herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Sylwia Łepecka 2006-04-13 08:47:29
Uchwała NR XLV/296/2006 Rady Miejskiej w Kępicach z dznia 30.03.2006 w sprawie zatwierdzenia bilansu jednostek kultury za rok 2005 Sylwia Łepecka 2006-04-13 08:46:34
Sylwia Łepecka 2006-04-13 08:33:34
Uchwała Nr XLV/306/2006 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 marca 2006 w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2006 Sylwia Łepecka 2006-04-13 08:29:30
informacja o naborze na stanowisko promocji i rozwoju gospodarczego gminy - dokument usunięty Sylwia Łepecka 2006-04-12 08:47:01
Zarządzenie nr 19/06 z dnia 06.04.06 w sprawie nieruchomości stanowiącej własnośc Gminy Kępice przeznaczonej do sprzedaży w miejscowości Kępice Sylwia Łepecka 2006-04-12 08:03:38
Zarządzenie nr 19/06 z dnia 06.04.06 w sprawie nieruchomości stanowiącej własnośc Gminy Kępice przeznaczonej do sprzedaży w miejscowości Kępice Sylwia Łepecka 2006-04-12 08:02:04
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. Sylwia Łepecka 2006-04-11 13:21:52
- dokument usunięty Sylwia Łepecka 2006-04-11 08:10:11
ustalenie lokalizacji- budowa sieci wodociągwej Sylwia Łepecka 2006-04-11 08:09:06
- dokument usunięty Sylwia Łepecka 2006-04-10 11:57:30
Ustalenie lokalizacji - rozbudowa obiektu sportowego Sylwia Łepecka 2006-04-07 11:40:51
Obwieszczenie Burmistrza Kępice- rozbudowa obiektu sportowego w Kępicach - dokument usunięty Sylwia Łepecka 2006-04-07 11:38:25
Sylwia Łepecka 2006-04-06 13:19:07
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu we wsi Barwino” Sylwia Łepecka 2006-04-06 13:17:36
- dokument usunięty Sylwia Łepecka 2006-04-06 13:11:11
Sylwia Łepecka 2006-04-06 13:01:32
Ogłoszenie o zamówieniu. Przebudowa budynku na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu we wsi Barwino Sylwia Łepecka 2006-04-06 12:58:07
Zarządzenie nr. 19/06 z dnia 06.04.06 w sprawie wykazu nieruchomości tanowiącej własność GK przeznaczonej do sprzedarzy użytkownikowi wieczystemu w miejscowości Kępice - dokument usunięty Sylwia Łepecka 2006-04-06 12:47:09
Zarządzenie nr. 19/06 z dnia 06.04.06 w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własnośc GK przeznaczonej do sprzedarzy urzytkownikowi wieczystemu w miejscowości Kępice - dokument usunięty Sylwia Łepecka 2006-04-06 12:43:59
zarzadzenie nr. 19/06 z dnia 06.04.06 w sprawie wykazu nieruchomosci stanowiacej wlsnosc GK przeznaczonej do sprzearzy uzytkownikowi wieczystemu - dokument usunięty Sylwia Łepecka 2006-04-06 12:24:49
informacja o wynikach naboru stanowisko ds inwestycji gminnych - dokument usunięty Sylwia Łepecka 2006-04-04 11:23:35
Informacja o wynikach naboru stanowisko ds inwestycji gminnych - dokument usunięty Sylwia Łepecka 2006-04-04 11:21:54
aabb - dokument usunięty Sylwia Łepecka 2006-03-31 14:04:54
Przebudowa budynku - remiza OSP Biesowice Sylwia Łepecka 2006-03-31 13:56:57
Obwieszczenie Wojewody - budowa chodnika w Korzybiu Sylwia Łepecka 2006-03-21 21:24:19
Wykaz kandydatów spełniajacych wymogi formalne stanowisko ds inwestycji gminnych - dokument usunięty Sylwia Łepecka 2006-03-17 18:28:28
Informacja - dokument usunięty Sylwia Łepecka 2006-03-14 11:07:43
inform - dokument usunięty Sylwia Łepecka 2006-03-14 11:03:15
Sylwia Łepecka 2006-03-14 10:58:29
wykaz - dokument usunięty Sylwia Łepecka 2006-03-14 10:58:08
Wykaz kandydatów spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko ds. rozwoju gosodarczego i promocji gminy. - dokument usunięty Sylwia Łepecka 2006-03-14 10:57:00
Zarządzenie nr 1/2006 z dnia 02-01-2006r w sprawie wprowadzenia procedur kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Kępicach. Sylwia Łepecka 2006-03-07 14:16:50
Zarządzenie nr 10/2006 z dnia 07-03-2006r w sprawie wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Biesowice i Mzdowo. Sylwia Łepecka 2006-03-07 13:30:23
Zarządzenie Nr 10/2006 w sprawie - dokument usunięty Sylwia Łepecka 2006-03-07 13:21:47
Uchwała nr XLIV/295/2006 z dnia 16-02-2006r w sprawie zmian do Uchwały nr XLI/259/2005 z dnia 20-10-2005 w sprawie przystąpienia do opracowania LPORP Sylwia Łepecka 2006-02-27 09:49:47
Uchwała nr XLIV/294/2006 z dnia 16-02-2006r w sprawie działań związanych z przekształceniem ZGKIM Sylwia Łepecka 2006-02-27 09:49:11
Uchwała nr XLIV/292/2006 i nr XLIV/293/2006 z dnia 16-02-2006r w sprawie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Sylwia Łepecka 2006-02-27 09:48:24
Uchwała nr XLIV/291/2006 z dnia 16-02-2006r w sprawie powszechnej deratyzacji na terenie Gminy Kępice Sylwia Łepecka 2006-02-27 09:47:34
Uchwała nr XLIV/290/2006 z dnia 16-02-2006r w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Kępicach Sylwia Łepecka 2006-02-27 09:46:46