herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

Zarządzenie Nr 48/2018 Burmistrza Kepic z dnia 14.05.2018 r, w sprawie przekazania do realizacji Środowiskowemu Domu Samopomocy w Kępicach projektu "Samodzielni" oraz udzielenia pełnomocnictwa Środowiskowemu Domu Samopomocy w Kępicach do reprezentowania i składania oświadczeń w imieniu Gminy Kępice w sprawie realizacji ww. projektu w ramach umowy z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr 8/XXII/OS/DPS/2018 z dnia 08.05.2018 r., w ramach Programu pod nazwą "Oparcie Społecznedla osób z zaburzeniami psychicznymi"