herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Burmistrz Kepic ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę lokalu uzytkowego: część działki nr 471/2 o pow. 30,00 m kw., Kepice ul. T. Kościuszki 3A Sylwester Czubajewski 2018-04-20 14:40:52
Burmistrz Kępic ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu stanowiacego własność Gminy Kępice: część działki nr 156 o pow. 15,0 mkw., Kępice ul. Gościnna. Sylwester Czubajewski 2018-04-20 14:37:23
Obwieszczenie Burmistrza Kepic o wydaniu dla "DECADA" Pracownia Projektowa Jędrzej Myszka, ul. Wodna 14, 83-400 Kościerzyna występujacego w i,iemiu Imwestora Przedsiębiorstwa Gospodrki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Tadeusza Bielaka 8, 77-230 Kępice decyzji nr 11/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r., o ustaleniu lokalizcji inwestycji celu publicznego - " Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej" na działkach nr 329, 234, 321, 224/1, 246, 247, 244, 245, 278/15, 224/4, 230, 3/3, 4/6, w obrebie ewidencyjnym Korzybie, gm. Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-04-20 14:24:48
Zarządzenie nr 41/2018 Burmistrza Kępic z dnia 05.04.2018, W sprawie zmiany zespołu projektowego do projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2004-2020, Działanie 11.04 Ochrona różnorodności biologicznej do zadania pn." Ochrona rodzimej przyrody przed inwazją barszczu Sosnowego na terenie gminy Kępice". Sylwia Ziemianowicz 2018-04-20 09:38:48
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej przy ul. Tadeusza Bielaka w Kępicach" Sylwia Ziemianowicz 2018-04-16 14:47:19
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu dla Polskiej Spółki Gazownictwa, Oddział Zakład Gazowniczyw Koszalinie, ul. Połczyńskiego 55/57, 75-808 Koszalin decyzji nr 10.2018r. o ustalenie lokalizacji celu publicznego-" Budowa stacji regazyfikacji gazu LNG wraz ze stacją redukcyjno-pomiarową oraz infrastrukturą towarzyszącą w tym instalacje technologiczne, ppoż, instalacje wod.-kam., c.o., elektryczne w miejscowości Kępice" na działce nr2/24, obręb ewidencyjny Kępice Sylwia Ziemianowicz 2018-04-16 14:04:17
Przeprowadzenie zajęć w ramach projektu pn. ,,Aktywność szansą na pracę - CIS w Kępicach wspiera zatrudnienie? ? III tura, dla 10 osób, zamieszkałych na terenie gminy Kępice, będących uczestnikami Centrum Integracji Społecznej w Kępicach Sylwia Ziemianowicz 2018-04-16 12:26:46
Stanowiska samodzielne - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2018-04-13 13:41:31
Referat Inwestycji i Rozwoju Strategicznego Sylwester Czubajewski 2018-04-13 13:39:48
Referat Finansowo-Budżetowy Sylwester Czubajewski 2018-04-13 13:33:05
Referat Organizacyjny Sylwester Czubajewski 2018-04-13 13:22:20
Referat do Spraw Społecznych i Obywatelskich Sylwester Czubajewski 2018-04-13 13:09:30
Referat do Spraw Społecznych i Obywatelskich Sylwester Czubajewski 2018-04-13 13:04:59
Referat Spraw Społecznych i Obywatelskich - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2018-04-13 12:58:38
Referat Spraw Społecznych i Obywatelskich - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2018-04-13 12:58:32
Referat ds. Obrotu Nieruchomościami, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Sylwester Czubajewski 2018-04-13 12:56:59
Referat ds. Obrotu Nieruchomościami, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Sylwester Czubajewski 2018-04-13 12:56:27
Urząd Stanu Cywilnego Sylwester Czubajewski 2018-04-13 12:45:43
Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Kępicach, w dniu 17 stycznia 2018 Sylwester Czubajewski 2018-04-12 14:22:52
XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Kępicach w dniu 19 kwietnia 2018 Sylwester Czubajewski 2018-04-12 14:21:51
XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Kępicach w dniu 19 kwietnia 2018 Sylwester Czubajewski 2018-04-12 14:21:36
XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Kępicach w dniu 19 kwietnia 2018 Sylwester Czubajewski 2018-04-12 14:21:07
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zebraniu materiału dowodowego we wszczetym postepowaniu administracyjnym na wniosek "DECADA" Pracownia Projektowa Jędrzej Myszka, ul. Wodna 14, 83-400 Kościerzyna występującego w imieniu Inwestora Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. zo.o., ul. Tadeusza Bielaka 8, 77-230 Kępice, o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa sieci wodociagowej rozdzielczej" na działkach nr 329, 234, 321, 224/1, 246, 247, 244, 245, 278/15, 224/4, 230, 3/3, 4/6, w obrębie ewidencyjnym Korzybie, gm. Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-04-12 12:55:54
Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia strony, że w dniu 11.04.2018r., wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegajacego na "Budowie dojazdu pożarowego nr 2 w leśnictwie Miszewo". Sylwester Czubajewski 2018-04-12 12:06:18
Zarządzenie Nr 38/2018 Burmistrza Kępic z dnia 5 kwietnia 2018 roku, w sprawie zmian w budzecie gminy Kępice na 2018 rok. Sylwester Czubajewski 2018-04-12 11:59:59
Zarządzenie Nr 37/2018 Burmistrza Kępic z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie zmian w budzecie gminy Kępice na 2018 rok. Sylwester Czubajewski 2018-04-12 11:56:18
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 kwietnia 2018r., w sprawie; zmiany do Uchwały nr XXXII/293/2017 o zaliczeniu nowo wybudowanych dróg w Kępicach do kategorii dróg gminnych publicznych oraz włączeniu tych odcinków do ulucy Tadeusza Kościuszki. Sylwester Czubajewski 2018-04-12 11:52:43
Obiweszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Krzysztofa Rzeszutko, ul. Smolańska 4/215 wystepującego w imieniu Inwestora ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Koszalie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin z dnia 30.03.2018 r. (wpływ do Urzędu: 03.04.2018.) o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa linii kablowej 0,4 kV w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego" na terenie działek nr 71/3, 92, 74/6, 74/13, 74/14, 74/15, 74/16, 74/17, 74/18, 74/19, 74/20, 74/21, 74/22, 74/23, 74/25, 74/26, 74/27, 74/28, 74/29, 74/30, 74/31, 74/32, 74/33, 74/34, 74/35 w obrębie ewidencyjnym Warcino, gm. Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-04-12 07:55:33
Obwieszczenie Burmistrza Kępico wydaniu dla Spółdzielni Socjalnej "RAZEM", ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice decyzji nr 9/2018 z dnia 11.04.2018 r., uo ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa Obłęskiego Ośrodka Sportów Wodnych "Sobótka" na działkach nr 203/7, 203/8, 208/1, 424 w obrębie ewidencyjnym Obłężę, gm. Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-04-12 07:45:09
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa, Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie, ul. Połczyńskiego 55/57, 75-808 Koszalin z dnia 27.03.2018 r., wpływ do Urzedu : 06.04.2018 r., o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE de 160mm" na działkach nr 2/23, 2/24, 2/25 obręb ewidencyjnych Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-04-10 14:42:15
Burmistrz Kepic ogłasza: III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiacych własność Gminy ępice, położonych w obrębie Korzybie: działka 10/34 oraz 10/35. Sylwester Czubajewski 2018-04-09 15:34:29
Sprawozdanie z realizacji "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017" i "Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomanii za rok 2017" Sylwester Czubajewski 2018-04-09 12:27:15
2016 Sylwester Czubajewski 2018-04-09 12:25:01
2017 Sylwester Czubajewski 2018-04-09 12:24:40
2018 Sylwester Czubajewski 2018-04-09 12:24:22
Projekt Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Kępicach z dnia ..., w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. Sylwester Czubajewski 2018-04-09 12:20:52
Projekt Uchwały Nr .../2018 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia ..., w sprawie: wyrażenia zgody na odstapienie od obowiązku wydzierzawienia w trybie przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-04-09 12:15:24
Uchwała Nr .../2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia ... w sprawie: wyrażenia zgody na odstapienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłuzenie ikresu obowiązywania umów dzierzawy nieruchomości stanowiacych własność Gminy Kępice Sylwester Czubajewski 2018-04-09 12:07:48
Projekt Uchwały Nr .../2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia..., w sprawie: wyrażenia zgody na odstapienie od obowiązku wydzierżawienia w trybie przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-04-09 10:29:04
Projekt Uchwały Nr.../2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 kwietnia 2018 r., w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Sylwester Czubajewski 2018-04-09 10:24:09