herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Budowa kaplicy pogrzebowej w Kępicach" Znak sprawy ZP.271.15.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-09-04 14:27:19
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Budowa kaplicy pogrzebowej w Kępicach" Znak sprawy ZP.271.15.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-09-04 14:24:01
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Budowa kaplicy pogrzebowej w Kępicach" Znak sprawy ZP.271.15.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-09-04 14:22:00
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Budowa kaplicy pogrzebowej w Kępicach" Znak sprawy ZP.271.15.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-09-04 14:21:16
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Budowa kaplicy pogrzebowej w Kępicach" Znak sprawy ZP.271.15.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-09-04 14:21:05
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Budowa kaplicy pogrzebowej w Kępicach" Znak sprawy ZP.271.15.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-09-04 14:20:57
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Budowa kaplicy pogrzebowej w Kępicach" Znak sprawy ZP.271.15.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-09-04 14:20:51
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Budowa kaplicy pogrzebowej w Kępicach" Znak sprawy ZP.271.15.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-09-04 14:20:44
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Budowa kaplicy pogrzebowej w Kępicach" Znak sprawy ZP.271.15.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-09-04 14:20:37
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Budowa kaplicy pogrzebowej w Kępicach" Znak sprawy ZP.271.15.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-09-04 14:20:31
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Budowa kaplicy pogrzebowej w Kępicach" Znak sprawy ZP.271.15.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-09-04 14:20:21
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Remont ul. Kolejowej w miejscowości Korzybie wraz z budową oświetlenia ulicznego" Znak sprawy ZP.271.13.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-09-03 16:40:27
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Remont ul. Kolejowej w miejscowości Korzybie wraz z budową oświetlenia ulicznego" Znak sprawy ZP.271.13.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-09-03 16:38:22
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu dla Gminy Kepice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice decyzji nr 27/2018 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - " Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kępice - ul. T.Bielaka" na działce nr 495 w obrębie ewidencyjnym Kępice, gm. Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-09-03 14:04:03
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu dla Gminy Kepice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice decyzji nr 28/2018 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - " Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kępice - ul. Rodzinna" na działce nr 141/4 w obrębie ewidencyjnym Kępice, gm. Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-09-03 14:01:02
Burmistrz Kępic ogłasza I rokowania pisemne nieograniczone na sprzedaż działki gruntowej niezabudowanej nr 263 o pow. 0,1512 ha, działka nr 263 o pow. 0,1512 ha, Barcino Sylwester Czubajewski 2018-09-03 13:58:04
Uchwała Nr XLI/379/2018 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 30 lipca 2018r., w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2018-2023 dla gminy Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-09-03 13:55:42
Uchwała Nr XLI/380/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 lipca 2018, w sprawie Strategii Rozwoju Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach. Sylwester Czubajewski 2018-09-03 13:54:52
Uchwała Rady Miejskiej w Kępicach Nr XLI/381/2018 z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2018 rok. Sylwester Czubajewski 2018-09-03 13:54:22
Zarządzenie Nr 85/2018 Burmistrza Kępic z dnia 31.08.2018r., w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach zatwierdzonego zarządzeniem nr 38/2007 Burmistrza Kępic z dnia 01 czerwca 2007r. Sylwester Czubajewski 2018-09-03 13:53:29
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu dla Gminy Kepice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice decyzji nr 25/2018 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - " Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kępice - ul. Wymarzona" na działce nr 171 w obrębie ewidencyjnym Kępice, gm. Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-09-03 13:43:07
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu dla Gminy Kepice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice decyzji nr 26/2018 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - " Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kępice - ul. Gościnna" na działce nr 156 w obrębie ewidencyjnym Kępice, gm. Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-09-03 13:41:17
Burmistrz Kępic ogłasza I rokowania pisemne nieograniczone na sprzedaż działki gruntowej niezabudowanej nr 263 o pow. 0,1512 ha, działka nr 263 o pow. 0,1512 ha, Barcino Sylwester Czubajewski 2018-09-03 13:27:06
Uchwała Nr XLI/379/2018 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 30 lipca 2018r., w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2018-2023 dla gminy Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-09-03 11:23:59
Uchwała Nr XLI/380/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 lipca 2018, w sprawie Strategii Rozwoju Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach. Sylwester Czubajewski 2018-09-03 11:03:42
Uchwała Rady Miejskiej w Kępicach Nr XLI/381/2018 z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2018 rok. Sylwester Czubajewski 2018-09-03 10:47:04
Uchwała Nr XLI/382/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 lipca 2018 roku, w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2018-2031. Sylwester Czubajewski 2018-09-03 10:15:44
Zarządzenie Nr 81/2018 Burmistrza kępic z dnia 27.08.2018 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kępice za I półrocze 2018 roku. Sylwester Czubajewski 2018-08-31 14:14:33
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zebraniu całego materiału dowodowego we wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek P.P.H. "AQUAMAR", Pasieka 2A/2, 77-200 Miastko - o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Wykonanie ujęcia wód podziemnych na działce o nr ew. 195/1, obręb Warcino, gmina Kępice" Sylwester Czubajewski 2018-08-31 13:07:26
Informacja Burmistrza Kępic. Wykaz miejsc na bezpłatne umieszczenie urzedowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych. Sylwester Czubajewski 2018-08-31 09:04:01
Burmistrz Kępic ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaz nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Kępice, działka nr 396 o pow. 1100 m2, Barcino 62. Sylwester Czubajewski 2018-08-29 10:23:18
Burmistrz Kępic ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaz nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Kępice, działka nr 396 o pow. 1100 m2, Barcino 62. Sylwester Czubajewski 2018-08-29 10:21:05
XLII sesja Rady Miejskiej w Kępicach w dniu 06 września 2018 o godz. 12.00 Sylwester Czubajewski 2018-08-28 13:42:57
XLII sesja Rady Miejskiej w Kępicach w dniu 06 września 2018 o godz. 12.00 Sylwester Czubajewski 2018-08-28 13:42:39
Zarządzenie Nr 83/2018 Burmistrza Kępic z dnia 27 sierpnia 2018 r., w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach w zakresie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018, realizowanego przez Gminę Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-08-28 11:12:44
Zarządzenie Nr 82/2018 Burmistrza Kępic z dnia 27 sierpnia 2018 roku, w sprawie ogłoszenia otwartegokonkursu ofert na realizację zadania publicznego związanego z realizacją zadań gminy w 2018 roku w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom oraz patologiom społecznym na terenie gminy Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-08-28 09:08:49
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Remont ul. Kolejowej w miejscowości Korzybie wraz z budową oświetlenia ulicznego" Znak sprawy ZP.271.13.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-08-27 20:56:00
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Remont ul. Kolejowej w miejscowości Korzybie wraz z budową oświetlenia ulicznego" Znak sprawy ZP.271.13.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-08-27 20:49:35
Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r., w sprawie okregów wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w kazdym okregu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w wyborach do Sejmiku Województwa Pomorskiego w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.u Sylwester Czubajewski 2018-08-27 11:45:50
Zarządzenie Nr 78/2018 Burmistrza Kępic z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2018 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. Z 2018r. poz. 994. z póź. zm.) oraz art.Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j.Dz.U.z 2017r.poz.2077 z póź.zm.) i Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIII/296/2017 z 21 grudnia 2017 z 21 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu gminy Kępice na rok 2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-08-24 14:16:31