herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KĘPIC o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego-"Przebudowa mostu betonowego przez rzekę Wieprza, ul.Kruszka,Gmina Kępice",zlokalizowanego na dz. nr 85/3,506/1,281,280/1 w obrębie ewidencyjnym Kępice,gm.Kępice Sylwia Ziemianowicz 2018-11-06 12:41:15
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:"Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego przeznaczonego do zbierania i wywozu odpadów komunalnych" Znak sprawy: ZP.271.01.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-11-06 11:43:09
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:"Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego przeznaczonego do zbierania i wywozu odpadów komunalnych" Znak sprawy: ZP.271.01.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-11-06 11:41:44
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:"Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego przeznaczonego do zbierania i wywozu odpadów komunalnych" Znak sprawy: ZP.271.01.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-11-06 11:41:21
Zarządzenie Nr 99/2018 Burmistrza Kępic z dnia 29 pażdziernika 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2018 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2018r.poz.994.z póź.zm.)oraz art.257 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(t.jDz.U. z 2017r. poz.2077 z późn.zm) i Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIII/296/2017 z 21 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu gminy Kępice na rok 2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-11-06 08:35:31
Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Kępicach, w dniu 08 listopada 2018 o godz.12.00 Sylwia Ziemianowicz 2018-11-06 08:21:26
Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Kępicach, w dniu 08 listopada 2018 o godz.12.00 Sylwia Ziemianowicz 2018-11-06 08:20:31
Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Kępicach, w dniu 08 listopada 2018 o godz.12.00 Sylwia Ziemianowicz 2018-11-06 08:14:10
Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Kępicach, w dniu 08 listopada 2018 o godz.12.00 Sylwia Ziemianowicz 2018-11-06 08:13:04
Obwieszcze Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 29 października 2018 r., o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa pomorskiego Sylwester Czubajewski 2018-10-31 14:16:18
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 29 październiaka 2018 r., o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa pomorskiego Sylwester Czubajewski 2018-10-31 14:04:48
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:"Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego przeznaczonego do zbierania i wywozu odpadów komunalnych" Znak sprawy: ZP.271.01.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-10-31 12:30:57
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:"Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego przeznaczonego do zbierania i wywozu odpadów komunalnych" Znak sprawy: ZP.271.01.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-10-31 12:30:50
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postepowania administracyjnego na wniosek Krzysztofa Rzeszutk, ul. 3 Maja 3/24, 70-214 Szczecin występującego w imieniu Inwestora ENERGA OPERATOR S.A Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin z dnia 26.10.2018 r. ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz budowa linii kablowej 0,4 kV w celu zasilenia ośrodka wypoczynkowego "Sobótka" na terenie działek nr 203/4, 203/6, 203/7, 459/1 w obrębie geodezyjnym Obłęże, gm. Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-10-31 12:28:46
Zarządzenie Nr 100/2018 Burmistrza Kępic z dnia 30.10.2018 r., w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Kępicach. Sylwester Czubajewski 2018-10-31 11:42:52
Zarządzenie Nr 100/2018 Burmistrza Kępic z dnia 30.10.2018 r., w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Kępicach. Sylwester Czubajewski 2018-10-31 11:42:49
Zarządzenie Nr 100/2018 Burmistrza Kępic z dnia 30.10.2018 r., w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Kępicach. Sylwester Czubajewski 2018-10-31 11:21:20
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zebraniu całego materiału dowodowego we wszczetym postepowaniu administracyjnym na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji imwestycji celu publicznego - "Budowa oswietlenia drogowego w Kępicach, ul. tadeusza Bielaka" na terenie działek nr 495 oraz 57 w obrebie ewidencyjnym Kępice, gm. Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-10-31 10:56:44
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:"Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego przeznaczonego do zbierania i wywozu odpadów komunalnych" Znak sprawy: ZP.271.01.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-10-30 14:10:17
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:"Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego przeznaczonego do zbierania i wywozu odpadów komunalnych" Znak sprawy: ZP.271.01.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-10-30 14:10:07
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:"Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego przeznaczonego do zbierania i wywozu odpadów komunalnych" Znak sprawy: ZP.271.01.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-10-30 14:09:57
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:"Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego przeznaczonego do zbierania i wywozu odpadów komunalnych" Znak sprawy: ZP.271.01.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-10-30 14:09:50
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:"Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego przeznaczonego do zbierania i wywozu odpadów komunalnych" Znak sprawy: ZP.271.01.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-10-30 14:09:43
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:"Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego przeznaczonego do zbierania i wywozu odpadów komunalnych" Znak sprawy: ZP.271.01.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-10-30 14:08:57
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:"Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego przeznaczonego do zbierania i wywozu odpadów komunalnych" Znak sprawy: ZP.271.01.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-10-30 14:08:51
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:"Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego przeznaczonego do zbierania i wywozu odpadów komunalnych" Znak sprawy: ZP.271.01.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-10-30 14:08:45
Obwieszczenie Burmistrza Kepic o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek FARAD F.U.P Tomasz Jeziersk, ul. Inzynierska 9, 80-298 Gdańsk, z dnia 02.10.2018 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa słupowej stacji transformatorowej wraz z liniamii kablowymi SN/nn i złączem kablowym nn i SN", na terenie działek nr 4/2, 354/1, 41/30, 337/1, 180/1, 41/29 w obrebie ewidencyjnym Biesowice, gm. Kepice. Sylwester Czubajewski 2018-10-30 13:13:26
Zarządzenie Nr 96/2018 Burmistrza Kępic z dnia 19 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2018 rok. Sylwester Czubajewski 2018-10-29 14:33:27
Zarządzenie Nr 96/2018 Burmistrza Kępic z dnia - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2018-10-29 14:31:50
Zarządzenie Nr 96/2018 Burmistrza Kępic z dnia - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2018-10-29 14:31:10
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zebraniu całego materiału dowodowego we wszczetym postepowaniu administracyjnym na wniosek Lipiński Mosty, Tomasz Lipiński, ul. Gorczycowa 2E/13, 81-591 Gdynia, wystepujacego w imieniu Inwestora Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Przebudowa mostu betonowego na rzece Wieprza, ul. Krusza, gm. Kępice" na terenie działek nr 85/3, 506/1, 281, 280/1. Sylwester Czubajewski 2018-10-29 13:36:55
Wybory Burmistrza Kępic-Protokół wyników głosowania i wyników wyboru Burmistrza Kępic Sylwester Czubajewski 2018-10-29 13:30:06
Wybory do Rady Miejskiej w Gminie do 20 tys. Mieszkańców-zestawienie w okręgach wyborczych nr 7, 8 oraz 10 Sylwester Czubajewski 2018-10-29 13:28:15
Wybory do Rady Miejskiej w Gminie do 20 tys. mieszkańców-Protokół z wyborów Sylwester Czubajewski 2018-10-29 13:22:18
Wybory do Rady Miejskiej-Protokóły obsadzenia mandatów radnych bez głosowania Sylwester Czubajewski 2018-10-29 13:16:56
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Rozlewni w Koszalinie o wszczeciu postepowania administracyjnego na wniosek PGK Kępice Sp.z o.o. Ul. Tadeusza Bielaka 8, 77-230 Kępice postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowo płynące , tj. rzekę bystrzenicę, na działce nr 321 obr. Korzybie gm. Kępice Sylwester Czubajewski 2018-10-26 13:44:12
Obwieszczenie Burmistrza Kępic. Burmistrz Kepic podaje do publicznej wiadomości, że w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwziecia pn. "Budowa budynku inwentarskiego do tuczu trzody chlewnej na działce nr 94/1 w miejscowości Mzdowo, obręb Mzdowo, gmina Kępice w dniu 26.10.2018 r., wydane zostało postanowienie o dopuszczenie dowodu z opini biegłych - firmy specjalistycznej MYTRE EKOPROJEKTY i ANALIZY Dominik Kochanowski, w zakresie sporządzenia audytu ustaleń zawartych w raporcie oceny oddziaływania na środowisko. Sylwester Czubajewski 2018-10-26 13:26:38
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczeciu postepowania administracyjnego na wniosek Tomasza Olechnowicza ENERGA Invest Sp. zo.o., Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk występujacego w imieniu Inwestora ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin z dnia 05.10.2018 r., o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa linii kablowej 15 kV w zamian za odcinek linii napowietrznej 15 kV nr 425 "Przytocko" w odgałęzieniu "Pustowo-Mzdowo" od słupa nr 9 do słupa nr 17 zlokalizowanego w obrebie geodezyjnym Pustowo i Mzdowo, gmina Kępice" na terenie działek nr 239/1, 33/1, 166/2, 31" w obrebie ewidencyjnym Pustowo oraz działek nr 13, 378 w obrebie ewidencyjnym Mzdowo, gmina Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-10-26 07:55:36
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Tomasza Olechnowicza Energa Invest Sp. z o.o., Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk wystepujacego w imieniu ENERGA OPERATOR S.A Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin z dnia 05.10.2018 r., uzupelnionego w dniu 15.10.2018 r., o sutalenie likalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa linii kablowej 15 kV w zamian odcinków linii napowietrznej 15 kV nr 426 "Tursko" w odgałęzieniu "Przyjezierze Osada Leśna" od słupa nr 18 w magistrali linii do stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 040897 "Przyjezierze Osada Leśna" zlokalizowanego w obrebie geodezyjnum Biesowice gm. Kępice w m. Przyjezierze" na terenie działek nr 41/29, 188, 338, 180/1, 339/1, 337/1, 336/4, 336/8, w obrębach geodezyjnych Biesowice, gm. Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-10-26 07:33:22
Obwieszczenie Burmistrza Kepic o wszceciu postepowania administracyjnego na wniosek "DECADA" Pracownia Projektora Jedrzej Myszka, ul. Wodna 14, 83-400 Kościerzyna wystepujacej w imieniu inwestora Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice, o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowejw miejscowosci Osowo i Warcino" na terenie dzialek nr 53, 26, 114, 115, 104 w obrebie ewidencyjnym Osowo oraz działek nr 34, 38, 9/2, 9/16, 13/3, 32, 11/4, 9/26, w obrębie ewidencyjnym Warcino, gm. Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-10-26 07:12:13