herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl


ZARZĄDZENIE Nr 23/2006

BURMISTRZA KĘPIC

z dnia 20 kwietnia 2006 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Biesowicach.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Burmistrz Kępic zarządza , co następuje :

§1

Powołuje się Komisję celem przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Biesowicach.

§2

W skład komisji, o której mowa w §1 wchodzą:

1) po trzech przedstawicieli

a) Gminy Kępice w osobach:

Marek Piotr Mazur

Mariola Kmieć

Danuta Rapińczuk

b)Kuratorium Oświaty w Gdańsku Delegatura w Słupsku w osobach:

Bożena Jurkiewicz

Stefania Maliszewska

Stefan Rymon-Lipiński

2) po dwóch przedstawicieli

a) Rady Pedagogicznej Szkoły w osobach:

Zofia Brzezicka

Elżbieta Skonieczka

b) Rady Rodziców w osobach:

- Danuta Kacprzak

- Stanisław Zieniewicz

3) przedstawiciel Związków Zawodowych działających w Szkole w osobie:

- Jadwiga Sahajdak, Związek Nauczycielstwa Polskiego

§3

Przewodniczącym Komisji Konkursowej jest Marek Piotr Mazur

§4

Na protokolanta wyznacza się pracownika Urzędu Miejskiego P. Halina Dyrda.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Łepecka 26-04-2006 10:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-04-2006
Ostatnia aktualizacja: - 26-04-2006 10:22