Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Kępice Spółka z o.o., ul. Tadeusza Bielaka 8, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Rozbudowa sieci i kanalizacji sanitarnej" na terenie działek nr 216, 284/10,452,70/13 połozonych w obrębie geodezyjnym Korzybie, gmina Kępice. Rafał Rakoczy 2022-09-21 14:15:46
Plan zamówień publicznych na rok 2022 Aleksandra Szul-Młoczyńska 2022-09-21 13:40:07
Zarządzenie Nr 84/2022 Burmistrza Kępic z dnia 12 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2022 rok Rafał Rakoczy 2022-09-21 11:23:29
Zarządzenie Nr 87/2022 Burmistrza Kępic z dnia 16 września 2022 r w sprawie ogłoszenia o konsultacjach projektu Strategii Rozwoju Gminy Kępice do roku 2030 Rafał Rakoczy 2022-09-21 10:53:55
Zarządzenie Nr 87/2022 Burmistrza Kępic z dnia 16 września 2022 r w sprawie ogłoszenia o konsultacjach projektu Strategii Rozwoju Gminy Kępice do roku 2030 Rafał Rakoczy 2022-09-21 10:53:13
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Nadleśnictwa Warcino, w imieniu którego działa pełnomocnik Piotr Mnich- Biuro Projektowe Termo Projekt w Dębnicy Kaszubskiej w sprawie udzielenia pozwolenia wodoprawnego na: wykonanie pomostu stałego z trapem o długości 5 m, szerokości 1,5m, do cumowania małych jednostek pływających oraz slipu na brzegu rzeki Wieprzy, zlokalizowanych na działkach nr 3, 206/4, 504, 205/13 obręb Kępice, gmina Kępice. Wykonanie umocnień brzegu rzeki Wieprzy na długości projektowanego pomostu kiszką faszynową. Lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią elementów konstrukcyjnych pomostu oraz małej architektury. Rafał Rakoczy 2022-09-21 10:42:23
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Nadleśnictwa Warcino, w imieniu którego działa pełnomocnik Piotr Mnich- Biuro Projektowe Termo Projekt w Dębnicy Kaszubskiej w sprawie udzielenia pozwolenia wodoprawnego na: 0 - dokument usunięty Rafał Rakoczy 2022-09-21 10:36:11
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Nadleśnictwa Warcino, w imieniu którego działa pełnomocnik Piotr Mnich- Biuro Projektowe Termo Projekt w Dębnicy Kaszubskiej w sprawie udzielenia pozwolenia wodoprawnego na: 0 - dokument usunięty Rafał Rakoczy 2022-09-21 10:33:41
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Nadleśnictwa Warcino, w imieniu którego działa pełnomocnik Piotr Mnich- Biuro Projektowe Termo Projekt w Dębnicy Kaszubskiej w sprawie udzielenia pozwolenia wodoprawnego na: wykonanie pomostu stałego o długości 5 m, szerokości 1,5m, szerokości 1,5m, do cumowania małych jednostek pływajacych, zlokalizowanego na działkach nr 299 i 6 obręb Biesowice, gmina Kępice. Wykonanie umcnień brzegu Wieprzy na długości projektowanego pomostu kiszką faszynową. Lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią elementów komstrukcyjnych pomostu oraz małej architektury. Rafał Rakoczy 2022-09-21 10:27:19
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie zawiadamia o wszczęciu postępowania administacyjnego na wniosek Nadleśnictwa Warcino, w imieniu którego działa pełnomocnik Piotr Mnich- Biuro Projektowe Termo Projekt w Dębnicy Kaszubskiej w sprawie udzielenia pozwolenia wodoprawnego na: wykonanie pomostu stałego o długości 5 m, szerokosci 1,5m, do cumowania małych jednostek pływajacych oraz slipu na brzegi rzeki Wieprzy, zlokalizowanych na działkach nr 234/2, obręb Żelice, nr 506/1, 506/2, obręb Kępice, gmina Kępice. Wykonanie umocnień brzegu rzeki Wieprzy na długosci projektowanego pomostu kiszką faszynową. Rafał Rakoczy 2022-09-21 10:19:35
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Nadleśnictwa Warcino, w imieniu którego działa pełnomocnik Piotr Mnich- Biuro Projektowe Termo Projekt w Dębnicy Kaszubskiej w sprawie udzielenia pozwolenia wodoprawnego na: wykonanie pomostu stałego z trapem, o długości 10m, szerokości 1,5m, do cumowania małych jednostek pływajacych, zlokalizowanego na działkach nr 324/1 i 161/2 obręb Biesowice, gmina Kępice. Wykonanie umocnień brzegu rzeki Wieprzy na szerokości projektowanego trapu kiszką faszynową. Lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią elementów konstrukcyjnych pomostu oraz małej architektury. Rafał Rakoczy 2022-09-21 10:18:25
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie zawiadamia o wszczęciu postępowania administacyjnego na wniosek Nadleśnictwa Warcino, w imieniu którego działa pełnomocnik Piotr Mnich- Biuro Projektowe Termo Projekt w Dębnicy Kaszubskiej w sprawie udzielenia pozwolenia wodoprawnego na: wykonanie pomostu stałego o długości 5 m, szerokosci 1,5m, do cumowania małych jednostek pływajacych oraz slipu na brzegi rzeki Wieprzy, zlokalizowanych na działkach nr 234/2, obręb Żelice, nr 506/1, 506/2, obręb Kępice, gmina Kępice. Wykonanie umocnień brzegu rzeki Wieprzy na długosci projektowanego pomostu kiszką faszynową. Rafał Rakoczy 2022-09-21 10:10:59
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie zawiadamia o wszczęciu postępowania administacyjnego na wniosek Nadleśnictwa Warcino, w imieniu którego działa pełnomocnik Piotr Mnich- Biuro Projektowe Termo Projekt w Dębnicy Kaszubskiej w sprawie udzielenia pozwolenia wodoprawnego na: wykonanie pomostu stałego o długości 5 m, szerokosci 1,5m, do cumowania małych jednostek pływajacych oraz slipu na brzegi rzeki Wieprzy, zlokalizowanych na działkach nr 234/2, obręb Żelice, nr 506/1, 506/2, obręb Kępice, gmina Kępice. Wykonanie umocnień brzegu rzeki Wieprzy na długosci projektowanego pomostu kiszką faszynową. Rafał Rakoczy 2022-09-21 10:09:56
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie Zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Jarosława Kawki- pełnomocnika Gminy Kępice o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. przebudowę rowu poprzez nadbudowę studni na istniejącym przepuście, na usługę wodną tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące odprowadzenia opadów atmosferycznych, wykonanie urządzeń wodnych, tj. wylotów, w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej nr 208 (działka 153 obręb Barcino) w m. Barcino, gm. Kępice. Rafał Rakoczy 2022-09-20 09:44:20
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie Zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Jarosława Kawki- pełnomocnika Gminy Kępice o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. przebudowę rowu poprzez nadbudowę studni na istniejącym przepuście, na usługę wodną tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące odprowadzenia opadów atmosferycznych, wykonanie urządzeń wodnych, tj. wylotów, w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej nr 208 (działka 153 obręb Barcino) w m. Barcino, gm. Kępice. Rafał Rakoczy 2022-09-20 08:09:56
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym we wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej Kępice Spółka z o.o., ul. Tadeusza Bielaka 8, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji celu publicznego- "Przebudowa i rozbudowa sieci wodociagowej oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej" na terenie działek nr 278, 279/3, 279/4, 279/10 połozonych w obrębie geodezyjnym Kępice, gmina Kępice Rafał Rakoczy 2022-09-09 13:57:59
Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Kępice przeznaczonych do sprzedaży. Rafał Rakoczy 2022-09-09 13:09:25
Zarządzenie nr 83/2022 Burmistrza Kępic z dnia 09 września 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Kępice, w trybie przetargowym i ogłoszenia wykazu Rafał Rakoczy 2022-09-09 13:05:48
Zarządzenie Nr 82/2022 Burmistrza Kępic z dnia 6 września 2022 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych: - założeń polityki społeczno- gospodarczej na 2023 rok- zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz projektu budżetu Gminy Kępice na rok 2023 Rafał Rakoczy 2022-09-09 10:06:58
Informacja w sprawie zasiągnięcia opinii do projektu uchwały w sprawie zmian do uchwały nr XLII/387/2018 z dnia 06 września 2022 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Rafał Rakoczy 2022-09-07 11:56:00
Zarządzenie Nr 79/2022 Burmistrza Kępic z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2022 rok Rafał Rakoczy 2022-09-05 14:34:25
Zarządzenie Nr 80/2022 Burmistrza Kępic z dnia 31 sierpnia 2022r w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kępice Rafał Rakoczy 2022-09-01 13:14:48
Zarządzenie Nr 80/2022 Burmistrza Kępic z dnia 31 sierpnia 2022r w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kępice - dokument usunięty Rafał Rakoczy 2022-09-01 13:13:15
Zarządzenie Nr 80/2022 Burmistrza Kępic z dnia 31 sierpnia 2022r w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kępice - dokument usunięty Rafał Rakoczy 2022-09-01 13:13:05
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym we wszczętym postępowaniu administracyjnego na wniosek SOLID INSTALACJE Paweł Hrybryk, ul. Kilińskiego 8/2a, 76-200 Słupsk występującego w imieniu inwestora Technikum Leśnego im. prof. Stanisława Sokołowskiego, Warcino 1, 77-230 Kępice o ustalenie inwestycji celu publicznego- "Budowa odcinka sieci wodociągowej" na terenie działek nr 104/1, 112,116/2, 113, 115, 109/15, 121/14,121/13, 121/10, 121/11, 121/17 położonych w obrębie geodezyjnym Warcino, gmina Kępice. Rafał Rakoczy 2022-08-31 14:01:10
Informacja o wyniku przetargu dot. działki nr.164, o powierzchni 0,4500 ha, obręb ewidencyjny Korzybie. Rafał Rakoczy 2022-08-31 11:41:48
Burmistrz Kepic ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych położonych przy ul. Niepodległości w Kępicach: ul. Niepodległości 1A oraz ul. Niepodległości 2 A. Rafał Rakoczy 2022-08-31 09:13:56
Decyzja o umorzenie w całości postępowania administracyjnego "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 30 MW wraz z techniczną infrastrukturą z etapowaniem w miejscowosci Obłęże". Rafał Rakoczy 2022-08-30 14:25:02
Informacja o wyniku przetargu. Rafał Rakoczy 2022-08-30 13:27:31
Informacja o wyniku przetargu. Rafał Rakoczy 2022-08-30 13:27:17
Zarządzenie Nr 78/2022 Burmistrza Kępic z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kepice za I półrocze 2022 roku Rafał Rakoczy 2022-08-30 09:04:45
Zarządzenie Nr 74/2022 Burmistrza Kępic z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany rodzaju miejscowości Gościeradz z przysiółka wsi Barwino na kolonię Gościeradz oraz miejscowości Mielęcino z przysiółka wsi Barwino na kolonię Mielęcino Rafał Rakoczy 2022-08-25 08:44:55
Zarządzenie Nr 75/2022 Burmistrz Kępic z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2022 rok Rafał Rakoczy 2022-08-25 07:44:14
Ustne konsultacje społeczne, których przedmiot stanowiła zmiana rodzaju miejscowosci Gościeradz z przysiółka wsi Barwino na kolonię Gościeradz oraz miejscowości Mielęcino z przysiółka wsi Barwino na kolonię Mielęcino. Rafał Rakoczy 2022-08-24 13:16:34
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu na wniosek PROMAR, Mariusz Łukaszewski, ul. Zielona Dolina 2 D, 77-320 Przechlewo wystepującego jako pełnomocnik w imieniu Inwestora Energa - Operator S.A., ul. Morska 10, 75-950 Koszalin decyzji nr 26/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa linii kablowej nn-0,4 kv do zasilenia budynków garaży na dz. nr 41/30, 41/34, 41/35, 41/40,41/41, w miejscowości Kępice", na terenie działek nr 40,42,41/41,41/34 w obrębie geodezyjnym Kępice, gmina Kępice. Rafał Rakoczy 2022-08-24 07:17:03
Zarządzenie Nr 77/2022 Burmistrza Kępic z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów na dzierżawę i zbycie w drodze przetargu oraz rokowań nieruchomości, stanowiacych własność Gminy Kępice. Rafał Rakoczy 2022-08-23 12:06:21
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice decyzji nr 25/2022 z dnia 22.08.2022 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego -"Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową linii kablowej 0.4 KV z lampami oświetlenia drogowego w miejscowosci Kępice" na terenie działki nr 1/6 w obrębie geodezyjnym Kępice, gmina Kępice Rafał Rakoczy 2022-08-22 13:14:50
Zgłoszenie zmiany stanu faktycznego/ stanu prawnego w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych Rafał Rakoczy 2022-08-22 13:07:38
Zarządzenie Nr 76/2022 Burmistrza Kępic z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej i ogłoszenia wykazu Rafał Rakoczy 2022-08-19 09:24:16
Burmistrz Kępic ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki oznaczonej jako: działka 164 o,pow. 0,4500 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Korzybie. Rafał Rakoczy 2022-08-19 09:20:33