Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 40/2019 Burmistrza Kępic z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gniny Kępice na 2019 rok Sylwester Czubajewski 2019-05-07 14:18:37
Zarządzenie Nr 41/2019 Burmistrza Kępic z dnia 06 maja 2019r., w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kępice. Sylwester Czubajewski 2019-05-07 10:16:14
Postanowienie ws. powołania obwodowych komisji wyborczych w gm. Kępice Sylwia Ziemianowicz 2019-05-07 09:03:48
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku o wydaniu w dniu 227 marca 2019 r., przez SKO w Słupsku postanowienia nr SKO.450.10.2019 o stwierdzeniu niedopuszczalności odwołania od decyzji Burmistrza Kepic z dnia 10 grudnia 2018r., nr 32/2018 o domowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce 19/3, obręb Barcino, gm. Kepice. Sylwester Czubajewski 2019-05-06 14:50:00
Burmistrz Kępic wykazuje do sprzedaży na własność nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w miejscowości Łużki, obręb Warcino. Działka nr 67/30 oraz 67/36. Sylwester Czubajewski 2019-05-06 14:44:51
Burmistrz Kępic wykazuje do sprzedaży na własność nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w miejscowości Łużki, obręb Warcino. Działka nr 67/30 oraz 67/36. Sylwester Czubajewski 2019-05-06 14:43:27
Zarządzenie Nr 41/2019 Burmistrza Kępic z dnia 06 maja 2019 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych i ogłoszenia wykazu Sylwester Czubajewski 2019-05-06 14:35:54
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczeciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa oświetlenia zewnętrznego " na terenie działek nr 47, 48/2, 422/1 w obrebie ewidencyjnym Bronowo, gmina Kępice. Sylwia Ziemianowicz 2019-04-30 14:46:49
Marek Busłowicz Sylwester Czubajewski 2019-04-30 09:21:52
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:"Dobudowa zewnętrznej windy do istniejącego budynku przychodni zdrowia w m. Kępice" Znak sprawy ZP.271.02.2019 Sylwia Ziemianowicz 2019-04-29 15:10:22
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 26 kwietnia 2019 r. Sylwia Ziemianowicz 2019-04-27 09:42:13
Burmistrz Kępic ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Kępice, połozonej w obrębie Podgóry: działka nr 118 o pow. 0,06 ha Sylwester Czubajewski 2019-04-26 10:01:03
Burmistrz Kępic ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Kępice, połozonej w obrębie Podgóry: działka nr 118 o pow. 0,06 ha Sylwester Czubajewski 2019-04-26 09:59:52
Informacja Sylwia Ziemianowicz 2019-04-26 08:10:54
Informacja Sylwia Ziemianowicz 2019-04-26 08:10:11
Burmistrz Kępic ogłasza V rokowania pisemne nieograniczone na sprzedaż na własność: lokal mieszkalny Bronowo 20a/4 o pow. 61,94 m2 Sylwester Czubajewski 2019-04-25 11:49:32
Burmistrz Kępic ogłasza V rokowania pisemne nieograniczone na sprzedaż na własność: lokal mieszkalny Bronowo 20a/4 o pow. 61,94 m2 Sylwester Czubajewski 2019-04-25 11:48:59
Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 23 kwietnia 2019 roku z informacja o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych dla przeprowadzenia w dniu 26 maja 2019 r., wyborów do Parlamentu Europejskiego Sylwester Czubajewski 2019-04-25 09:15:02
Zarządzenie Nr 39/2019 Burmistrza Kępic z dnia 15 kwietnia 2019 r., w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kępice, regulaminu finansowania doskonalenia nauczycieli w Gminie Kępice na rok 2019. Sylwester Czubajewski 2019-04-23 14:17:46
Obwieszczenie Burmistrz Kępic o wydaniu na wniosek Zenona Płotka, ul. Pochyła 34/2A, 77-100 Bytów, występującego w imieniu inwestora - ENERGA OPERATOR S.A, oddział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin decyzji nr 6/2019 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV" na terenie działki nr 197/2 w obrębie ewidencyjnym Kępice. Sylwester Czubajewski 2019-04-23 14:11:50
Plan kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania ze zezwoleń na sprzedaz napojów alkoholowych na terenie Gminy Kępice od 1.04.2019r. do 31.03.2019 r. Sylwester Czubajewski 2019-04-19 14:03:19
2019 Sylwester Czubajewski 2019-04-19 14:01:52
Zarządzenie Nr 108/2018 Burmistrza Kępic z dnia 23 listopada 2018 roku, w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kępice Sylwester Czubajewski 2019-04-19 13:56:05
Zarządzenie Nr 37/2019 Burmistrza Kepic z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2019 rok Sylwester Czubajewski 2019-04-19 13:50:10
Burmistrz Kępic ogłasza skład Rady seniorów Gminy Kępice. Sylwester Czubajewski 2019-04-16 12:48:23
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KĘPIC o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego- " Budowa słupowej stacji transformatowej 15/0,4 kV i linii kablowej 15 kV, na terenie działek nr 188, 115/11, 161/2, 171, 180/1 w obrębie ewidencyjnym Biesowice, gmina Kępice Sylwia Ziemianowicz 2019-04-15 09:53:02
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:"Dobudowa zewnętrznej windy do istniejącego budynku przychodni zdrowia w m. Kępice" Znak sprawy ZP.271.02.2019 Sylwia Ziemianowicz 2019-04-12 08:06:33
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym we wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek Zenona Płotka, ul. Pochyła 34/2A, 77-100 Bytów, wystepującego w imieniu inwestora - ENERGA OPERATOR S.A, Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV" na terenie działki mr 197/2 w obrębie ewidemcyjnym Kępice. Sylwester Czubajewski 2019-04-11 14:13:21
Zarządzenie Nr 33/2019 Burmistrza Kępic z dnia 09 kwietnia 2019 roku w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Kępicach sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami za rok 2018 Sylwester Czubajewski 2019-04-11 13:57:12
Zarządzenie nr 36/2019 Burmistrza Kępic z dnia 10 kwietnia 2019 r., w sprawie zamiany nieruchomości pomiedzy Gminą Kępice a Nadleśnictwem Warcino Sylwester Czubajewski 2019-04-10 14:37:21
Zarządzenie Nr 35/2019 Burmistrza z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej i ogloszenia wylazu. Sylwester Czubajewski 2019-04-10 10:09:40
Burmistrz Kępic wykazuje do sprzedazy na własność nieruchomość gruntową niezabudowaną polożoną w m. Barcinie: działka nr 26/7 o pow. 0,0504 ha Sylwester Czubajewski 2019-04-10 10:04:22
Burmistrz Kępic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia: część działki nr 509/2 o pow. 15,00 m2, Kępice ul. Pl. Wolności Sylwester Czubajewski 2019-04-10 10:02:04
Burmistrz Kępic ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej Sylwester Czubajewski 2019-04-09 13:24:45
Zarządzenie nr 34/209 Burmistrza Kępic z dnia 9 kwietnia 2019 r., w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze ds. księgowości budżetowej Sylwester Czubajewski 2019-04-09 13:20:27
Zarządzenie Nr 29/2019 Burmistrza Kępic z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2019 rok. Sylwester Czubajewski 2019-04-08 11:38:32
Obwiesczenie Burmistrza Kępic o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegajacego na: "Budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej (tuczarni) na działce nr 253 w m. Podgóry, gmina Kępice" Sylwester Czubajewski 2019-04-08 11:31:09
OBWIESZCZENIE W nawiązaniu do wniosku Doroty Deluga (adres w aktach sprawy) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację polegającego na: " Budowie budynku inwentarskiego do tuczu chlewnej na działce nr 94/1 w miejscowości Mzdowo, obręb Mzdowo, gminy Kępice" Sylwia Ziemianowicz 2019-04-05 12:22:27
Zarządzenie nr 31/2019 Burmistrza Kepic z dnia 27 marca 2019 r., w sprawie zmiany do Zarządzenia Nr 43/2011 Burmistrza Kępic z dnia 13 kwietnia 2011 r., w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Sylwester Czubajewski 2019-04-03 08:54:27
Zawiadomienie Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewmi w Koszalinie o wszczeciu postepowania administracyjnego na wniosek Urzedu Gminy Kępice w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych: dwóch pomostów stałych, na rzece Studnica, przy elektrowni wodnej w Ciecholubiu, działkach nr 61/3, 61/4, i 312/1 obr. Ciecholub gm. Kępice. Sylwester Czubajewski 2019-04-02 14:22:49