herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

Protokół Komisji Infrastruktury z dnia 13-10-2005


PROTOKÓŁ NR 9 / 2005

z posiedzenia

Komisji Infrastruktury Społecznej

z dnia 13.10.2005 roku

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji według załączonej listy obecności.

Lista stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

1.Marek Piotr Mazur - Burmistrz Kępic,

2.Krystyna Pamuła - Z-ca Burmistrza Kępic,

3.Eugeniusz Wiśniewski - Przewodniczący Rady Miejskiej w Kępicach

Posiedzeniu komisji przewodniczyła

Mariola Kmieć

Przewodnicząca

Komisji Infrastruktury Społecznej

Porządek posiedzenia:

1.Wypracowanie opinii na temat założeń projektu budżetu oraz kierunków polityki

społecznej i gospodarczej Gminy Kępice na rok 2006.

2.Wolne wnioski.

Pani Przewodnicząca otworzyła posiedzenie, przywitała przybyłych gości i członków komisji, odczytała porządek obrad, a następnie poddała go pod głosowanie. Porządek został przyjęty jednogłośnie.

Ad.1

P.Kluk: Analizowałem przedstawione założenia. Uważam, że SA one zgodne z odczuciami nas wszystkich. Zastanawia mnie jedynie zapis „w sferze budżetowej” przy wynagrodzeniach. Zawsze był tu stosowany poziom inflacji. Nie wiemy jaka będzie polityka rządu w stosunku do wynagrodzeń. Co z oświatą?

Pan Burmistrz: Jesteśmy mimo wszystko sferą budżetową. Przewiduje się wzrost cen towarów i usług o 1,5%, a wynagrodzeń o 2,5 %. Oświata była zawsze traktowana odrębnie. Założenia do budżetu państwa na rok przyszły są już przyjęte. Nowa koalicja może zmniejszyć jedynie akcyzę. Nie ma tu dowolności.

Głosowanie:

Komisja jednogłośnie (4 głosy „za”) pozytywnie zaopiniowała założenia do projektu budżetu gminy.

Ad.2

P.Wiśniewski: Proponuję, aby w czasie komisji w terenie komisja infrastruktury dokonała przeglądu zaplecza służby medycznej, a przede wszystkim sprawdziła zaplecze w Korzybiu. Nasz klub złożył wniosek o zapewnienie środków na ośrodek w Korzybiu. Chciałbym aby radni zapoznali się z tą sytuacją jeszcze przed sesją, która ma się odbyć 20.10.2005 r.

P.Kmieć: Na komisję wyjazdową mamy więc zaplanowane następujące tematy: działalność świetlic, uprawa wierzby, lustracja gabinetu lekarskiego w Korzybiu.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Przewodnicząca komisji:

Beata Kropidłowska Mariola Kmieć

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Łepecka 07-12-2005 12:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-12-2005
Ostatnia aktualizacja: - 07-12-2005 12:42