herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

Zarządzenie nr 41/2018 Burmistrza Kępic z dnia 05.04.2018, W sprawie zmiany zespołu projektowego do projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2004-2020, Działanie 11.04 Ochrona różnorodności biologicznej do zadania pn." Ochrona rodzimej przyrody przed inwazją barszczu Sosnowego na terenie gminy Kępice".