herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postepowanaia administracyjnego na wniosek Krzysztofa Rzeszutko, ul. 3 maja 3/24, 70-214 Szzcecin wystepijącego w imieniu Inwestora Energa Operator S.A., Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin z dnia 14.06.2018 r. (wpływ do Urzędu 18.06.2018 r.) o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa liniikablowej 0,4 kV w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego" na działkach nr 84, 74/6, obręb ewidencyjny Warcino, gm. Kepice.