herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zaproszenie do składania ofert na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn: ?Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości Barwino, Osieki, Obłęże w gminie Kępice? 2018-01-11 09:07
Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń - kursów zawodowych w ramach projektu "Aktywność szansą na pracę - CIS w Kępicach wspiera zatrudnienie" 2017-10-30 08:56
Zaproszenie do składania ofert na prowadzenie zajęć w ramach projektu "Aktywność szansą na pracę - CIS w Kępicach wspiera zatrudnienie" -II tura 2017-09-20 09:43
Zaproszenie do składania ofert na prowadzenie szkoleń zawodowych w ramach projektu "Aktywność szansą na pracę - CIS w Kępicach wspiera zatrudnienie" 2017-06-30 13:28
Przeprowadzenie doradztwa indywidualnego dla 25 uczestników projektu ?Mój szef ? to ja!? 2017-05-26 09:12
Przeprowadzenie zajęć w ramach projektu pn. ,,Aktywność szansą na pracę - CIS w Kępicach wspiera zatrudnienie" dla 10 osób 2017-05-29 13:20
Gmina Kępice ogłasza sprzedaż kotłów olejowych 2017-05-29 13:19
GMINA KĘPICE OGŁASZA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO POŻARNICZEGO FS LUBLIN ŻUK A 15B 2017-03-31 14:31
Przeprowadzenie szkoleń indywidualnych dla 30 uczestników projektu 'Mój Szef to Ja!' 2017-03-31 10:16
Przeprowadzenie zajęć w ramach projektu pn. ,,Aktywność szansą na pracę - CIS w Kępicach wspiera zatrudnienie" dla 10 osób bezrobotnych, zakwalifikowanych do III profilu pomocy, zamieszkałych na terenie gminy Kępice 2017-03-20 13:08
Przeprowadzenie zajęć w ramach projektu pn. ,,Aktywność szansą na pracę - CIS w Kępicach wspiera zatrudnienie" dla 10 osób bezrobotnych, zakwalifikowanych do III profilu pomocy, zamieszkałych na terenie gminy Kępice 2017-03-02 08:41
Przeprowadzenie szkoleń grupowych dla 30 uczestników projektu Mój Szef to Ja, doradztwa zawodowego oraz oceny dokumentów związanych z ubieganiem się o przyznanie wsparcia finansowego. 2017-01-25 13:56
Gmina Kępice ogłasza sprzedaż autobusu IRISBUS C50 IVECO DAILY KAPENA 2017-01-11 13:34
Gmina Kępice zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o szacunkowej wartości zamówienia wyrażonej w złotych poniżej równowartości kwoty 30 tys. euro, dotyczącej zadania pn.: Obsługa bankowa budżetu Gminy Kępice oraz jednostek organizacyjnych podległych gminie na okres 48 miesięcy. 2016-10-18 11:01
Zakup i dostawa bezzałogowego systemu latającego (drona) wraz z niezbędnymi komponentami w ramach projektu: Ochrona rodzimej przyrody przed inwazją barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Kępice? złożonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11. Środowisko, Działanie 11.04. Ochrona różnorodności biologicznej. 2016-09-30 12:28
Zakup i dostawa bezzałogowego systemu latającego (drona) wraz z niezbędnymi komponentami w ramach projektu: Ochrona rodzimej przyrody przed inwazją barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Kępice? złożonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11. Środowisko, Działanie 11.04. Ochrona różnorodności biologicznej. 2016-07-12 13:24
Gmina Kępice zaprasza do składania ofert na: ,, Modernizacja boiska sportowego w Barcinie" 2015-08-17 15:22
Gmina Kępice zaprasza do składania ofert na robotę budowlaną, polegającą na wymianie zniszczonego parkietu na Sali gimnastycznej w Barcinie 2015-07-08 13:03
Zakup i dostawa zestawu multimedialnego dla 9 szkół na potrzeby realizacji zajęć dodatkowych w ramach projektu -Wiedzieć więcej- finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach POKL. . 2014-05-15 15:54
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Biezace utrzymanie drog gruntowych na terenie gminy Kepice 2014-04-15 14:11
Gmina Kępice zaprasza do złożenia ofert na : Bieżące utrzymanie dróg gruntowych na terenie Gminy Kępice. 2014-04-07 12:26