herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

Zawiadomienie Burmistrza Kępic z dnia 26.06.2012r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na; " Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kępice, ulica I Maja" na działkach nr: 6/2, 7/2, 8/8, 8/10, 9, 13/5, 13/2, 12/8, 12/4, 3, 14/2,14/1, 15/1, 201/1, 202/12, 202/9, 203 i 202/8 obręb Kępice.