Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Platforma zakupowa (zakładka menu)   2021-03-03 11:19:39
Platforma zakupowa (zakładka menu)   2021-03-03 11:17:57
Wzór oświadczenie dyrektorzy wójt 2020 Sylwester Czubajewski 2021-03-01 08:41:47
Wzór oświadczenia radny 2020 Sylwester Czubajewski 2021-03-01 08:38:05
Ponśtwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie informuje o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody obejmującej wyłącznie teren ochrony bezpośredniej dla ujęcia wody podziemnej w m. Kawka, gm Kępice, na działce nr 315 obręb Biesowice. Sylwester Czubajewski 2021-02-25 13:20:48
Ponśtwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie informuje o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody obejmującej wyłącznie teren ochrony bezpośredniej dla ujęcia wody podziemnej w m. Ciecholub, gm. Kępice, na działce nr 229/5 obręb Ciecholub Sylwester Czubajewski 2021-02-25 13:19:39
Ponśtwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie informuje o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody obejmującej wyłącznie teren ochrony bezpośredniej dla ujęcia wody podziemnej w m. Warcino, gmina Kępice , na działce nr 109/16 obręb Warcino. Sylwester Czubajewski 2021-02-25 13:17:40
Zarządzenie Nr 26/2021 Burmistrza Kępic z dnia 17.02.2021 roku w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargu na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego SCANIA LB 80538155 nr rejestracyjny GSL V207 stanowiacego własność Gminy Kępice. Sylwester Czubajewski 2021-02-25 12:48:53
Zarządzenie Nr 27/2021 Burmistrza Kępic z dnia 22 lutego 2021 r., w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kotłów na terenie Gminy Kępice. Sylwester Czubajewski 2021-02-23 12:05:29
Zarządzenie Nr 20/2021 Burmistrza Kępic z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego. Sylwester Czubajewski 2021-02-22 14:45:18
Wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa Sylwester Czubajewski 2021-02-22 14:22:52
Wniosek o wydanie zaświadzenia o niezaleganiu/stwierdzającego stan zaległości* Sylwester Czubajewski 2021-02-22 14:22:35
Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia, że w dniu 19.02.2021 r., na wniosekENERGA Invest Sp. z o.o., ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk działającego w imieniu ENERGA OZE S.A. z siedzibą przy ul Grunwaldzkiej 472, 80-309 Gdańsk zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia py.: "Budowa przepławki dla ryb przy istniejącej Elektrowni Wodnej Kępice, usytuowanej na rzece Wieprzy w km 73+000" Sylwester Czubajewski 2021-02-19 12:24:47
Burmistrz Kępic ogłasza sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego SCANIA LB 80538155 Aleksandra Szul-Młoczyńska 2021-02-19 12:00:22
Burmistrz Kępic ogłasza sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego SCANIA LB 80538155 Aleksandra Szul-Młoczyńska 2021-02-19 11:59:07
Burmistrz Kępic ogłasza sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego SCANIA LB 80538155 Aleksandra Szul-Młoczyńska 2021-02-19 11:58:24
Zarządzenie nr 21/2021 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych i ogłoszenia wykazu Natalia Cichosz-Szumska 2021-02-18 09:32:31
Zarządzenie nr 22/2021 w sprawie nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży Natalia Cichosz-Szumska 2021-02-18 09:31:53
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 04 lutego 2021r. o wszczęciu na wniosek Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia charakteru wód na działkach o nr ew. 431 i 43, obręb Żelice, gm. Kępice, pow. słupski, woj. pomorskie. Sylwester Czubajewski 2021-02-18 08:25:59
Zarządzenie Nr 1/2021 Kępicekiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 15 lutego 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kępice w 2021r. Sylwester Czubajewski 2021-02-17 13:13:07
2021 Sylwester Czubajewski 2021-02-17 12:58:34
2021 - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2021-02-17 12:56:19
Kępicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sylwester Czubajewski 2021-02-17 12:56:16
2021 - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2021-02-17 12:54:41
informacja o wyniku I przetargu, dz. nr 151/3 i 151/4 Obłęże Natalia Cichosz-Szumska 2021-02-17 12:31:23
Zarządzenie nr 22/2021 w sprawie nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży Natalia Cichosz-Szumska 2021-02-17 10:59:32
Zarządzenie nr 21/2021 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych i ogłoszenia wykazu Natalia Cichosz-Szumska 2021-02-17 10:54:57
Wykaz o przeznaczeniu do wydzierżawienia części dz. nr 4/14 w Kotłowie Natalia Cichosz-Szumska 2021-02-17 10:37:25
Wykaz o przeznaczeniu do wydzierżawienia części dz. nr 141/4 Kępice, ul. Rodzinna Natalia Cichosz-Szumska 2021-02-17 10:33:57
Wykaz o przeznaczeniu do wydzierżawienia części dz. nr 1/9 Kępice, ul. Niepodległości Natalia Cichosz-Szumska 2021-02-17 10:26:27
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż garażu nr 2 Natalia Cichosz-Szumska 2021-02-17 09:06:55
Zarządzenie Nr 24/2021 Burmistrza Kępic z dnia 16 lutego 2021r., w sprawie Planu finansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 r., za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kępice Regulaminu finansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Kępice na rok 2021. Sylwester Czubajewski 2021-02-16 14:53:39
Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia strony, że w dniu 15.02.2021 r. na wniosek OSP w Korzybiu została wydana decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia pn.: "Stworzenia infrastruktury do uprawiania wędkarstawa nad Jeziorem Korzybskim w Gminie Kępice i nadanie obszarowi przy jeziorze nowych funkcji związanych z uprawnieniem sportów wpdnych" Sylwester Czubajewski 2021-02-16 14:47:31
Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości, dz. nr 43 Biesowice Natalia Cichosz-Szumska 2021-02-16 07:53:10
Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości, dz. nr 43 Biesowice Natalia Cichosz-Szumska 2021-02-16 07:51:56
Zarządzenie Nr 18/2021 Burmistrza Kępic z dnia 10.02.2021 r., w sprawie powołania zespołu ds. opracowania gminnego programu wspierania rodziny na lata 2021-2023 Sylwester Czubajewski 2021-02-12 12:59:42
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Budowa dwóch budynków gospodarczych z częścią usługową przy ul. Niepodległości w Kępicach" Znak sprawy ZP.271.16.2020 Aleksandra Szul-Młoczyńska 2021-02-08 14:37:55
Zarządzenie Nr 04/2021 Burmistrza Kępic z dnia 05 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów na dzierżawę i zbycie w drodze przetargu oraz rokowań nieruchomości, stanowiących własność Gminy Kępice. Paweł Rzepkowski 2021-02-05 08:37:19
Zarządzenie Nr 17/2021 Burmistrza Kępic z dnia 04 lutego 2021 r. w sprawie aktualizacji miesięcznej stawki dotacji obowiązujących w 2021 roku na jednego ucznia w niepublicznych przedszkolach dotowanych przez Gminę Kępice. Paweł Rzepkowski 2021-02-05 08:31:34
Zarządzenie Nr 08/2021 Burmistrza Kępic z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kępice. położonej w obrębie Biesowice, gmina Kępice. Paweł Rzepkowski 2021-02-05 08:29:03