herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Gdańsku z dnia 14 listopada 2014r. 2014-11-16 09:47
Uchwała Nr 17/14 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Gdańsku z dnia 14 listopada 2014 roku 2014-11-16 09:46
Informacja Burmistrza Kępic z dnia 13 listopada 2014 roku 2014-11-13 14:32
Składy obwodowych komisji wyborczych w Gminie Kępice po ukonstytuowaniu w dniu 29.10.2014r. 2014-10-30 08:08
Uchwała Nr 3/2014 Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej w Kępicach z dnia 6 października 2014r w sprawie powołania koordynatora gminnego i pełnomocnika ds. obsługi informatycznej Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej 2014-10-28 12:36
Uchwała Nr 5/2014 Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej w Kęicach z dnia 22 października 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, Rady m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. 2014-10-27 14:22
Uchwała Nr 4/2014 Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej w Kępicach z dnia 22 października 2014 w sprawie nadania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do rady gminy zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 2014-10-27 13:16
OBWIESZCZENIE Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej w Kępicach z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Kępic w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-27 09:59
OBWIESZCZENIE Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej w Kępicach z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Kępicach w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-27 10:00
OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Słupsku z dnia 21 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Powiatu Słupskiego w wyborach do rad gmin, rad powiatowych i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. 2014-10-24 08:20
Informacja Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej w Kępicach 2014-10-20 14:20
Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 15 października 2014 roku 2014-10-20 10:09
Informacja - Skład Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej w Kępicach. 2014-09-29 10:58
Postanowienie Nr 3/14 Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 22 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r 2014-09-23 14:46
Postanowienie 5/14 Komisarza Wyborczego w Słupsku z dnia 22 wrzesnia 2014r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów mias, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r 2014-09-23 14:35
Informacja Burmistrza Kępic - wykaz miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych. 2014-09-22 12:06
Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 04 września 2014 roku: podaje się do publicznej wiadomości wyborców informację o okręgach wyborczych. 2014-09-05 12:12
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014r w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st Warszawy oraz wyborów wójtów,burmistrzów i prezydentów miast. 2014-08-27 14:21
Uchwała Nr XXXII/364/2014 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 czerwca 2014 w sprawie zmiany zalącznika do uchwały Nr XXXVI/224/2002 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie podziału Powiatu Słupskiego na okręgi wyborcze,ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych 2014-07-17 10:38
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 24 lutego 2014 r. 2014-06-25 12:09
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 24 lutego 2014r w sprawie podania do publicznej wiadomości treści zarządzenia Nr 49/14 Wojewody Pomorskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybierabych w wyborach w 2014r. do Sejmiku Województwa Pomorskiego, rad powiatów oraz rad gmin na obszarze województwa pomorskiego. 2014-03-18 13:25