Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Burmistrz Kępic obwieszcza o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek KAWKA INŻYNIERIA DROGOWA Katarzyna Kawka z siedzibą przy ul. Głównej 20, 76-200 Jezierzyce działającej na podstawie udzielonego pełnomocnictwa w imieniu Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa ulicy 11 Listopada wraz z odcinkami ulicy Kopernika w Kępicach" na terenie działek nr 201/1, 202/12, 203, 204/3, 205/1, 205/7, 206/1, 207/1, 209/3, 210/1, 211/1, 212/1, 214/1, 216/2 w obrębie ewidencyjnym Kępice, gmina Kępice. Paweł Rzepkowski 2020-12-03 12:59:50
Burmistrz Kępic zawiadamia że, w dniu 30.11.2020 r. zostało wydane postanowienie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wniosku MG GREEN ENERGY 18 Sp. z o. o., ul. Sadowa 27, 28-300 Jędrzejów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Elektrowni Słonecznych Kępice - Osowo I wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działki nr 134 oraz na działce nr 152 w obrębie Osowo, gmina Kępice". Paweł Rzepkowski 2020-12-02 10:42:37
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych ujętych w system zamkniętej kanalizacji deszczowej służącej do odprowadzania opadów atmosferycznych, z połaci dachu elektrowni wodnej Biesowice I i II, do wód powierzchniowych - rzeki Wieprza od Studnicy do Moszczenicy (JCWP PLRW60001946599), za pomocą istniejących wylotów: -wylot W3 zlokalizowany na dz. 38/7 obr. 0002 gm. Kępice powiat słupski, - wylot W5 zlokalizowany na dz. 6 obr. 0002 gm. Kępice powiat słupski. Paweł Rzepkowski 2020-12-01 08:16:36
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych ujętych w system zamkniętej kanalizacji deszczowej służącej do odprowadzania opadów atmosferycznych, z połaci dachu elektrowni wodnej Biesowice I i II, do wód powierzchniowych - rzeki Wieprza od Studnicy do Moszczenicy (JCWP PLRW60001946599), za pomocą istniejących wylotów: -wylot W3 zlokalizowany na dz. 38/7 obr. 0002 gm. Kępice powiat słupski, - wylot W5 zlokalizowany na dz. 6 obr. 0002 gm. Kępice powiat słupski. Paweł Rzepkowski 2020-12-01 08:15:24
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych ujętych w system zamkniętej kanalizacji deszczowej służącej do odprowadzania opadów atmosferycznych, z połaci dachu elektrowni wodnej Biesowice I i II, do wód powierzchniowych - rzeki Wieprza od Studnicy do Moszczenicy (JCWP PLRW60001946599), za pomocą istniejących wylotów: -wylot W3 zlokalizowany na dz. 38/7 obr. 0002 gm. Kępice powiat słupski, - wylot W5 zlokalizowany na dz. 6 obr. 0002 gm. Kępice powiat słupski. Paweł Rzepkowski 2020-12-01 08:10:48
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące odporwadzenie wód opadowych lub roztopowych ujętych w system zamkniętej kanalizcaji deszczowej służącej do odprowadzania opadów atmosferycznych, z połaci dachu elektrowni wowodnej Biesowice I i II, do wód powierzchniowych - rzeki Wieprza od Studnicy do Moszczenicy (JCWP PLRW60001946599), za pomoćą istniejących wylotów: -wylot - dokument usunięty Paweł Rzepkowski 2020-12-01 08:09:29
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące odporwadzenie wód opadowych lub roztopowych ujętych w system zamkniętej kanalizcaji deszczowej służącej do odprowadzania opadów atmosferycznych, z połaci dachu elektrowni wowodnej Biesowice I i II, do wód powierzchniowych - rzeki Wieprza od Studnicy do Moszczenicy (JCWP PLRW60001946599), za pomoćą istniejących wylotów: -wylot - dokument usunięty Paweł Rzepkowski 2020-12-01 08:09:27
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące odporwadzenie wód opadowych lub roztopowych ujętych w system zamkniętej kanalizcaji deszczowej służącej do odprowadzania opadów atmosferycznych, z połaci dachu elektrowni wowodnej Biesowice I i II, do wód powierzchniowych - rzeki Wieprza od Studnicy do Moszczenicy (JCWP PLRW60001946599), za pomoćą istniejących wylotów: -wylot - dokument usunięty Paweł Rzepkowski 2020-12-01 08:09:12
Gmina Kepice zaprasza do złożenia oferty na: ,,Dostawa i montaż wyposażenia Kaplicy Pogrzebowej" Aleksandra Szul-Młoczyńska 2020-12-01 08:08:41
Gmina Kepice zaprasza do złożenia oferty na: ,,Dostawa i montaż wyposażenia Kaplicy Pogrzebowej" Aleksandra Szul-Młoczyńska 2020-12-01 07:59:33
Gmina Kepice zaprasza do złożenia oferty na: ,,Dostawa i montaż wyposażenia Kaplicy Pogrzebowej" Aleksandra Szul-Młoczyńska 2020-12-01 07:58:18
Gmina Kepice zaprasza do złożenia oferty na: ,,Dostawa i montaż wyposażenia Kaplicy Pogrzebowej" Aleksandra Szul-Młoczyńska 2020-12-01 07:57:55
Gmina Kepice zaprasza do złożenia oferty na: ,,Dostawa i montaż wyposażenia Kaplicy Pogrzebowej" Aleksandra Szul-Młoczyńska 2020-12-01 07:45:27
Gmina Kepice zaprasza do złożenia oferty na: "Remont drogi gminnej w miejscowości Przyjezierze" Aleksandra Szul-Młoczyńska 2020-11-30 13:00:36
Wyniki przetargów garaży nr 10 oraz 11 w Kępicach przy ul. T. Bielaka Natalia Cichosz-Szumska 2020-11-27 12:39:54
Burmistrz Kępic zawiadamia, że w dniu 26.11.2020 r. zostało wydane postanowienie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wniosku MG GREEN ENERGY 18 Sp. z o. o., ul. Sadowa 27, 28-300 Jędrzejów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Elektrowni Słonecznych Kępice - Osowo II wraz z infrastrukturą towarzyszącą na częściach działek nr 68/1 i 135 oraz na działkach nr 118 i 119 w obrębie Osowo, gmina Kępice". Paweł Rzepkowski 2020-11-27 11:44:07
Zarządzenie Nr 95/2020 Burmistrza Kępic z dnia 24.11.2020 r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne zajmowane na podstawie umowy najmu. Paweł Rzepkowski 2020-11-26 13:00:40
Zarządzenie Nr 94/2020 Burmistrz Kępic z dnia 18.11.2020 r. w sprawie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Kępicach. Paweł Rzepkowski 2020-11-26 13:00:27
Zarządzenie Nr 94/2020 Burmistrz Kępic z dnia 18.11.2020 r. w sprawie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Kępicach. Paweł Rzepkowski 2020-11-26 12:59:58
Wynik przetargów Łużki dz. nr 67/32 oraz 67/38 - dokument usunięty Natalia Cichosz-Szumska 2020-11-26 12:55:37
Wynik przetargów Łużki dz. nr 67/32 oraz 67/38 - dokument usunięty Natalia Cichosz-Szumska 2020-11-26 12:55:06
Wyniki przetargów garaży nr 8 oraz 9 w Kępicach przy ul. T. Bielaka Natalia Cichosz-Szumska 2020-11-26 12:36:10
Wyniki przetargów garaży nr 8 oraz 9 w Kępicach przy ul. T. Bielaka - dokument usunięty Natalia Cichosz-Szumska 2020-11-26 12:35:41
Wyniki przetargów garaży nr 8 oraz 9 w Kępicach przy ul. T. Bielaka - dokument usunięty Natalia Cichosz-Szumska 2020-11-26 12:35:29
Gmina Kepice zaprasza do złożenia oferty na: "Remont drogi gminnej w miejscowości Przyjezierze" Aleksandra Szul-Młoczyńska 2020-11-25 12:45:07
Zarządzenie Nr 95/2020 Burmistrza Kępic z dnia 24.11.2020 r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne zajmowane na podstawie umowy najmu. Paweł Rzepkowski 2020-11-25 10:05:06
Zarządzenie nr 92/2020 z dnia 16 listopada 2020r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej i ogłoszenia wykazu - dokument usunięty Paweł Rzepkowski 2020-11-25 08:10:25
Zarządzenie nr 93/2020 Burmistrza Kępic z dnia 17 listopada 2020 r., w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2020 rok. Paweł Rzepkowski 2020-11-25 08:10:12
Zarządzenie nr 93/2020 Burmistrza Kępic z dnia 17 listopada 2020 r., w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2020 rok. Paweł Rzepkowski 2020-11-25 08:09:15
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu dla Droga Polska Przemysław Fenselau Projektowanie , Nadzór Wykonawstwo ul. Kolejowa 15, 11-230 Bisztynek wystepującego w imieniu inwestora Zarządu Dróg Powiatowych , ul. Słoneczna 16E 76-200 Słupsk decyzji nr 6/2020 z dnia 23.11.2020 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV - oświetlenia drogowego w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1147 G Darnowo-Osowo" Sylwester Czubajewski 2020-11-24 11:17:28
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Katarzyny Kawka, Kawka Inżynieria rogowa z siedzibą w Jezierzycach działającej na rzecz i w imieniu Gminy Kępice, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci drenażu rozsączającego na działce nr 240 obręb Korzybie, gmina Kępice oraz usługi wodne tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do skrzynek rozsączających z terenu drogi gminnej ul. Wesołej w Korzybiu. Sylwester Czubajewski 2020-11-23 15:37:11
Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia że, w dniu 20.11.2020 roku zostało wydane postanowienie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wniosku MG GREEN ENERGY 18 Sp. z o.o., ul. Sadowa 27, 28-300 Jędrzejów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Elektrowni Słonecznych Kępice -Podgóry Iwraz z infrastrukturą towarzyszącą na części dzialki nr 216/4 oraz na działkach ewidencyjnych nr 216/3, 107/5, 88/4, 89, 86, 90, 239, 295/2, 83/3, 82/6 w obrębie Podgóry, gmina Kępice". Sylwester Czubajewski 2020-11-23 11:45:07
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie o wszczęciu postepowania administracyjnego na wniosek ENERGA OZE S.A. al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego znak ŚR-II.6341.5.2014., udzielonego przez Starostę Słupskiego w dniu 04.04.2014r. spółce Energa Wytwarzaie Sp. z o.o. polegającej na zmianie terminu na wykonanie przepławki, wskazanego w punkcie III podpunkt 1 decyzji, z daty 31.12.2020r. na datę 31.12.2022r. Sylwester Czubajewski 2020-11-23 09:34:24
Zawiadomienie Państwowego Gopodarstwa Wodnego Zarząd Zlewni w Koszalinie o wszczęciu postepowania administracyjnego na wniosek ENERGA OZE S.A. al. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk, w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego znak ŚR-II.6341.5.2014., udzielonego przez Starostę Słupskiego w dniu 04.04.2014. spółce Energa Wytwarzanie Sp. z o.o. Sylwester Czubajewski 2020-11-23 09:20:24
Gmina Kepice zaprasza do złożenia oferty na: "Remont drogi gminnej w miejscowości Przyjezierze" Aleksandra Szul-Młoczyńska 2020-11-20 11:00:36
Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia, że w dniu 18.11.2020 r., na wniosek EFK Kancelaria Prawna, Filip Kolasiński ul. Litewska 17/2, 60-605 Poznań występującej w imieniu inwestora KEGAR sp. z o.o. ul. Składowa 5, 77-230 Kępice zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wniosku o wydanie decyzji io środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa zespołu instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną i pomocniczą przewidzianą do realizacji na części działki nr 511 w obrębie Kępice, gmina Kępice" Sylwester Czubajewski 2020-11-18 12:01:33
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy PZP na zadanie: "Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kępice w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Kępicach". ZP.271.12.2019 Aleksandra Szul-Młoczyńska 2020-11-17 14:45:59
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy PZP na zadanie: "Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kępice w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Kępicach". ZP.271.12.2019 Aleksandra Szul-Młoczyńska 2020-11-17 14:45:37
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy PZP na zadanie: "Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kępice w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Kępicach". ZP.271.12.2019 Aleksandra Szul-Młoczyńska 2020-11-17 14:45:29
Obwieszczczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postepowania administracyjnego na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej w ciagu ulicy Przytulnej w Kępicach" na terenie dzaiałek nr 184/4, 95/13, 174, 175, 184/3, 179, 183, 186, 185, 95/12, 95/11, 127/2 i 126/2 o obrębie ewidencyjnym Kępice, gmina Kępice. Sylwester Czubajewski 2020-11-17 14:42:56