herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -Sz.P.Przytocko Sylwia Łepecka 2005-11-04 13:52:05
Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej Sylwia Łepecka 2005-11-04 13:44:51
Zgłoszenie zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - dokument usunięty Sylwia Łepecka 2005-11-04 13:07:11
Zameldowanie na pobyt stały - dokument usunięty Sylwia Łepecka 2005-11-03 11:25:23
Zameldowanie na pobyt czasowy - dokument usunięty Sylwia Łepecka 2005-11-03 11:17:46
Wymeldowanie z pobytu stałego - dokument usunięty Sylwia Łepecka 2005-11-03 10:53:08
Wymeldowanie z pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej Sylwia Łepecka 2005-11-03 09:27:24
Sylwia Łepecka 2005-11-02 16:34:31
Przetarg Kępice dz. 201/3, 200/2 - dokument usunięty Sylwia Łepecka 2005-11-02 16:33:01
Przetarg Kępice dz. 204/3, 200/2 - dokument usunięty Sylwia Łepecka 2005-11-02 16:31:23
test - dokument usunięty Sylwia Łepecka 2005-11-02 14:17:09
Stanowisko d/s dodatków mieszkaniowych i p.poż. - dokument usunięty Sylwia Łepecka 2005-10-31 12:18:46
Informacja o wyborze oferty dostawa mikrobusa Sylwia Łepecka 2005-10-28 13:53:35
Stanowisko d/s gospodarki gruntami i zagospodarowania mienia komunalnego - dokument usunięty Sylwia Łepecka 2005-10-26 13:16:43
Stanowisko d/s promocji i współpracy zagranicznej - dokument usunięty Sylwia Łepecka 2005-10-26 12:25:33
Stanowisko d/s przeciwdziałania bezrobociu i pomocy stypendialnej. - dokument usunięty Sylwia Łepecka 2005-10-26 12:22:21
Stanowisko d/s obsługi Rady - dokument usunięty Sylwia Łepecka 2005-10-26 12:17:07
Urząd Stanu Cywilnego - dokument usunięty Sylwia Łepecka 2005-10-26 08:46:37
Referat Finansowo - Budżetowy Sylwia Łepecka 2005-10-26 08:39:58
Regulamin organizacyjny - dokument usunięty Sylwia Łepecka 2005-10-26 08:23:42
Komisja Gospodarcza - dokument usunięty Sylwia Łepecka 2005-10-26 08:10:52
Komisja Rewizyjna - dokument usunięty Sylwia Łepecka 2005-10-26 08:08:55
Komisja Infrastruktury Społecznej - dokument usunięty Sylwia Łepecka 2005-10-26 08:05:57
Ogłoszenie o zamówieniu -usługi zimowego utrzymania dróg Sylwia Łepecka 2005-10-24 16:14:46
Ogłoszenie o zamówieniu -modernizacja drogi transportu rolnego Sylwia Łepecka 2005-10-24 16:11:25
Ogłoszenie o zamówieniu - remont ul. Podgórnej w Kępicach Sylwia Łepecka 2005-10-21 14:36:04
Dostawa mirobusa Sylwia Łepecka 2005-10-15 12:39:07
Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków Sylwia Łepecka 2005-10-15 12:35:41
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- Usługi bankowe Sylwia Łepecka 2005-10-15 12:31:57
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- Przebudowa ul. Plac Wolności w Kępicach Sylwia Łepecka 2005-10-15 12:30:33
przetarg Kruszka dz. nr 282,24 - dokument usunięty Sylwia Łepecka 2005-10-10 09:45:21
przetarg Kruszka dz. nr 282,24 - dokument usunięty Sylwia Łepecka 2005-10-07 12:02:37
- dokument usunięty Sylwia Łepecka 2005-10-07 11:43:32
Komisja Rolnictwa Budownictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Sylwia Łepecka 2005-10-07 11:40:25
Skład Rady Miejskiej kadencja 2006-2010 Sylwia Łepecka 2005-10-06 11:48:27
Komisje Rady Miejskiej - dokument usunięty Sylwia Łepecka 2005-10-05 13:16:22
Mienie - dokument usunięty Sylwia Łepecka 2005-10-03 13:41:14
Mienie - dokument usunięty Sylwia Łepecka 2005-10-03 13:37:39
Dane teleadresowe Sylwia Łepecka 2005-09-30 15:18:37
Stanowisko d/s obrotu nieruchomościami mienia komunalnego - dokument usunięty Sylwia Łepecka 2005-09-28 12:48:26