herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

Zarządzenie nr 19/06 z dnia 06.04.06 w sprawie nieruchomości stanowiącej własnośc Gminy Kępice przeznaczonej do sprzedaży w miejscowości Kępice


ZARZĄDZENIE NR 19/2006

Burmistrza Kępic

z dnia 06 kwietnia 2006 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r. ze zmianami) oraz art. 11, art. 13 ust. 1, art. 27, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 46 poz. 543 z 2000 r. ze zmianami) i uchwały Nr V/49/2003 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia

nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, uchwały Nr VI/54/2003 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/49/2003 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata Burmistrz Miasta i Gminy w Kępicach

zarządza co następuje:

§ 1

Z zasobu nieruchomości Gminy Kępice przeznacza się do zbycia nieruchomość wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Załączony wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Nr 7145-1-5/06 Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 19/06

Burmistrza Kępic z dnia 06. 04. 2006 r.

WYKAZ

Nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kępice

przeznaczonej do sprzedaży

0x08 graphic

Wykaz wiesza się na okres 21 dni .

Do dnia 18.05.2006 r. wnioski o nabycie nieruchomości mogą składać osoby, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, lub jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jego spadkobiercą.

Lp..

Nr dz.

Pow. dz. w m2

Nr KW

Położenie i opis

Przeznaczenie nieruch. w planie zagospodarowania przestrzennego

Cena sprzedaży nieruchomości zabudowanej w zł.

Cena budynków w zł.

Forma sprzedaży

Uwagi

1.

280/

13

1000

12063

Kępice ul. Kruszka Nieruchomość zabudowana 1.budynek warsztatowy, pow. Użytkowa 25,16m2, murowany z cegły ceramicznej, 1-kondygnacyjny, bez podpiwniczenia, posiadający stropodach z płyt korytkowych, przykryty eternitem, stan techniczny: dostateczny

2.budynek warsztatowy, pow. Użytkowa 101,56m2, murowany z cegły ceramicznej, 1-kondygnacyjny, bez podpiwniczenia, posiada stropodach z płyt korytkowych, przykryty eternitem, stan techniczny: dostateczny

Budynki wzniesiono w latach 70-tych XX wieku. Nieruchomość leży ok. 2 km od centrum Kępic

Brak planu

Wyceniana nieruchomość wg Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy położona jest na terenach zabudowy przemysłowej

11 300

własność

Sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz dzierżawcy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Łepecka 12-04-2006 08:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-04-2006
Ostatnia aktualizacja: - 12-04-2006 08:03