Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Burmistrz Kępic wykazuje do sprzedazy na własność nieruchomość gruntową niezabudowaną polożoną w m. Barcinie: działka nr 26/7 o pow. 0,0504 ha Sylwester Czubajewski 2019-04-10 10:04:22
Burmistrz Kępic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia: część działki nr 509/2 o pow. 15,00 m2, Kępice ul. Pl. Wolności Sylwester Czubajewski 2019-04-10 10:02:04
Burmistrz Kępic ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej Sylwester Czubajewski 2019-04-09 13:24:45
Zarządzenie nr 34/209 Burmistrza Kępic z dnia 9 kwietnia 2019 r., w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze ds. księgowości budżetowej Sylwester Czubajewski 2019-04-09 13:20:27
Zarządzenie Nr 29/2019 Burmistrza Kępic z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2019 rok. Sylwester Czubajewski 2019-04-08 11:38:32
Obwiesczenie Burmistrza Kępic o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegajacego na: "Budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej (tuczarni) na działce nr 253 w m. Podgóry, gmina Kępice" Sylwester Czubajewski 2019-04-08 11:31:09
OBWIESZCZENIE W nawiązaniu do wniosku Doroty Deluga (adres w aktach sprawy) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację polegającego na: " Budowie budynku inwentarskiego do tuczu chlewnej na działce nr 94/1 w miejscowości Mzdowo, obręb Mzdowo, gminy Kępice" Sylwia Ziemianowicz 2019-04-05 12:22:27
Zarządzenie nr 31/2019 Burmistrza Kepic z dnia 27 marca 2019 r., w sprawie zmiany do Zarządzenia Nr 43/2011 Burmistrza Kępic z dnia 13 kwietnia 2011 r., w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Sylwester Czubajewski 2019-04-03 08:54:27
Zawiadomienie Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewmi w Koszalinie o wszczeciu postepowania administracyjnego na wniosek Urzedu Gminy Kępice w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych: dwóch pomostów stałych, na rzece Studnica, przy elektrowni wodnej w Ciecholubiu, działkach nr 61/3, 61/4, i 312/1 obr. Ciecholub gm. Kępice. Sylwester Czubajewski 2019-04-02 14:22:49
Zawiadomienie Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewmi w Koszalinie o wszczeciu postepowania administracyjnego na wniosek Urzedu Gminy Kępice w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzenia wodnego na działce nr 181/16 i 277 obr. Korzybie gm. Kępice: pomostu ze schodami i slipem oraz regulacje wód - wykonanie umocnienia brzegu rzeki na długości projektowanego pomostu zlokalizowanego w km 65+500 rzeki Wieprza w m. Korzybie Sylwester Czubajewski 2019-04-02 14:18:23
Zawiadomienie Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewmi w Koszalinie o wszczeciu postepowania administracyjnego na wniosek Urzedu Gminy Kępice w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci pomostu ze slipem i trapem na dz. nr 424 (jezioro Obłęże) i 203/8 obr. Obłęże, gm. Kępice o współrzędnych geodezyjnych w układzie PLETRF2000 X: 6429418.60, Y: 601364.00. Sylwester Czubajewski 2019-04-02 14:06:56
Obwieszczenie Burmistrza Kępic. Dotyczy wszczetego postępowania na wniosek Pana Marcina Wlazłowskiego wystepujacego w imieniu inwestora Pana Antoniego Ławrenowicza w wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. "Budowa budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej o obsadzie 1980 szt. na terenie działki nr 253 w obrębie ewidencyjnym Podgóry, gmina Kępice. Sylwester Czubajewski 2019-04-02 13:50:30
Obwieszczenie Burmistrza Kępic. Dotyczy wszczetego postępowania na wniosek Pani Dorota Deluga o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa obiektu inwentarskiego do chowu trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dziace nr 94/1 w miejscowości Mzdowo, gmina Kępice. Sylwester Czubajewski 2019-04-02 13:49:54
Obwieszczenie Burmistrza Kępic. Dotyczy wszczetego postępowania na wniosek Pana Marcina Wlazłowskiego wystepujacego w imieniu inwestora Pana Antoniego Ławrenowicza w wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. "Budowa budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej o obsadzie 1980 szt. na terenie działki nr 253 w obrębie ewidencyjnym Podgóry, gmina Kępice. Sylwester Czubajewski 2019-04-02 13:41:38
ZARZĄDZENIE Nr30/2019 Burmistrza Kępic z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kępice za 2018 rok Sylwia Ziemianowicz 2019-04-01 09:37:06
Zarządzenie Nr 26/2019 Burmistrza Krpic z dnia 18 marca 2019 r., w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu Gospodarki Komunalnej Kepice Sp. z o.o. Sylwester Czubajewski 2019-03-28 13:50:14
Zarządzenie Nr 27/2019 Burmistrza Kepic z dnia 18 marca 2019 r., w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kępicach Sp. z o.o. Sylwester Czubajewski 2019-03-28 13:49:44
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:"Dobudowa zewnętrznej windy do istniejącego budynku przychodni zdrowia w m. Kępice" Znak sprawy ZP.271.02.2019 Sylwia Ziemianowicz 2019-03-28 08:45:06
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:"Dobudowa zewnętrznej windy do istniejącego budynku przychodni zdrowia w m. Kępice" Znak sprawy ZP.271.02.2019 Sylwia Ziemianowicz 2019-03-27 14:02:05
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:"Dobudowa zewnętrznej windy do istniejącego budynku przychodni zdrowia w m. Kępice" Znak sprawy ZP.271.02.2019 Sylwia Ziemianowicz 2019-03-27 13:59:38
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:"Dobudowa zewnętrznej windy do istniejącego budynku przychodni zdrowia w m. Kępice" Znak sprawy ZP.271.02.2019 Sylwia Ziemianowicz 2019-03-27 13:59:24
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:"Dobudowa zewnętrznej windy do istniejącego budynku przychodni zdrowia w m. Kępice" Znak sprawy ZP.271.02.2019 Sylwia Ziemianowicz 2019-03-27 13:59:16
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:"Dobudowa zewnętrznej windy do istniejącego budynku przychodni zdrowia w m. Kępice" Znak sprawy ZP.271.02.2019 Sylwia Ziemianowicz 2019-03-27 13:59:08
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:"Dobudowa zewnętrznej windy do istniejącego budynku przychodni zdrowia w m. Kępice" Znak sprawy ZP.271.02.2019 Sylwia Ziemianowicz 2019-03-27 13:58:57
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:"Dobudowa zewnętrznej windy do istniejącego budynku przychodni zdrowia w m. Kępice" Znak sprawy ZP.271.02.2019 Sylwia Ziemianowicz 2019-03-27 13:58:50
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:"Dobudowa zewnętrznej windy do istniejącego budynku przychodni zdrowia w m. Kępice" Znak sprawy ZP.271.02.2019 Sylwia Ziemianowicz 2019-03-27 13:58:35
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:"Dobudowa zewnętrznej windy do istniejącego budynku przychodni zdrowia w m. Kępice" Znak sprawy ZP.271.02.2019 Sylwia Ziemianowicz 2019-03-27 13:58:29
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:"Dobudowa zewnętrznej windy do istniejącego budynku przychodni zdrowia w m. Kępice" Znak sprawy ZP.271.02.2019 Sylwia Ziemianowicz 2019-03-27 13:58:22
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:"Dobudowa zewnętrznej windy do istniejącego budynku przychodni zdrowia w m. Kępice" Znak sprawy ZP.271.02.2019 Sylwia Ziemianowicz 2019-03-27 13:58:16
Burmistrz Kepic ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaz nieruchomości stanowiących własnośc Gminy Kępice, położonych w obrębie Barcino: działka 4/33 o pow. 0,2909 ha oraz działka nr 4/35 o pow. 0,2937 Sylwester Czubajewski 2019-03-27 10:42:25
Burmistrz Kepic ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaz nieruchomości stanowiących własnośc Gminy Kępice, położonych w obrębie Barcino: działka 4/33 o pow. 0,2909 ha oraz działka nr 4/35 o pow. 0,2937 Sylwester Czubajewski 2019-03-27 10:42:05
Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego "Budowa linii kablowej 15 kV, stanowisk słupowych 15 kV, dz. nr 38/1, 321/2, 39, 29, 41 obręb ewidencyjny Rochowo gmina Polanów, dz. mr 275, 360, 354 obręb ewid. Mzdowo gm. Kepice" Sylwester Czubajewski 2019-03-25 15:22:13
Kępicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. ogłasza sprzedaż sprzętu wodnego. Sylwia Ziemianowicz 2019-03-25 11:18:33
Obwieszczenie Komisji skrutacyjnej w Kepicach z dnia 22.03.2019 roku o zarejestrowanej liście kandydatów do Rady Seniorów Gminy Kępice Sylwia Ziemianowicz 2019-03-22 13:15:36
Burmistrz Kępic ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu: działka nr 121/2 o pow. 1,20 ha obręb Korzybie. Sylwester Czubajewski 2019-03-21 13:57:46
Burmistrz Kępic ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu: działka nr 121/2 o pow. 1,20 ha obręb Korzybie. Sylwester Czubajewski 2019-03-21 13:57:16
Burmistrz Kepic ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości: działka nr 2/24 o pow. 400,00 m2, Kępice, ul. Składowa Sylwester Czubajewski 2019-03-21 13:42:31
Burmistrz Kepic ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości: działka nr 2/24 o pow. 400,00 m2, Kępice, ul. Składowa Sylwester Czubajewski 2019-03-21 13:41:55
Zarządzenie Nr 28/2019 Burmistrz Kępic z dnia 18.03.2019, w sprawie powołania zespołu projektowego do projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, do zadania pn. "Kępickie śmieci w Ekosieci -innowacyjny system zarządzania gospodarką odpadami". Sylwester Czubajewski 2019-03-21 12:19:24
Zarządzenie Nr 27/2019 Burmistrza Kepic z dnia 18 marca 2019 r., w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kępicach Sp. z o.o. Sylwester Czubajewski 2019-03-21 12:15:08