herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 145/2017 Burmistrza Kępic z dnia 13.12.2017 r., w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majatkowych Urzedu Miejskiego w Kępicach. Sylwester Czubajewski 2017-12-28 08:29:09
Zarządzenie Nr 149/2017 Burmistrza z dnia 19 grudnia 2017 r., w sprawie przeprowadzenia treningu systemu powszechnego ostrzegania, wykrywania i alarmowania ludności w dniu 21 grudnia 2017 r. Sylwester Czubajewski 2017-12-27 11:28:23
Zarządzenie Nr 148/2017 Burmistrza Kępic z dnia 14.12.2017 roku, w sprawie powołania stałej "Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Kępicach " Sylwester Czubajewski 2017-12-22 13:03:45
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kępice w okresie od 01.01.2018 do 30.06.2018 roku Znak sprawy: ZP.271.17.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-12-22 11:12:07
Ogłoszenie wyników naboru wniosków o dofinansowanie z budżetu gminy Kepice realizacji zadań w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie gminy Kępice w 2018 roku Sylwia Ziemianowicz 2017-12-21 12:06:23
Zarządzenie Nr 144/2017 Burmistrza Kępic z dnia 8 grudnia 2017 roku, w sprawie zmian w budzecie gminy Kepice na 2017 rok. Sylwester Czubajewski 2017-12-21 11:33:45
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kępice w okresie od 01.01.2018 do 30.06.2018 roku Znak sprawy: ZP.271.17.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-12-20 13:47:44
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowa i wyposażenie obiektu położonego w miejscowości Obłęże na potrzeby stworzenia centrum edukacyjno ? kulturalnego ? Etap I. Znak sprawy: ZP.271.16.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-12-20 12:38:22
Obwieszczenie. Burmistrz Kepic zawiadamia, ze w dniu 18.12.2017 r. zostało zawieszone postępowanie administracyjne w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt.: "wykonanie ujęcia wód podziemnych na działce ewidencyjnej nr 195/1 obręb Warcino, gmina Kępice" Sylwester Czubajewski 2017-12-20 11:28:59
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Sebastiana Orlikowskiego SPIE Elbud Gdańsk S.A., ul. Marynarki Polskiej 87, 80-557 Gdańsk, wystepującego w imieniu Inwestora Energa - Operator S.A., z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin, z dnia 12.12.2017 r., o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Przebudowa istniejącej stacji 110/15 kV GPZ Obłęże" obejmującej teren działek nr 1/2, 1/54, 1/55, 1/56, 303, obręb Obłęże, gm. Kepice. - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2017-12-20 11:18:42
Postanowienie Burmistrza Kępic z dnia 19.12.2017 r., o pozytywnym zaopiniowaniu projektu decyzji wraz z pakietem danych geologicznych do postepowania na udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż weglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż na obszarze przetargowym "Koszalin-Polanów". Sylwester Czubajewski 2017-12-19 16:18:01
Konkurs na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną zagospodarowania centrum Kępic Sylwia Ziemianowicz 2017-12-19 13:18:11
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Sebastiana Orlikowskiego SPIE Elbud Gdańsk S.A., ul. Marynarki Polskiej 87, 80-557 Gdańsk, wystepującego w imieniu Inwestora Energa - Operator S.A., z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin, z dnia 12.12.2017 r., o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Przebudowa istniejącej stacji 110/15 kV GPZ Obłęże" obejmującej teren działek nr 1/2, 1/54, 1/55, 1/56, 303, obręb Obłęże, gm. Kepice. Sylwester Czubajewski 2017-12-18 15:21:00
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Sebastiana Orlikowskiego SPIE Elbud Gdańsk S.A., ul. Marynarki Polskiej 87, 80-557 Gdańsk, wystepującego w imieniu Inwestora Energa - Operator S.A., z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin, z dnia 12.12.2017 r., o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Przebudowa istniejącej stacji 110/15 kV GPZ Obłęże" obejmującej teren działek nr 1/2, 1/54, 1/55, 1/56, 303, obręb Obłęże, gm. Kepice. - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2017-12-18 15:20:29
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kępice w okresie od 01.01.2018 do 30.06.2018 roku Znak sprawy: ZP.271.17.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-12-15 12:04:19
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kępice w okresie od 01.01.2018 do 30.06.2018 roku Znak sprawy: ZP.271.17.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-12-15 12:03:53
XXXIII sesja Rady Miejskiej w Kępicach, w dniu 21 grudnia 2017 (czwartek) o godz.12.00 w sali nr 203 UM w Kępicach. Sylwester Czubajewski 2017-12-15 07:48:56
Zarządzenie Nr 140/2017 Burmistrza Kepic z dnia 30 listopada 2017 roku, w sprawie zmian w budzecie gminy Kępice na 2017 rok. Sylwester Czubajewski 2017-12-13 12:03:30
Obwieszczenie Burmistrza Kepic o wszczeciu postepowania administracyjnego na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice, z dnia 08.12.2017r., o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa oswietlenia drogowego w m. Przytocko, dz. nr. 51/11 oraz 62/1", w obrębie ewidencyjnym Przytocko. Sylwester Czubajewski 2017-12-12 12:26:12
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postepowania administracyjnego na wniosek Gminy Kepice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice, z dnia 08.12.2017 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa oswietlenia drogowego - Kępice, ul. E. Plater dz. nr 470" w obrębie ewidencyjnym Kępice. Sylwester Czubajewski 2017-12-12 12:19:08
Obwieszczenie Burmistrza Kepic o wydaniu w dniu 12 grudnia 2017 r., dla Gminy Kepice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice decyzji zmieniajacej prawomocną decyzję nr 6/2015 z dnia 03 czerwca 2015 r. (Nr spr. UM.NP.AB.6733.10.2015. BW= ustalajcej lokaliyacj inwestzcji polegajcej na ęRoybudowie Sykoz Podstawowej w Warcinie", na terenie działki nr 96/5. połozonej w obrębie ewidencyjnym Warcino, gm. Kępice. Sylwester Czubajewski 2017-12-12 11:39:33
Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia strony, że w dniu 08.12.2017 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa istniejącej stacji elektroenergetycznej 110/15kV GPZ Obłęże" Sylwester Czubajewski 2017-12-11 13:15:03
Uchwała Nr.../.../2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia ...2017r., w sprawie zmiany do uchwały nr XXXIII/291/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 9 listopada 2017 w sprawie utworzenia przez Gminę Kępice wspólnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Miasta i Gminy Kepice spółdzielni socjalnej pod nazwa 'Zielony punkt" Sylwester Czubajewski 2017-12-08 11:39:03
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowa i wyposażenie obiektu położonego w miejscowości Obłęże na potrzeby stworzenia centrum edukacyjno ? kulturalnego ? Etap I. Znak sprawy: ZP.271.16.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-12-08 11:36:51
Uchwała Nr XXXIII/.../2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 21 grudnia 2017., w sprawie zmian do uchwały nr XIX/167/2012 z dnia 26.04.2012 w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa na terenie gminy Kępice podatków i opłat lokalnych, okreslenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa. Sylwester Czubajewski 2017-12-08 11:30:39
Uchwała Nr .../2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia ...2017r., w sprawie wyrażenia zgody na odstapienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie okresu obowiazywania umów dzierzawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Kępice. Sylwester Czubajewski 2017-12-08 11:27:01
Uchwała Nr.../.../2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia ..., w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, lokali uzytkowych i nieruchomości stanowiacych mienie Gminy. Sylwester Czubajewski 2017-12-08 11:24:43
Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 21 grudnia 2017r., w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018. Sylwester Czubajewski 2017-12-08 11:22:54
Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 21 grudnia 2017 r., w sprawie Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018. Sylwester Czubajewski 2017-12-08 11:22:32
Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 21 grudnia 2017r., w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018. Sylwester Czubajewski 2017-12-08 11:20:43
Uchwała Nr ... Rady Miejskiej w Kępicach z dnia ..., w sprawie okreslenia zasad obciążenia nieruchomości należących do zasobu nieruchomości Gminy Kępice. Sylwester Czubajewski 2017-12-08 11:16:57
Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Kępicach z dnia..., w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drowego dróg gminnych w Gminie Kępice. Sylwester Czubajewski 2017-12-08 11:13:07
Komisje Rady Miejskiej grudzień 2017 Sylwester Czubajewski 2017-12-08 10:42:44
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kępice w okresie od 01.01.2018 do 30.06.2018 roku Znak sprawy: ZP.271.17.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-12-08 10:25:22
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kępice w okresie od 01.01.2018 do 30.06.2018 roku Znak sprawy: ZP.271.17.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-12-08 10:24:30
Zarządzenie Nr 133/2017 Burmistrza Kepic z dnia 14 listopada 2017 w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2018. Sylwester Czubajewski 2017-12-07 13:31:17
Zarządzenie Nr 134/2017 Burmistrza Kępic z dnia 14 listopada 2017 roku, w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępice na lata 2018-2031 Sylwester Czubajewski 2017-12-07 13:19:45
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości Barwino, Osieki i Obłęże w gminie Kępice. Znak sprawy: ZP.PGK.02.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-12-06 13:29:13
Zarządzenie Nr 143/17 Burmistrza Kępic z dnia 05 grudnia 2017r., w sprawie przeznaczenia do sprzedazy nieruchomości lokalowej i ogłoszenia wykazu. Sylwester Czubajewski 2017-12-05 14:41:22
Zarządzenie Nr 142/17 Burmistrza Kepic z dnia 05 grudnia 2017 ., w sprawie przeznaczenia do sprzedazy nieruchomości lokalowej i ogłoszenia wykazu. Sylwester Czubajewski 2017-12-05 14:40:12