Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Kępice Spółka z o.o., ul. Tadeusza Bielaka 8, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Rozbudowa sieci i kanalizacji sanitarnej" na terenie działek nr 216, 284/10,452,70/13 połozonych w obrębie geodezyjnym Korzybie, gmina Kępice.
2 Zarządzenie Nr 84/2022 Burmistrza Kępic z dnia 12 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2022 rok
3 Zarządzenie Nr 87/2022 Burmistrza Kępic z dnia 16 września 2022 r w sprawie ogłoszenia o konsultacjach projektu Strategii Rozwoju Gminy Kępice do roku 2030
4 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Nadleśnictwa Warcino, w imieniu którego działa pełnomocnik Piotr Mnich- Biuro Projektowe Termo Projekt w Dębnicy Kaszubskiej w sprawie udzielenia pozwolenia wodoprawnego na: wykonanie pomostu stałego z trapem o długości 5 m, szerokości 1,5m, do cumowania małych jednostek pływających oraz slipu na brzegu rzeki Wieprzy, zlokalizowanych na działkach nr 3, 206/4, 504, 205/13 obręb Kępice, gmina Kępice. Wykonanie umocnień brzegu rzeki Wieprzy na długości projektowanego pomostu kiszką faszynową. Lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią elementów konstrukcyjnych pomostu oraz małej architektury.
5 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Nadleśnictwa Warcino, w imieniu którego działa pełnomocnik Piotr Mnich- Biuro Projektowe Termo Projekt w Dębnicy Kaszubskiej w sprawie udzielenia pozwolenia wodoprawnego na: wykonanie pomostu stałego o długości 5 m, szerokości 1,5m, szerokości 1,5m, do cumowania małych jednostek pływajacych, zlokalizowanego na działkach nr 299 i 6 obręb Biesowice, gmina Kępice. Wykonanie umcnień brzegu Wieprzy na długości projektowanego pomostu kiszką faszynową. Lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią elementów komstrukcyjnych pomostu oraz małej architektury.
6 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Nadleśnictwa Warcino, w imieniu którego działa pełnomocnik Piotr Mnich- Biuro Projektowe Termo Projekt w Dębnicy Kaszubskiej w sprawie udzielenia pozwolenia wodoprawnego na: wykonanie pomostu stałego z trapem, o długości 10m, szerokości 1,5m, do cumowania małych jednostek pływajacych, zlokalizowanego na działkach nr 324/1 i 161/2 obręb Biesowice, gmina Kępice. Wykonanie umocnień brzegu rzeki Wieprzy na szerokości projektowanego trapu kiszką faszynową. Lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią elementów konstrukcyjnych pomostu oraz małej architektury.
7 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie zawiadamia o wszczęciu postępowania administacyjnego na wniosek Nadleśnictwa Warcino, w imieniu którego działa pełnomocnik Piotr Mnich- Biuro Projektowe Termo Projekt w Dębnicy Kaszubskiej w sprawie udzielenia pozwolenia wodoprawnego na: wykonanie pomostu stałego o długości 5 m, szerokosci 1,5m, do cumowania małych jednostek pływajacych oraz slipu na brzegi rzeki Wieprzy, zlokalizowanych na działkach nr 234/2, obręb Żelice, nr 506/1, 506/2, obręb Kępice, gmina Kępice. Wykonanie umocnień brzegu rzeki Wieprzy na długosci projektowanego pomostu kiszką faszynową.
8 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie Zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Jarosława Kawki- pełnomocnika Gminy Kępice o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. przebudowę rowu poprzez nadbudowę studni na istniejącym przepuście, na usługę wodną tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące odprowadzenia opadów atmosferycznych, wykonanie urządzeń wodnych, tj. wylotów, w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej nr 208 (działka 153 obręb Barcino) w m. Barcino, gm. Kępice.
9 Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym we wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej Kępice Spółka z o.o., ul. Tadeusza Bielaka 8, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji celu publicznego- "Przebudowa i rozbudowa sieci wodociagowej oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej" na terenie działek nr 278, 279/3, 279/4, 279/10 połozonych w obrębie geodezyjnym Kępice, gmina Kępice
10 Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Kępice przeznaczonych do sprzedaży.