herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu na wniosek Pawła Ulatowskiego B.O.P. EKO-PROJEKT, ul. Jana Pawła II - 1/228, 76-200 Słupsk, wystepującego w imieniu Inwestora Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy PaństwoweNadleśnictwo Warcino, ul. Gen. W.Sikorskiego 11A, 77-230 Kępice decyzji nr 20/2018 z dnia 06.07.2018 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego "Budowa zastawki z groblą na rowie odwadniającym w Leśnictwie Pustowo", na terenie działek nr 150/3, 150/4, 150/1 w w obrebiębie ewidencyjnym Nowy Chorów oraz działki nr 150/1 w obrebie ewidencyjnym Osowo.