herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXXVIII/348/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 kwietnia 2018 r.w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Sylwia Ziemianowicz 2018-04-26 08:45:25
Uchwała Nr XXXVIII/348/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 kwietnia 2018 r.w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Sylwia Ziemianowicz 2018-04-26 08:43:18
UCHWAŁA Nr XXXVIII/347/2018 RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kępice oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na ternie miasta i gminy Kępice. Sylwia Ziemianowicz 2018-04-26 08:37:19
Uchwała NR XXXVIII/346/2018 RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH Z DNIA 19 kwietnia 2018 w sprawie powołania doraznej komisji Rady Miejskiej.j Sylwia Ziemianowicz 2018-04-25 14:19:34
Uchwała NR XXXVIII/346/2018 RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH Z DNIA 19 kwietnia 2018 w sprawie powołania doraznej komisji Rady Miejskiej.j Sylwia Ziemianowicz 2018-04-25 14:13:05
Uchwała Nr XXXVIII/345/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie dodatku za wieloletnią pracę Burmistrza Kępic Sylwia Ziemianowicz 2018-04-25 14:09:37
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp na zadanie: "Przebudowa ul. Tadeusza Bielaka wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Kępice" ZP. 271.03.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-04-25 13:47:00
uchwała NrXXXVIII/342/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej na utworzenie Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp z o.o Sylwia Ziemianowicz 2018-04-25 13:43:43
Uchwała Nr XXXVIII/341/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej na realizację programu profilaktyki boreliozy obejmującego prowadzenie badań laboratyjnych dla mieszkańców Gminy Kępice Sylwia Ziemianowicz 2018-04-25 13:36:44
Uchwała Nr XXXVIII/340/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej na realizację projektu pn."Zabawa w miasto-dzieci budują swój własny świat" Sylwia Ziemianowicz 2018-04-25 13:29:41
UCHWAŁA NR XXXVIII/339/2018 RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH z dnia 19 kwietnia 2018 w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim na realizację zadania pn." Przebudowa drogi powiatowej nr 1161G Mzdowo-Pustowo Sylwia Ziemianowicz 2018-04-25 13:24:17
UCHWAŁA NR XXXVIII/338/2018 RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH z dnia 19 kwietnia 2018 w sprawie udzielenia przez Gminę Kępice poręczenia umowy leasingu operacyjnego dla Spółdzielni Socjalnej "Zielony Punkt" Sylwia Ziemianowicz 2018-04-25 13:18:40
UCHWAŁA Nr XXXVIII/337/2018 RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kępice. Sylwia Ziemianowicz 2018-04-25 13:13:10
Burmistrz Kepic ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę lokalu uzytkowego: część działki nr 471/2 o pow. 30,00 m kw., Kepice ul. T. Kościuszki 3A Sylwester Czubajewski 2018-04-20 14:40:52
Burmistrz Kępic ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu stanowiacego własność Gminy Kępice: część działki nr 156 o pow. 15,0 mkw., Kępice ul. Gościnna. Sylwester Czubajewski 2018-04-20 14:37:23
Obwieszczenie Burmistrza Kepic o wydaniu dla "DECADA" Pracownia Projektowa Jędrzej Myszka, ul. Wodna 14, 83-400 Kościerzyna występujacego w i,iemiu Imwestora Przedsiębiorstwa Gospodrki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Tadeusza Bielaka 8, 77-230 Kępice decyzji nr 11/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r., o ustaleniu lokalizcji inwestycji celu publicznego - " Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej" na działkach nr 329, 234, 321, 224/1, 246, 247, 244, 245, 278/15, 224/4, 230, 3/3, 4/6, w obrebie ewidencyjnym Korzybie, gm. Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-04-20 14:24:48
Zarządzenie nr 41/2018 Burmistrza Kępic z dnia 05.04.2018, W sprawie zmiany zespołu projektowego do projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2004-2020, Działanie 11.04 Ochrona różnorodności biologicznej do zadania pn." Ochrona rodzimej przyrody przed inwazją barszczu Sosnowego na terenie gminy Kępice". Sylwia Ziemianowicz 2018-04-20 09:38:48
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej przy ul. Tadeusza Bielaka w Kępicach" Sylwia Ziemianowicz 2018-04-16 14:47:19
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu dla Polskiej Spółki Gazownictwa, Oddział Zakład Gazowniczyw Koszalinie, ul. Połczyńskiego 55/57, 75-808 Koszalin decyzji nr 10.2018r. o ustalenie lokalizacji celu publicznego-" Budowa stacji regazyfikacji gazu LNG wraz ze stacją redukcyjno-pomiarową oraz infrastrukturą towarzyszącą w tym instalacje technologiczne, ppoż, instalacje wod.-kam., c.o., elektryczne w miejscowości Kępice" na działce nr2/24, obręb ewidencyjny Kępice Sylwia Ziemianowicz 2018-04-16 14:04:17
Przeprowadzenie zajęć w ramach projektu pn. ,,Aktywność szansą na pracę - CIS w Kępicach wspiera zatrudnienie? ? III tura, dla 10 osób, zamieszkałych na terenie gminy Kępice, będących uczestnikami Centrum Integracji Społecznej w Kępicach Sylwia Ziemianowicz 2018-04-16 12:26:46
Stanowiska samodzielne - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2018-04-13 13:41:31
Referat Inwestycji i Rozwoju Strategicznego Sylwester Czubajewski 2018-04-13 13:39:48
Referat Finansowo-Budżetowy Sylwester Czubajewski 2018-04-13 13:33:05
Referat Organizacyjny Sylwester Czubajewski 2018-04-13 13:22:20
Referat do Spraw Społecznych i Obywatelskich Sylwester Czubajewski 2018-04-13 13:09:30
Referat do Spraw Społecznych i Obywatelskich Sylwester Czubajewski 2018-04-13 13:04:59
Referat Spraw Społecznych i Obywatelskich - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2018-04-13 12:58:38
Referat Spraw Społecznych i Obywatelskich - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2018-04-13 12:58:32
Referat ds. Obrotu Nieruchomościami, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Sylwester Czubajewski 2018-04-13 12:56:59
Referat ds. Obrotu Nieruchomościami, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Sylwester Czubajewski 2018-04-13 12:56:27
Urząd Stanu Cywilnego Sylwester Czubajewski 2018-04-13 12:45:43
Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Kępicach, w dniu 17 stycznia 2018 Sylwester Czubajewski 2018-04-12 14:22:52
XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Kępicach w dniu 19 kwietnia 2018 Sylwester Czubajewski 2018-04-12 14:21:51
XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Kępicach w dniu 19 kwietnia 2018 Sylwester Czubajewski 2018-04-12 14:21:36
XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Kępicach w dniu 19 kwietnia 2018 Sylwester Czubajewski 2018-04-12 14:21:07
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zebraniu materiału dowodowego we wszczetym postepowaniu administracyjnym na wniosek "DECADA" Pracownia Projektowa Jędrzej Myszka, ul. Wodna 14, 83-400 Kościerzyna występującego w imieniu Inwestora Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. zo.o., ul. Tadeusza Bielaka 8, 77-230 Kępice, o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa sieci wodociagowej rozdzielczej" na działkach nr 329, 234, 321, 224/1, 246, 247, 244, 245, 278/15, 224/4, 230, 3/3, 4/6, w obrębie ewidencyjnym Korzybie, gm. Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-04-12 12:55:54
Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia strony, że w dniu 11.04.2018r., wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegajacego na "Budowie dojazdu pożarowego nr 2 w leśnictwie Miszewo". Sylwester Czubajewski 2018-04-12 12:06:18
Zarządzenie Nr 38/2018 Burmistrza Kępic z dnia 5 kwietnia 2018 roku, w sprawie zmian w budzecie gminy Kępice na 2018 rok. Sylwester Czubajewski 2018-04-12 11:59:59
Zarządzenie Nr 37/2018 Burmistrza Kępic z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie zmian w budzecie gminy Kępice na 2018 rok. Sylwester Czubajewski 2018-04-12 11:56:18
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 kwietnia 2018r., w sprawie; zmiany do Uchwały nr XXXII/293/2017 o zaliczeniu nowo wybudowanych dróg w Kępicach do kategorii dróg gminnych publicznych oraz włączeniu tych odcinków do ulucy Tadeusza Kościuszki. Sylwester Czubajewski 2018-04-12 11:52:43