Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego Szymon Jakima, Głobino, ul. Chabrowa 14, 76-200 Słupsk występującego jako pełnomocnik w imieniu inwestora ENERGA OŚWIETLENIE Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego 0,4 kV w miejscowości Warcino" na terenie działek nr 118, 119, 116/2, 122, 121/17, 121/19 obręb geodezyjny Warcino, gmina Kępice Sylwester Czubajewski 2021-05-07 13:16:01
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym we wszczętym postępowaniu administracyjnego na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji innwestycji celu publicznego - "Budowa ulicy 11 Listopada wraz z odcinkami ulicy Kopernika w Kępicach" na terenie działek nr 202/12, 203, 217/1, 218/1 obręb geodezyjny Kępice, gmina Kępice Sylwester Czubajewski 2021-05-07 10:50:23
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym we wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa linii oświetleniowej wraz z lampami oświetlenia ulicznego w miejscowości Barcino" na terenie działek nr 28/10, 380, 383, 389 i 416 obręb geodezyjny Barcino, gmina Kępice Sylwester Czubajewski 2021-05-06 09:01:29
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu na wniosek EFONTE Jan Urban ul. Piwonii 1, 77-100 Bytów występującego jako pełnomocnik w imieniu inwestora ENERGA Operator SA Odział w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk decyzji nr 2/2021 z dnia 05.05.2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ?Przebudowa linii napowietrznej 0,4 kV oraz budowa linii kablowej 0,4 kV do zasilania kompleksu działek od dz. nr 104/7 do 104/9 w m. Korzybie ? na terenie działek nr 90, 223, 107/7, 107/1, 107/2, 202/3, 104/7, 104/6, 104/5, 104/4, 104/11,104/10, 104/9, obręb geodezyjny Korzybie, gmina Kępice Sylwester Czubajewski 2021-05-05 11:18:42
ZARZĄDZENIE NR 50/2021 BURMISTRZA KĘPIC z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2021 rok Sylwester Czubajewski 2021-05-04 13:27:04
Zarządzenie Nr 25/2021 Burmistrza Kępic z dnia 16 lutego 2021 r., w sprawie zmiany zarządzenia nr 20/2021 z dnia 12 lutego 2021r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego. Sylwester Czubajewski 2021-04-30 13:03:13
Zarządzenie Nr 52/2021 Burmistrza Kępic z dnia 28 kwietnia 2021 r., w sprawie zmiany zarządzenia nr 20/2021 z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego. Sylwester Czubajewski 2021-04-30 13:00:32
Zarządzenie Nr 51/2021 Burmistrza Kępic z dnia 28 kwietnia 2021 r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeciwdziałania zjawiskom mobbingu i dyskryminacji w Urzędzie Miejskim w Kępicach. Sylwester Czubajewski 2021-04-28 12:32:24
Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia, że w dniu 21.04.2021 r. na wniosek JB Consulting, Jan Barcewicz, ul. Goplańska 6 B, 80-178 Gdańsk występującego w imieniu inwestora ANTONY ECOENERGY Sp. z o. o, Podgóry 38, 77-230 Kępice zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ?Budowa elektrowni fotowoltaicznej ?Podgóry? o mocy nominalnej 82,1 MWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą? zlokalizowanej na działkach nr 237, 238/1, 234, 239, 240, 241, 283, 243, 248, 242/1, 242/2, 284/1, 247, 416, 418, 244/2, 250, 249, 263, 262, 261, 254, 253, 252, 257, 256, 255/1, 255/4, 255/3, 342, 233, 216/4, 216/3, 107/5, 89, 90, 295/2, 83/3, 82/6, 251, w obrębie ewidencyjnym Podgóry gmina Kępice Sylwester Czubajewski 2021-04-27 14:32:29
Zarządzenie Nr 44/2021Burmistrza Kępic z dnia 19 kwietnia 2021 r., w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2021 rok. Sylwester Czubajewski 2021-04-26 14:38:02
Zarządzenie Nr 44/2021Burmistrza Kępic z dnia 19 kwietnia 2021 r., w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2021 rok. - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2021-04-26 14:37:37
Zarządzenie Nr 44/2021Burmistrza Kępic z dnia 19 kwietnia 2021 r., w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2021 rok. - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2021-04-26 14:37:25
Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia, że w dniu 20.04.2021r. na wmiosek JB Consulting, Jan Barcewicz, ul. Goplańska 6B, 80-178 Gdańsk wystepującego w imieniu inwestora ANTONY ECOENERGY Sp. z o.o., Podgóry 38, 77-230 Kępice zostało wszczęte postepowanie administracyjne w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej "Mzdowo" o mocy nominalnej 41,7 MWp wraz z infrastrukturą towarzyszą" zlokalizowanej na działkach nr 112/4, 123, 125/1, 118/1, 118/4, 119, 120/1, 120/2, 121, 122/1, 122/2, 99, 98/1, 102/1, 102/2, 103/4, 103/3, 108, 104/5, 104/3, 113 i 96 położonych w obrębie geodezyjnym Mzdowo, gmina Kępice. Sylwester Czubajewski 2021-04-26 14:35:58
Lista Pracodawców Kształcących Pracowników Młodocianych, którzyotrzymali pomoc De Minimis w 2020 roku. Sylwester Czubajewski 2021-04-26 12:50:32
Zarządzenie Nr 45/2021 Burmistrza Kępic z dnia 19 kwietnia 2021 r., w sprawie przyjęcia regulaminu karty Programu "Rodzinne Kępice" Sylwester Czubajewski 2021-04-23 11:55:16
Zarządzenie Nr 37/2021 Burmistrza Kępic z dnia 25.03.2021r., w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu użytkowania wieczystego dzaiałki nr 47/3 położonej przy ul. Składowej w Kępicach, przeznaczonej na cele publiczne. Sylwester Czubajewski 2021-04-23 11:51:16
Zarządzenie Nr 48/2021 Burmistrza Kepic z dnia21 kwietnia 2021r., w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za świeto przypadające w sobotę 01 maja 2021 r., - tj. w innym dniu niż niedziela. Sylwester Czubajewski 2021-04-22 14:23:24
Zarządzenie Nr 49/2021` Burmistrza Kępic z dnia 22.04.2021r., w sprawie przekazania Centrum Integracji Społecznej w Kępicach projektu "Od integracji w CIS do samodzielności" oraz udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Centrum Integracji Społecznej w Kępicach do reprezentowania i składania oświadczeń w imieniu Gminy Kepice w sprawie realizacji ww. projektu Sylwester Czubajewski 2021-04-22 13:48:31
Zarządzenie Nr 46/2021 Burmistrza Kepic z dnia 19 kwietnia 2021 r., w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiacej własność Gminy Kępice, położonej w obrębie Kepice, przy ulicy Składowej, gmina Kępice. Sylwester Czubajewski 2021-04-20 09:29:49
Zarządzenie Nr 47/2021 Burmistrza Kępic z dnia 19 kwietnia 2021 r., w sprawie obciążenia służebności przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kępice, położonej w obrębie Kępice, przy ulicy Pomorskiej , gmina Kępice. Sylwester Czubajewski 2021-04-20 09:21:37
Wykaz nieruchomości przeznaczonych w użyczenie. Obłęże, Korzybie Natalia Cichosz-Szumska 2021-04-16 13:21:22
Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych w użyczenie, Osowo, Pustowo Natalia Cichosz-Szumska 2021-04-16 13:15:28
Zarządzenie Nr 41/2021 Burmistrza Kępic z dnia 8 kwietnia 2021 r., w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Kępicach sprawozdania z realizacji współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami pożytku publicznego w 2020 roku. Sylwester Czubajewski 2021-04-16 12:30:34
Zarządzenie Nr 43/2021 Burmistrza Kępic z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach w zakresie realizacji programu "Opieka wytchnieniowa" - dycja 2021. Sylwester Czubajewski 2021-04-16 11:49:43
Zarządzenie Nr 42/2021 Burmistrza Kępic z dnia 15 kwietnia 2021 r., w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicachw zakresie realizacji programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021 Sylwester Czubajewski 2021-04-16 11:34:17
Zarządzenie Nr 25/2021 Burmistrza Kępic z dnia 16 lutego 2021 r., w sprawie zmiany zarządzenia nr 20/2021 z dnia 12 lutego 2021r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego. Sylwester Czubajewski 2021-04-16 11:21:30
Gmina Kepice zaprasza do złożenia oferty na: "Budowa wewnętrznej instalacji zasilającej do garaży przy ul. Bielaka? w systemie ?Zaprojektuj i wybuduj" Aleksandra Szul-Młoczyńska 2021-04-14 10:55:16
Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych: dz. nr 10/35, 10/41 w Korzybiu i 269 w Barcinie Natalia Cichosz-Szumska 2021-04-13 12:06:08
Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych: dz. nr 10/35, 10/41 w Korzybiu i 269 w Barcinie Natalia Cichosz-Szumska 2021-04-13 12:00:27
Ogłoszenie o II rokowaniach na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej dz. nr 43 w Biesowicach Natalia Cichosz-Szumska 2021-04-13 09:45:13
Zarządzenie nr 40/2021 Burmistrza Kępic z dnia 08.04.2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych i ogłoszenia wykazu Natalia Cichosz-Szumska 2021-04-08 08:03:07
Zarządzenie nr 40/2021 Burmistrza Kępic z dnia 08.04.2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych i ogłoszenia wykazu Natalia Cichosz-Szumska 2021-04-08 07:57:58
Plan kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kępice od 01.04.2021r. do 31.03.2022r. Sylwester Czubajewski 2021-04-07 14:19:41
Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż pomieszczenia garażowego wraz z udziałem w gruncie w Kępicach Natalia Cichosz-Szumska 2021-04-07 10:57:28
UChwała Nr 041/g319/R/II/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 31 marca 2021r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Kępice za 2020 rok wraz z i nformacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami. Sylwester Czubajewski 2021-04-06 11:57:18
Obwieszczenie Burmistrza Kepic o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym we wszczetym postepowaniu administracyjnego na wniosek EFONTE Jan Urban ul. Piwonii 1, 77-100 Bytów wystepującego jako pełnomocnik w imieniu inwestora ENERGA Operator SA Odział w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego- " Przebudowa linii napowietrzonej 0,4 kv oraz budowa linii kablowej 0,4 kv do zasilania kompleksu działek od dz. nr 104/7 do 104/9 w m. Korzybie" na terenie działek nr 90, 223,107/7, 107/1, 107/2, 202/3, 104/7, 104/6, 104/5, 104/4, 104/11, 104/10, 104/9, obręb geodezyjny Korzybie, gmina Kępice. Rafał Rakoczy 2021-04-02 11:16:48
Plan kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kępice od 01.04.2021r. do 31.03.2022r. Sylwester Czubajewski 2021-03-31 14:56:15
Informacja o wyniku I rokowań, Biesowice, dz. nr 43 Natalia Cichosz-Szumska 2021-03-31 10:24:12
Zarządzenie nr 39/2021 w sprawie przeznaczenia do sprzedazy nieruchomości gruntowych niezabudowanych i ogłoszenia wykazu Natalia Cichosz-Szumska 2021-03-30 12:27:51
Zarządzenie Nr 38/2021 Burmistrza Kępic z dnia 25 marca 2021 r., w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2021 rok Sylwester Czubajewski 2021-03-29 13:10:54