Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.


PROTOKÓŁ NR 2/2006

z posiedzenia Komisji Gospodarczej

z dnia 13.02.2006 roku

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji według załączonej listy obecności.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

1.Krystyna Pamuła - Z-ca Burmistrza Kępic,

2.Eugeniusz Wiśniewski - Przewodniczący rady Miejskiej

Posiedzeniu przewodniczył

Eugeniusz Deszczyków

Przewodniczący

Komisji Gospodarczej

Porządek posiedzenia:

1.Projekt uchwały w sprawie regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kępice.

2.Projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2006

3.Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Kępicach.

4.Projekt uchwały w sprawie powszechnej deratyzacji na terenie miasta Kępice

5.Projekty uchwał dot. Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.

6.Projekt uchwały w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego -Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kępicach.

7.Projekt uchwały w sprawie zmian do uchwały nr XLI/259/2005 z dnia 20.10.2005 w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Operacyjnego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości.

8.Wolne wnioski

Pan Przewodniczący otworzył posiedzenie komisji, przywitał przybyłych gości oraz członków komisji, odczytał porządek posiedzenia. Pani Burmistrz zaproponowała, aby uzupełnić porządek we wolnych wnioskach o następujące punkty: informacja na temat sportu po 16, oraz zapoznanie z pismem złożonym do biura Rady. Nie wniesiono zastrzeżeń do przedstawionej propozycji. Następnie pan Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek posiedzenia. Porządek został przyjęty jednogłośnie.

Ad.1

Komisja nie przeprowadzała dyskusji na ten temat.

Przegłosowano projekt uchwały.

WYNIK GŁOSOWANIA:

Komisja jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem projektu uchwały - 3 głosy „za”.

Ad.2

WNIOSEK KOMISJI:

Do planu pracy Rady Miejskiej dopisać w miesiącu maju uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kępice.

Pan Przewodniczący poddał wniosek pod głosowanie.

WYNIK GŁOSOWANIA:

3 głosy „za” przyjęciem wniosku.

Następnie przegłosowano projekt uchwały wraz z wprowadzoną zmianą.

WYNIK GŁOSOWANIA:

3 głosy „za” przyjęciem projektu uchwały.

Ad.3

Komisja nie przeprowadzała dyskusji na ten temat.

Przegłosowano projekt uchwały.

WYNIK GŁOSOWANIA:

Komisja jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem projektu uchwały - 3 głosy „za”.

Ad.4

Komisja nie przeprowadzała dyskusji na ten temat.

Przegłosowano projekt uchwały.

WYNIK GŁOSOWANIA:

Komisja jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem projektu uchwały - 3 głosy „za”.

Ad.5

P.Pamuła: Czy nie byłoby dobrze, aby przed sesją spotkali się przewodniczący klubów i ustalili ile zgłaszają kandydatów do komisji, tak aby później przyjąć uchwałę jednogłośnie.

P.Wiśniewski: 3 października wpłynął wniosek do biura Rady w tej sprawie podpisany przez pana Boratyńskiego. 15 października poinformowałem, że nie można go rozpatrzeć ponieważ radny, który go podpisał nie złożył jeszcze ślubowania. Sprawa mogła być już załatwiona w grudniu, ale na wniosek pana Boratyńskiego wycofano ją z porządku sesji.

P.Boratyński: Na sesji, gdy pan odczytał porządek spytałem pana co zamierza pan zrobić w tej sprawie. Odpowiedział mi pan, że dowiem się przy odpowiednim punkcie. Stąd mój wniosek o zdjęcie sprawy z porządku sesji, nie będę głosować porządku w ciemno Projekty uchwał powinny być przesłane do radnych wcześniej.

P.Wiśniewski: W listopadzie na sesji radca wyjaśnił nam jak możemy rozwiązać sprawę. Ja na grudniowej sesji chciałem to zrobić.

P.Boratyński: Co stało na przeszkodzie, aby zaprezentować to stanowisko na grudniowych komisjach.

P.Pamuła: Dlaczego wcześniej nie załatwiono tej sprawy. W listopadzie nie próbował się pan tym zająć. Nie zgadzam się z takim trybem działania jaki forsuje pan Przewodniczący Rady..

Na tym dyskusję zakończono. Zapoznano się z projektami uchwał.

Ad.7

Pani Burmistrz: Zgodnie z przepisami Burmistrz opiniuje projekty uchwał. W czasie gdy trafiło to do Burmistrza był on na urlopie. Ja negatywnie zaopiniowałam ten projekt uchwały.

P.Wiśniewski: Jeżeli nie określimy tej daty to Burmistrz nie zająłby się tą sprawą do końca kadencji. Jeśli miałoby to nikomu nie pomóc to my się z tego pomysłu wycofamy.

Komisja zapoznała się z projektem uchwały.

Ad.6

Pani Burmistrz: Sprawa jest gorąca, trzeba ją rozstrzygnąć do końca czerwca 2006 roku. Dowiedzieliśmy się o tym 7-10 stycznia bieżącego roku. Wynika to ze zmiany ustawy o finansach publicznych. Trzeba wszystkie elementy dopracować. Do czerwca poznamy cały cykl przekształcenia. Na sesji musicie Państwo przyjąć stanowisko w tej sprawie. Pan Burmistrz wycofa na sesji ten projekt uchwały z porządku.

Ad.8

a)możliwość pozyskania środków na sport po 16

Pani Burmistrz: Urząd marszałkowski kolejny raz ogłosił konkurs na składanie wniosków na zajęcia pozalekcyjne. W ubiegłym roku udało nam się uzyskać na ten cel z tego samego źródła 5 tysięcy złotych. Ogłoszenie ukazało się na dniach. Wkrótce upływa termin składania wniosków.

Komisja pozytywnie opiniuje złożenie takiego wniosku.

b) zapoznanie się z pismem, które wpłynęło do biura Rady

Komisja zapoznała się z przedmiotowym pismem.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Przewodniczący komisji:

Beata Kropidłowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Łepecka 13-04-2006 13:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-04-2006
Ostatnia aktualizacja: - 13-04-2006 13:58