Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Zarządzenie Nr 76/2020 Burmistrza Kępice z dnia 16 września 2020 r., w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniajacej laureatów w konkursie pn. "Srebrne Serce II"
2 Obwieszczenie Burmistrza Kepic o wydaniu na wniosek EMbiz Marcin Chrzan, ul. Styp-rekowskiego 72c/2, Rzepnica, 77-100 Bytów wystepującego w imieniu inwestora Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie, ul. Pałczyńska 55/57, 75-808 Koszalin decyzji nr 5/2020 z dnia 14.09.2020 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w m. Kępiceprzy ul. Wojska Polskiego oraz przy ul. Pl. Wolności, gmina Kępice z rur PE 63 o długości do 2700 m" obręb Kępice.
3 Gmina Kepice zaprasza do złożenia oferty dotyczącej zadania pn.: "Kępice bez barier - likwidacja barier transportowych w Gminie Kępice" - zakup i dostawa samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
4 Postanowienie Burmistrza Kępic, po rozpoznaniu wniosku ERW I Sp. z o.o. Rzuszcze 49, 76-220 Główczyce o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt.: "Budowa do 30 sztuk instalacji fotowoltaicznych do 1 MW każda wraz z infrastrukturą towarzysząca w miejscowości Obłęże, Gmina Kępice na działce ewidencyjnej nr 5/10 obręb Obłęże" postanawia: 1. Nałozyć obowiazek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.. : "Budowa do 30 sztuk instalacji fotowoltaicznych do 1MW każda wraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowści Obłęże, Gmina Kepice na działce ewidencyjnej nr 5/10 obręb Obłęże"
5 Zarządzenie nr 74/2020 Burmistrza Kępic z dnia 10 września 2020 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych: - założeń polityki społeczno-gospodarczej na 2021 rok - zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych do opracowania. Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz projektu budżetu Gminy Kępice na rok 2021
6 Burmistrz Kępic ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż pomieszczeń garażowych zlokalizowanych na działce nr 41/41 o powierzchni 0,0129ha (Bi) w miejscowości Kępice.
7 Burmistrz Kępic zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt.: " Przebudowa drogi powiatowej nr 1147 G Darnowo- Osowo " na terenie działek nr 26, 139, 138 w obrębie geodezyjnym Osowo, działek nr 189 i 178 w obrębie geodezyjnym Biesowice oraz działkach nr 126 i 21/5 obręb geodezyjny Ciecholub gmina Kępice.
8 Burmistrz Kępic zawiadamia, że w dniu 10.09.2020 r. na wniosek MG GREEN ENERGY 18 sp. z o.o zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt.: Budowa Elektrowni Słonecznych Kępice- Osowo II wraz z infrastrukturą towarzyszącą na częściach działek nr 68/1 i 135 oraz na działkach nr 118 i 119 w obrębie Osowo, gmina Kępice ".
9 Burmistrz Kępic zawiadamia, że w dniu 09.09.2020 r na wniosek MG GREEN ENERGY 18 sp. z o.o zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt: " Budowa Elektrowni Słonecznych Kępice- Mzdowo I wraz z infrastrukturą towarzyszacą na działkach nr 122/2, 122/1, 124, 125/1, 121, 120/2, 120/1, 119, 118/1, 112/4, 113, 271, 270/2 oraz na części działki ewidencyjnej nr 270/1 w obrębie Mzdowo, gmina Kępice".
10 Zarządzenie nr 70/2020 Burmistrza Kępic z dnia 2 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na rok 2020.