Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Obwieszczenie. Burmistrz Kepic zawiadamia, że w dniu 16.09.2021r., na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Kepice Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. T. Bielaka 8, 77-230 Kępicezostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wniosku o wydanie decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przepompowni ścieków wraz z kanalizacją tłoczną w m. Obłęże" zlokalizowanej na działkach nr 257, 127, 459/1, 203/13, 203/14 położonych w obrębie geodezyjnym Obłęże, gmina Kępice.
2 Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym we wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek PGK Kępice Sp. z o.o. ul. Tadeusza Bielaka 8, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa sieci wodociągowej w m. Biesowice" na terenie działek nr 177/2, 106, 123, 96, 15/3, 64,163, 144, 133, 138, 50 położonych w obrebie geodezyjnym Biesowice, gmina Kępice.
3 Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym we wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek PGK Kępice Sp. z o.o. ul. Tadeusza Bielaka 8, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa sieci wodociągowej odcinek Osieki - Barcino" na terenie działek nr 112, 113, 420 położonych w obrębie geodezyjnym Barcino, gmina Kępice oraz działek Nr 18/1, 18/3 położonych w obrębie geodezyjnym Korzybie, gmina Kepice.
4 Zarządzenie Nr 88/2021 Burmistrza Kępic z dnia 20 września 2021r., Burmistrz Kępic działając w imieniu Gminy Kępice powołuje zespól projektowy do obsługi projektu pn. "Stery w dłoń - żeglujemy po wiedzę w Gminie Kępice" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2021 w ramach poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej w następującym składzie: A. Christyniuk, A. Itrowska, W. Wiśniewska.
5 Postanowienie Burmistrza Kępic o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z planowanym zamierzeniem inwestycyjnym polegającym na: "Budowie sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przepompowni ścieków wraz z kanalizacją tłoczoną w m. Obłęże" na terenie działek nr 127, 459/1, 203/13, 203/14, 203/4 położonych w obrebie geodezyjnym Obłęże, gmina Kępice.
6 Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu na wniosek pani Agnieszki Serek, ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn działającek w imieniu Inwestora DINO POLSKA S.A., z siedzibą przy ul. Ostrowskiej 122, 63-700 Krotoszyn decyzji nr 13/2021 z dnia 17.09.2021 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego -" budowa fragmentu drogi gminnej (dz. nr ewid. 234) z jej poszerzeniem o część dz. nr ewid. 329 wraz z przebudową jej włączenia do drogi wojewódzkiej (dz. nr ewid. 224/1) w m. Korzybie, ul. Sławieńska, pow. słupski, woj. pomorskie" na terenie działek nr 234, 329, 224/1 obręb geodezyjny Korzybie, gmina Kępice.
7 Zarządzenie Nr 87/2021 Burmistrza Kępic z dnia 16 września w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do wyborów uzupełniających Rady Seniorów Gminy Kępice z okregu nr 1- Barcino, Kotłowo, Mielęcino, określenia terminu wyborów uzupełniających do Rady Seniorów Gminy Kępice oraz składu komisji wyborczej
8 Zarządzenie Nr 85/2021 Burmistrza Kępic z dnia 6 września 2021 r., w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2021 rok.
9 Zarządzenie Nr 86/2021 Burmistrza Kepic z dnia 13 września 2021 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych: -założeń polityki społeczno-gospodarczej na 2022 rok - zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Projektu budżetu Gminy Kępice na rok 2022.
10 I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaz nieruchomości w Przytocku dz. nr 27/21 i 27/22