herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia, że w dniu 19.01.2018r. na wniosek Marcina Wlazłowskiego, zam. Barcino 7A, 77-230 Kępice wystepujacego w imieniu inwestora Antoniego Ławrenowicza, zam. Podgóry 3, 77-230 Kępice zostało wszczęte postepowanie administracyjne w sprawie wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pt.: "Budowa budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej (tuczarnia) o obsadzie 1980 sztuk (277DJP)" na nieruchomości obejmujacej działkę nr 253, w obrębie ewidencyjnym Podgóry gm. Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-01-19 15:01:51
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości Barwino, Osieki i Obłęże w gminie Kępice. Znak sprawy: ZP.PGK.03.2017. Sylwia Ziemianowicz 2018-01-19 14:15:49
Plan Zamówień Publicznych na rok 2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-01-19 12:15:17
Bożena Gierszewska - Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp z o.o. Sylwia Ziemianowicz 2018-01-18 11:59:38
Bożena Gierszewska - Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp z o.o. - dokument usunięty Sylwia Ziemianowicz 2018-01-18 11:59:25
Bożena Gierszewska - Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp z o.o. - dokument usunięty Sylwia Ziemianowicz 2018-01-18 11:52:38
2017 Sylwia Ziemianowicz 2018-01-18 11:49:58
Jednostki Komunalne Sylwia Ziemianowicz 2018-01-18 11:49:43
Zarządzenie Nr 4/2017 Burmistrza Kępic z dnia 17 stycznia 2018 roku, w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej Sylwester Czubajewski 2018-01-17 13:29:10
Burmistrz Kępic ogłasza II rokowania pisemne nieograniczone na sprzedaż działki gruntowej niezabudowanej nr 67/26 o pow. 0,2959 ha oraz działki nr 67/28 o pow. 0,2987 ha, położenie Łużki Sylwester Czubajewski 2018-01-17 07:43:21
Zapraszam Panią/Pana, na nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Kępicach, która odbędzie się w dniu 17 stycznia 2018 (środa) godz. 14,00 w sali nr 203 Urzedu Miejskiego w Kępicach. Sylwester Czubajewski 2018-01-16 09:20:38
Zawiadomienia na sesje Rady Miejskiej w Kepicach 2018 Sylwester Czubajewski 2018-01-16 09:18:19
Burmistrz Kępic ogłasza IV nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kępice, nr działki 438, pow. działki 0,0905 ha obręb Korzybie. Sylwia Ziemianowicz 2018-01-16 08:35:30
Burmistrz Kępic ogłasza IV nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kępice, nr działki 438, pow. działki 0,0905 ha obręb Korzybie. Sylwia Ziemianowicz 2018-01-16 08:34:52
Obwieszcenie Burmistrza Kępic o wydaniu dla Pani Anny Warżała ul. Leśna 34B/4, 81-549 Gdynia, występującej jako Pełnomocnik Inwestora P4 sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa decyzji nr 1/2018 z dnia 15.01.2018 r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4", zlokalizowanej na dz. nr 181/3, połozonej w obrebie ewidencyjnym Korzybie , gm. Kepice. Sylwester Czubajewski 2018-01-15 12:53:23
Obwieszczenie Burmistrza Kepic o wydaniu dla Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice decyzji Nr 2/2018 z dnia 15.01.2018 r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa oswietlenia drogowego - Kępice, ul. E. Plater", zlokalizowanej na dz. nr 470, połozonej w obrebie ewidencyjnym Kępice, gm. Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-01-15 12:45:15
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu dla Gminy Kepice ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice decyzji Nr 3/2018 z dnia 15.01.2018 r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa oswietlenia drogowego w m. Przytocko", zlokalizowanego na dz. nr 51/11 oraz 62/1, położonych w obrębie ewidencyjnym Przytocko, gm. Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-01-15 12:41:06
Burmistrz Kepic ogłasza: I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kępice, połozonej w obrebie Kępice, działka nr 376 o pow. 0,0681 ha. Sylwester Czubajewski 2018-01-15 12:10:36
Burmistrz Kepic ogłasza: I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kępice, połozonej w obrebie Kępice, działka nr 376 o pow. 0,0681 ha. Sylwester Czubajewski 2018-01-15 12:10:12
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości Barwino, Osieki i Obłęże w gminie Kępice. Znak sprawy: ZP.PGK.03.2017. Sylwia Ziemianowicz 2018-01-15 11:34:03
Zarząd PGK Kępice Spółka z o.o. podaje do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierzawienia. Lokal użytkowy o pow. 36,45 m2, ul. Niepodległosci 11B/1, Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-01-15 09:23:01
Burmistrz Kępic ogłasza IV nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiacych własność Gminy Kępice, połozonych w obrębie Korzybie. Działki Nr 284/19 o pow. 0,0807 ha, oraz działki Nr 453 o pow. 0,0717 ha. Sylwester Czubajewski 2018-01-12 09:56:16
Burmistrz Kępic ogłasza IV nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiacych własność Gminy Kępice, połozonych w obrębie Korzybie. Działki Nr 284/19 o pow. 0,0807 ha, oraz działki Nr 453 o pow. 0,0717 ha. Sylwester Czubajewski 2018-01-12 09:55:23
Burmistrz Kępic ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Kepice: Działaka nr 21 o pow. 357 m2, lokal nr 4 w budynku 20A, o powierzchni 61,94 m2, położonej w m. Bronowo. Sylwia Ziemianowicz 2018-01-11 13:09:16
2018r Sylwia Ziemianowicz 2018-01-11 13:02:59
ZR-1B Sylwester Czubajewski 2018-01-11 12:55:20
ZN-1B Sylwester Czubajewski 2018-01-11 12:54:57
ZL-1B Sylwester Czubajewski 2018-01-11 12:54:37
IR-1 Sylwester Czubajewski 2018-01-11 12:53:47
IN-1 Sylwester Czubajewski 2018-01-11 12:53:29
IN-1 - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2018-01-11 12:53:05
IN-1 - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2018-01-11 12:53:01
IL-1 Sylwester Czubajewski 2018-01-11 12:52:39
DR-1 Sylwester Czubajewski 2018-01-11 12:52:21
DN-1 Sylwester Czubajewski 2018-01-11 12:47:42
DL-1 Sylwester Czubajewski 2018-01-11 12:47:09
Uchwała Nr XXXII/285/2017 r Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 09 listopada 2017 r, w sprawie okreslenia wzorów deklaracji i informacji w sprawie podatku lesnego, podatku od nieruchomosci i podatku rolnego Sylwester Czubajewski 2018-01-11 12:45:15
Uchwała Nr XXXII/281/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 9 listopada 2017r , w sprawie podatku od nieruchomości w roku 2018. Sylwester Czubajewski 2018-01-11 12:39:03
Uchwała Nr XXXII/283/2017 r Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 9 listopada 2017 r, w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i ustalenia stawek opłaty targowej na rok 2018. Sylwester Czubajewski 2018-01-11 12:29:16
Uchwała Nr XXXII/284/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 9 listopada 2017r, w sprawie obnizenia 1 kwintala zyta przyjmowanego jako podstawe do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Kepice w roku 2018 Sylwester Czubajewski 2018-01-11 12:13:44