Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego Szymon Jakima, Głobino, ul. Chabrowa 14, 76-200 Słupsk występującego jako pełnomocnik w imieniu inwestora ENERGA OŚWIETLENIE Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego 0,4 kV w miejscowości Warcino" na terenie działek nr 118, 119, 116/2, 122, 121/17, 121/19 obręb geodezyjny Warcino, gmina Kępice
2 Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym we wszczętym postępowaniu administracyjnego na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji innwestycji celu publicznego - "Budowa ulicy 11 Listopada wraz z odcinkami ulicy Kopernika w Kępicach" na terenie działek nr 202/12, 203, 217/1, 218/1 obręb geodezyjny Kępice, gmina Kępice
3 Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym we wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa linii oświetleniowej wraz z lampami oświetlenia ulicznego w miejscowości Barcino" na terenie działek nr 28/10, 380, 383, 389 i 416 obręb geodezyjny Barcino, gmina Kępice
4 Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu na wniosek EFONTE Jan Urban ul. Piwonii 1, 77-100 Bytów występującego jako pełnomocnik w imieniu inwestora ENERGA Operator SA Odział w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk decyzji nr 2/2021 z dnia 05.05.2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ?Przebudowa linii napowietrznej 0,4 kV oraz budowa linii kablowej 0,4 kV do zasilania kompleksu działek od dz. nr 104/7 do 104/9 w m. Korzybie ? na terenie działek nr 90, 223, 107/7, 107/1, 107/2, 202/3, 104/7, 104/6, 104/5, 104/4, 104/11,104/10, 104/9, obręb geodezyjny Korzybie, gmina Kępice
5 ZARZĄDZENIE NR 50/2021 BURMISTRZA KĘPIC z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2021 rok
6 Zarządzenie Nr 52/2021 Burmistrza Kępic z dnia 28 kwietnia 2021 r., w sprawie zmiany zarządzenia nr 20/2021 z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.
7 Zarządzenie Nr 51/2021 Burmistrza Kępic z dnia 28 kwietnia 2021 r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeciwdziałania zjawiskom mobbingu i dyskryminacji w Urzędzie Miejskim w Kępicach.
8 Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia, że w dniu 21.04.2021 r. na wniosek JB Consulting, Jan Barcewicz, ul. Goplańska 6 B, 80-178 Gdańsk występującego w imieniu inwestora ANTONY ECOENERGY Sp. z o. o, Podgóry 38, 77-230 Kępice zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ?Budowa elektrowni fotowoltaicznej ?Podgóry? o mocy nominalnej 82,1 MWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą? zlokalizowanej na działkach nr 237, 238/1, 234, 239, 240, 241, 283, 243, 248, 242/1, 242/2, 284/1, 247, 416, 418, 244/2, 250, 249, 263, 262, 261, 254, 253, 252, 257, 256, 255/1, 255/4, 255/3, 342, 233, 216/4, 216/3, 107/5, 89, 90, 295/2, 83/3, 82/6, 251, w obrębie ewidencyjnym Podgóry gmina Kępice
9 Zarządzenie Nr 44/2021Burmistrza Kępic z dnia 19 kwietnia 2021 r., w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2021 rok.
10 Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia, że w dniu 20.04.2021r. na wmiosek JB Consulting, Jan Barcewicz, ul. Goplańska 6B, 80-178 Gdańsk wystepującego w imieniu inwestora ANTONY ECOENERGY Sp. z o.o., Podgóry 38, 77-230 Kępice zostało wszczęte postepowanie administracyjne w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej "Mzdowo" o mocy nominalnej 41,7 MWp wraz z infrastrukturą towarzyszą" zlokalizowanej na działkach nr 112/4, 123, 125/1, 118/1, 118/4, 119, 120/1, 120/2, 121, 122/1, 122/2, 99, 98/1, 102/1, 102/2, 103/4, 103/3, 108, 104/5, 104/3, 113 i 96 położonych w obrębie geodezyjnym Mzdowo, gmina Kępice.