herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

Stanowiska samodzielne

Stanowiska samodzielne:

nr tel 59 857 66 21

 1. stanowisko ds. ewidencji ludności i działalności gospodarczej (EL, DG), inspektor Małgorzata Dzierżawska, wew. 34
 2. stanowisko ds. dowodów osobistych i archiwum zakładowego (DO, AZ), inspektor Syldatk Jolanta, wew 62
 3. stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i OC (ZK, OC).
 4. Asystent burmistrza,(AB), Karolina Brzezińska-Ugorek, Aleksandra Christyniuk, wew. 63
 5. Doradca burmistrza(DB)

Do zadań w/w stanowisk należy:

 1. Prowadzenie ewidencji ludności i przechowywanie dokumentów ewidencji(karty osobowe mieszkańców, księgi meldunków, ewidencja komputerowa),
 2. przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych i wydawanie decyzji w sprawach meldunkowych,
 3. przyjmowanie wniosków i wydawanie dowodów tożsamości,
 4. prowadzenie archiwum zakładowego,
 5. wydawanie poświadczeń i zaświadczeń meldunkowych
 6. przyjmowanie i przechowywanie zawiadomień organów sądowych dot. prawomocnych wyroków ograniczenia i pozbawienia wolności, oraz praw publicznych,
 7. ewidencjonowanie działalności gospodarczej,
 8. analizowanie funkcjonowania placówek handlowych i usługowych w Gminie pod kątem zabezpieczenia potrzeb mieszkańców, wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 9.  prowadzenie rejestru wyborców,
 10. sporządzanie i aktualizacja spisów wyborców w zarządzonych wyborach i referendach,
 11. nadzorowanie i przeprowadzanie spisów zgodnie z zarządzeniem Prezesa GUS,
 12. planowanie, koordynacja, organizowanie zadań obrony cywilnej na terenie Gminy
 13. prowadzenie ewidencji członków formacji obrony cywilnej, planowanie i zaopatrywanie organów kierowania i formacji obrony cywilnej w sprzęt i materiały,
 14. organizowanie i utrzymywanie w stałej gotowości systemu łączności dla potrzeb zarządzania kryzysowego i kierowania obroną cywilną,
 15. przygotowywanie projektów zarządzeń o ewakuacji ludności z obszarów zagrożonych,
 16. organizacja szkoleń formacji OC, ludności, pracowników jednostek organizacyjnych Gminy, popularyzowanie obrony cywilnej, organizowanie kontroli wykonywania zadań obronnych,
 17. planowanie i zapewnianie środków finansowych na realizację zadań dot. stanowiska obrony cywilnej
 18. Prowadzenie działań o charakterze informacyjnym i promującym gminę,
 19. Opracowanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno-informacyjnych
 20. Koordynacja współpracy z innymi gminami,
 21. Bieżące utrzymanie kontaktów i współdziałanie z mediami 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Ziemianowicz 28-09-2015 10:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-09-2015
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Czubajewski 30-01-2018 12:00