Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Plan zamówień publicznych na rok 2020 Aleksandra Szul-Młoczyńska 2020-01-27 13:23:28
Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń - kursów zawodowych - dla osób uczestniczących w projekcie pn. ?Idziemy do pracy ? z CIS-em aktywniej" Aleksandra Szul-Młoczyńska 2020-01-24 12:07:41
Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń - kursów zawodowych - dla osób uczestniczących w projekcie pn. ?Idziemy do pracy ? z CIS-em aktywniej" Aleksandra Szul-Młoczyńska 2020-01-24 12:05:36
Burmistrz Kępic ogłasza otwarty nabór partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji " Wsparcie dla rodziny i osób niepełnosprawnościami w gminie Kępic" w ramach konkursu nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-001/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 integracja, Działanie 6.2 Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój usług społecznych , którego wniskodawcą będzie Gmina Kępice. Rafał Rakoczy 2020-01-24 12:02:34
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Kompleksowa realizacja Systemu Monitorowania Odpadów Komunalnych (SMOK) na terenie Gminy Kępice. Znak sprawy: ZP.271.02.2020. Aleksandra Szul-Młoczyńska 2020-01-24 10:25:29
Zarządzenie Nr 6/2020 Burmistrza Kępic z dnia 10.01.2020.r w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Kępicach Sylwester Czubajewski 2020-01-23 11:43:18
Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek HSG Sun sp. z o.o., ul. Okopowa 58/72, 01-042Warszawa z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2MW wraz z niezbędną infrastrykturą techniczną w obrebie Mzdowo, dzialka nr 106, w gminie Kepice, powiat słupski, województwo pomorskie" Sylwester Czubajewski 2020-01-23 11:23:09
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego w sprawie kwalifikacji wojskowej w 2020 r. Sylwester Czubajewski 2020-01-21 08:28:19
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Kompleksowa realizacja Systemu Monitorowania Odpadów Komunalnych (SMOK) na terenie Gminy Kępice. Znak sprawy: ZP.271.02.2020. Aleksandra Szul-Młoczyńska 2020-01-20 14:43:50
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Kompleksowa realizacja Systemu Monitorowania Odpadów Komunalnych (SMOK) na terenie Gminy Kępice. Znak sprawy: ZP.271.02.2020. Aleksandra Szul-Młoczyńska 2020-01-20 14:42:16
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Kompleksowa realizacja Systemu Monitorowania Odpadów Komunalnych (SMOK) na terenie Gminy Kępice. Znak sprawy: ZP.271.02.2020. Aleksandra Szul-Młoczyńska 2020-01-20 14:35:03
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Kompleksowa realizacja Systemu Monitorowania Odpadów Komunalnych (SMOK) na terenie Gminy Kępice. Znak sprawy: ZP.271.02.2020. Aleksandra Szul-Młoczyńska 2020-01-20 14:34:46
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Kompleksowa realizacja Systemu Monitorowania Odpadów Komunalnych (SMOK) na terenie Gminy Kępice. Znak sprawy: ZP.271.02.2020. Aleksandra Szul-Młoczyńska 2020-01-20 14:34:36
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Kompleksowa realizacja Systemu Monitorowania Odpadów Komunalnych (SMOK) na terenie Gminy Kępice. Znak sprawy: ZP.271.02.2020. Aleksandra Szul-Młoczyńska 2020-01-20 14:34:28
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Kompleksowa realizacja Systemu Monitorowania Odpadów Komunalnych (SMOK) na terenie Gminy Kępice. Znak sprawy: ZP.271.02.2020. Aleksandra Szul-Młoczyńska 2020-01-20 14:34:19
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Kompleksowa realizacja Systemu Monitorowania Odpadów Komunalnych (SMOK) na terenie Gminy Kępice. Znak sprawy: ZP.271.02.2020. Aleksandra Szul-Młoczyńska 2020-01-20 14:34:11
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Kompleksowa realizacja Systemu Monitorowania Odpadów Komunalnych (SMOK) na terenie Gminy Kępice. Znak sprawy: ZP.271.02.2020. Aleksandra Szul-Młoczyńska 2020-01-20 14:34:03
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Kompleksowa realizacja Systemu Monitorowania Odpadów Komunalnych (SMOK) na terenie Gminy Kępice. Znak sprawy: ZP.271.02.2020. Aleksandra Szul-Młoczyńska 2020-01-20 14:33:50
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Kompleksowa realizacja Systemu Monitorowania Odpadów Komunalnych (SMOK) na terenie Gminy Kępice. Znak sprawy: ZP.271.02.2020. Aleksandra Szul-Młoczyńska 2020-01-20 14:33:42
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Energa OZE S.A. z siedzibą przy al. Grunwaldzkiej 472 , 80-309 Gdańsk, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z terenu elektrowni Wodnej Kępka Sylwester Czubajewski 2020-01-16 14:06:49
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Energa OZE S.A. z siedzibą przy al. Grunwaldzkiej 472 , 80-309 Gdańsk, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z terenu elektrowni Wodnej Kępice. Sylwester Czubajewski 2020-01-16 13:47:26
Plan dyżurów członków Zespołu Interdyscyplinarnego OPS Kepice na rok 2020 Sylwester Czubajewski 2020-01-16 13:36:43
Sprawozdanie z realizacji zadań Pomocy Społecznej za 2018 rok. Sylwester Czubajewski 2020-01-15 15:01:14
Sprawozdanie z realizacji "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2018" i "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2018" Sylwester Czubajewski 2020-01-15 14:59:21
Uchwała Nr 014/g319/D/V/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w gdańsku z dnia 10 stycznia 2020 r. Sylwester Czubajewski 2020-01-15 14:53:14
Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń - kursów zawodowych - dla osób uczestniczących w projekcie pn. ?Idziemy do pracy ? z CIS-em aktywniej" Aleksandra Szul-Młoczyńska 2020-01-14 14:55:04
Zarządzenie Nr 112/2019 Burmistrza Kępic z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminyKępice na 2019 rok. Sylwester Czubajewski 2020-01-14 12:10:52
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołóstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie Sylwester Czubajewski 2020-01-14 11:35:56
Klauzula informacyjna Sylwester Czubajewski 2020-01-14 11:35:04
Oświadczenie Sylwester Czubajewski 2020-01-14 11:34:23
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Sylwester Czubajewski 2020-01-14 11:33:49
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Sylwester Czubajewski 2020-01-14 11:29:30
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - dokument usunięty Aleksandra Szul-Młoczyńska 2020-01-14 11:27:47
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - dokument usunięty Aleksandra Szul-Młoczyńska 2020-01-14 11:27:30
Oświadczenie - dokument usunięty Aleksandra Szul-Młoczyńska 2020-01-14 11:27:23
Oświadczenie - dokument usunięty Aleksandra Szul-Młoczyńska 2020-01-14 11:25:01
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - dokument usunięty Aleksandra Szul-Młoczyńska 2020-01-14 11:13:25
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - dokument usunięty Aleksandra Szul-Młoczyńska 2020-01-14 11:12:56
2020   2020-01-14 11:01:56
Wnioski (zakładka menu)   2020-01-14 11:01:18