herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

Burmistrz Kępic postanawia zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na; "Odtworzeniu zbiornika wodno-błotnego zdewastowanego po II Wojnie Światowej zlokalizowanego w Leśnictwie Węgorzyno" na działkach oznaczonych geodecyjnie nr 448/1, 441, 440, 449/1, 447/1, obręb Darnowo, Gmina Kępice, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.