herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dokument usunięty Sylwia Łepecka 2006-05-24 12:17:31
Zarządzenie nr 8/2006 Burmistrza Kępic z dnia 23 lutego 2006 roku w sprawie zmian w układzie budżetu gminy na rok 2006 Sylwia Łepecka 2006-05-24 10:37:47
Zarządzenie nr 8/2006 Burmistrza Kepic z dnia 23 lutego 2006r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2006 - dokument usunięty Sylwia Łepecka 2006-05-24 09:19:01
Sylwia Łepecka 2006-05-24 09:03:34
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 28/2006 Burmistrza Kępic z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006 Sylwia Łepecka 2006-05-24 09:01:27
Sylwia Łepecka 2006-05-24 08:58:43
Sylwia Łepecka 2006-05-24 08:32:18
UCHWAŁA Nr XLVIII/313/2006 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie :ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych, określenia zasad i trybu udziel Sylwia Łepecka 2006-05-24 08:31:32
Sprawozdanie o udzielonej pomocy publiczej za I kwartał 2006 Sylwia Łepecka 2006-05-24 08:29:26
Sprawozdanie o zaległych należnościach przedsiębiorców za I kwartał 2006 Sylwia Łepecka 2006-05-24 08:27:47
Sylwia Łepecka 2006-05-24 08:26:46
U C H W A Ł A XLVII/311/2006 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 14 kwietnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2006. Sylwia Łepecka 2006-05-24 08:23:54
Sylwia Łepecka 2006-05-24 08:22:36
ZARZĄDZENIE Nr 1//2006 Burmistrza Kępic z dnia 2 stycznia 2006 roku w sprawie wprowadzenia procedur kontroli wewnętrznej - dokument usunięty Sylwia Łepecka 2006-05-24 08:21:53
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 21/2006 Burmistrza Kępic z dnia 14 kwietnia 2006 rokuw sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2006 Sylwia Łepecka 2006-05-24 08:18:39
Sylwia Łepecka 2006-05-24 07:14:29
Informacja z wykonania budżetu gminy Kępice za I kwartał 2006r. Sylwia Łepecka 2006-05-24 07:10:45
Informacja z wykonania budżetu Gminy Kępice z pierwszy kwartał 2006 Sylwia Łepecka 2006-05-24 07:09:37
Eugeniusz Kluk Sylwia Łepecka 2006-05-22 09:46:09
Maria Stefania Derra z d. Gruchała Sylwia Łepecka 2006-05-22 09:44:58
Wanda Stanisława Dąbrowa Doszczeczko Sylwia Łepecka 2006-05-22 09:43:27
Mariola Kmieć Sylwia Łepecka 2006-05-22 09:42:25
Krzysztof Jacek Wudarowicz Sylwia Łepecka 2006-05-22 09:41:05
Zenon Słomski Sylwia Łepecka 2006-05-22 09:39:58
Leszek Adam Michlewicz Sylwia Łepecka 2006-05-22 09:38:49
Eugeniusz Deszczyków Sylwia Łepecka 2006-05-19 12:55:45
Piotr Bućko Sylwia Łepecka 2006-05-19 12:54:12
Leszek Marian Nędzi Sylwia Łepecka 2006-05-19 12:52:44
Sylwia Łepecka 2006-05-19 08:47:24
PROTOKÓŁ NR XLV/2006 z sesji Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 marca 2006 Sylwia Łepecka 2006-05-19 08:44:53
Krystyna Łabędzka z d. Kostyk Sylwia Łepecka 2006-05-18 09:02:00
Kazimierz Pamuła Sylwia Łepecka 2006-05-18 09:00:57
Boratyński Edward Sylwia Łepecka 2006-05-18 08:59:43
Sylwia Łepecka 2006-05-17 14:18:19
Waldemar Tylski Sylwia Łepecka 2006-05-17 14:15:47
U C H W A Ł A Nr XLVI/310/2006 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 5 kwietnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2006. Sylwia Łepecka 2006-05-17 14:10:14
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kepice za rok 2005 Sylwia Łepecka 2006-05-17 13:43:50
Sylwia Łepecka 2006-05-17 13:42:18
Eugeniusz Wiśniewski Sylwia Łepecka 2006-05-17 13:35:20
Sprawozdanie o zaległościach i pomocy publicznej - dokument usunięty Sylwia Łepecka 2006-05-17 13:28:47