Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Plan zamówień publicznych na rok 2021 Aleksandra Szul-Młoczyńska 2021-09-24 13:26:15
Obwieszczenie. Burmistrz Kepic zawiadamia, że w dniu 16.09.2021r., na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Kepice Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. T. Bielaka 8, 77-230 Kępicezostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wniosku o wydanie decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przepompowni ścieków wraz z kanalizacją tłoczną w m. Obłęże" zlokalizowanej na działkach nr 257, 127, 459/1, 203/13, 203/14 położonych w obrębie geodezyjnym Obłęże, gmina Kępice. Sylwester Czubajewski 2021-09-23 11:30:01
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym we wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek PGK Kępice Sp. z o.o. ul. Tadeusza Bielaka 8, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa sieci wodociągowej w m. Biesowice" na terenie działek nr 177/2, 106, 123, 96, 15/3, 64,163, 144, 133, 138, 50 położonych w obrebie geodezyjnym Biesowice, gmina Kępice. Sylwester Czubajewski 2021-09-22 10:43:01
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym we wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek PGK Kępice Sp. z o.o. ul. Tadeusza Bielaka 8, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa sieci wodociągowej odcinek Osieki - Barcino" na terenie działek nr 112, 113, 420 położonych w obrębie geodezyjnym Barcino, gmina Kępice oraz działek Nr 18/1, 18/3 położonych w obrębie geodezyjnym Korzybie, gmina Kepice. Sylwester Czubajewski 2021-09-22 10:40:50
Zarządzenie Nr 88/2021 Burmistrza Kępic z dnia 20 września 2021r., Burmistrz Kępic działając w imieniu Gminy Kępice powołuje zespól projektowy do obsługi projektu pn. "Stery w dłoń - żeglujemy po wiedzę w Gminie Kępice" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2021 w ramach poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej w następującym składzie: A. Christyniuk, A. Itrowska, W. Wiśniewska. Sylwester Czubajewski 2021-09-21 10:02:07
Postanowienie Burmistrza Kępic o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z planowanym zamierzeniem inwestycyjnym polegającym na: "Budowie sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przepompowni ścieków wraz z kanalizacją tłoczoną w m. Obłęże" na terenie działek nr 127, 459/1, 203/13, 203/14, 203/4 położonych w obrebie geodezyjnym Obłęże, gmina Kępice. Sylwester Czubajewski 2021-09-20 15:22:33
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu na wniosek pani Agnieszki Serek, ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn działającek w imieniu Inwestora DINO POLSKA S.A., z siedzibą przy ul. Ostrowskiej 122, 63-700 Krotoszyn decyzji nr 13/2021 z dnia 17.09.2021 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego -" budowa fragmentu drogi gminnej (dz. nr ewid. 234) z jej poszerzeniem o część dz. nr ewid. 329 wraz z przebudową jej włączenia do drogi wojewódzkiej (dz. nr ewid. 224/1) w m. Korzybie, ul. Sławieńska, pow. słupski, woj. pomorskie" na terenie działek nr 234, 329, 224/1 obręb geodezyjny Korzybie, gmina Kępice. Sylwester Czubajewski 2021-09-20 11:59:31
Zarządzenie Nr 87/2021 Burmistrza Kępic z dnia 16 września w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do wyborów uzupełniających Rady Seniorów Gminy Kępice z okregu nr 1- Barcino, Kotłowo, Mielęcino, określenia terminu wyborów uzupełniających do Rady Seniorów Gminy Kępice oraz składu komisji wyborczej Sylwester Czubajewski 2021-09-17 10:04:46
Zarządzenie Nr 85/2021 Burmistrza Kępic z dnia 6 września 2021 r., w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2021 rok. Sylwester Czubajewski 2021-09-15 13:28:05
Zarządzenie Nr 86/2021 Burmistrza Kepic z dnia 13 września 2021 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych: -założeń polityki społeczno-gospodarczej na 2022 rok - zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Projektu budżetu Gminy Kępice na rok 2022. Sylwester Czubajewski 2021-09-13 15:39:21
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaz nieruchomości w Przytocku dz. nr 27/21 i 27/22 Natalia Cichosz-Szumska 2021-09-09 13:46:21
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu na wniosek Firmy Usługowo - Projektowej FARAD Tomasz Jezierski, ul. Inżynierska 9, 80-298 Gdańsk wystepujacej jako pełnomocnik w imieniu Inwestora Energa Operator S.A., Oddziała Koszalin, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin decyzji Nr 12/2021 z dnia 08.09.2021 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa kontenerowej stacji transformatorowej MIIBOX wraz z liniami kablowymi SN, liniami kablowymi nn, 2 szafkami pomiarowymi oraz WLZ'ami" na terenie działek nr 41/19, 41/30, 41/29, 180/1, 41/6, 41/21, 336/6, 41/14, 337/1, 354/2, 444 w obrębie geodezyjnym Biesowice, gmina Kępice. Sylwester Czubajewski 2021-09-09 06:57:22
Zarządzenie Nr 84/2021 Burmistrza Kępic z dnia 6 września 2021 r., w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej lauratów w konkursie pn. "Srebrne serce" Sylwester Czubajewski 2021-09-06 15:35:01
Zarządzenie Nr 82/2021 Burmistrza Kępic z dnia 30 sierpnia 2021 r., w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Kępicach. Sylwester Czubajewski 2021-09-06 08:45:55
Zarządzenie Nr 83/2021 Burmistrza Kepic z dnia 03 września 2021 r., w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Kępicach. Sylwester Czubajewski 2021-09-06 08:40:18
Zarządzenie Nr 83/2021 Burmistrza Kepic z dnia 03 września 2021 r., w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Kępicach. Sylwester Czubajewski 2021-09-03 14:43:50
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: Korzybie dz. nr 10/38, 10/45, Osowo dz. nr 284, 285 Natalia Cichosz-Szumska 2021-09-02 13:10:57
Obwieszczenie Burmistrza Kępice o wszczęciu postępowania adminitracyjnego na wniosek pani Katarzyny Kawki, ul. Sienkiewicza 20/303, 76-200 Słupsk działajacej w imieniu Inwestora Gmina Kępice z siedzibą przy ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa drogi gminnej ul. Jaśminowa w m. Korzybie, gmina Kępice" na terenie działek nr 425, 434, 442, 443 w obrebie geodezyjnym Korzybie, gmina Kępice. Sylwester Czubajewski 2021-08-31 12:36:53
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym we wszczętym postepowaniu administracyjnym na wniosek pani Agnieszki Serek, ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn działającej w imieniu Inwestora DINO POLSKA S.A. z siedzibą przy ul. Ostrowskiej 122, 65-700 Krotoszyn o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowie fragmentu drogi gminnej (dz. nr. ewid. 234) z jej poszerzeniem o część działki nr ewid. 329 wraz z przebudową jej włączenia do drogi wojewódzkiej (dz. nr ewid. 224/1) w m. Korzybie, ul. Sławieńska, pow. słupski, woj. pomorskie" na terenie działej nr 234, 329, 224/1 obręb geodezyjny Korzybie , gmina Kępice. Sylwester Czubajewski 2021-08-31 12:23:08
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym we wszczętym postepowaniu administracyjnym na wniosek Gminy Kępice, ul. niepodległości 6, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa oświetlenia drogowego w m. Barcino" na terenie działek nr 3/4, 20, 313, 314, 318, 319, 320 i 414 obręb Geodezyjny Barcino, Gmina Kępice. Sylwester Czubajewski 2021-08-31 12:00:43
Zarządzenie Nr 81/2021 Burmistrza Kępic zdnia 25 sierpnia 2021 r., zmieniające Zarządzenie Nr 71/2021 Burmistrza Kepic z dnia 02 sierpnia 2021r. Sylwester Czubajewski 2021-08-31 10:28:09
Zarządzenie Nr 80/2021 Burmistrza Kępic z dnia 23 sierpnia 2021 r., w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2021 rok. Sylwester Czubajewski 2021-08-31 09:56:21
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu na wnioske pania Agnieszki Grabowskiej, Korzybie, ul. Młyńska 7, 77-230 Kępice decyzji nr 11/2021 z dnia 24.08.2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Wydzielenie drogi z działek prywatnych w miejscowości Korzybie" na terenie działek nr 6/8, 6/7, 6/6, 6/5 w obrębie geodezyjnym Korzybie, gmina Kępice. Sylwester Czubajewski 2021-08-25 13:43:29
Zarządzenie NR 79/2021 Burmistrza Kępic z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kępice za I półrocze 2021 roku Sylwester Czubajewski 2021-08-25 10:29:53
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu na wniosek SJ SYSTEM Jerzy Sajek, ul. Krasińskiego 23, 76-200 Słupsk występującego w imieniu Inwestora Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Kępice Spółka z o.o., ul. Tadeusza Bielaka 8, 77-230 Kępice decyzji nr 10/2021 z dnia 24.08.2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Leśnej w miejscowości Kępice" na terenie działek nr 403/1, 187/3, 48/4, 398, 236 i 188/20 położonych w obrębie geodezyjnym Kępice, gmina Kępice. Sylwester Czubajewski 2021-08-24 12:45:26
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu na wniosek SJ SYSTEM Jerzy Sajek, ul. Krasińskiego 23, 76-200 Słupsk występujacego w imieniu Inwestora Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice decyzji nr 9/2021 z dnia 24.08.2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Rozbudowa sieci wodociągowej w ulicy Niepodległości w miejscowości Kępice" na terenie działek nr 192/1 i 192/2 położonych w obrębie geodezyjnym Kępice, gmina Kepice. Sylwester Czubajewski 2021-08-24 12:39:13
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia cz. dz nr 369/1 w Kępicach o pow. 6m2 Natalia Cichosz-Szumska 2021-08-20 08:24:38
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia cz. dz nr 369/1 w Kępicach o pow. 6m2 Natalia Cichosz-Szumska 2021-08-20 08:22:45
wykaz nieruchomości gminnych stanowiących własność gminy przeznaczonych do zbycia Warcino dz. nr 109/15 Natalia Cichosz-Szumska 2021-08-19 13:05:49
wykaz nieruchomości gminnych stanowiących własność gminy przeznaczonych do zbycia Warcino dz. nr 109/15 Natalia Cichosz-Szumska 2021-08-19 13:04:43
Zarządzenie Nr 78/2021 Burmistrza Kępic w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowych i ogłoszenia wykazu Sylwester Czubajewski 2021-08-19 12:08:23
Zarządzenie Nr 78/2021 Burmistrza Kępic w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowych i ogłoszenia wykazu Natalia Cichosz-Szumska 2021-08-19 12:00:52
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania administracyjnego nwa wniosek PGK Kępice Sp. z o.o. ul. T. Bielaka 8, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa sieci wodociąfowej w m. Biesowice" na terenie działek nr 177/2, 106, 123, 96, 15/3, 64, 163, 144, 133, 138, 50 położonych w obrebie geodezyjnym Biesowice, gmina Kępice. Sylwester Czubajewski 2021-08-17 13:26:37
Zarządzenie Nr 74/2021 Burmistrza Kępic z dnia 6 sierpnia 2021 r., w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2021 rok. Sylwester Czubajewski 2021-08-17 10:57:12
Zarządzenie Nr 77/2021 Burmistrza Kępic z dnia 13 sierpnia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu pn. "Srebrne Serce" w 2021 roku. Sylwester Czubajewski 2021-08-13 14:36:05
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek PGK Kępice Sp. z o.o. ul. Tadeusza Bielaka 8, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji celu publicznego - "Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączmi oraz przepompowni ścieków wraz z kanalizacją tłoczną w m. Obłęże" na terenie działek nr 127, 459/1, 203/13, 203/14, 203/4 położonych w obrębie geodezyjnym Obłęże, gmina Kępice. Sylwester Czubajewski 2021-08-13 13:10:05
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek PGK Kępice Spółka z o.o. ul. T. Bielaka 8, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa sieci wodociagowej odcinek Osieki- Barcino" na terenie działek nr 112, 113, 420 połóżonych w obrębie geodezyjnym Barcino, gmina Kępice oraz działek nr 18/1, 18/3 położonych w obrebie geodezyjnym Korzybie, gmina Kępice. Sylwester Czubajewski 2021-08-13 11:44:14
Zarzadzenie nr 76/2021 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów na dzierżawę i zbycie w drodze przetargu oraz rokowań nieruchomości, stanowiących własność Gminy Kępice. Natalia Cichosz-Szumska 2021-08-12 13:59:30
Plan zamówień publicznych na rok 2021 Aleksandra Szul-Młoczyńska 2021-08-11 14:15:17
Zarządzenie Nr 75/2021 Burmistrza Kępic z dnia 11 sierpnia 2021 w aprawie zmiany składu osobowego Gminnego Biura Spisowego w Gminie Kępice. Sylwester Czubajewski 2021-08-11 09:56:33