herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Składy Obwodowej Komisji Wyborczej w Gminie Kepice powołanych do przeprowadzenia wyborów w dniu 21.X.2018 2018-10-15 14:52
Szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania. 2018-10-11 12:28
Szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania-przykłady oddania głosu ważnego. 2018-10-11 12:25
Szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie. 2018-10-11 12:29
Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Słupsku z dnia 29 września 2018 roku., o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Słupskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-05 12:57
Uchwała 5/2018 Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej w Kępicach z dnia 27 września 2018 r., o nie przeprowadzeniu głosowania i obsadzeniu mandtów na radnych Rady Miejskiej w Kępicach w okregach wyborczych nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14 i 15. 2018-10-03 14:30
Uchwała 6/2018 Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej w Kepicach z dnia 27 wrzesnia 2018 r., o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata na Burmistrza Kępic. 2018-10-03 14:24
Obwieszczenie Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej w Kępicach z dnia 2 października 2018 r., o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Miejskiej w Kępicach bez głosowania w okregu wyborczym nr 15 2018-10-03 08:53
Obwieszczenie Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej w Kępicach z dnia 2 października 2018 r., o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Miejskiej w Kępicach bez głosowania w okregu wyborczym nr 14 2018-10-03 08:52
Obwieszczenie Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej w Kępicach z dnia 2 października 2018 r., o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Miejskiej w Kępicach bez głosowania w okregu wyborczym nr 13 2018-10-03 08:52
Obwieszczenie Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej w Kępicach z dnia 2 października 2018 r., o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Miejskiej w Kępicach bez głosowania w okregu wyborczym nr 12 2018-10-03 08:51
Obwieszczenie Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej w Kępicach z dnia 2 października 2018 r., o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Miejskiej w Kępicach bez głosowania w okregu wyborczym nr 11 2018-10-03 08:51
Obwieszczenie Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej w Kępicach z dnia 2 października 2018 r., o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Miejskiej w Kępicach bez głosowania w okregu wyborczym nr 9 2018-10-03 08:51
Obwieszczenie Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej w Kępicach z dnia 2 października 2018 r., o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Miejskiej w Kępicach bez głosowania w okregu wyborczym nr 6 2018-10-03 08:50
Obwieszczenie Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej w Kępicach z dnia 2 października 2018 r., o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Miejskiej w Kępicach bez głosowania w okregu wyborczym nr 5 2018-10-03 08:47
Obwieszczenie Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej w Kępicach z dnia 2 października 2018 r., o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Miejskiej w Kępicach bez głosowania w okregu wyborczym nr 4 2018-10-03 08:47
Obwieszczenie Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej w Kępicach z dnia 2 października 2018 r., o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Miejskiej w Kępicach bez głosowania w okregu wyborczym nr 3 2018-10-03 08:47
Obwieszczenie Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej w Kępicach z dnia 2 października 2018 r., o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Miejskiej w Kępicach bez głosowania w okregu wyborczym nr 2 2018-10-03 08:46
Obwieszczenie Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej w Kępicach z dnia 2 października 2018 r., o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Miejskiej w Kępicach bez głosowania w okregu wyborczym nr 1 2018-10-03 08:40
Obwieszczenie Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej w Kępicach z dnia 2 paxdziernika 2018 r., o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Kępic zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-03 08:21
Obwieszczenie Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej w Kępicach z dnia 2 października 2018 r., o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do rady Miejskiej w Kępicach zarządzonych na dzien 21 października 2018r. 2018-10-02 14:48
Obwieszczenie Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej w Kępicach z dnia 2 października 2018 r.o przyznanych mumerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Kepicach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-02 14:44
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 27 września 2018r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Kępice 2018-10-01 09:36
Informacja Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 24 września. Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 26 września 2018 r., w godzinach pracy urzędu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kępicach. 2018-09-25 14:08
Obwieszczenie Burmistrza Kepic z dnia 20 września 2018 roku. Burmistrz Kępic informuje o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku. 2018-10-10 09:29
Obwieszczenie Miejsko-Gminnej komisji Wyborczej w Kępicach z dnia 18 września 2018 r. Miejko-Gminna Komisja Wyborcza, wzywa komitety wyborcze do dokonywania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Kępicach. 2018-09-21 12:04
INFORMACJA Miejsko Gminnej Komisji Wyborczej w Kępicach o składzie Komisji, jej siedzibie oraz dyżurach pełnionych w celu rejestracji zgłoszeń list kandydatów 2018-09-13 13:33
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 10 września 2018r., w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Kępicach. 2018-09-11 09:40
Informacja Burmistrza Kępic. Wykaz miejsc na bezpłatne umieszczenie urzedowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych. 2018-10-08 09:34
Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r., w sprawie okregów wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w kazdym okregu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w wyborach do Sejmiku Województwa Pomorskiego w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.u 2018-08-27 11:45
Obwieszczenie Starosty Słupskiego z dnia 20 sierpnia 2018 roku. Starosta Słupski podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okregu wyborczym oeaz wyznaczonej siedzibie powiatowej komisji wyborczej dla przeprowadzenia w dniu 21 października 2018 roku wyborów do Rady Powiatu Słupskiego. 2018-09-21 12:45
Obwieszcenie Burmistrza Kępic z dnia 20 sierpnia 2018 roku. Burmistrz Kępic podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicch, numerach i liczbie radnych wybranych w każdym okręgu wyborczym, oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, które będą przeprowadzone w dniu 21 września 2018 roku. 2018-09-21 12:41
Oświadczenie 2018-08-16 14:29
Oświadzcenie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców 2018-08-16 14:29
Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców 2018-08-16 14:27
Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzajacego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-08-16 14:25
Kalendarz wyborczy - załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. 2018-08-16 14:21
Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r., w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 2018-08-16 14:16
Obwieszczenie. Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 21 lutego 2018 r., w sprawie ustalenia liliczby radnych wybieranych na obszarze województwa pomorskiego do Sejmiku Województwa Pomorskiego, rad powiatów oraz rad gmin na kadencję 2018-2023. 2018-03-19 10:29
Uchwała Państwowej Komisji wyborczej z dnia 12 marca 2018r., zmieniajaca uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych. 2018-03-19 10:19
Informacja o liczbie urzedników wyborczych w gminach oraz zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego. 2018-03-07 10:08
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 21 lutego 2018r., w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych na obszarze województwa pomorskiego do Sejmiku Województwa Pomorskiego, rad powiatów oraz rad gmin na kadencję 2018-2023. 2018-03-07 10:05
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. 2018-03-07 09:58