herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Remont ul. Kolejowej w miejscowości Korzybie wraz z budową oświetlenia ulicznego" Znak sprawy ZP.271.13.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-08-17 12:42:34
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Remont ul. Kolejowej w miejscowości Korzybie wraz z budową oświetlenia ulicznego" Znak sprawy ZP.271.13.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-08-17 12:38:23
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Remont ul. Kolejowej w miejscowości Korzybie wraz z budową oświetlenia ulicznego" Znak sprawy ZP.271.13.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-08-17 12:37:12
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Remont ul. Kolejowej w miejscowości Korzybie wraz z budową oświetlenia ulicznego" Znak sprawy ZP.271.13.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-08-17 12:37:05
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Remont ul. Kolejowej w miejscowości Korzybie wraz z budową oświetlenia ulicznego" Znak sprawy ZP.271.13.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-08-17 12:36:57
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Remont ul. Kolejowej w miejscowości Korzybie wraz z budową oświetlenia ulicznego" Znak sprawy ZP.271.13.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-08-17 12:36:50
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Remont ul. Kolejowej w miejscowości Korzybie wraz z budową oświetlenia ulicznego" Znak sprawy ZP.271.13.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-08-17 12:36:36
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Remont ul. Kolejowej w miejscowości Korzybie wraz z budową oświetlenia ulicznego" Znak sprawy ZP.271.13.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-08-17 12:36:30
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Remont ul. Kolejowej w miejscowości Korzybie wraz z budową oświetlenia ulicznego" Znak sprawy ZP.271.13.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-08-17 12:36:23
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Remont ul. Kolejowej w miejscowości Korzybie wraz z budową oświetlenia ulicznego" Znak sprawy ZP.271.13.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-08-17 12:36:15
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Remont ul. Kolejowej w miejscowości Korzybie wraz z budową oświetlenia ulicznego" Znak sprawy ZP.271.13.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-08-17 12:36:08
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Remont ul. Kolejowej w miejscowości Korzybie wraz z budową oświetlenia ulicznego" Znak sprawy ZP.271.13.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-08-17 12:36:02
Projekt Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Kępicach z dnia... 2018r., w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Sylwester Czubajewski 2018-08-17 07:47:05
Projekt Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Kępicach z dnia...2018r., w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaz i podawanie napojów alkoholowych na terenie gminy Kępice odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych. Sylwester Czubajewski 2018-08-17 07:43:05
Oświadczenie Sylwester Czubajewski 2018-08-16 14:29:34
Oświadzcenie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców Sylwester Czubajewski 2018-08-16 14:29:12
Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców Sylwester Czubajewski 2018-08-16 14:27:04
Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzajacego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Sylwester Czubajewski 2018-08-16 14:25:00
Kalendarz wyborczy - załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. Sylwester Czubajewski 2018-08-16 14:21:49
Kalendarz wyborczy - załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. Sylwester Czubajewski 2018-08-16 14:20:34
Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r., w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Sylwester Czubajewski 2018-08-16 14:16:47
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Budowa Przystani Kajakowych na terenie Gminy Kępice w ramach projektu "Pomorskie Szlaki Kajakowe-wśród dopływów Wieprzy" Znak sprawy ZP.271.12.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-08-16 12:15:43
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Budowa Przystani Kajakowych na terenie Gminy Kępice w ramach projektu "Pomorskie Szlaki Kajakowe-wśród dopływów Wieprzy" Znak sprawy ZP.271.12.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-08-14 15:16:13
Burmistrz Kepic ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi sekretariatu Sylwester Czubajewski 2018-08-14 14:51:58
Zarządzenie Nr 77/2018 Burmistrza Kępic z dnia 13 sierpnia 2018 r., w sprawie ogloszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi sekretariatu Sylwester Czubajewski 2018-08-14 14:49:49
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Budowa Trzech Otwartych Stref Aktywności OSA w Mieście i Gminie Kępice". Znak sprawy ZP.271.11.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-08-14 11:07:06
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu na wniosek Jarosława Kasztelana, ul. Szafranka 16/3, 76-200 Słupsk wystepujacego w imieniu inwestora DREW PACK Tomasz Teler, Przytocko 6, 77-230 Kepice, decyzji nr 24/2018 z dnia 13.08.2018 r., o ustalenie likalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa linii kablowej 15 kV oraz budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV" na działkach nr 38/1, 292/1, obręb ewidencyjny Przytocko, gm. Kepice. Sylwester Czubajewski 2018-08-14 10:19:04
Zarządzenie nr 76/2018 Burmistrza Kepic z dnia 13 sierpnia 2018 r., w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze ds. obsługi rady Sylwester Czubajewski 2018-08-13 15:58:07
Zarządzenie nr 76/2018 Burmistrza Kępic z dnia 13 sierpnia 2018 r., w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze ds. obsługi rady Sylwester Czubajewski 2018-08-13 15:55:11
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie o wszczeciu postepowania administracyjnego na wniosek ENERGA Wytwarzanie S.A. z siedzibą w Gdańsku nprzy al.Grunwaldzkiej 472, reprezentowanej przez P. Marte Ołubiec MK Geologia ul. Mietowa 7, 76-200 Siemianice, postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych na potrzeby bytowo-gospodarcze z ujęcia na terenie elektrowni wodnej w Biesowicach, na działce nr 38/4 obręb Biesowice, gmina Kępice, powiat słupski, o współrzędnych geodezyjnych w układzie PL-ETRF2000 X=6007987.665, Y=6427505.839 w ilości Qmax s=0,0000469 m3/s Qśrd= 1,02 m3/d Qdop r= 43 800 m3/rok. Sylwester Czubajewski 2018-08-13 15:46:00
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KĘPIC Stosowanie do art.53.ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / tj. Dz. U. 2017. poz. 1073 ze zmianami/ obwieszczam o wydaniu na wniosek Krzysztofa Rzeszutko, ul. 3 maja 3/24, 70-214 Szczecin występującego w imieniu Inwestora Energa-Operator S.A., Oddział w Koszalinie, ul.Morska 10,75-950 Koszalin, decyzji nr 23/2018 z dnia 10.08.2018r o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego- "Budowa linii kablowej 0,4 kv w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego" na działkach nr 84,74/6, obręb ewidencyjny Warcino,gm.Kępice Sylwia Ziemianowicz 2018-08-10 14:37:32
ZAWIADOMIENIE O wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 61 & 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2017 r. poz. 1257/ w związku z art.397 ust. 1,art 397 ust. 3 pkt 2, art.401 ust. 1, art.401 ust.4, art.407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne /Dz.U.z 2017r. poz. 1566/, zawiadamiam o wszczeciu, na wniosek ENERGA Wytwarzanie S.A. al. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk, reprezentowanej przez Jana Haftka postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne zgodnie z art.35 ust.3 oraz ust.6 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne/Dz.U. z 2017R. poz.1566/: Sylwia Ziemianowicz 2018-08-07 13:01:36
Zarządzenie Nr 72/2018 Burmistrza Kępic z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie zmian gminy Kępice na 2018 rok w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok Na podstawie art.30 ust. 1 i 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 994. z póź.zm.) oraz art.257 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z późn.zm.) i Uchwały Rady Miejskiej NrXXXIII/296/2017 Z 21 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu gminy Kępice na rok 2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-08-07 07:29:05
ZARZĄDZENIE NR 74/2018 Burmistrza Kępic z dnia 6 sierpnia 2018r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych i ogłoszenia wykazu Sylwia Ziemianowicz 2018-08-06 15:41:45
ZAWIADOMIENIE O wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art.61 & 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego / Dz. U. z 2017r. poz. 1257/ w związku z art.397 ust.1,art 397 ust.3 pkt 2,art.401 ust.1,art.401 ust.4,art.407 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne /Dz.U.z 2017r. poz.1566/,zawiadamiam o wszczęciu, na wniosek Pana Krzysztofa Rajewicza, działającego w imieniu i na rzecz Gospodarstwa pstrągowego Podgóry II postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne-piętrzenie,pobór i odprowadzanie wód powierzchniowych rzeki Grabówki na potrzeby ośrodka pstrągowego zlokalizowanego na działkach nr 345,200,201,202 obręb ewidencyjny 221205 5.0013, Podgóry, j.e. Kępice-G,powiat słupski. Sylwia Ziemianowicz 2018-08-06 12:02:34
ZAWIADOMIENIE O wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawiwe art. 61 & 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego / Dz.U.z 2017r. poz. 1257/ w związku z art. 397 ust. 1, art 397 ust. 3 pkt 2,art .401 ust.1, art.401 ust. 4,art.407 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne /Dz.U.z 2017r. poz. 1566/, zawiadamiam o wszczęciu , na wniosek Pana Pawła ulatowskiego, reprezentanta B.O.P.EKO-PROJEKT ul. Jana Pawła II 1/228, Działającego w imieniu i na rzecz Nadleśnictwa Warcino, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11a , 77-230 Kępice, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych. Sylwia Ziemianowicz 2018-08-06 11:47:55
ZAWIADOMIENIE O wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawiwe art. 61 & 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego / Dz.U.z 2017r. poz. 1257/ w związku z art. 397 ust. 1, art 397 ust. 3 pkt 2,art .401 ust.1, art.401 ust. 4,art.407 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne /Dz.U.z 2017r. poz. 1566/, zawiadamiam o wszczęciu , na wniosek Pana Pawła ulatowskiego, reprezentanta B.O.P.EKO-PROJEKT ul. Jana Pawła II 1/228, Działającego w imieniu i na rzecz Nadleśnictwa Warcino, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11a , 77-230 Kępice, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych. Sylwia Ziemianowicz 2018-08-06 11:46:57
ZAWIADOMIENIE O wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawiwe art. 61 & 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego / Dz.U.z 2017r. poz. 1257/ w związku z art. 397 ust. 1, art 397 ust. 3 pkt 2,art .401 ust.1, art.401 ust. 4,art.407 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne /Dz.U.z 2017r. poz. 1566/, zawiadamiam o wszczęciu , na wniosek Pana Pawła ulatowskiego, reprezentanta B.O.P.EKO-PROJEKT ul. Jana Pawła II 1/228, Działającego w imieniu i na rzecz Nadleśnictwa Warcino, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11a , 77-230 Kępice, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych. Sylwia Ziemianowicz 2018-08-06 11:45:34
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Budowa Centrum Sportów Wodnych "SOBÓTKA" w Obłężu"". Znak sprawy ZP.271.01.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-08-03 12:35:24
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Budowa Centrum Sportów Wodnych "SOBÓTKA" w Obłężu"". Znak sprawy ZP.271.01.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-08-03 12:34:50