herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
SWIZ : przetarg "Bieżące utrzymanie dróg gruntowych na terenie gminy Kępice". 2009-03-27 07:33
SIWZ Usługa transportowa Przewóz osób na trasie Kępice - Bomlitz (NIemcy) - Kępice w terminie od 27 czerwca 2009 roku do 11 lipca 2009 roku 2009-02-05 11:22
SIWZ Usługa transportowa Przewóz osób na trasie Kępice - Bomlitz (Niemcy) - Kępice w terminie od 04 lipca 2009 roku do 18 lipca 2009 roku 2009-02-12 12:28
SWIZ Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie p.n. "Rozbudowa systemu wodno- kanalizacyjnego aglomeracji Kępice" 2008-12-10 13:19
SWIZ "Świadczenie usług wywozu odpadów komunalno- bytowych przy obiektach gminnych i wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez ZGKiM na terenie miasta i gminy Kępice" 2008-12-05 14:43
Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zadanie p.n.: "Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1.200.000.00 PLN" 2008-10-15 08:52
Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zadanie p.n.: "Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1.200.000.00 PLN" 2008-10-10 13:23
SWIZ: Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie miasta i gminy Kępice 2008-10-07 14:39
SWIZ: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1.200.000.00 PLN 2008-10-14 11:08
SWIZ: obsługa bankową budżetu Gminy Kępice oraz jednostek organizacyjnych podległych gminie na okres 48 m-cy. 2008-10-03 09:19
SWIZ "Remont drogi transportu rolnego Podgóry- Brzezinka" 2008-07-09 09:30
SIWZ "Rozbiórka istniejących budynków oraz budowa budynku mieszkalnego , wielorodzinnego z lokalami usługowymi" 2007-11-05 15:09
SIWZ „UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU BANKOWEGO TERMOMODERNIZACYJNEGO W WYSOKOŚCI 242.446.00 PLN Z PREMIĄ TERMOMODERNIZACYJNĄ Z BGK ” 2007-10-31 14:33
SIWZ „ Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie miasta i gminy Kępice, sezon 2007/2008” 2007-10-26 11:40
SIWZ Udzielenie i obsługa kredytu bankowego termomodernizacyjnego w wysokości 500.000.00 PLN z premią termomodernizacyjną z BGK 2007-09-28 11:52
SIWZ Udzielenie i obsługa kredytu bankowego termomodernizacyjnego w wysokości 500.000.00 PLN z premią termomodernizacyjną z BGK 2007-09-17 15:33
SIWZ Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 2.240.000.00 PLN 2007-09-10 15:55
Załącznik do SIWZ " Remont drogi dojazdowej Przytocko - Kaczyno" 2007-08-27 13:27
SIWZ " Remont drogi dojazdowej Przytocko - Kaczyno" 2007-08-27 11:07
SIWZ " Wykonaniu dokumentacji projektowej na zadanie p.n. „ Kanalizacja sanitarna w miejscowościach Obłęże, Barcino, Barwino, Osieki z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Kępicach” 2007-08-03 12:33
SIWZ " Wykonaniu dokumentacji projektowej na zadanie p.n. „ Kanalizacja sanitarna w miejscowościach Obłęże, Barcino, Barwino, Osieki z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Kępicach” - po modyfikacji 2007-07-18 14:24
Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zadanie p.n.: Kanalizacja sanitarna w miejscowościach Obłęże, Barcino, Barwino, Osieki z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Kępicach. 2007-07-18 14:20
SIWZ " Wykonaniu dokumentacji projektowej na zadanie p.n. „ Kanalizacja sanitarna w miejscowościach Obłęże, Barcino, Barwino, Osieki z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Kępicach” 2007-07-11 14:19
SIWZ " Remont drogi dojazdowej Przytocko - Kaczyno" 2007-05-30 14:02
SIWZ" Remont drogi dojazdowej Przytocko - Kaczyno" 2007-05-09 15:02
SIWZ " Usluga transportu- przewóz osób dwoma autokarami na trasie Kępice-Bomlitz- Kępice - lipiec, sirpień 2007" 2007-04-23 12:50
SIWZ Usluga transportu- przewóz osób autokerm na trasie Kępice-Bomlitz- Kępice czerwiec 2007 2007-04-23 12:44