Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu dla Pani Katarzyny Przybysz występująca w imieniu Inwestora P4 sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa decyzji Nr 12/2019 z dnia 12.09.2019 r., o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4", zlokalizowanej na dz. Nr 19/3, połozonej w obrębie ewidencyjnym Barcino, gm. Kepice.
2 Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 11 września 2019 roku, podaje do publicznej wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz o lokachalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych dla przeprowadzenia w dniu 13 października 2019 r. wyborów do Sejmu RP i Senatu RP.
3 Burmistrz Kępic podaje do publiocznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia: działka nr 2/13 o pow. 616,00 m2
4 Burmistrz Kepic podaje do publicznej wiadomości wykaz mieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia działki nr 48/5 o pow. 231,04 m2 obręb Barcino
5 Burmistrz Kępic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia: działka nr 282/27 o pow. 1630 m2, Kępice, ul. Kruszka
6 Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia, że zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie ul. Słowackiego w Kępicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 48/4, 48/18, 95/13, 123/3, 124/3, 187/3, 396,397, 501 w m. Kępice, gmina Kępice.
7 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie zawiadamia o wsczeciu, w związku z uchyleniem pozwolenia wodnoprawnego z dnia 15.10.2018 r. znak SzZ.ZUZ.2.421.272...2018PB przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Sczecinie decyzją SZ.RUZ.424.1.14.2018.NB z dnia 01.07.2019r., postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne.
8 Zarzadzenie nr 75/2019 Burmistrza Kepic z dnia 30 sierpnia 2019 r., w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskimw Kępicach.
9 Obwieszczenie. Burmistrza Kępic zawiadamia, że zakończono postepowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie podziemnych pojemników na odpady wraz z systemem monitoringu odpadów komunalnych", na terenie działki nr 482 w miejscowości Kępice, gmina Kępice.
10 Obwieszczenie Burmistrza Kepic o wydaniu decyzji o środowiskowyvh uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego na: "Rozbudowie fermy brojlerów na terenie działek nr 240/2 oraz 240/4 w obrebie ewidencyjnymDarnowo, gmina Kępice"