herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie dokumentacji projektowych przebudowy i remontu dróg w miejscowościach Korzybie i Kępice, Gmina Kępice. Znak sprawy: ZP.271.08.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-09-26 11:09:17
Inwestor Zastępczy Obsługa Inwestycji Budowlanych Radosław Posmykiewicz zaprasza do udziału w postępowaniu na Budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz dwóch budynków usługowo-mieszkalnych w miejscowości Kępice Sylwia Ziemianowicz 2017-09-26 10:14:32
Inwestor Zastępczy Obsługa Inwestycji Budowlanych Radosław Posmykiewicz zaprasza do udziału w postępowaniu na Budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz dwóch budynków usługowo-mieszkalnych w miejscowości Kępice Sylwia Ziemianowicz 2017-09-26 10:14:02
Burmistrz Kępic ogłasza III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kępice, położonej w obrębie Korzybie, dla których Sąd Rejonowy w Miastku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1M/00015122/3. Działka Nr 439 o pow. 0,0930 ha, Korzybie Sylwester Czubajewski 2017-09-25 13:09:45
Burmistrz Kępic ogłasza III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kępice, położonej w obrębie Korzybie, dla których Sąd Rejonowy w Miastku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1M/00015122/3. Działka Nr 439 o pow. 0,0930 ha, Korzybie. Sylwester Czubajewski 2017-09-25 13:08:07
Burmistrz Kępic ogłasza III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kępice, położonej w obrębie Korzybie, dla których Sąd Rejonowy w Miastku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1M/00015122/3. Działka Nr 439 o pow. 0,0930 ha, Korzybie. Sylwester Czubajewski 2017-09-25 13:07:52
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu dla Pana Michała Barzowskiego Al. Niepodległości 838/5, 81-810 Sopot występującego jako Pełnomocnik Inwestora P4 sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa decyzji Nr 14/2017 z dnia 22.09.2017 r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa stacji bażowej telefonii komórkowej operatora P4", zlokalizowanej na dz. Nr 14, położonej w obrębie ewidencyjnym Płocko, gm. Kępice. Sylwester Czubajewski 2017-09-22 14:14:43
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu dla Pana Michała Barzowskiego Al. Niepodległości 838/5, 81-810 Sopot występującego jako Pełnomocnik Inwestora P4 sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa decyzji Nr 14/2017 z dnia 22.09.2017 r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa stacji bażowej telefonii komórkowej operatora P4", zlokalizowanej na dz. Nr 14, położonej w obrębie ewidencyjnym Płocko, gm. Kępice. Sylwester Czubajewski 2017-09-22 14:14:11
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu dla Pana Michała Barzowskiego Al. Niepodległości 838/5, 81-810 Sopot występującego jako Pełnomocnik Inwestora P4 sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa decyzji Nr 14/2017 z dnia 22.09.2017 r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa stacji bażowej telefonii komórkowej operatora P4", zlokalizowanej na dz. Nr 14, położonej w obrębie ewidencyjnym Płocko, gm. Kępice. Sylwester Czubajewski 2017-09-22 14:13:19
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu dla Pana Michała Barzowskiego Al. Niepodległości 838/5, 81-810 Sopot występującego jako Pełnomocnik Inwestora P4 sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa decyzji Nr 14/2017 z dnia 22.09.2017 r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa stacji bażowej telefonii komórkowej operatora P4", zlokalizowanej na dz. Nr 14, położonej w obrębie ewidencyjnym Płocko, gm. Kępice. Sylwester Czubajewski 2017-09-22 12:36:20
XXXI sesja Rady Miejskiej w Kępicach w dniu 28 września 2017 (czwartek) o godz. 12.00 w sali nr 203 Urzędu Miejskiego w Kępicach. Sylwester Czubajewski 2017-09-22 12:17:44
XXXI sesja Rady Miejskiej w Kępicach w dniu 28 września 2017 (czwartek) o godz. 12.00 w sali nr 203 Urzędu Miejskiego w Kępicach. Sylwester Czubajewski 2017-09-22 12:16:31
XXXI sesja Rady Miejskiej w Kępicach w dniu 28 września 2017 (czwartek) o godz. 12.00 w sali nr 203 Urzędu Miejskiego w Kępicach. Sylwester Czubajewski 2017-09-22 12:16:02
Zarządzenie Burmistrza Kępic z dnia 14 września 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice 2017 r., w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2017 rok. Sylwester Czubajewski 2017-09-22 11:52:13
Zarządzenie Burmistrza Kępic Nr 104/2017 z 22 sierpnia 2017r., w sprawie sporządzania skonsolidowanej deklaracji VAT Gminy Kępice. Sylwester Czubajewski 2017-09-20 12:14:19
Zaproszenie do składania ofert na prowadzenie zajęć w ramach projektu "Aktywność szansą na pracę - CIS w Kępicach wspiera zatrudnienie" -II tura Sylwia Ziemianowicz 2017-09-20 09:43:30
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy budynku kaplicy na cmentarzu komunalnym w Kępicach, Gmina Kępice. Znak sprawy: ZP.271.09.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-09-19 13:23:46
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy budynku kaplicy na cmentarzu komunalnym w Kępicach, Gmina Kępice. Znak sprawy: ZP.271.09.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-09-19 13:23:38
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy budynku kaplicy na cmentarzu komunalnym w Kępicach, Gmina Kępice. Znak sprawy: ZP.271.09.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-09-19 13:23:30
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy budynku kaplicy na cmentarzu komunalnym w Kępicach, Gmina Kępice. Znak sprawy: ZP.271.09.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-09-19 13:23:20
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy budynku kaplicy na cmentarzu komunalnym w Kępicach, Gmina Kępice. Znak sprawy: ZP.271.09.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-09-19 13:22:28
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy budynku kaplicy na cmentarzu komunalnym w Kępicach, Gmina Kępice. Znak sprawy: ZP.271.09.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-09-19 13:22:13
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy budynku kaplicy na cmentarzu komunalnym w Kępicach, Gmina Kępice. Znak sprawy: ZP.271.09.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-09-19 13:22:05
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy budynku kaplicy na cmentarzu komunalnym w Kępicach, Gmina Kępice. Znak sprawy: ZP.271.09.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-09-19 13:20:53
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy budynku kaplicy na cmentarzu komunalnym w Kępicach, Gmina Kępice. Znak sprawy: ZP.271.09.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-09-19 13:20:45
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy budynku kaplicy na cmentarzu komunalnym w Kępicach, Gmina Kępice. Znak sprawy: ZP.271.09.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-09-19 13:20:38
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy budynku kaplicy na cmentarzu komunalnym w Kępicach, Gmina Kępice. Znak sprawy: ZP.271.09.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-09-19 13:20:29
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie dokumentacji projektowych przebudowy i remontu dróg w miejscowościach Korzybie i Kępice, Gmina Kępice. Znak sprawy: ZP.271.08.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-09-18 15:24:31
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie dokumentacji projektowych przebudowy i remontu dróg w miejscowościach Korzybie i Kępice, Gmina Kępice. Znak sprawy: ZP.271.08.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-09-18 15:24:21
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie dokumentacji projektowych przebudowy i remontu dróg w miejscowościach Korzybie i Kępice, Gmina Kępice. Znak sprawy: ZP.271.08.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-09-18 15:24:07
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie dokumentacji projektowych przebudowy i remontu dróg w miejscowościach Korzybie i Kępice, Gmina Kępice. Znak sprawy: ZP.271.08.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-09-18 15:23:54
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie dokumentacji projektowych przebudowy i remontu dróg w miejscowościach Korzybie i Kępice, Gmina Kępice. Znak sprawy: ZP.271.08.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-09-18 15:23:29
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie dokumentacji projektowych przebudowy i remontu dróg w miejscowościach Korzybie i Kępice, Gmina Kępice. Znak sprawy: ZP.271.08.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-09-18 15:23:17
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie dokumentacji projektowych przebudowy i remontu dróg w miejscowościach Korzybie i Kępice, Gmina Kępice. Znak sprawy: ZP.271.08.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-09-18 15:23:09
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie dokumentacji projektowych przebudowy i remontu dróg w miejscowościach Korzybie i Kępice, Gmina Kępice. Znak sprawy: ZP.271.08.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-09-18 15:22:58
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie dokumentacji projektowych przebudowy i remontu dróg w miejscowościach Korzybie i Kępice, Gmina Kępice. Znak sprawy: ZP.271.08.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-09-18 15:22:51
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie dokumentacji projektowych przebudowy i remontu dróg w miejscowościach Korzybie i Kępice, Gmina Kępice. Znak sprawy: ZP.271.08.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-09-18 15:22:44
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie dokumentacji projektowych przebudowy i remontu dróg w miejscowościach Korzybie i Kępice, Gmina Kępice. Znak sprawy: ZP.271.08.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-09-18 15:22:21
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie dokumentacji projektowej remontu ul. Kolejowej w Korzybiu oraz remontu ul. Krótkiej w Kępicach, Gmina Kępice. Znak sprawy: ZP.271.06.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-09-18 12:09:56
Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Kępicach Uchwały Nr XXVII/2402017 z dnia 22 czerwca 2017 r., w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania prezstrzennego w rejonie miejscowosci obłęże w gminie Kępice oraz o przystapieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania. Sylwester Czubajewski 2017-09-18 12:09:38