herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

Zarządzenie Nr 72/2018 Burmistrza Kępic z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie zmian gminy Kępice na 2018 rok w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok Na podstawie art.30 ust. 1 i 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 994. z póź.zm.) oraz art.257 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z późn.zm.) i Uchwały Rady Miejskiej NrXXXIII/296/2017 Z 21 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu gminy Kępice na rok 2018