herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym w wszczetym postępowaniu administracyjnym na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice o zmianę prawomocnej decyzji nr 6/2015 z dnia 03 czerwca 2015 r., (nr spr. UM.NPS.AB.6733.10.2015.BW) ustalajacej lokalizację inwestycję celu publicznego dla inwestycji polegającej na "Rozbudowie Szkoły Podstawowej w Warcinie" na terenie działki nr 95/5 w obrębie ewidencyjnym Warcino, gm. Kępice.