herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Przeprowadzenie doradztwa indywidualnego dla 25 uczestników projektu ?Mój szef ? to ja!? Sylwia Ziemianowicz 2017-05-26 09:12:27
XXVI sesja rady miejskiej w Kępicach w dniu 1 czerwca 2017 (czwartek) o godz. 12.00 w sali nr 203 Urzędu miejskiego w Kępicach. Sylwester Czubajewski 2017-05-25 11:51:19
Zarządzenie Nr 157/2016 Burmistrza Kępic z dnia 30 grudnia 2016r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracownikow Urzędu Miejskiego w Kępicach. Sylwester Czubajewski 2017-05-24 12:44:06
Projekt, Uchwała Nr... Rady Miejskiej w ępicach z dnia ... 2017r, w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalnia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Kępice. Sylwester Czubajewski 2017-05-24 11:43:37
Projekt, Uchwała nr... Rady Miejskiej w Kępicach z dnia... , w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zniesienie urzędowych nazw miejscowości: Borzysław, Lipnik, Łośnik, Murowaniec, Nakło, Potoczek, Radzikowo i Suliszewo. Sylwester Czubajewski 2017-05-24 11:35:46
Projekt, Uchwała nr... Rady Miejskiej w Kępicach z dnia... , w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zniesienie urzędowych nazw miejscowości: Borzysław, Lipnik, Łośnik, Murowaniec, Nakło, Potoczek, Radzikowo i Suliszewo. Sylwester Czubajewski 2017-05-24 11:34:48
Projekt, Uchwała Nr...2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia ...2017 roku, w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Kępice. Sylwester Czubajewski 2017-05-24 11:31:33
Komisje Rady Miejskiej, luty 2017 Sylwester Czubajewski 2017-05-24 11:27:26
Komisje Rady Miejskiej, marzec 2017 Sylwester Czubajewski 2017-05-24 11:27:15
Komisje Rady Miejskiej, maj 2017 Sylwester Czubajewski 2017-05-24 11:27:06
Komisje Rady Miejskiej, maj 2017 Sylwester Czubajewski 2017-05-24 11:26:34
Obwiesczenie Burmistrza Kępic o wydaniu dla Gminy Kępice ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice, decyzji Nr 9/2017 z dnia 24.05.2017 r.: o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Rozbudowa ul. Tadeusza Bielaka wraz z przebudową skrzyzowania z ul. Szkolną w Kępicach", na terenie działki Nr 495,57 i 48/3 położonej w obrębie Kępice, gm. Kępice. Sylwester Czubajewski 2017-05-24 10:59:38
Obwieszczenie Burmistrza Kępic - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2017-05-24 10:43:49
Obwieszczenie Burmistrza Kępic - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2017-05-24 10:43:45
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego. Wojewoda Pomorski zawiadamia, że zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 u.i.s.p., po rozpatrzeniu wniosku z dnia 4 kwietnia 2017r. (wpływ 18 kwietnia 2017r.), Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. -05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165, reprezentowanych przez Panią Karolinę Stanik, w dniu 16 maja 2017r. wydał decyzję nr WI-X.747.1.2.2017.AM o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia: "Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Żydowo Kierzkowo - Słupsk", w gminie Kępice (etap I) Sylwester Czubajewski 2017-05-23 13:57:13
Burmistrz Kępic podaje do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu/wydzierżawienia (część działki nr 35 KW SL1M/00012064/7, Korzybie) Sylwester Czubajewski 2017-05-17 11:14:46
Uchwała NR XXV/230/2017 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 11 maja 2017, w sprawie zatwierdzenia bilansu instytucji kultury za rok 2016. Sylwester Czubajewski 2017-05-17 10:12:54
Uchwała Nr XXV/229/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 11 maja 2017 roku, w sprawie zmian w Uchwale Nr XI/104/2015 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 29 grudnia 2015r, w sprawie Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Kępice na lata 2016-2021. Sylwester Czubajewski 2017-05-17 10:08:24
Uchwała Nr XXV/228/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 11 maja 2017r., w sprawie: wyrazenia zgody na odstapienie obowiązku wydzierzawienia w trybie przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kępice. Sylwester Czubajewski 2017-05-17 09:44:52
Uchwała Nr XXV/227/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 11 maja 2017, w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim na realizacje zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G w miejscowosci Ciecholub wraz z budową chodnika i zatok autobusowych" Sylwester Czubajewski 2017-05-17 09:42:13
Uchwała Nr XXV/226/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 11 maja 2017, w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G w miejscowosci Ciecholub wraz z budową chodnika i zatok autobusowych" Sylwester Czubajewski 2017-05-17 09:39:08
Uchwała Nr XXV/225/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 11 maja 2017 roku, w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2017-2031. Sylwester Czubajewski 2017-05-17 09:32:59
Uchwała Rady Miejskiej w Kępicach Nr XXV/224/2017 z dnia 11 maja 2017 roku, w sprawie zmian w budzecie gminy Kępice na 2017 rok. Sylwester Czubajewski 2017-05-17 09:26:52
Uchwała Nr XXV/223/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 11 maja 2017r, w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i opłat za dostarczane ciepło przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kepice spólka z o.o w Kępicach. Sylwester Czubajewski 2017-05-17 09:19:58
Uchwała Nr XXV?22/2017 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 11 maja 2017r, w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 2x400 kV Żydowo Kierzkowo-Słupsk na terenie gminy Kępice. Sylwester Czubajewski 2017-05-17 09:14:39
Zarządzenie Nr 157/2016 Burmistrza Kępic z dnie 30 grudnia 2016, w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego w Kępicach Sylwester Czubajewski 2017-05-16 13:56:48
Burmistrz Kępic ogłasza V przetarg - w formie nieograniczonego przetargu pisemnego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Kępice nr działki 164/3, pow. 0,45 ha obręb Bronowo. Sylwia Ziemianowicz 2017-05-15 11:17:56
Burmistrz Kępic ogłasza V przetarg - w formie nieograniczonego przetargu pisemnego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Kępice nr działki 164/3, pow. 0,45 ha obręb Bronowo. Sylwia Ziemianowicz 2017-05-15 11:17:00
Uchwała Rady Miejskiej Nr XXV/224/2017 z dnia 11 maja 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2017 rok. Sylwester Czubajewski 2017-05-12 11:47:27
Uchwała Nr XXV/225/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 11 maja 2017 roku, w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2017-2031. - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2017-05-12 11:35:13
Uchwała Nr XXV/225/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 11 maja 2017 roku, w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2017-2031. Sylwester Czubajewski 2017-05-12 11:34:34
Uchwała Nr XXV/225/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 11 maja 2017 roku, w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2017-2031. - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2017-05-12 11:33:00
Burmistrz Kępic ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. windykacji i podatku VAT Sylwester Czubajewski 2017-05-12 10:35:42
Zarządzenie nr 67/2017 Burmistrza Kępic z dnia 12 maja 2017r., w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze ds. windykacji i podatku VAT. Sylwester Czubajewski 2017-05-12 10:30:54
Uchwała nr XX/169/2016 rady Miejskiej w Kępicach z dnia 17 listopada 2016 roku, w sprawie zmian w Uchwale Nr XI/104/2015 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 29 gerudnia 2015 r, w sprawie Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Kępice na lata 2016-2021. Sylwester Czubajewski 2017-05-12 10:28:46
Uchwała Nr XX/168/2016 rady Miejskiej w Kepicach z dnia 17 listopada 2016 roku, w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2016-2030. Sylwester Czubajewski 2017-05-12 10:24:23
Uchwała Nr XX/167/2016 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 17 listopada 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gmi ny Kępice na rok 2016. Sylwester Czubajewski 2017-05-12 10:03:46
Uchwała Nr XX/166/2016 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 17 listopada 2016 r, w sprawie obniżenia ceny 1 kwintala żyta przyjmowanego jako podstawę do obliczenia podatku rolngo na obszarze gminy Kępice w roku 2017. Sylwester Czubajewski 2017-05-12 09:56:58
Uchwała Nr XX/165/2016 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 17 listopada 2016 r, w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i ustalenia stawek opłaty targowej na rok 2017. Sylwester Czubajewski 2017-05-12 09:47:53
Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia, że w dniu 11.05.2017 r. na wniosek Państwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Warcino, ul. Gen. Sikorskiego 11, 77-230 Kepice zostało wszczete postepowanie administracyjne w sprawie wniosku o wydanie decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt.: "Budowa dojazdu pożarowego nr 34 w Leśnictwie Osieki" Sylwester Czubajewski 2017-05-11 13:33:58