Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu dla Pani Katarzyny Przybysz występująca w imieniu Inwestora P4 sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa decyzji Nr 12/2019 z dnia 12.09.2019 r., o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4", zlokalizowanej na dz. Nr 19/3, połozonej w obrębie ewidencyjnym Barcino, gm. Kepice. Sylwester Czubajewski 2019-09-13 11:54:08
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Termomodernizacja, remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Niepodległości 2 w m. Kępicach" Znak sprawy ZP.271.08.2019 Aleksandra Szul-Młoczyńska 2019-09-12 14:53:47
Informacja dotycząca pracy w obwodowych komisjach wyborczych. Aleksandra Szul-Młoczyńska 2019-09-12 09:48:50
Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 11 września 2019 roku, podaje do publicznej wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz o lokachalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych dla przeprowadzenia w dniu 13 października 2019 r. wyborów do Sejmu RP i Senatu RP. Sylwester Czubajewski 2019-09-12 09:09:03
Burmistrz Kępic podaje do publiocznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia: działka nr 2/13 o pow. 616,00 m2 Sylwester Czubajewski 2019-09-12 08:47:20
Burmistrz Kepic podaje do publicznej wiadomości wykaz mieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia działki nr 48/5 o pow. 231,04 m2 obręb Barcino Sylwester Czubajewski 2019-09-12 08:45:10
Burmistrz Kępic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia: działka nr 282/27 o pow. 1630 m2, Kępice, ul. Kruszka Sylwester Czubajewski 2019-09-12 08:43:01
Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia, że zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie ul. Słowackiego w Kępicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 48/4, 48/18, 95/13, 123/3, 124/3, 187/3, 396,397, 501 w m. Kępice, gmina Kępice. Sylwester Czubajewski 2019-09-11 13:47:14
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie zawiadamia o wsczeciu, w związku z uchyleniem pozwolenia wodnoprawnego z dnia 15.10.2018 r. znak SzZ.ZUZ.2.421.272...2018PB przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Sczecinie decyzją SZ.RUZ.424.1.14.2018.NB z dnia 01.07.2019r., postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne. Sylwester Czubajewski 2019-09-10 12:56:36
Zarzadzenie nr 75/2019 Burmistrza Kepic z dnia 30 sierpnia 2019 r., w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskimw Kępicach. Sylwester Czubajewski 2019-09-10 12:43:53
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Poprawa bezpieczeństwa i spójności dróg gminnych na terenie Gminy Kępice poprzez budowę i przebudowę dróg w miejscowościach: Kępice, Obłęże, Żelice, Barcino, Podgóry" Znak sprawy ZP.271.10.2019   2019-09-10 12:42:29
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Poprawa bezpieczeństwa i spójności dróg gminnych na terenie Gminy Kępice poprzez budowę i przebudowę dróg w miejscowościach: Kępice, Obłęże, Żelice, Barcino, Podgóry" Znak sprawy ZP.271.10.2019   2019-09-10 12:42:09
Obwieszczenie. Burmistrza Kępic zawiadamia, że zakończono postepowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie podziemnych pojemników na odpady wraz z systemem monitoringu odpadów komunalnych", na terenie działki nr 482 w miejscowości Kępice, gmina Kępice. Sylwester Czubajewski 2019-09-10 12:37:07
Obwieszczenie Burmistrza Kepic o wydaniu decyzji o środowiskowyvh uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego na: "Rozbudowie fermy brojlerów na terenie działek nr 240/2 oraz 240/4 w obrebie ewidencyjnymDarnowo, gmina Kępice" Sylwester Czubajewski 2019-09-10 12:30:58
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Poprawa bezpieczeństwa i spójności dróg gminnych na terenie Gminy Kępice poprzez budowę i przebudowę dróg w miejscowościach: Kępice, Obłęże, Żelice, Barcino, Podgóry" Znak sprawy ZP.271.10.2019 Aleksandra Szul-Młoczyńska 2019-09-10 12:28:05
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Poprawa bezpieczeństwa i spójności dróg gminnych na terenie Gminy Kępice poprzez budowę i przebudowę dróg w miejscowościach: Kępice, Obłęże, Żelice, Barcino, Podgóry" Znak sprawy ZP.271.10.2019 Aleksandra Szul-Młoczyńska 2019-09-10 12:28:01
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Poprawa bezpieczeństwa i spójności dróg gminnych na terenie Gminy Kępice poprzez budowę i przebudowę dróg w miejscowościach: Kępice, Obłęże, Żelice, Barcino, Podgóry" Znak sprawy ZP.271.10.2019 Aleksandra Szul-Młoczyńska 2019-09-10 12:26:07
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Poprawa bezpieczeństwa i spójności dróg gminnych na terenie Gminy Kępice poprzez budowę i przebudowę dróg w miejscowościach: Kępice, Obłęże, Żelice, Barcino, Podgóry" Znak sprawy ZP.271.10.2019 Aleksandra Szul-Młoczyńska 2019-09-10 12:25:57
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Poprawa bezpieczeństwa i spójności dróg gminnych na terenie Gminy Kępice poprzez budowę i przebudowę dróg w miejscowościach: Kępice, Obłęże, Żelice, Barcino, Podgóry" Znak sprawy ZP.271.10.2019 Aleksandra Szul-Młoczyńska 2019-09-10 12:25:46
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Poprawa bezpieczeństwa i spójności dróg gminnych na terenie Gminy Kępice poprzez budowę i przebudowę dróg w miejscowościach: Kępice, Obłęże, Żelice, Barcino, Podgóry" Znak sprawy ZP.271.10.2019 Aleksandra Szul-Młoczyńska 2019-09-10 12:25:04
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Poprawa bezpieczeństwa i spójności dróg gminnych na terenie Gminy Kępice poprzez budowę i przebudowę dróg w miejscowościach: Kępice, Obłęże, Żelice, Barcino, Podgóry" Znak sprawy ZP.271.10.2019 Aleksandra Szul-Młoczyńska 2019-09-10 12:24:52
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Poprawa bezpieczeństwa i spójności dróg gminnych na terenie Gminy Kępice poprzez budowę i przebudowę dróg w miejscowościach: Kępice, Obłęże, Żelice, Barcino, Podgóry" Znak sprawy ZP.271.10.2019 Aleksandra Szul-Młoczyńska 2019-09-10 12:24:46
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Poprawa bezpieczeństwa i spójności dróg gminnych na terenie Gminy Kępice poprzez budowę i przebudowę dróg w miejscowościach: Kępice, Obłęże, Żelice, Barcino, Podgóry" Znak sprawy ZP.271.10.2019 Aleksandra Szul-Młoczyńska 2019-09-10 12:24:21
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Poprawa bezpieczeństwa i spójności dróg gminnych na terenie Gminy Kępice poprzez budowę i przebudowę dróg w miejscowościach: Kępice, Obłęże, Żelice, Barcino, Podgóry" Znak sprawy ZP.271.10.2019 Aleksandra Szul-Młoczyńska 2019-09-10 12:24:04
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Poprawa bezpieczeństwa i spójności dróg gminnych na terenie Gminy Kępice poprzez budowę i przebudowę dróg w miejscowościach: Kępice, Obłęże, Żelice, Barcino, Podgóry" Znak sprawy ZP.271.10.2019 Aleksandra Szul-Młoczyńska 2019-09-10 12:23:03
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Poprawa bezpieczeństwa i spójności dróg gminnych na terenie Gminy Kępice poprzez budowę i przebudowę dróg w miejscowościach: Kępice, Obłęże, Żelice, Barcino, Podgóry" Znak sprawy ZP.271.10.2019 Aleksandra Szul-Młoczyńska 2019-09-10 12:22:50
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Poprawa bezpieczeństwa i spójności dróg gminnych na terenie Gminy Kępice poprzez budowę i przebudowę dróg w miejscowościach: Kępice, Obłęże, Żelice, Barcino, Podgóry" Znak sprawy ZP.271.10.2019 Aleksandra Szul-Młoczyńska 2019-09-10 12:22:39
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Poprawa bezpieczeństwa i spójności dróg gminnych na terenie Gminy Kępice poprzez budowę i przebudowę dróg w miejscowościach: Kępice, Obłęże, Żelice, Barcino, Podgóry" Znak sprawy ZP.271.10.2019 Aleksandra Szul-Młoczyńska 2019-09-10 12:22:30
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Poprawa bezpieczeństwa i spójności dróg gminnych na terenie Gminy Kępice poprzez budowę i przebudowę dróg w miejscowościach: Kępice, Obłęże, Żelice, Barcino, Podgóry" Znak sprawy ZP.271.10.2019 Aleksandra Szul-Młoczyńska 2019-09-10 12:22:22
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Poprawa bezpieczeństwa i spójności dróg gminnych na terenie Gminy Kępice poprzez budowę i przebudowę dróg w miejscowościach: Kępice, Obłęże, Żelice, Barcino, Podgóry" Znak sprawy ZP.271.10.2019 Aleksandra Szul-Młoczyńska 2019-09-10 12:22:15
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Poprawa bezpieczeństwa i spójności dróg gminnych na terenie Gminy Kępice poprzez budowę i przebudowę dróg w miejscowościach: Kępice, Obłęże, Żelice, Barcino, Podgóry" Znak sprawy ZP.271.10.2019 Aleksandra Szul-Młoczyńska 2019-09-10 12:22:06
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Poprawa bezpieczeństwa i spójności dróg gminnych na terenie Gminy Kępice poprzez budowę i przebudowę dróg w miejscowościach: Kępice, Obłęże, Żelice, Barcino, Podgóry" Znak sprawy ZP.271.10.2019 Aleksandra Szul-Młoczyńska 2019-09-10 11:55:47
Zarządzenie Nr 73/2019 Burmistrza Kępic z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kepice na 2019 rok. Sylwester Czubajewski 2019-09-09 15:26:15
Burmistrz Kępic ogłasza V nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kępice, działka 4/26, 4/27, 4/28 Barcino. Sylwester Czubajewski 2019-09-09 14:05:06
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu dla Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice decyzji nr 11/2019 zz dni 09.09.2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Oświetlenia drogowego w miejscowości Korzybie, ul. Jaśminowa, na terenie działek nr 425, 434 położonych w obrębie geodezyjnym Korzybie, gmina Kępice. Sylwester Czubajewski 2019-09-09 13:56:29
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu [postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległośći 6, 77-230 Kępice o ustalenie likalizacji celu publicznego - "Budowa drogi gminnej w miejscowości Przytocko, gmina Kępice" na terenie działek nr 62/1, 466/12 w obrębie ewidencyjnym Przytocko, gmina Kępice. Sylwester Czubajewski 2019-09-09 13:50:20
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W ROKU 2019 W WYSOKOŚCI 7 000 000 ZŁ Z PRZEZNACZENIEM NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU GMINY KĘPICE ORAZ SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW" Znak sprawy ZP.271.09.2019 Aleksandra Szul-Młoczyńska 2019-09-06 12:54:15
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W ROKU 2019 W WYSOKOŚCI 7 000 000 ZŁ Z PRZEZNACZENIEM NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU GMINY KĘPICE ORAZ SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW" Znak sprawy ZP.271.09.2019 Aleksandra Szul-Młoczyńska 2019-09-05 13:34:26
ARCHIWUM-Rejestry niepublicznych placówek Gminy Kępice Sylwester Czubajewski 2019-09-05 09:07:13
Rejestr szkół niepublicznychprowadzonych przez Burmistrza Kępic Sylwester Czubajewski 2019-09-05 09:06:26