herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

Burmistrz Kępic ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w roku 2015 w następującym obszarze: prowadzenia profilaktycznej i informacyjnej działalności z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Kępice.