herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

Postanowienie Burmistrza Kępic z dnia 09.08.2012r w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Odtworzeniu zbiornika wodno-blotnego zdewastowanego po II Wojnie Światowej zlokalizowanego w Leśnictwie Węgorzyno", na dziłałkach oznaczonych geodezyjnie nr 448/1,441, 440, 449/1, 447/1, obręb Darnowo, gmina Kępice i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.