herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała nr.../.../2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia ...2018r., sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów przez Gminę Kępice w Spólce Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kępicach Spółka z o.o. Sylwester Czubajewski 2018-11-27 13:40:16
Uchwała nr.../.../2018 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia...2018 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów przez Gminę Kępice w Spółce Kępicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z o.o. Sylwester Czubajewski 2018-11-27 13:37:09
Uchwały Rady Miejskiej - kadencja 2018-2023 Sylwester Czubajewski 2018-11-27 13:32:21
Projekty Uchwał Sylwester Czubajewski 2018-11-27 13:31:54
Komisje Rady Miejskiej grudzień 2018 Sylwester Czubajewski 2018-11-27 13:27:01
Komisje Rady Miejskiej Sylwester Czubajewski 2018-11-27 13:26:22
Obwieszczenie Burmistrza Kepic o wszczęciu postepowania administracyjnego na wniosek Marcina Bachórz, P.P.P i U.R. Lambda sp. z o.o., ul. Siennicka 30, 80-758 Gdańsk, wystepującego w imieniu inwestora P4 sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa z dnia 20.11.2018 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 - nr projektu SLU0601C", na terenie działki nr 2/25 w obrębie ewidencyjnym Kepice, gm. Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-11-27 11:57:40
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zebraniu całego materiału dowodowego we wszczętym postępowaniu administarcyjnym na wniosek Tomasza Olechnowicz ENERGA INVEST Sp. zo.o., Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk wystepującego w imieniu Inwestora ENERGA OPERATOR S.A Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa linii kablowej 15 kV w zamian za odcinek linii napowietrznej !5 kV nr 425 "Przytocko" w odgałęzieniu Pustowo-Mzdowo" od słupa nr 9 do słupa nr 17 zlokalizowanego w obrębach geodezyjnych Pustowo i Mzdowo, gmina Kępice, na terenie działek nr 239/1, 33/1, 166/2, 31 w obrebie ewidencyjnym Pustowo oraz działek nr 13, 378 w obrębie ewidencyjnym Mzdowo, gmina Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-11-27 11:47:46
Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku o wszczeciu postepowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak RDOS-Gd-WOO.420.155.2018.ASP.2 dla przedsięwziecia pn. "Budowa i przebudowa dróg lokalnych w gminie Kępice" planowanego do realizacji w gminie Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-11-26 12:09:09
Obwieszczenie Bunistrza Kepic o wydaniu zawiadomienia o zebraniu całego materiału dowodowego , w tym o możliwości odmówienia ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego we wszczętym postepowaniu administracyjnym na wniosek Michała Barzowskiego, Al. Niepodległości 838/5, 81-810 Sopotwystepujacego w imieniu Inwestora P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4", zlokalizowanej na dz. nr 19/3 w obrebie ewidencyjnym Barcino, gm. Kepice. Sylwester Czubajewski 2018-11-23 12:12:54
Zarządzenie Nr 103/2018 Burmistrza Kepic z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżeciegminy na 2018 rok. Sylwester Czubajewski 2018-11-23 11:26:23
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Remont ul. Kolejowej w miejscowości Korzybie wraz z budową oświetlenia ulicznego" Znak sprawy ZP.271.19.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-11-22 14:20:13
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Remont ul. Kolejowej w miejscowości Korzybie wraz z budową oświetlenia ulicznego" Znak sprawy ZP.271.19.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-11-22 14:18:20
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Remont ul. Kolejowej w miejscowości Korzybie wraz z budową oświetlenia ulicznego" Znak sprawy ZP.271.19.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-11-22 14:17:27
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Remont ul. Kolejowej w miejscowości Korzybie wraz z budową oświetlenia ulicznego" Znak sprawy ZP.271.19.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-11-22 14:17:20
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Remont ul. Kolejowej w miejscowości Korzybie wraz z budową oświetlenia ulicznego" Znak sprawy ZP.271.19.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-11-22 14:17:14
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Remont ul. Kolejowej w miejscowości Korzybie wraz z budową oświetlenia ulicznego" Znak sprawy ZP.271.19.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-11-22 14:17:08
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Remont ul. Kolejowej w miejscowości Korzybie wraz z budową oświetlenia ulicznego" Znak sprawy ZP.271.19.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-11-22 14:17:00
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Remont ul. Kolejowej w miejscowości Korzybie wraz z budową oświetlenia ulicznego" Znak sprawy ZP.271.19.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-11-22 14:16:52
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Remont ul. Kolejowej w miejscowości Korzybie wraz z budową oświetlenia ulicznego" Znak sprawy ZP.271.19.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-11-22 14:16:46
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Remont ul. Kolejowej w miejscowości Korzybie wraz z budową oświetlenia ulicznego" Znak sprawy ZP.271.19.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-11-22 14:16:39
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Remont ul. Kolejowej w miejscowości Korzybie wraz z budową oświetlenia ulicznego" Znak sprawy ZP.271.19.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-11-22 14:16:32
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp na zadanie: "Budowa Centrum Spotrów Wodnych "SOBÓTKA" w Obłężu" ZP. 271.01.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-11-21 14:26:21
Zarządzenie Nr 95/2018 Burmistrza Kepic z dnia 9 października 2018 roku, w sprawie odpłatności za wynjem sali w budynku Centrum Edukacyjno-Kulturalnego w Obłężu Sylwester Czubajewski 2018-11-21 09:07:13
Uchwała Rady Miejskiej w Kępicach Nr XXXV/323/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2018 rok. - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2018-11-20 12:52:22
Uchwała Nr XLIV/402/2018 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 8 listopada 2018r., w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i ustalenia stawek opłaty targowej na rok 2019 Sylwester Czubajewski 2018-11-20 12:48:17
Burmistrz Kępic ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej. Sylwester Czubajewski 2018-11-20 11:50:53
Burmistrz Kępic ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej. Sylwester Czubajewski 2018-11-19 13:55:53
Zarządzenie Nr 105/2018 Burmistrza Kępic z dnia 19 listopada 2018 r., w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej. Sylwester Czubajewski 2018-11-19 13:53:48
Informacja o wynikach przeprowadzenego naboru w Urzędzie Miejskim w Kępicach na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej Sylwester Czubajewski 2018-11-19 10:03:51
Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi sekretariatu Sylwester Czubajewski 2018-11-19 09:57:42
Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi rady Sylwester Czubajewski 2018-11-19 09:55:35
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 9 listopada 2018 r., w sprawie zwołania pierwszych sesji nowo wybranych rad gmin, rad powiatów objętych terytorialną właściwością Komisarza Wyborczego w Słupsku I Sylwester Czubajewski 2018-11-19 08:53:21
Uchwała Nr XLIV/407/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 08 listopada 2018 roku, w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kepice na lata 2018-2031 Sylwester Czubajewski 2018-11-16 11:22:24
Zarządzenie Nr 102/2018 Burmistrza Kępic z dnia 13 listopada 2018 r., w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2019 Sylwester Czubajewski 2018-11-16 11:18:39
Zarządzenie Nr 101/2018 Burmistrza Kępic z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępice na lata 2019-2035 Sylwester Czubajewski 2018-11-16 10:13:31
Gmina Kepice zaprasza do złożenia oferty na : "Wynajem lodowiska syntetycznego" Sylwia Ziemianowicz 2018-11-15 13:50:37
Uchwala Nr XLIV/401/2018 Radfy Miejskiej w Kępicach z dnia 8 listopada 2018r., w sprawie określenia rocznych stawek podatku od srodków transportu na rok 2019 - dokument usunięty Sylwia Ziemianowicz 2018-11-15 08:11:29
Uchwała Nr XLIV/402/2018r Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 8 listopada 2018 r., w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i ustalenia stawek opłaty targowej na rok 2019. - dokument usunięty Sylwia Ziemianowicz 2018-11-15 08:11:27
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:"Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego przeznaczonego do zbierania i wywozu odpadów komunalnych" Znak sprawy: ZP.271.01.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-11-14 14:26:12