herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Informacja o dokonanych umorzeniach i innych ulgach należności podatkowych i nie podatkowych zgodnie z uchwałą Nr .XLV/303/2006 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30.03.2006 za 2006 r 2009-05-12 12:32
Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w 2006r 2009-05-12 12:01
Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2006r. 2009-05-12 12:31
Sprawozdanie o stanie należności za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2006r 2009-05-12 12:27
Srawozdanie o stanie zobowiązań za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2006r 2009-05-12 12:26
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 rok 2009-05-12 12:07
Sprawozdanie o udzielonej pomocy publiczej - IV kwartał 2006 2009-05-12 12:03
Sprawozdanie o zaległych należnościach przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych -IV kwartał2006 2009-05-12 12:03
Informacja o dokonanych umorzeniach i innych ulgach należności podatkowych i nie podatkowych zgodnie z uchwałą Nr VII/73/2003 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 14.04.2003 za okres IV kwartał 2006 roku 2009-05-12 12:02
Informacja z wykonania budżetu gminy za III kwartały 2009-05-12 12:50
Informacja o dokonanych umorzeniach i innych ulgach należności podatkowych i nie podatkowych zgodnie z uchwałą Nr .VII/73/2003 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 14.04.2003 za okres III kwartał 2006 r 2009-05-12 12:01
INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KĘPICE za I półrocze 2006 roku 2009-05-12 12:00
Informacja z wykonania budżetu gminy Kępice za II kwartały 2006r. 2009-05-12 12:01
Wykaz umorzeń, odroczeń, ulg, rozłożeń na raty I-II kw. 2006r. sprawozdawczość z pomocy publicznej i zaległości 2009-05-12 12:00
Sprawozdanie o udzielonej pomocy publiczej za I kwartał 2006 2009-05-12 12:01
Sprawozdanie o zaległych należnościach przedsiębiorców za I kwartał 2006 - KATALOG -
Informacja z wykonania budżetu gminy Kępice za I kwartał 2006r. 2009-05-12 11:59
Informacja z wykonania budżetu Gminy Kępice z pierwszy kwartał 2006 - KATALOG -