herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postepowania administracyjnego na wniosek Rafała Jędrasa występujacego w imieniu Inwestora Energa Oświetlenie Sp. z o.o. , ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa oświetlenia drogowego w m. Osieki, gm. Kępice" na działkach nr 18/3 oraz 327 obręb ewidencyjny Korzybie, gm. Kępice.