Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Burmistrz Kępic obwieszcza o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek KAWKA INŻYNIERIA DROGOWA Katarzyna Kawka z siedzibą przy ul. Głównej 20, 76-200 Jezierzyce działającej na podstawie udzielonego pełnomocnictwa w imieniu Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa ulicy 11 Listopada wraz z odcinkami ulicy Kopernika w Kępicach" na terenie działek nr 201/1, 202/12, 203, 204/3, 205/1, 205/7, 206/1, 207/1, 209/3, 210/1, 211/1, 212/1, 214/1, 216/2 w obrębie ewidencyjnym Kępice, gmina Kępice.
2 Burmistrz Kępic zawiadamia że, w dniu 30.11.2020 r. zostało wydane postanowienie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wniosku MG GREEN ENERGY 18 Sp. z o. o., ul. Sadowa 27, 28-300 Jędrzejów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Elektrowni Słonecznych Kępice - Osowo I wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działki nr 134 oraz na działce nr 152 w obrębie Osowo, gmina Kępice".
3 Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych ujętych w system zamkniętej kanalizacji deszczowej służącej do odprowadzania opadów atmosferycznych, z połaci dachu elektrowni wodnej Biesowice I i II, do wód powierzchniowych - rzeki Wieprza od Studnicy do Moszczenicy (JCWP PLRW60001946599), za pomocą istniejących wylotów: -wylot W3 zlokalizowany na dz. 38/7 obr. 0002 gm. Kępice powiat słupski, - wylot W5 zlokalizowany na dz. 6 obr. 0002 gm. Kępice powiat słupski.
4 Gmina Kepice zaprasza do złożenia oferty na: ,,Dostawa i montaż wyposażenia Kaplicy Pogrzebowej"
5 Wyniki przetargów garaży nr 10 oraz 11 w Kępicach przy ul. T. Bielaka
6 Burmistrz Kępic zawiadamia, że w dniu 26.11.2020 r. zostało wydane postanowienie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wniosku MG GREEN ENERGY 18 Sp. z o. o., ul. Sadowa 27, 28-300 Jędrzejów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Elektrowni Słonecznych Kępice - Osowo II wraz z infrastrukturą towarzyszącą na częściach działek nr 68/1 i 135 oraz na działkach nr 118 i 119 w obrębie Osowo, gmina Kępice".
7 Zarządzenie Nr 94/2020 Burmistrz Kępic z dnia 18.11.2020 r. w sprawie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Kępicach.
8 Wyniki przetargów garaży nr 8 oraz 9 w Kępicach przy ul. T. Bielaka
9 Zarządzenie Nr 95/2020 Burmistrza Kępic z dnia 24.11.2020 r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne zajmowane na podstawie umowy najmu.
10 Zarządzenie nr 93/2020 Burmistrza Kępic z dnia 17 listopada 2020 r., w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2020 rok.