herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

Struktura Mienia Komunalnego Nieruchomości będacych własnością Gminy Kępice


 


STRUKTURA MIENIA KOMUNALNEGO NIERUCHOMOśCI BęDąCYCH  WŁASNOŚCą GMINY KĘPICE

wg. stanu na dzień 30.09.2006r

 

Mienie komunalne obejmuje ogółem 451.6310 ha gruntów, w tym:

 •  

  122,6837 ha - użytki rolne

 •  

  179,1889 ha - drogi i inne komunikacyjne

 •  

    25.1650 ha -  rowy i wody

 •  

    7, 1250 ha - lasy i zadrzewienia

 •  

  0,3300 ha - użytki kopalne

 •  

  12,7159 ha - place i tereny zieleni

 •  

  25,0221 ha - nieużytki

 •  

  64,3819 ha - grunty budowlane zabudowane

 •  

  15,2165 ha - grunty  budowlane niezabudowane

 

Ogólna powierzchnia 451,6310 ha zagospodarowana jest w sposób następujący:

 •  

  362,4638 ha - jest w bezpośrednim zarządzie gminy

 •  

  9,6007 ha - w trwałym zarządzie

 •  

  30,5358 ha - w dzierżawie na cele rolne, składowe, handel i usługi

 •  

  35,1214 ha - w użytkowaniu wieczystym

 • 12,3925 ha - w użyczeniu

 • 3,8397 ha - w użytkowaniu wieczystym gminy na gruntach skarbu państwa

 

W skład mienia wchodzą następujące obiekty komunalne:

 •  

  budynki mieszkalne - 52 szt.

 •  

  budynki niemieszkalne - 77 szt.

 •  

  budynki dydaktyczne w szkołach - 11 szt.

 •  

  przedszkola - 1 szt.

 •  

  przystanki autobusowe - 27 szt.

 •  

  inne budowle komunikacyjne (mosty) - 4 szt.

 • drogi, chodniki,itp - 2,405 m2

 •  

  ośrodki kultury i świetlice - 7 szt.

 • obiekty OSP - 5 szt. 

 •  

  ośrodki sportu i rekreacji - 6 szt.

 •  

  obiekty służby zdrowia - 3 szt.

 • wysypiska nieczystości - 4,47 ha2

 •  dom pogrzebowy - 1 szt

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Łepecka 23-11-2005 08:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-11-2005
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Łepecka 13-12-2006 14:35