 położonym w m. Żelice. 2009-11-26 09:06
Uchwała NR XXXXIII/298/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 listopada 2009r w sprawie zatwierdzenia ceny za odprowadzane wody opadowe i roztopowe dla Zakładu Energetyki Cieplnej w Kępicach. 2009-11-26 08:58
Uchwała NR XXXXVIII/297/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 listopada 2009 w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i opłat za odbiór ścieków na terenie gminy Kępice przez Zakład Energetyki Cieplnej w Kępicach. 2009-11-26 08:54
Uchwała NR XXXXIII/296//2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 listopada 2009r w sprawie zatwierdzenia cen i opłat za wodę dla miejscowości Przytocko, Przyjezierze, Osieki i Kotłowo, Korzybie i Barwino dla Zakładu Energetyki Cieplnej w Kępicach. 2009-11-26 08:49
Uchwała NR XXXXIII/295/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 listopada 2009r w sprawie zatwierdzenia cen i opłat za dostarczoną wodę na terenie miasta przez Zakład Energetyki Cieplnej w Kępicach. 2009-11-26 08:51
Uchwała nr XXXXIII/294/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 listopada 2009 w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2009 2009-11-26 08:39
Uchwała Nr XXXXI11/293/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie zawarcia porozumień do partycypowania w kosztach kształcenia dziecka z terenu naszej Gminy uczęszczającego do przedszkola na terenie działania Gminy Miejskiej Słupsk. 2009-11-26 10:57
Uchwała NR XXXXIII/292/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 listopada 2009r w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i opłat za dostarczanie wody dla Zakładu Usług Wodnych spółka z o. o. w Słupsku. 2009-11-26 08:46
Uchwała NR XXXXIII/291/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 listopada 2009r w sprawie dopłat do ceny 1 m3 dostarczanej wody przez Zakładu Usług Wodnych spółka z o. o. w Słupsku. 2009-11-26 08:44
Uchwała Nr XXXXII/290/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2009. 2009-11-16 08:42
Uchwała Nr XXXXI/289/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 października 2009 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Kępic. 2009-11-09 12:17
Uchwała Nr XXXXI/288/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 października 2009 r. w sprawie: zmian do uchwały Nr XXXVI/255/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 02 lipca 2009r. w sprawie przystąpienia Gminy Kępice do Stowarzyszenia Słowińska Grupa Rybacka jako członek założyciel. 2009-11-09 11:03
Uchwała Nr XXXXI/287/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 października 2009. w sprawie: przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kępice 2008-2016. 2009-11-06 12:38
Uchwała Nr XXXXI/286/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 października 2009. w sprawie: przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kępice 2008-2011 z perspektywą 2012-2015 2009-11-06 12:11
Uchwała XXXXI/285/2009 Rady Miejskiej Kępicach z dnia 29 października 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zapewnienie w budżecie Gminy Kępice na rok 2010 środków finansowych na realizację zadania p.n. Zabytkowe kościoły w Biesowicach, Bruskowie Wielkim, Kwakowie ,Zębowie i Cetyniu na historycznym szlaku turystycznym 2009-11-06 13:59
Uchwała nr XXXXI/284/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 października 2009 w sprawie opłat za składowanie i utylizację odpadów na wysypisku komunalnym w Obłężu w roku 2010 2009-11-09 10:42
Uchwała Nr XXXXI/283/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 października 2009r w sprawie zmian w Uchwale Rady Miejskiej Nr XL/249/2005 r. z dnia 15 września w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. 2009-11-04 09:01
Uchwała Nr XXXXI/282/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 października 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2009. 2009-11-04 08:53
Uchwała nr XXXXI/281/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 października 2009r w sprawie określenia ceny 1 kwintala żyta przyjmowanego jako podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Kępice w roku 2010. 2009-11-09 10:59
Uchwała nr XXXXI/280/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 października 2009 r. w sprawie stawek opłaty targowej na rok 2009 . 2009-11-09 10:55
Uchwała nr XXXXI/279/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 października 2009r w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2010. 2009-11-09 10:46
Uchwała nr XXXXI/278/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 października 2009r w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportu na rok 2010 2009-11-09 10:41
Uchwała nr XXXXI/277/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 października 2009r. w sprawie podatku od nieruchomości w roku 2010. 2009-11-09 10:51
Uchwała nr XXXXI/276/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 października 2009 w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi dojazdowej w Biesowicach. 2009-11-06 14:03
Uchwała Nr XXXX/274/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 września 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2009. 2009-10-02 09:31
Uchwała Nr XXXIX/272/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 10 września 2009 w sprawie rządowego programu poprawy stanu dróg gminnych i powiatowych 2009-09-14 10:18
Uchwała Nr XXXIX/271/2009 Rady Miejskiej w Kępicach Z dnia 10 września 2009r w sprawie zakończenia konsultacji społecznych wymaganych do utworzenia Sołectwa Osieki w Gminie Kępice 2009-09-14 10:18
Uchwała Nr XXXIX/270/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 10 września 2009r w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i opłat za dostarczane ciepło przez Zakład Energetyki Cieplnej w Kępicach. 2009-09-15 10:37
Uchwała Nr XXXIX/269/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 10 września 2009 w sprawie zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009. 2009-09-14 10:10
Uchwała Nr XXXIX/268/2009 RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH z dnia 10 września 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXX/194/2008 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 18 grudnia 2008 roku dotyczącej przejęcia przez Gminę Miejską Słupsk praw i obowiązków Gminy Kępice związanych z profilaktyką i wczesną terapią uzależnień od alkoholu oraz korzystanie z usług Izby Wytrzeźwień w Słupsku przy ul. Gdyńskiej 13a, prowadzonej jako zadanie własne Gminy Miejskiej Słupsk i wynikający z przejęcia obowiązków udział Gminy Kępice w kosztach realizacji powierzonego zadania. 2009-09-14 10:10
Uchwała Nr XXXIX/267/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 10 września 2009 w sprawie potrzeby pilnej nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela 2009-09-14 10:09
Uchwała Nr XXXIX/266/2008 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 10 września 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego. 2009-09-14 10:09
Uchwała Nr XXXIX/265/2008 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 10 września 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego 2009-09-14 09:59
Uchwała Nr XXXIX/264/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 10 września 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego ze środków pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego. 2009-09-14 09:58
Uchwała Nr XXXIX/263/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 10 września 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2009. 2009-09-14 09:57
Uchwała Nr XXXVIII/262/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 20.08. 2009 roku w sprawie przystąpienia Gminy Kępice do realizacji projektu pt. Wyrosną z nich tacy, którzy ku gwiazdom wzlecieć zapragną współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych 2009-08-28 14:10
Uchwała Nr XXXVIII/261/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 20.08. 2009 roku w sprawie przystąpienia Gminy Kępice do realizacji projektu pt. Liczę, mówię, surfuję, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych 2009-08-25 07:57
Uchwała Nr XXXVIII/260/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 20 sierpnia 2009 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Kępic do wystawienia i podpisania weksla ?in blanco" wraz z deklaracja wekslową. 2009-08-25 07:57
Uchwała Nr XXXVII/259/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 23 lipca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2009. 2009-07-28 12:58
Uchwała Nr XXXVII/258/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 23.07.2009 r. w sprawie udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu Słupskiego na realizację robót drogowych na drodze powiatowej Nr 1147G Osowo-Ciecholub 2009-07-24 10:22
Uchwała Nr XXXVI/257/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 2 lipca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2009. 2009-07-20 08:40
UCHWAŁA Nr XXXV/256/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 2.07.20009 roku w sprawie zmiany do uchwały nr XXXIII/223/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Kępice na lata 2009-2017 2009-07-07 08:25
Uchwała Nr XXXVI/255/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 2.07.2009 r. w sprawie przystąpienia Gminy Kępice do Stowarzyszenia "Słowińska Grupa Rybacka" jako członek założyciel 2009-07-07 10:44
Uchwała Nr XXXV/254/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 maja 2009 r w sprawie realizacji projektu pn. "Wykluczeniu mówię NIE,, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2009-06-12 12:08
Uchwała Nr XXXV/253/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28.05.2009r w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 marca 2009r. nr XXXIII/216/09 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Kępice. 2009-06-24 13:58
Uchwała Nr XXXV/252/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 maja 2009 w sprawie: udzielenia pożyczki na rzecz Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi na prefinansowanie projektu: "Remont i adaptacja budynku szkoły na Centrum Partnerstwa Lokalnego w Krzyni". 2009-06-12 11:28
Uchwała Nr XXXV/251/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 maja 2009 w sprawie podjęcia współpracy z Powiatem Słupskim w celu realizacji zadań związanych z gospodarką wodną. 2009-06-12 11:28
Uchwała Nr XXXV/250/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 maja 2009 w sprawie Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kępice 2009-06-08 11:31
Uchwała Nr XXXV/249/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych wymaganych do utworzenia Sołectwa Osieki w Gminie Kępice 2009-06-12 11:37
Uchwała Nr XXXV/248/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2009. 2009-06-01 08:42
Uchwała Nr XXXV/247/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku. 2009-06-01 08:37
Uchawła Nr XXXIV/246/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie przystąpienia Gminy Kępice do realizacji projektu pt. Dobry przedszkolak - lepszy uczeń współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych, Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej 2009-05-21 14:50
Uchwała Nr XXXIV/245/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 kwietnia 2009 w sprawie planu pracy komisji Rady Miejskiej w Kępicach na rok 2009. 2009-05-18 13:15
Uchwały Nr XXXIV/244/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 kwietnia 2009 w sprawie Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kępicach 2009-05-18 13:16
Uchwała Nr XXXIV/243/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 kwietnia 2009 w sprawie zatwierdzenia bilansu jednostek kultury za rok 2008. 2009-05-18 13:16
Uchwała Nr XXXIV/242/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie programu współpracy Gminy Kępice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009 2009-05-18 13:17
Uchwała Nr XXXIV/241/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2009. 2009-05-06 09:30
Uchwała Nr XXXIV/240/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2008 oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kępic za rok 2008. 2009-05-18 08:06
Uchwała nr XXXIII/239/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2009. 2009-04-24 10:30
Uchwała nr XXXIII/238/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26.03.2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zapewnienie w budżecie Gminy Kępice na rok 2010 środków finansowych na realizację zadania p.n. "Zabytkowe kościoły w Biesowicach, Bruskowie Wielkim, Kwakowie, Zębowie i Cetyniu na historycznym szlaku turystycznym" 2009-04-30 09:14
Uchwała nr XXXIII/237/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26.03.2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Obłęże, Osieki na lata 2009-2017 2009-05-18 13:17
Uchwała nr XXXIII/236/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26.03.2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Warcino, Łużki na lata 2009-2017 2009-04-30 09:15
Uchwała nr XXXIII/235/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26.03.2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Korzybie na lata 2009-2017 2009-04-30 09:15
Uchwała nr XXXIII/234/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26.03.2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Przytocko na lata 2009-2017 2009-04-30 09:15
Uchwała nr XXXIII/233/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26.03.2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Pustowo na lata 2009-2017 2009-04-30 09:16
Uchwała nr XXXIII/232/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26.03.2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Osowo, Chorowo na lata 2009-2017 2009-04-24 10:16
Uchwała nr XXXIII/231/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26.03.2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Płocko, Polichno na lata 2009-2017 2009-05-18 13:19
Uchwała nr XXXIII/230/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26.03.2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Bronowo, Jabłonna, Jabłoniec na lata 2009-2017 2009-04-24 10:15
Uchwała nr XXXIII/229/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26.03.2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Darnowo, Ciecholub, Węgorzyno na lata 2009-2017 2009-04-24 10:12
Uchwała nr XXXIII/228/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26.03.2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Biesowice, Biesowiczki, Kawka, Przyjezierze na lata 2009-2017 2009-04-24 10:10
Uchwała nr XXXIII/227/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26.03.2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Barcino, Kotłowo, Mielęcino na lata 2009-2017 2009-04-24 10:12
Uchwała nr XXXIII/226/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26.03.2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Barwino, Gościeradz na lata 2009-2017 2009-04-24 10:08
Uchwała nr XXXIII/225/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26.03.2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Mzdowo, Mzdówko, Mzdowiec, Chorówko, Kaczyno na lata 2009-2017 2009-04-24 10:05
Uchwała nr XXXIII /224/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26.03.2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Podgóry, Brzezinka na lata 2009-2017 2009-04-24 10:03
Uchwała Nr XXXIII /223/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26.03.2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Kępice na lata 2009 -2017. 2009-04-24 09:53
Uchwała Nr XXXIII/222/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 marca 2009r. w sprawie: "Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami na lata 2009-2013 w Gminie Kępice" 2009-05-04 09:26
Uchwała Nr XXXIII/221/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26.03.2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zapewnienie w budżecie Gminy Kępice na rok 2010 środków finansowych na realizację zadania p.n. "Dziedzictwo i Kultura małych ojczyzn w Powiecie Słupskim - remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Kępice, Dębnica Kaszubska, Główczyce i Słupsk i wykorzystanie ich do celów kultury, edukacji i poprawy atrakcyjności turystycznej" 2009-04-24 09:52
UCHWAŁA XXXIII/220/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26.03.2009r. w sprawie zawarcia porozumienia samorządowego pomiędzy gminą Kępice, a: Powiatem Słupskim, Gminą Główczyce, Gminą Słupsk i Gminą Dębnica Kaszubska. 2009-05-04 14:15
Uchwała Nr XXXIII/219/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 marca 2009 w sprawie opinii projektu uchwały Rady Powiatu Bytowskiego w sprawie likwidacji Szpitala Powiatu Bytowskiego w Bytowie . 2009-04-07 10:10
Uchwała nr XXXIII/218/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26.03.2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji za rok 2008 "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008 -2013" 2009-04-24 08:05
Uchwała Nr XXXIII/217/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 marca 2009 w sprawie uchylenia uchwały nr XXXII/209/2009 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kępicach do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Kępic 2009-04-07 10:09
Uchwała Nr XXXIII/216/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Kępice 2013-09-10 09:08
Uchwała Nr XXXIII/215/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 marca 2009 w sprawie przyjęcia przez Gminę Kępice zadań powiatu z zakresu edukacji publicznej obejmujące kształcenie specjalne uczniów przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Przytocku . 2009-04-07 10:05
Uchwała Nr XXXII/214/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 lutego 2009 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie udziałów spółki Zakładu Usług Wodnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku. 2009-03-12 09:15
Uchwała nr XXXII/213/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 lutego 2009 W sprawie regulaminu określający tryb i kryteria przyznawania nagród ze Specjalnego Funduszu Nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kępice. 2009-03-12 09:13
Uchwała NR XXXII/212/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 lutego 2009 w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2009. 2009-03-12 09:06
Uchwała Nr XXXII/211/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 lutego 2009 w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXX/190/2008 z dnia 18 grudnia 2008 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kępice do wspólnej realizacji zadania publicznego pn. "Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Dorzecza Słupi na lata 2009-2015" w ramach zawartej umowy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i na udzielenie pomocy finansowej Gminie Bytów. 2009-03-12 09:02
Uchwała Nr XXXII/210/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Kępic 2010-03-22 09:43
Uchwała Nr XXXII/209/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 lutego 2009 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kępicach do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Kępic 2009-03-12 08:49
Uchwała Nr XXXII/208/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 lutego 2009 w sprawie konkursu "PIĘKNA WIEŚ" w roku 2009 2009-03-12 08:44
Uchwała Nr XXXI 1/207/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 lutego 2009 w sprawie Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kępicach 2009-09-04 09:12
Uchwała Nr XXXII/206/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2009. 2009-03-12 08:50