herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

"Zakup sprzętu komputerowego i biurowego"

                                                                                                Kępice 19.10.2006r

 

 

 

                                                       

                                                         „ATECOM-KOMPUTERY” Sp.jawna

                                                                         K.W. Glinieccy

                                                                      Ul. Kołłątaja 15/IIp

                                                                         76-200 Słupsk

 

 

 

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 92 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych w imieniu Gminy Kępice informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zakup sprzętu komputerowego

i  biurowego” prowadzonego w trybie zapytania o cenę wybrana została oferta firmy : „ATECOM-KOMPUTERY” K.W.Glinieccy Sp. Jawna ul. Kołłątaja 15/IIp, 76-200 Słupsk.

Oferowana cena na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wynosi: 15.494,00 zł

( słownie: piętnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote 00/100).

Powyższa oferta wybrana została jako najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

          W związku z powyższym prosimy o przybycie do Urzędu Miejskiego w Kępicach dnia 26.10.2006 r. o godz.9.00 celem zawarcia umowy.

          Ponadto informuję, że w trakcie postępowania wpłynęła jeszcze jedna oferta firmy „KSEROSERWIS” Leszek Kanclerski ul. Fałata 12, 76-200 Słupsk. Oferta przeszła pozytywnie ocenę formalną. Wartość złożonej oferty 16.122,80 złotych (szesnaście tysięcy sto dwadzieścia dwa złote 80/100).

 

 

                                                                 

 

 

 

 

Kępice 19.10.2006r

 

 

 

„KSEROSERWIS”

Leszek Kanclerski

ul. Fałata 12

76-200 Słupsk

 

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Na podstawie art. 92 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych w imieniu Gminy Kępice informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:„Zakup sprzętu komputerowego

i  biurowego” prowadzonego w trybie zapytania o cenę nie została wybrana Państwa oferta.Oferowana przez Państwa cena na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przekroczyła kwotę jaką Zamawiający chciał przeznaczyć na realizację przedsięwzięcia t.j. 15.500,00 złotych.

Jednocześnie informuję, że wpłynęła jeszcze oferta firmy : „ATECOM-KOMPUTERY” K.W.Glinieccy Sp. Jawna ul. Kołłątaja 15/IIp, 76-200 Słupsk. Cena zawarta w ofercie wynosi: 15.494,00 zł ( słownie: piętnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote 00/100).

W związku z powyższym w/w oferta wybrana została jako najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Łepecka 20-10-2006 12:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-10-2006
Ostatnia aktualizacja: - 20-10-2006 12:30