herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu w dniu 18 lutego 2019 r., na wniosek BLUE PROJEKT Sp. z o.o., Krzywopłoty 41, 78-230Karlino wystepujacego w imieniu inwestora PSG, Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie, ul. Połczyńskiego 55/57, 75-808 Koszalin decyzji zmieniajacej prawomocna decyzję nr 22/2018 z dnia 17.07.2018 r., ustalajacej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na "Budowie sieci gazowej średniego cisnienia PE de 160 mm w Kępicach" Sylwester Czubajewski 2019-02-20 14:56:27
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Termomodernizacja, remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Niepodległości 2 w m. Kępicach" Znak sprawy: ZP.271.01.2019 Sylwia Ziemianowicz 2019-02-18 14:47:31
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Termomodernizacja, remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Niepodległości 2 w m. Kępicach" Znak sprawy: ZP.271.01.2019 Sylwia Ziemianowicz 2019-02-18 13:43:26
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Termomodernizacja, remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Niepodległości 2 w m. Kępicach" Znak sprawy: ZP.271.01.2019 Sylwia Ziemianowicz 2019-02-18 13:43:18
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Termomodernizacja, remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Niepodległości 2 w m. Kępicach" Znak sprawy: ZP.271.01.2019 Sylwia Ziemianowicz 2019-02-18 13:41:13
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:"Modernizacja budynku recepcji na terenie ośrodka wypoczynkowego "Sobótka" w m. Obłęże" Znak sprawy ZP.271.01.2019 Sylwia Ziemianowicz 2019-02-15 13:17:49
Gmina Kepice zaprasza do złożenia oferty na : "Remont mostu przez rzekę Bystrzenicę w Barcinie" Sylwia Ziemianowicz 2019-02-14 11:31:19
Burmistrz Kepic podaje do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, dzialka nr 121/1 o pow. 1,20 ha, Korzybie Sylwester Czubajewski 2019-02-13 15:26:19
Zarządzenie Nr 15/19 Burmistrza Kepic z dnia 13 lutego 2019 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedazy nieruchomości gruntowych i ogłoszenia wykazu Sylwester Czubajewski 2019-02-13 15:22:30
Zarządzenie Nr 16/19 Burmistrza Kępic z dnia 13 lutego 2019 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej i ogłoszenia wykazu Sylwester Czubajewski 2019-02-13 15:18:40
Obwieszczenie Burmistrza Kepic o wydaniu zawiadomienia o zebraniu całego materiału dowodowego we wszczętym postepowaniu administracyjnym na wniosek Sun Energy Invest Sp. z o.o., ul. Górników z "Danuty" 26/60, 43-600 Jaworzno o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachdla przedsięwziecia pn. "Budowa farmy fotowoltanicznej Barwino III o mocy wytwórczej do 1MW realizowanejwe zachodniej części działki o nr ew. 315/1 obręb Barwino (woj. pomorskie, powiat słupski, gmina Kępice) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna" Sylwester Czubajewski 2019-02-12 18:22:17
Obwieszczenie Burmistrza Kepic o wydaniu zawiadomienia o zebraniu całego materiału dowodowego we wszczętym postepowaniu administracyjnym na wniosek Sun Energy Invest Sp. z o.o., ul. Górników z "Danuty" 26/60, 43-600 Jaworzno o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachdla przedsięwziecia pn. "Budowa farmy fotowoltanicznej Barwino III o mocy wytwórczej do 1MW realizowanejwe wschodniej części działki o nr ew. 315/1 obręb Barwino (woj. pomorskie, powiat słupski, gmina Kępice) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna" Sylwester Czubajewski 2019-02-12 18:21:11
Obwieszczenie Burmistrza Kepic o zmianie zakresu działek we wnioskiu o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. " Budowa drogi (ciagu pieszo-jezdnego) w m. Kepice, ul. Słowackiego" Zmiana wniosku dot. terenu inwestycji z działek nr 48/22, 512/1, 48/20, 48/21 w obrebie ewidencyjnym Kepice na działki nr 48/22, 512/1 obręb Kepice Sylwester Czubajewski 2019-02-12 18:15:22
Referat Organizacyjny Sylwester Czubajewski 2019-02-12 11:48:46
Referat do Spraw Społecznych i Obywatelskich Sylwester Czubajewski 2019-02-12 11:45:29
Referat Organizacyjny Sylwester Czubajewski 2019-02-12 11:40:58
Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków Sylwester Czubajewski 2019-02-12 11:34:05
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:"Modernizacja budynku recepcji na terenie ośrodka wypoczynkowego "Sobótka" w m. Obłęże" Znak sprawy ZP.271.01.2019 Sylwia Ziemianowicz 2019-02-06 14:51:31
Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia strony postepowaia, że do tut. Urzędu został złożony raport o oddziaływaniu na środowisko w trakcie toczącego sie postepowania administracyjnego na wniosek inwestora w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie fermy brojlerów" na terenie działek nr 240/8 orazz 240/2 w obrebie ewidencyjnym Darnowo, gmina Kępice, powiat słupski, woj. pomorskie. Sylwester Czubajewski 2019-02-05 14:52:56
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Termomodernizacja, remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Niepodległości 2 w m. Kępicach" Znak sprawy: ZP.271.01.2019   2019-02-05 14:08:27
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Termomodernizacja, remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Niepodległości 2 w m. Kępicach" Znak sprawy: ZP.271.01.2019 Sylwia Ziemianowicz 2019-02-05 13:51:28
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Termomodernizacja, remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Niepodległości 2 w m. Kępicach" Znak sprawy: ZP.271.01.2019 Sylwia Ziemianowicz 2019-02-05 13:51:17
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Termomodernizacja, remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Niepodległości 2 w m. Kępicach" Znak sprawy: ZP.271.01.2019 Sylwia Ziemianowicz 2019-02-05 13:51:09
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Termomodernizacja, remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Niepodległości 2 w m. Kępicach" Znak sprawy: ZP.271.01.2019 Sylwia Ziemianowicz 2019-02-05 13:50:55
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Termomodernizacja, remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Niepodległości 2 w m. Kępicach" Znak sprawy: ZP.271.01.2019 Sylwia Ziemianowicz 2019-02-05 13:50:48
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Termomodernizacja, remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Niepodległości 2 w m. Kępicach" Znak sprawy: ZP.271.01.2019 Sylwia Ziemianowicz 2019-02-05 13:50:38
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Termomodernizacja, remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Niepodległości 2 w m. Kępicach" Znak sprawy: ZP.271.01.2019 Sylwia Ziemianowicz 2019-02-05 13:50:32
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Termomodernizacja, remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Niepodległości 2 w m. Kępicach" Znak sprawy: ZP.271.01.2019 Sylwia Ziemianowicz 2019-02-05 13:50:25
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Termomodernizacja, remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Niepodległości 2 w m. Kępicach" Znak sprawy: ZP.271.01.2019 Sylwia Ziemianowicz 2019-02-05 13:50:17
Zarządzenie Nr 14/2019 Burmistrza Kepic z dnia 04.02.2019 w sprawie ustalenia Gminnego Planu Ochrony Zabytków Gminy Kępicena wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych. Sylwester Czubajewski 2019-02-05 09:36:27
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zebraniu całego materiału dowodowego we wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek BLUE PROJEKT Sp. z o.o., Krzywopłoty 41, 78-230 Karlino WYstepujacego w imieniu Inwestora Polskiej Spółki Gazownictwa, Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie, ul. Połczyńska 55/57, 75-808 Koszalin o zmianę ostatecznej decyzji Burmistrza Kepic ne 22/2018 z dnia 17.07.2018r. ustalajacej lokalizację inwestcji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci Gazowej średniego ciśnienia PE de 160mm" w obrebie ewidencyjnym Kępice, gm. Kepice. Sylwester Czubajewski 2019-02-04 14:11:23
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o zebraniu całego materiału dowodowego we wszczętym postepowaniu administracyjnym na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 o ustalenie likalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa drogi (ciagu piesz0-jezdnego w m. Kepice, ul. Słowackiego" na terenie działek nr 48/22, 512/1, 48/20, 48/21 w obrebie ewidencyjnym Kępice. Sylwester Czubajewski 2019-02-04 13:49:57
Zarządzenie Nr 10/2019 Burmistrza Kepic z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budzecie gminy Kępice na 2019 rok. Sylwester Czubajewski 2019-02-01 13:46:10
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:"Modernizacja budynku recepcji na terenie ośrodka wypoczynkowego "Sobótka" w m. Obłęże" Znak sprawy ZP.271.01.2019 Sylwia Ziemianowicz 2019-01-31 12:56:48
Zawiadomienie Burmistrz Kępic, że na wniosek Pana Patryka Rycerz w dniu 17.01.2019 r., wydane zostało postanowienie znak: Um-NPS-OS.6220.17.2018.OM o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegajacego na rozbudowie fermy brojlerów na terenie działek nr 240/2 oraz 240/8 w obrebie ewidencyjnym Darnowo, gm. Kępice Sylwester Czubajewski 2019-01-29 14:26:30
Burmistrz Kępic ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Kępice: działka nr 4/1 o pow. 3654 m2, Pustowo 10/4A Sylwia Ziemianowicz 2019-01-29 10:49:40
Uchwała Nr 012/g319/D/V/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 9 stycznia 2019 r. Sylwester Czubajewski 2019-01-29 10:18:15
Dług publiczny 2019 Sylwester Czubajewski 2019-01-29 10:15:24
Burmistrz Kępic ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Kępice: działka nr 4/1 o pow. 3654 m2, Pustowo 10/4A Sylwester Czubajewski 2019-01-29 09:52:59
Zarządzenie nr 13/2019 Burmistrza Kępic z dnia 28 stycznia 2019 r., uchylające zarządzenie w sprawie ogłoszenia naborukandydatów do Rady Seniorów Gminy Kępice, okreslenia wzoru karty zgłoszeniowej , ustalenia terminu zgłaszania kandydatów, okreslenia terminu wyborów do Rady Seniorów Gminy Kepice oraz skład komisji skrutacyjnej. Sylwester Czubajewski 2019-01-28 15:35:11