herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Rozbudowę sieci ciepłowniczej w Gminie Kępice. Znak sprawy: ZP.271.02.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-07-28 14:49:07
Uchwała Nr XXVIII/252/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2017 - 2031 Sylwia Ziemianowicz 2017-07-28 14:48:31
Uchwała Rady Miejskiej w Kępicach Nr XXVIII/251/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2017 rok. Sylwia Ziemianowicz 2017-07-28 14:43:59
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Rozbudowę sieci ciepłowniczej w Gminie Kępice. Znak sprawy: ZP.271.02.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-07-28 14:39:08
Uchwała nr XXVIII/250/2017 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Spółki Projekt Municypalny Kępice 1 Sp. Z o.o. w Warszawie i objęcie udziałów w Spółce przez Gminę Kępice. Sylwia Ziemianowicz 2017-07-28 14:38:04
Uchwała nr XXVIII/250/2017 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Spółki Projekt Municypalny Kępice 1 Sp. Z o.o. w Warszawie i objęcie udziałów w Spółce przez Gminę Kępice. - dokument usunięty Sylwia Ziemianowicz 2017-07-28 14:37:34
Uchwała nr XXVIII/250/2017 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Spółki Projekt Municypalny Kępice 1 Sp. Z o.o. w Warszawie i objęcie udziałów w Spółce przez Gminę Kępice. - dokument usunięty Sylwia Ziemianowicz 2017-07-28 14:35:43
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Rozbudowę sieci ciepłowniczej w Gminie Kępice. Znak sprawy: ZP.271.02.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-07-28 14:35:34
UCHWWAŁA NR XXVIII/249/2017 RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH z dnia 27 lipca 2017 w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G w miejscowości Ciecholub wraz z budową chodnika i zatok autobusowych" Sylwia Ziemianowicz 2017-07-28 14:32:08
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu betonowego przez rzekę Wieprza, ul. Kruszka, Gmina Kępice. Znak sprawy: ZP.271.01.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-07-28 13:07:18
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dokończenie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Korzybiu w ramach projektu pn. Termomodernizacjia obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kępice. Znak sprawy: ZP.271.02.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-07-28 13:06:16
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dokończenie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Korzybiu w ramach projektu pn. Termomodernizacjia obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kępice. Znak sprawy: ZP.271.02.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-07-28 13:06:05
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dokończenie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Korzybiu w ramach projektu pn. Termomodernizacjia obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kępice. Znak sprawy: ZP.271.02.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-07-28 13:05:48
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dokończenie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Korzybiu w ramach projektu pn. Termomodernizacjia obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kępice. Znak sprawy: ZP.271.02.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-07-28 13:05:30
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dokończenie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Korzybiu w ramach projektu pn. Termomodernizacjia obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kępice. Znak sprawy: ZP.271.02.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-07-28 13:05:20
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dokończenie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Korzybiu w ramach projektu pn. Termomodernizacjia obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kępice. Znak sprawy: ZP.271.02.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-07-28 13:05:06
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dokończenie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Korzybiu w ramach projektu pn. Termomodernizacjia obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kępice. Znak sprawy: ZP.271.02.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-07-28 13:04:58
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dokończenie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Korzybiu w ramach projektu pn. Termomodernizacjia obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kępice. Znak sprawy: ZP.271.02.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-07-28 13:04:51
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dokończenie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Korzybiu w ramach projektu pn. Termomodernizacjia obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kępice. Znak sprawy: ZP.271.02.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-07-28 13:04:41
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dokończenie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Korzybiu w ramach projektu pn. Termomodernizacjia obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kępice. Znak sprawy: ZP.271.02.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-07-28 13:04:33
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dokończenie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Korzybiu w ramach projektu pn. Termomodernizacjia obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kępice. Znak sprawy: ZP.271.02.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-07-28 13:03:14
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dokończenie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Korzybiu w ramach projektu pn. Termomodernizacjia obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kępice. Znak sprawy: ZP.271.02.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-07-28 13:03:04
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dokończenie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Korzybiu w ramach projektu pn. Termomodernizacjia obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kępice. Znak sprawy: ZP.271.02.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-07-28 13:02:07
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dokończenie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Korzybiu w ramach projektu pn. Termomodernizacjia obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kępice. Znak sprawy: ZP.271.02.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-07-28 12:57:15
Zarządzenie Nr 92/2017 Burmistrza Kępic z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia " Otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w zakresie profilaktyki i informacyjnej działalności z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie gminy Kępice w 2017 roku". Sylwia Ziemianowicz 2017-07-28 10:48:39
Zarządzenie Nr 90/2017 Burmistrza Kępic z dnia 19.07.2017 roku w sprawie zatwierdzenia " Lokalnej diagnozy zapotrzebowania na usługi społeczne dla osób starszych, niesamodzielnych,zagrożonych wykluczeniem społecznym gmin tworzących konsorcjum opiekuńcze powiatu słupskiego (Kobylnica, Damnica, Główczyce, Potęgowo, Ustka, Kępice, Słupsk) oraz gminy Tuchomie z powiatu bytowskiego". Sylwia Ziemianowicz 2017-07-28 10:38:52
Zarządzenie Nr 91/2017 Burmistrza Kępic z dnia 27 lipiec 2017 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia "Otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w zakresie profilaktyki i informacyjnej działalności z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Kępice w 2017 roku". Sylwia Ziemianowicz 2017-07-28 10:38:33
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Rozbudowę sieci ciepłowniczej w Gminie Kępice. Znak sprawy: ZP.271.02.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-07-28 10:26:30
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Rozbudowę sieci ciepłowniczej w Gminie Kępice. Znak sprawy: ZP.271.02.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-07-28 10:26:21
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Rozbudowę sieci ciepłowniczej w Gminie Kępice. Znak sprawy: ZP.271.02.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-07-28 10:26:12
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Rozbudowę sieci ciepłowniczej w Gminie Kępice. Znak sprawy: ZP.271.02.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-07-28 10:25:56
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Rozbudowę sieci ciepłowniczej w Gminie Kępice. Znak sprawy: ZP.271.02.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-07-28 10:25:44
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Rozbudowę sieci ciepłowniczej w Gminie Kępice. Znak sprawy: ZP.271.02.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-07-28 10:25:30
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Rozbudowę sieci ciepłowniczej w Gminie Kępice. Znak sprawy: ZP.271.02.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-07-28 10:25:19
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Rozbudowę sieci ciepłowniczej w Gminie Kępice. Znak sprawy: ZP.271.02.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-07-28 10:25:03
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Rozbudowę sieci ciepłowniczej w Gminie Kępice. Znak sprawy: ZP.271.02.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-07-28 10:24:49
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Rozbudowę sieci ciepłowniczej w Gminie Kępice. Znak sprawy: ZP.271.02.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-07-28 10:22:28
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Rozbudowę sieci ciepłowniczej w Gminie Kępice. Znak sprawy: ZP.271.02.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-07-28 10:21:52
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu betonowego przez rzekę Wieprza, ul. Kruszka, Gmina Kępice. Znak sprawy: ZP.271.01.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-07-27 11:22:35
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego, Wojewoda Pomorski zawiadamia, że na wniosek z dnia 27.06.2017r. (data wpływu 30.06.2017r.) inwestora: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. , ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin Jeziorna, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Marcina Czajkowskiego, zostala wydana w dniu 20 lipca 2017 r. decyzja nr 48z/2017/AG o udzieleniu pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych dla inwestycji: "Budowa elektroenergetycznej linii 2x400 kV Żydowo Kierzkowo-Słupsk na terenie gminy Kępice (etap I) Sylwia Ziemianowicz 2017-07-26 14:09:57