Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Henryk Palewski Sylwester Czubajewski 2019-01-23 09:02:33
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:"Modernizacja budynku recepcji na terenie ośrodka wypoczynkowego "Sobótka" w m. Obłęże" Znak sprawy ZP.271.01.2019 Sylwia Ziemianowicz 2019-01-22 14:00:26
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:"Modernizacja budynku recepcji na terenie ośrodka wypoczynkowego "Sobótka" w m. Obłęże" Znak sprawy ZP.271.01.2019 Sylwia Ziemianowicz 2019-01-22 13:56:17
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:"Modernizacja budynku recepcji na terenie ośrodka wypoczynkowego "Sobótka" w m. Obłęże" Znak sprawy ZP.271.01.2019 Sylwia Ziemianowicz 2019-01-22 13:54:35
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:"Modernizacja budynku recepcji na terenie ośrodka wypoczynkowego "Sobótka" w m. Obłęże" Znak sprawy ZP.271.01.2019 Sylwia Ziemianowicz 2019-01-22 13:54:27
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:"Modernizacja budynku recepcji na terenie ośrodka wypoczynkowego "Sobótka" w m. Obłęże" Znak sprawy ZP.271.01.2019 Sylwia Ziemianowicz 2019-01-22 13:54:18
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:"Modernizacja budynku recepcji na terenie ośrodka wypoczynkowego "Sobótka" w m. Obłęże" Znak sprawy ZP.271.01.2019 Sylwia Ziemianowicz 2019-01-22 13:54:12
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:"Modernizacja budynku recepcji na terenie ośrodka wypoczynkowego "Sobótka" w m. Obłęże" Znak sprawy ZP.271.01.2019 Sylwia Ziemianowicz 2019-01-22 13:53:26
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:"Modernizacja budynku recepcji na terenie ośrodka wypoczynkowego "Sobótka" w m. Obłęże" Znak sprawy ZP.271.01.2019 Sylwia Ziemianowicz 2019-01-22 13:53:14
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:"Modernizacja budynku recepcji na terenie ośrodka wypoczynkowego "Sobótka" w m. Obłęże" Znak sprawy ZP.271.01.2019 Sylwia Ziemianowicz 2019-01-22 13:53:04
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:"Modernizacja budynku recepcji na terenie ośrodka wypoczynkowego "Sobótka" w m. Obłęże" Znak sprawy ZP.271.01.2019 Sylwia Ziemianowicz 2019-01-22 13:52:56
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:"Modernizacja budynku recepcji na terenie ośrodka wypoczynkowego "Sobótka" w m. Obłęże" Znak sprawy ZP.271.01.2019 Sylwia Ziemianowicz 2019-01-22 13:52:47
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:"Modernizacja budynku recepcji na terenie ośrodka wypoczynkowego "Sobótka" w m. Obłęże" Znak sprawy ZP.271.01.2019 Sylwia Ziemianowicz 2019-01-22 13:52:39
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu dla Marcina Bachórz P.P.P i U.R. sp. z o.o. ul. Siennicka 30, 80-758 Gdańsk, wystepujacego w imieniu inwestora P4 sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa decyzji Nr 4/2019 z dnia 21.01.2019r. o ustalenie lokalizacji inwesty celu publicznego - "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4", zlokalizowanej na działce Nr 2/25, połozonej w obrebie ewidencyjnym Kępice, gm. Kępice. Sylwester Czubajewski 2019-01-21 14:41:49
Zarządzenie Nr 8/2019 Burmistrza Kępic z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do Rady Seniorów Gminy Kępice, określenia wzoru karty zgłoszeniowej, stalenia terminu zgłaszania kandydatów, określenia terminu wyborów do Rady Seniorów Gminy Kępice oraz skład komisji skrutacyjnej Sylwia Ziemianowicz 2019-01-17 14:40:40
Plan zamówień publicznych na rok 2019 Sylwia Ziemianowicz 2019-01-17 13:47:17
Zarządzenie Nr 9/2019 Burmistrza Kępic z dnia 17.01.2019r. w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzenia kontroli spalania w paleniskach domowych na terenie Gminy Kępice.renie Gminy Kępice. Sylwia Ziemianowicz 2019-01-17 13:27:20
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciupostępowania administracyjnego na wniosek BLUE PROJEKT sp. z o.o., Krzywopłoty 41, 78-230 Karlino występujacej w imieniu inwestora - PSG sp. z o.o., ul. Połczyńska 55/57, 75-808 Koszalin, o zmianę prawomocnej decyzji nr 22/2018 z dnia 17.07.2018 r. ustalajacej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na "Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE de 160 mm", w obrębie ewidencyjnym Kepice, gm. Kępice. Sylwester Czubajewski 2019-01-15 13:18:24
Zarządzenie Nr 6/2019 Burmistrza Kepic z dnia 3 stycznia 2019 roku w sptrawie zmian w budzecie gminy Kępice na 2019 rok. Sylwester Czubajewski 2019-01-14 15:12:28
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy PZP na zadanie: "Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kępice w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019". ZP.271.21.2018. Sylwia Ziemianowicz 2019-01-14 14:47:15
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy PZP na zadanie: "Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kępice w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019". ZP.271.21.2018. Sylwia Ziemianowicz 2019-01-14 14:46:44
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy PZP na zadanie: "Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kępice w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019". ZP.271.21.2018. Sylwia Ziemianowicz 2019-01-14 14:45:45
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy PZP na zadanie: "Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kępice w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019". ZP.271.21.2018. Sylwia Ziemianowicz 2019-01-14 14:45:33
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zebraniu całego materiału dowodowego we wszczetym postepowaniu administracyjnym na wniosek Pana Marcina Bachórz, P.P.P i U.R Lambda sp. z o.o., ul. Siennicka 30, 80-758 Gdańsk wystepujacego jako Pełnomocnik Inwestora P4 sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4" zlokalizowanej na dz. nr 2/25, połozonej w obrebie ewidencyjnym Kepice, gm. Kępice. Sylwester Czubajewski 2019-01-11 12:36:25
2019 r. Sylwester Czubajewski 2019-01-11 12:29:00
Zawiadomienie Burmistrza Kepic, że na wniosek Pana Patryka Rycerz w dniu 11.01.2019r., wydane zostało postanowienie znak: UM-NPŚ-OŚ.6220.17.2018.OM o zawieszeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy bojlerów na terenie działek nr 240/2 oraz 240/8 w obrębie ewidencyjnym Darnowo, gm. Kepice. Sylwester Czubajewski 2019-01-11 12:28:25
Zarządzenie Nr 7/2019 Burmistrza Kepic z dnia 10 stycznia 2019 r., w sprawie ustalenia harmonogramuczynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych. Sylwester Czubajewski 2019-01-11 12:23:17
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz budowa linii kablowej 0,4 kV w celu zasilenia ośrodka wypoczynkowego "Sobótka" na terenie dzialek nr 203/4, 203/6, 203/7, 459/1 w obrebie ewidencyjnym Obłęże, gmina Kepice. Sylwester Czubajewski 2019-01-11 09:31:37
Obwieszczenie Burmistrza Kepic o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznrgo - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2019-01-11 09:21:23
Obwieszczenie Burmistrza Kepic o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznrgo - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2019-01-11 09:21:14
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa słupowej stacji transformatorowej wraz z liniami kablowymi SN/nn" na terenie działek nr 41/21, 354/1, 41/30, 337/1, 180/1, 41/29 w obrebie ewidencyjnym Biesowice, gmina Kępice. Sylwester Czubajewski 2019-01-10 13:39:00
2019 r. Sylwester Czubajewski 2019-01-10 13:35:57
Aleksandra Mondry Sylwester Czubajewski 2019-01-10 11:50:43
Zdzisław Maciaszek Sylwester Czubajewski 2019-01-10 11:31:13
Adam Paweł Linkiewicz Sylwester Czubajewski 2019-01-10 11:12:56
Jan Karol Leończuk Sylwester Czubajewski 2019-01-10 11:05:33
Iwona Irena Kujawska Misiewicz Sylwester Czubajewski 2019-01-10 11:00:10
Józef Jaromij Sylwester Czubajewski 2019-01-10 10:54:49
Adam Gonciarz Sylwester Czubajewski 2019-01-10 10:48:38
Piotr Bućko Sylwester Czubajewski 2019-01-10 10:45:32