herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

Obwieszczenie Burmistrza Kępic o zmianie zakresu wniosku Pracowni Projektowej "DECADA" Jędrzej Myszka, ul. Wodna 14, 83-400 Kościerzyna wystepujacego w imieniu Inwestora Gmina Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-cisnieniowej w miejscowości Łużki" na terenie działek nr 92, 31, 57, 59, 381, 67/22 w obrębie ewidencyjnym Warcino, gm. Kępice na: "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej i wodociągowej w miejscowości Łużki" na terenie działek nr 92, 31, 57, 59, 381, 67/22, 58/2 w obrębie ewidencyjnym Warcino, gm. Kępice.