herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

Burmistrz Kępic postanawia: zawiesić z urzędu - wszczęte postepowanie administracyjne na wniosek Pani Anny Warżała, ul. Leśna 34B/4, 81-549 Gdynia, wystepującej jako pełnomocnik Inwestora P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa w sprawie ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4" zlokalizowanej na dz. nr 181/3, połozonej w obrębie ewidencyjnymKorzybie, gm. Kępice do casu rozstrzygnięcia przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w Warszawie złozonego zażalenia na postanowienie Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku z dnia 17 listopada 2017 r., znak: ZS.224.3.219.2017.KO przez pełnomocnika Annę Warżała, ul. Leśna 34B/4 Gdynia, działając w imieniu Inwestora P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa.