herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl


Zarządzenie NR 33/2006

Burmistrza Kępic

z dnia 4 maja 2006r

w sprawie zmian w zarządzeniu nr 116/2004 Burmistrza Kępic z dnia 2 grudnia 2004.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami : Dz. U. z 2002r. nr 23 poz.220,D.U z 2002 nr 62,poz.58,Dz.U.z 2002 nr 113,poz.984 ,Dz. U. z 2002r. nr 214 poz.1806.

BURMISTRZ KĘPIC

zarządza co , następuje:

§ 1

1.Traci moc Zarządzenie nr 116/2004 Burmistrza Kępic z dnia

2 grudnia 2004 w punkcie 1 podpunkt *- dot. samochodu
MERCEDEZ BENZ -SZTUK 1 Darowizna z Niemiec .

2.Pozostałe zapisy Zarządzenia pozostają bez zmian.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz Kępic

MAREK PIOTR MAZUR

Zarządzenie NR 34/2006

Burmistrza Kępic

z dnia 4 maja 2006r

w sprawie przekazania samochodu w administrowanie dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kępicach

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami : Dz. U. z 2002r. nr 23 poz.220,D.U z 2002 nr 62,poz.58,Dz.U.z 2002 nr 113,poz.984 ,Dz. U. z 2002r. nr 214 poz.1806.

BURMISTRZ KĘPIC zarządza co , następuje:

§ 1

Przekazać w administrowanie dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kępicach samochodu ciężarowego MERCEDEZ BENZ -sztuk 1 - nr rej OPR-JF45

§ 2

Samochód wykorzystywany będzie na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej .

§ 3

Koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją samochodu ponosi biorący w administrowanie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz Kępic

MAREK PIOTR MAZUR

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Łepecka 05-05-2006 10:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-05-2006
Ostatnia aktualizacja: - 05-05-2006 10:10