herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl


ZARZĄDZENIE NR 20/ 06

Burmistrza Kępic

z dnia 14 kwietnia 2006 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych, przeznaczonych do sprzedaży.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r. ze zmianami) oraz art. 11, art. 13 ust. 1, art. 27, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 46 poz. 543 z 2000 r. ze zmianami) i uchwały Nr V/49/2003 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, uchwały Nr VI/54/2003 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/49/2003 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata Burmistrz Kępic zarządza co następuje:

§ 1

Z zasobu nieruchomości Gminy Kępice przeznacza się do zbycia nieruchomość lokalową wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Załączony wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Nr 7145-1-6/06 Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 20 /06Burmistrza Kępic

z dnia 14.04.2006 r.

WYKAZ

nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Kępice

przeznaczonej do sprzedaży

Lp.

Nr dz.

Pow. dz w m2

Nr KW

Położenie, opis i sposób zagospodarowania

Nr lokalu

Pow. użytk. w m2

Cena lokalu z pomieszczeniami przynależnymi

Udział

Cena udziału w gruncie

Forma sprzedaży

Uwagi

1.

28/12

1610

10402

Kępice ul Tadeusza Bielaka 12.

W budynku znajduje się lokal mieszkalny nr 10 znajdujący się na I piętrze 15 lokalowego budynku mieszkalnego,

składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju oraz pomieszczenia przynależnego-piwnicy. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną.

Ogrzewanie centralne. Lokal posiada balkon i jest lokalem środkowym.

Sprzedaż nieruchomości jako lokal mieszkalny.

__10__

50,84

+

11,00m2

piwnica

39.060,00 zł.

577/10000

762

Lokal wraz z pomiesz-czeniami przynależ-nymi -

własność

grunt- własność

Na lokal zawarta jest umowa najmu

Wykaz wiesza się na okres 21 dni .

Do dnia 25.05.2006 r. wnioski o nabycie nieruchomości mogą składać osoby, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, lub jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jego spadkobiercą.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Łepecka 14-04-2006 08:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-04-2006
Ostatnia aktualizacja: - 14-04-2006 08:39