Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 76/2020 Burmistrza Kępice z dnia 16 września 2020 r., w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniajacej laureatów w konkursie pn. "Srebrne Serce II" Sylwester Czubajewski 2020-09-18 11:34:50
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi gminnej na odcinku Podgóry-Brzezinka. Znak sprawy: ZP.271.09.2020. Aleksandra Szul-Młoczyńska 2020-09-16 10:07:15
Zarządzenie nr 65/2020 Burmistrza Kępic z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu z tytułu dzierżawy bądź najmu gruntów zabudowanych i niezabudowanych oraz opłat za bezumowne korzystanie z gruntów będących własnością Gminy Kępice lub będące we władaniu Gminy Kępice Sylwester Czubajewski 2020-09-15 13:55:25
Obwieszczenie Burmistrza Kepic o wydaniu na wniosek EMbiz Marcin Chrzan, ul. Styp-rekowskiego 72c/2, Rzepnica, 77-100 Bytów wystepującego w imieniu inwestora Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie, ul. Pałczyńska 55/57, 75-808 Koszalin decyzji nr 5/2020 z dnia 14.09.2020 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w m. Kępiceprzy ul. Wojska Polskiego oraz przy ul. Pl. Wolności, gmina Kępice z rur PE 63 o długości do 2700 m" obręb Kępice. Sylwester Czubajewski 2020-09-14 15:34:04
Postanowienie Burmistrza Kępic, po rozpoznaniu wniosku ERW I Sp. z o.o. Rzuszcze 49, 76-220 Główczyce o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt.: "Budowa do 30 sztuk instalacji fotowoltaicznych do 1 MW każda wraz z infrastrukturą towarzysząca w miejscowości Obłęże, Gmina Kępice na działce ewidencyjnej nr 5/10 obręb Obłęże" postanawia: 1. Nałozyć obowiazek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.. : "Budowa do 30 sztuk instalacji fotowoltaicznych do 1MW każda wraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowści Obłęże, Gmina Kepice na działce ewidencyjnej nr 5/10 obręb Obłęże" Sylwester Czubajewski 2020-09-14 08:45:48
Gmina Kepice zaprasza do złożenia oferty dotyczącej zadania pn.: "Kępice bez barier - likwidacja barier transportowych w Gminie Kępice" - zakup i dostawa samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych Aleksandra Szul-Młoczyńska 2020-09-11 21:09:53
Gmina Kepice zaprasza do złożenia oferty dotyczącej zadania pn.: "Kępice bez barier - likwidacja barier transportowych w Gminie Kępice" - zakup i dostawa samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych Aleksandra Szul-Młoczyńska 2020-09-11 21:07:13
Postanowienie Burmistrza Kępic, po rozpoznaniu wniosku ERW I Sp. z o.o. Rzuszcze 49, 76-220 Główczyce o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt.: "Budowa do 30 sztuk instalacji fotowoltaicznych do 1 MW każda wraz z infrastrukturą towarzysząca w miejscowości Obłęże, Gmina Kępice na działce ewidencyjnej nr 5/10 obręb Obłęże" postanawia: 1. Nałozyć obowiazek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.. : "Budowa do 30 sztuk instalacji fotowoltaicznych do 1MW każda wraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowści Obłęże, Gmina Kepice na działce ewidencyjnej nr 5/10 obręb Obłęże" Paweł Rzepkowski 2020-09-11 14:40:33
Burmistrz Kępic ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż pomieszczeń garażowych zlokalizowanych na działce nr 41/41 o powierzchni 0,0129ha (Bi) w miejscowości Kępice. Paweł Rzepkowski 2020-09-11 14:12:21
Zarządzenie nr 74/2020 Burmistrza Kępic z dnia 10 września 2020 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych: - założeń polityki społeczno-gospodarczej na 2021 rok - zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych do opracowania. Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz projektu budżetu Gminy Kępice na rok 2021 Paweł Rzepkowski 2020-09-11 13:34:23
Burmistrz Kępic ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż pomieszczeń garażowych zlokalizowanych na działce nr 41/41 o powierzchni 0,0129ha (Bi) w miejscowości Kępice. Paweł Rzepkowski 2020-09-11 13:31:21
Burmistrz Kępic zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt.: " Przebudowa drogi powiatowej nr 1147 G Darnowo- Osowo " na terenie działek nr 26, 139, 138 w obrębie geodezyjnym Osowo, działek nr 189 i 178 w obrębie geodezyjnym Biesowice oraz działkach nr 126 i 21/5 obręb geodezyjny Ciecholub gmina Kępice. Rafał Rakoczy 2020-09-10 13:42:09
Burmistrz Kępic zawiadamia, że w dniu 10.09.2020 r. na wniosek MG GREEN ENERGY 18 sp. z o.o zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt.: Budowa Elektrowni Słonecznych Kępice- Osowo II wraz z infrastrukturą towarzyszącą na częściach działek nr 68/1 i 135 oraz na działkach nr 118 i 119 w obrębie Osowo, gmina Kępice ". Rafał Rakoczy 2020-09-10 13:33:40
Burmistrz Kępic zawiadamia, że w dniu 09.09.2020 r na wniosek MG GREEN ENERGY 18 sp. z o.o zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt: " Budowa Elektrowni Słonecznych Kępice- Mzdowo I wraz z infrastrukturą towarzyszacą na działkach nr 122/2, 122/1, 124, 125/1, 121, 120/2, 120/1, 119, 118/1, 112/4, 113, 271, 270/2 oraz na części działki ewidencyjnej nr 270/1 w obrębie Mzdowo, gmina Kępice". Rafał Rakoczy 2020-09-10 09:41:58
Zarządzenie nr 70/2020 Burmistrza Kępic z dnia 2 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na rok 2020. Paweł Rzepkowski 2020-09-09 12:49:33
Burmistrz Kępic ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych: dz. nr 4/21, 4/20, 4/19 w miejscowości Barcino. Paweł Rzepkowski 2020-09-09 11:34:16
Burmistrz Kępic zawiadamia, że w dniu 08.09.2020 r. na wniosek MG GREEN ENERGY 18 sp.z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowanych dla rpzedsięwzięcia pt.: "Budowa Elektrowni Słonecznych Kępice - Mzdowo II wraz z infrastrukturą towarzyszącą na częściach działek nr 99, 102/1, 103/4, 309, oraz na działkach ewidencyjnych nr 96, 98/1, 108, 224, 104/6, 102/2, 103/3, 103/2, 104/3, 104/5, 104/1 w obrębie Mzdowo, gmina Kępice ". Paweł Rzepkowski 2020-09-09 08:27:56
- dokument usunięty Paweł Rzepkowski 2020-09-08 12:23:22
Burmistrz Kępic obwieszcza o wydaniu na wniosek Gminy Kępice ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice decyzji nr 4/2020 z dnia 08.09.2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa oświetlenia publicznego w ciągu ulicy Leśnej w Kępicach, na odcinku od ulicy Słowackiego do ulicy Kościelnej" na terenie działek nr 187/2, 187/3, 236, 397, 398, 399 w obrębie ewidencyjnym Kępice, gmina Kępice. Paweł Rzepkowski 2020-09-08 12:23:15
- dokument usunięty Paweł Rzepkowski 2020-09-08 12:18:51
Obwieszczenie Burmistrza Kępic na wniosek MG GREEN ENERGY 18 sp. z o.o. dnia 04.08.2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt.: "Budowa Elektrowni Słonecznych Kępice - Nowy Chorów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na częściach działek nr 35/10, 37 oraz na działkach nr 27, 35/11, 41, 42, 43/2, 46, 48, 49, 30 , 34, 44, 45/1, 40/1 w obrębie Nowy Chorów, gmina Kępice" Paweł Rzepkowski 2020-09-04 14:10:38
Zarządzenie Nr 71/2020 Burmistrza Kępic z dnia 02.09.2020 r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. realizacji projektu pn "LOKALNY OŚRODEK WIEDZY I EDUKACJI W KĘPICACH"." Paweł Rzepkowski 2020-09-04 14:03:24
Zarządzenie nr 64/2020 Burmistrza Kępic z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na rok 2020. Paweł Rzepkowski 2020-09-04 12:15:39
Obwieszczenie Burmistraz Kępic na wniosek MG GREEN ENERGY 18 sp. z o. o. zostało wszczęte postępowanie adminstracyjne w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt.: "Budowa Elektrowni Słonecznych Kępice - Podgóry I wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działki nr 216/4 oraz na działkach ewidencyjnych nr 216/3, 107/5, 88/4, 89, 86, 90, 239, 295/2, 93/3, 82/6 w obrębie Podgóry, gmina Kępice". Paweł Rzepkowski 2020-09-03 14:32:54
Zarządzenie nr 69/20 Burmistrza Kępic z dnia 02 września 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży gruntów stanowiących własność Gminy Kępice i ogłoszenia wykazu Paweł Rzepkowski 2020-09-02 14:47:09
Zarządzenie nr 68/20 Burmistrza Kępic z dnia 01 września 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych i ogłoszenia wykazu Paweł Rzepkowski 2020-09-02 14:46:32
Zarządzenie nr 69/20 Burmistrza Kępic z dnia 02 września 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży gruntów stanowiących własność Gminy Kępice i ogłoszenia wykazu Paweł Rzepkowski 2020-09-02 14:45:47
Zarządzenie nr 68/20 Burmistrza Kępic z dnia 01 września 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych i ogłoszenia wykazu Paweł Rzepkowski 2020-09-02 14:43:43
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pani Edyty Sobolewskiej - pełmocnika Pana Przemysława Grzywacz o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie drenażu rosączającego oczyszczone ścieki wprowadzone do ziemi z przydomowej oczyszczalni ścieków na działce 136/6 obręb Obłęże, gm. Kępice. Paweł Rzepkowski 2020-09-02 14:35:30
Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kępice przeznaczonych do sprzedaży: dz. nr 188/15 obręb ewidencyjny Kępice Paweł Rzepkowski 2020-09-02 14:29:01
Zarządzenie nr 65/2020 Burmistrza Kępic z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu z tytułu dzierżawy bądź najmu gruntów zabudowanych i niezabudowanych oraz opłat za bezumowne korzystanie z gruntów będących własnością Gminy Kępice lub będące we władaniu Gminy Kępice Paweł Rzepkowski 2020-09-02 10:13:54
Zarządzenie Nr 64/2020 Burmistrza Kępic z dnia 31 sierpnia 2020 r w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu z tytułu dzierżawy bądz najmu gruntów zabudowanych i niezabudowanych oraz opłat za bezumowne korzystanie z gruntów będących własnością Gminy Kępice lub będące we władaniu gminy Kępice. - dokument usunięty Rafał Rakoczy 2020-09-02 08:55:32
Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kępice przeznaczonych do sprzedaży: dz. nr 106 obręb ewidencyjny Podgóry Paweł Rzepkowski 2020-09-01 14:13:37
Burmistrz Kępic zawiadamia, że w dniu 01.09.2020 r. na wniosek MG GREEN ENERGY 18 sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt.: "Budowa Elektrowni Słonecznych Kępice - Osowo I raz z infrastrukturą towarzysząca na części działki nr 134 oraz na działce nr 152 w obrębie Osowo, gmina Kępice". Paweł Rzepkowski 2020-09-01 13:48:06
Zarządzenie Nr 64/2020 Burmistrza Kępic z dnia 31 sierpnia 2020 r w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu z tytułu dzierżawy bądz najmu gruntów zabudowanych i niezabudowanych oraz opłat za bezumowne korzystanie z gruntów będących własnością Gminy Kępice lub będące we władaniu gminy Kępice. - dokument usunięty Paweł Rzepkowski 2020-08-31 13:45:02
Burmistrz Kępic zawiadamia, że zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa oświetlenia publicznego w ciągu ulicy Leśnej w Kępicach, na odcinku od ulicy Słowackiego do ulicy Kościelnej" na terenie działek nr 187/2, 187/3, 236,397, 398, 399 w obrębie ewidencyjnym Kępice, gmina Kępice. Paweł Rzepkowski 2020-08-28 14:11:46
Burmistrz Kępic przekłada Zarządzenie Nr 63/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 roku, w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kępice za I półrocze 2020 roku. Paweł Rzepkowski 2020-08-28 11:39:18
Burmistrz Kępic przekłada Zarządzenie Nr 63/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 roku, w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kępice za I półrocze 2020 roku. Paweł Rzepkowski 2020-08-28 11:38:35
OGŁOSZENIE O II PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ: działka nr 19/5 o pow. 0,0443 ha (Bi) położonej w miejscowości Ciecholub obręb ewidencyjny Ciecholub. Aleksandra Szul-Młoczyńska 2020-08-27 13:56:25
OGŁOSZENIE O II PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ: działka nr 19/5 o pow. 0,0443 ha (Bi) położonej w miejscowości Ciecholub obręb ewidencyjny Ciecholub. Aleksandra Szul-Młoczyńska 2020-08-27 13:55:56