herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Władysław Żmuda-Trzebiatowski Przewodniczący Rady Miejskiej Sylwester Czubajewski 2018-06-18 15:24:53
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp na zadanie: "Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kępice w okresie 03.07.2018 do 31.12.2018". ZP.271.08.2018. Sylwia Ziemianowicz 2018-06-18 14:58:34
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp na zadanie: "Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kępice w okresie 03.07.2018 do 31.12.2018". ZP.271.08.2018. Sylwia Ziemianowicz 2018-06-18 14:57:12
Zarządzenie Nr 7/2018 Burmistrza Kępic z dnia 24 stycznia 2018 r., w sprawie powołania komisji do przeprowadzania kontroli na terenie Gminy Kępice w zakresie przestrzegania regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kępice. Sylwia Ziemianowicz 2018-06-18 13:38:19
Uchwała Nr XXXV/325/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 lutego 2018 r., w sprawie przystapienia do sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kepice na lata 2018-2023 Sylwia Ziemianowicz 2018-06-18 12:38:08
Uchwała Rady Miejskiej w Kepicach Nr XXXV/323/2018 z dnia 22 lutego 2018 roku, w sprawie zmian w budzecie gminy Kepice na 2018 rok. Sylwia Ziemianowicz 2018-06-18 12:11:16
Zarządzenie nr 58/2018 Burmistrza Kępic z dnia 11.06.2018 r., w sprawie powołania zespołu ds. opracowania gminnego programu wspierania rodziny na lata 2018-2020 Sylwia Ziemianowicz 2018-06-18 12:07:52
Zarządzenie Nr 55/2018 Burmistrza Kępic z dnia 07 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budzecie gminy Kepice na 2018 rok. Sylwia Ziemianowicz 2018-06-18 12:04:46
Dane teleadresowe   2018-06-18 10:44:02
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowa mostu przez rzekę Wieprza w ciągu ul. Kruszka w miejscowości Kępice". Znak sprawy ZP.271.07.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-06-15 13:45:39
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowa mostu przez rzekę Wieprza w ciągu ul. Kruszka w miejscowości Kępice". Znak sprawy ZP.271.07.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-06-15 13:44:18
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowa mostu przez rzekę Wieprza w ciągu ul. Kruszka w miejscowości Kępice". Znak sprawy ZP.271.07.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-06-15 13:43:30
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowa mostu przez rzekę Wieprza w ciągu ul. Kruszka w miejscowości Kępice". Znak sprawy ZP.271.07.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-06-15 13:43:23
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowa mostu przez rzekę Wieprza w ciągu ul. Kruszka w miejscowości Kępice". Znak sprawy ZP.271.07.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-06-15 13:43:16
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowa mostu przez rzekę Wieprza w ciągu ul. Kruszka w miejscowości Kępice". Znak sprawy ZP.271.07.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-06-15 13:43:04
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowa mostu przez rzekę Wieprza w ciągu ul. Kruszka w miejscowości Kępice". Znak sprawy ZP.271.07.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-06-15 13:42:57
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowa mostu przez rzekę Wieprza w ciągu ul. Kruszka w miejscowości Kępice". Znak sprawy ZP.271.07.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-06-15 13:42:49
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowa mostu przez rzekę Wieprza w ciągu ul. Kruszka w miejscowości Kępice". Znak sprawy ZP.271.07.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-06-15 13:42:39
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowa mostu przez rzekę Wieprza w ciągu ul. Kruszka w miejscowości Kępice". Znak sprawy ZP.271.07.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-06-15 13:42:32
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowa mostu przez rzekę Wieprza w ciągu ul. Kruszka w miejscowości Kępice". Znak sprawy ZP.271.07.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-06-15 13:42:24
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zebraniu całego materiału dowodowego we wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa - o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa przyłączy telekomunikacyjnych" na terenie działki nr 109/16 w obrębie ewidencyjnym Warcino , gm. Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-06-15 12:44:34
Zawiadomienie O wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 61§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2017 r. poz.1257/ w związku z art.397 ust. 1,art 397 ust. 3 pkt 2, art.401 ust. 1, art. 401 ust.4,art.407 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne /Dz.u. z 2017r. poz. 1566/, zawiadamiam o wszczeciu, na wniosek Paweł Ulatowski B.O.P. EKO-PROJEKT ul.Jana Pawła II -1/228 76-200 Słupsk działającej w imieniu i na rzecz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Warcino ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11a 77-230 Kępice, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych: Sylwia Ziemianowicz 2018-06-14 14:17:34
Zarząd PGK Kępice Spółka z o.o. podaje do publicznej wiadomości: PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ GRUNTU POD GARAŻE.DZIAŁKA nr 285/7,30,00.m2--dwa miejsca po 15 m2 Sylwia Ziemianowicz 2018-06-13 10:11:18
Zarząd PGK Kępice Spółka z o.o. podaje do publicznej wiadomości: PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ GRUNTU POD GARAŻE.DZIAŁKA nr 285/7,30,00.m2--dwa miejsca po 15 m2 Sylwia Ziemianowicz 2018-06-13 08:00:05
Zarząd PGK Kępice Spółka z o.o. podaje do publicznej wiadomości: PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ GRUNTU POD GARAŻE.DZIAŁKA nr 285/7,30,00.m2--dwa miejsca po 15 m2 Sylwia Ziemianowicz 2018-06-13 07:59:08
Zarząd PGK Kępice Spółka z o.o. podaje do publicznej wiadomości: PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ GRUNTU POD GARAŻE.DZIAŁKA nr 285/7,30,00.m2--dwa miejsca po 15 m2 Sylwia Ziemianowicz 2018-06-13 07:57:16
Zarząd PGK Kępice Spółka z o.o. podaje do publicznej wiadomości: PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ GRUNTU POD GARAŻE.DZIAŁKA nr 285/7,30,00.m2--dwa miejsca po 15 m2 Sylwia Ziemianowicz 2018-06-13 07:54:51
Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia strony, że w dniu 12.05.2018 r. wydał decyzje o umorzeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowa zastawki z grobla na rowie odnawiającym w Leśnictwie Pustowo" Sylwester Czubajewski 2018-06-12 13:35:41
Obwieszczenie. Burmistrza Kępic zawiadamia strony , że wydał decyzję o umorzeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Modernizacjia zbiornika retencyjnego w Leśnictwie Podgóry" Sylwester Czubajewski 2018-06-12 13:32:44
PGK Kępice sp. z o.o. odwołuje wyznaczony na dzień 20.06.2018 r. na godz. 10.00 przetarg ustny nieograniczonyna dzierżawę dwóch miejsc na garaż przy ul. Sikorskiego oznaczonej jako działce ewidencyjnej nr 258/7 o pow. ogólnej 15 m2 każda. Sylwester Czubajewski 2018-06-12 11:17:34
PGK Kępice sp. z o.o. odwołuje wyznaczony na dzień 20.06.2018 r. na godz. 10.00 przetarg ustny nieograniczonyna dzierżawę dwóch miejsc na garaż przy ul. Sikorskiego oznaczonej jako działce ewidencyjnej nr 258/7 o pow. ogólnej 15 m2 każda. Sylwester Czubajewski 2018-06-12 11:17:09
Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. geodezji i dróg Gminnych. Sylwester Czubajewski 2018-06-08 14:23:33
Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych i rozwoju strategicznego. Sylwester Czubajewski 2018-06-08 14:22:13
Informacja o wynikach orzeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. Urbanistyki i architektury. Sylwester Czubajewski 2018-06-08 14:20:47
Zarządzenie Nr 50/2018 Burmistrza Kępic z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kepice na 2018 rok. Sylwester Czubajewski 2018-06-07 12:49:51
Zarząd PGK Kępice Spółka z o.o. podaje do publicznej wiadomości: Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu pod garaże-działka nr 285/7. Sylwester Czubajewski 2018-06-06 09:33:01
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Przebudowa ul. Dworcowej oraz odcinka ul. Kolejowej w Korzybiu" Znak sprawy ZP.271.06.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-06-05 12:51:43
Zarządzenie Nr 54/18 Burmistrza Kępic z dnia 05 czerwca 2018 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowych i ogłoszenia wykazu. Sylwester Czubajewski 2018-06-05 12:46:03
Zarządzenie Nr 54/18 Burmistrza Kępic z dnia 05 czerwca 2018 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowych i ogłoszenia wykazu. Sylwester Czubajewski 2018-06-05 12:44:06
Zarządzenie Nr 53/18 Burmistrza Kępic z dnia 05 czerwca 2018 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej i ogłoszenia wykazu. Sylwester Czubajewski 2018-06-05 12:38:44