Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie. Burmistrz Kepic zawiadamia o wydaniu w dniu 01.03.2019 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaiczne Barwino III o mocy wytwórczej do 1MW realizowanej wzachodniej części działki o nr ew. 315/1 obręb 0004 Barwino, wraz z niezbędna infrastrukturą. Sylwester Czubajewski 2019-03-05 14:47:42
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Termomodernizacja, remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Niepodległości 2 w m. Kępicach" Znak sprawy: ZP.271.01.2019 Sylwia Ziemianowicz 2019-03-05 14:46:56
Obwieszczenie. Burmistrz Kepic zawiadamia o wydaniu w dniu 01.03.2019 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaiczne Barwino III o mocy wytwórczej do 1MW realizowanej we wschodniej części działki o nr ew. 315/1 obręb 0004 Barwino, wraz z niezbędna infrastrukturą. Sylwester Czubajewski 2019-03-05 14:46:41
Obwieszczenie. Samorzadowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku zawiadamia strony, że termin do załatwienia sprawy w przedmiocie prowadzonego przez SKO w Słupsku postepowania odwoławczego, zainicjowanego odwołaniem inwestora P4 Sp. z o.o. w Warszawie od decyzji nr 32/2018 o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydanej w dniu 10 grudnia 2018 r., przez Burmistrza Kępic, dla zamierzenia polegajacego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 sp. z o.o. Sylwester Czubajewski 2019-03-01 13:33:11
Burmistrz Kępic ogłasza III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kępice, połozonych w obrębie Barcino: działka nr 4/26, 4/27 oraz 4/28. Sylwester Czubajewski 2019-02-27 10:01:26
Burmistrz Kępic ogłasza III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kępice, połozonych w obrębie Barcino: działka nr 4/26, 4/27 oraz 4/28. Sylwester Czubajewski 2019-02-27 10:00:57
Burmistrz Kepic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych stanowiacych własność Gminy Kępice przeznaczonych do sprzedaży w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych: działka 40/1, 45/1 obręb Nowy Chorów, działka 44 obręb nowy Chorów, działka nr 31 obręb Nowy Chorów oraz działka nr 29 obręb Nowy Chorów. Sylwester Czubajewski 2019-02-27 09:56:21
Burmistrz Kepic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych stanowiacych własność Gminy Kępice przeznaczonych do sprzedaży w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych: działka 40/1, 45/1 obręb Nowy Chorów, działka 44 obręb nowy Chorów, działka nr 31 obręb Nowy Chorów oraz działka nr 29 obręb Nowy Chorów. Sylwester Czubajewski 2019-02-27 09:55:30
Zarządzenie Nr 17/2019 Burmistrza Kępic z dnia 27 lutego 2019 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych i ogloszenia wykazu Sylwester Czubajewski 2019-02-27 09:50:17
Magdalena Majewska - Burmistrz Kępic Sylwester Czubajewski 2019-02-26 12:49:50
2017 Sylwester Czubajewski 2019-02-26 12:48:51
2018 Sylwester Czubajewski 2019-02-26 12:48:38
2019 Sylwester Czubajewski 2019-02-26 12:48:27
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu dla Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice decyzji Nr 5/2019 z dnia 22.02.2019 r., o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa drogi (ciągu pieszego - jezdnego) w miejscowości Kępice, ul. Słowackiego na terenie działek 48/22 oraz 512/1 połozonych w obrebie ewidencyjnym Kepice, gm. Kępice. Sylwester Czubajewski 2019-02-26 07:22:05
Zarządzenie Nr 122/2018 Burmistrza Kępic z dnia 31 grudnia 2018r., w sprawie zasad i wysokości opłat za zajęcie nieruchomosci stanowiących własność Gminy Kępice w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej Sylwester Czubajewski 2019-02-25 09:43:46
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Termomodernizacja, remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Niepodległości 2 w m. Kępicach" Znak sprawy: ZP.271.01.2019 Sylwia Ziemianowicz 2019-02-22 13:48:07
Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji na realizacje zadań w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Kępice na rok 2019 Sylwia Ziemianowicz 2019-02-21 14:11:56
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu w dniu 18 lutego 2019 r., na wniosek BLUE PROJEKT Sp. z o.o., Krzywopłoty 41, 78-230Karlino wystepujacego w imieniu inwestora PSG, Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie, ul. Połczyńskiego 55/57, 75-808 Koszalin decyzji zmieniajacej prawomocna decyzję nr 22/2018 z dnia 17.07.2018 r., ustalajacej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na "Budowie sieci gazowej średniego cisnienia PE de 160 mm w Kępicach" Sylwester Czubajewski 2019-02-20 14:56:27
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Termomodernizacja, remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Niepodległości 2 w m. Kępicach" Znak sprawy: ZP.271.01.2019 Sylwia Ziemianowicz 2019-02-18 14:47:31
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Termomodernizacja, remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Niepodległości 2 w m. Kępicach" Znak sprawy: ZP.271.01.2019 Sylwia Ziemianowicz 2019-02-18 13:43:26
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Termomodernizacja, remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Niepodległości 2 w m. Kępicach" Znak sprawy: ZP.271.01.2019 Sylwia Ziemianowicz 2019-02-18 13:43:18
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Termomodernizacja, remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Niepodległości 2 w m. Kępicach" Znak sprawy: ZP.271.01.2019 Sylwia Ziemianowicz 2019-02-18 13:41:13
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:"Modernizacja budynku recepcji na terenie ośrodka wypoczynkowego "Sobótka" w m. Obłęże" Znak sprawy ZP.271.01.2019 Sylwia Ziemianowicz 2019-02-15 13:17:49
Gmina Kepice zaprasza do złożenia oferty na : "Remont mostu przez rzekę Bystrzenicę w Barcinie" Sylwia Ziemianowicz 2019-02-14 11:31:19
Burmistrz Kepic podaje do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, dzialka nr 121/1 o pow. 1,20 ha, Korzybie Sylwester Czubajewski 2019-02-13 15:26:19
Zarządzenie Nr 15/19 Burmistrza Kepic z dnia 13 lutego 2019 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedazy nieruchomości gruntowych i ogłoszenia wykazu Sylwester Czubajewski 2019-02-13 15:22:30
Zarządzenie Nr 16/19 Burmistrza Kępic z dnia 13 lutego 2019 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej i ogłoszenia wykazu Sylwester Czubajewski 2019-02-13 15:18:40
Obwieszczenie Burmistrza Kepic o wydaniu zawiadomienia o zebraniu całego materiału dowodowego we wszczętym postepowaniu administracyjnym na wniosek Sun Energy Invest Sp. z o.o., ul. Górników z "Danuty" 26/60, 43-600 Jaworzno o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachdla przedsięwziecia pn. "Budowa farmy fotowoltanicznej Barwino III o mocy wytwórczej do 1MW realizowanejwe zachodniej części działki o nr ew. 315/1 obręb Barwino (woj. pomorskie, powiat słupski, gmina Kępice) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna" Sylwester Czubajewski 2019-02-12 18:22:17
Obwieszczenie Burmistrza Kepic o wydaniu zawiadomienia o zebraniu całego materiału dowodowego we wszczętym postepowaniu administracyjnym na wniosek Sun Energy Invest Sp. z o.o., ul. Górników z "Danuty" 26/60, 43-600 Jaworzno o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachdla przedsięwziecia pn. "Budowa farmy fotowoltanicznej Barwino III o mocy wytwórczej do 1MW realizowanejwe wschodniej części działki o nr ew. 315/1 obręb Barwino (woj. pomorskie, powiat słupski, gmina Kępice) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna" Sylwester Czubajewski 2019-02-12 18:21:11
Obwieszczenie Burmistrza Kepic o zmianie zakresu działek we wnioskiu o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. " Budowa drogi (ciagu pieszo-jezdnego) w m. Kepice, ul. Słowackiego" Zmiana wniosku dot. terenu inwestycji z działek nr 48/22, 512/1, 48/20, 48/21 w obrebie ewidencyjnym Kepice na działki nr 48/22, 512/1 obręb Kepice Sylwester Czubajewski 2019-02-12 18:15:22
Referat Organizacyjny Sylwester Czubajewski 2019-02-12 11:48:46
Referat do Spraw Społecznych i Obywatelskich Sylwester Czubajewski 2019-02-12 11:45:29
Referat Organizacyjny Sylwester Czubajewski 2019-02-12 11:40:58
Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków Sylwester Czubajewski 2019-02-12 11:34:05
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:"Modernizacja budynku recepcji na terenie ośrodka wypoczynkowego "Sobótka" w m. Obłęże" Znak sprawy ZP.271.01.2019 Sylwia Ziemianowicz 2019-02-06 14:51:31
Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia strony postepowaia, że do tut. Urzędu został złożony raport o oddziaływaniu na środowisko w trakcie toczącego sie postepowania administracyjnego na wniosek inwestora w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie fermy brojlerów" na terenie działek nr 240/8 orazz 240/2 w obrebie ewidencyjnym Darnowo, gmina Kępice, powiat słupski, woj. pomorskie. Sylwester Czubajewski 2019-02-05 14:52:56
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Termomodernizacja, remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Niepodległości 2 w m. Kępicach" Znak sprawy: ZP.271.01.2019   2019-02-05 14:08:27
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Termomodernizacja, remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Niepodległości 2 w m. Kępicach" Znak sprawy: ZP.271.01.2019 Sylwia Ziemianowicz 2019-02-05 13:51:28
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Termomodernizacja, remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Niepodległości 2 w m. Kępicach" Znak sprawy: ZP.271.01.2019 Sylwia Ziemianowicz 2019-02-05 13:51:17
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Termomodernizacja, remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Niepodległości 2 w m. Kępicach" Znak sprawy: ZP.271.01.2019 Sylwia Ziemianowicz 2019-02-05 13:51:09