Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Termomodernizacja, remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Niepodległości 2 w m. Kępicach" Znak sprawy: ZP.271.01.2019 Sylwia Ziemianowicz 2019-02-05 13:50:55
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Termomodernizacja, remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Niepodległości 2 w m. Kępicach" Znak sprawy: ZP.271.01.2019 Sylwia Ziemianowicz 2019-02-05 13:50:48
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Termomodernizacja, remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Niepodległości 2 w m. Kępicach" Znak sprawy: ZP.271.01.2019 Sylwia Ziemianowicz 2019-02-05 13:50:38
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Termomodernizacja, remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Niepodległości 2 w m. Kępicach" Znak sprawy: ZP.271.01.2019 Sylwia Ziemianowicz 2019-02-05 13:50:32
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Termomodernizacja, remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Niepodległości 2 w m. Kępicach" Znak sprawy: ZP.271.01.2019 Sylwia Ziemianowicz 2019-02-05 13:50:25
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Termomodernizacja, remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Niepodległości 2 w m. Kępicach" Znak sprawy: ZP.271.01.2019 Sylwia Ziemianowicz 2019-02-05 13:50:17
Zarządzenie Nr 14/2019 Burmistrza Kepic z dnia 04.02.2019 w sprawie ustalenia Gminnego Planu Ochrony Zabytków Gminy Kępicena wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych. Sylwester Czubajewski 2019-02-05 09:36:27
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zebraniu całego materiału dowodowego we wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek BLUE PROJEKT Sp. z o.o., Krzywopłoty 41, 78-230 Karlino WYstepujacego w imieniu Inwestora Polskiej Spółki Gazownictwa, Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie, ul. Połczyńska 55/57, 75-808 Koszalin o zmianę ostatecznej decyzji Burmistrza Kepic ne 22/2018 z dnia 17.07.2018r. ustalajacej lokalizację inwestcji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci Gazowej średniego ciśnienia PE de 160mm" w obrebie ewidencyjnym Kępice, gm. Kepice. Sylwester Czubajewski 2019-02-04 14:11:23
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o zebraniu całego materiału dowodowego we wszczętym postepowaniu administracyjnym na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 o ustalenie likalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa drogi (ciagu piesz0-jezdnego w m. Kepice, ul. Słowackiego" na terenie działek nr 48/22, 512/1, 48/20, 48/21 w obrebie ewidencyjnym Kępice. Sylwester Czubajewski 2019-02-04 13:49:57
Zarządzenie Nr 10/2019 Burmistrza Kepic z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budzecie gminy Kępice na 2019 rok. Sylwester Czubajewski 2019-02-01 13:46:10
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:"Modernizacja budynku recepcji na terenie ośrodka wypoczynkowego "Sobótka" w m. Obłęże" Znak sprawy ZP.271.01.2019 Sylwia Ziemianowicz 2019-01-31 12:56:48
Zawiadomienie Burmistrz Kępic, że na wniosek Pana Patryka Rycerz w dniu 17.01.2019 r., wydane zostało postanowienie znak: Um-NPS-OS.6220.17.2018.OM o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegajacego na rozbudowie fermy brojlerów na terenie działek nr 240/2 oraz 240/8 w obrebie ewidencyjnym Darnowo, gm. Kępice Sylwester Czubajewski 2019-01-29 14:26:30
Burmistrz Kępic ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Kępice: działka nr 4/1 o pow. 3654 m2, Pustowo 10/4A Sylwia Ziemianowicz 2019-01-29 10:49:40
Uchwała Nr 012/g319/D/V/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 9 stycznia 2019 r. Sylwester Czubajewski 2019-01-29 10:18:15
Dług publiczny 2019 Sylwester Czubajewski 2019-01-29 10:15:24
Burmistrz Kępic ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Kępice: działka nr 4/1 o pow. 3654 m2, Pustowo 10/4A Sylwester Czubajewski 2019-01-29 09:52:59
Zarządzenie nr 13/2019 Burmistrza Kępic z dnia 28 stycznia 2019 r., uchylające zarządzenie w sprawie ogłoszenia naborukandydatów do Rady Seniorów Gminy Kępice, okreslenia wzoru karty zgłoszeniowej , ustalenia terminu zgłaszania kandydatów, okreslenia terminu wyborów do Rady Seniorów Gminy Kepice oraz skład komisji skrutacyjnej. Sylwester Czubajewski 2019-01-28 15:35:11
Zarządzenie Nr 12/2019 Burmistrza Kępic z dnia 28 stycznia 2019 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej i ogłoszenia wykazu. Sylwester Czubajewski 2019-01-28 12:55:21
Zarządzenie nr 11/2019 Burmistrza Kępic z dnia 28 stycznia 2019 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej i ogłoszenia wykazu. Sylwester Czubajewski 2019-01-28 12:52:18
Burmistrz Kępic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierzawienia: działka nr 203/7 i 203/8 o pow. 9300,00 m2, Obłęże. Sylwester Czubajewski 2019-01-28 12:50:30
Burmistrz Kępic podaje do publicznej wiadomości wykaz nierychomości przeznaczonej do wydzierzawienia: działka nr 2/24 o pow. 400,00 m2, Kępice, ul. Składowa Sylwester Czubajewski 2019-01-28 12:48:32
2019 r. Sylwester Czubajewski 2019-01-28 12:46:42
Burmistrz Kepic podaje do wiadomości publicznej wykaz nieruchomości zabudowanej do sprzedazy na własność: działka nr 118 o pow. 0,06 ha, Podgóry - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2019-01-28 11:57:43
Burmistrz Kepic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży: działka nr 312/1 o pow. 0,0101 ha, Kępice - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2019-01-28 11:57:38
Burmistrz Kepic oglasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiacej własność Gminy Kępice: działka nr 85, o pow. 0,33 ha, Podgóry - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2019-01-28 11:57:37
Burmistrz Kepic podaje do wiadomości publicznej wykaz nieruchomości zabudowanej do sprzedazy na własność: działka nr 118 o pow. 0,06 ha, Podgóry Sylwester Czubajewski 2019-01-28 11:57:06
Burmistrz Kepic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży: działka nr 312/1 o pow. 0,0101 ha, Kępice Sylwester Czubajewski 2019-01-28 11:52:26
Burmistrz Kepic oglasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiacej własność Gminy Kępice: działka nr 85, o pow. 0,33 ha, Podgóry Sylwester Czubajewski 2019-01-28 11:51:00
Burmistrz Kepic oglasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiacej własność Gminy Kępice: działka nr 85, o pow. 0,33 ha, Podgóry - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2019-01-28 11:31:43
Burmistrz Kepic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży: działka nr 312/1 o pow. 0,0101 ha, Kępice - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2019-01-28 11:22:57
Burmistrz Kepic podaje do wiadomości publicznej wykaz nieruchomości zabudowanej do sprzedazy na własność: działka nr 118 o pow. 0,06 ha, Podgóry - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2019-01-28 11:20:42
Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia o wydaniu w dniu 25.01.2019r., postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn. "Budowie farmy fotowoltaicznej Barwino II o mocy wytwórczej do 1 MW realizowanej we wschodniej częci działki o nr ew. 315/1 obręb 0004 Barwino (woj. pomorskie, powiat słupsk, gmina Kepice) wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną" Sylwester Czubajewski 2019-01-28 11:11:54
Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia o wydaniu w dniu 25.01.2019r., postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na srodowisko dla inwestycji pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej Barwino II o mocy wytwórczej do 1 MW realizowanej w zachodniej częci działki o nr ew. 315/1 obręb 0004 Barwino (woj. pomorskie, powiat słupsk, gmina Kepice) wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną" Sylwester Czubajewski 2019-01-28 11:08:36
Jan Zefert Sylwester Czubajewski 2019-01-25 13:28:32
Artur Piotr Szewc Sylwester Czubajewski 2019-01-25 13:15:58
Zarządzenie Nr 120/2018 Burmistrza Kepic z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kepice na 2018 rok. Sylwester Czubajewski 2019-01-23 15:11:11
Zarządzenie Nr 121/2018 Burmistrza Kępic z dnia 31 grudnia 2018 roku, w sprwie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2018-2031 Sylwester Czubajewski 2019-01-23 15:02:27
Michał Władyslaw Szczerba Sylwester Czubajewski 2019-01-23 10:06:30
Rafał Norbert Stelmach Sylwester Czubajewski 2019-01-23 09:55:59
Krzysztof Antoni Rosiak Sylwester Czubajewski 2019-01-23 09:44:19