herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

Uchwała nr XXXI 191 2004UCHWAŁA NR XXXI/191/2004

RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH

Z DNIA 28 grudnia 2004

w sprawie ustalenia herbu i flagi Gminy Kępice

Na podstawie art.18 ust.2 ustawy pkt. 15 . z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r nr 142,poz.1591 z póżn. zm.: Dz. U. z 2002 nr 23 poz.220,Dz.U.z 2002 nr 62 poz. 558,Dz.U. z 2002 nr 113 poz.984)

Rada Miejska w Kępicach uchwala co następuje :

§1

Ustala się herb i flagę Gminy Kępice ,które stanowią załącznik do niniejszej uchwały; załącznik nr 1 -herb gminy

załącznik nr 2 - flaga gminy

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kępic.

§3

Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii Instytutu Heraldyki przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Łepecka 01-09-2005 16:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-09-2005
Ostatnia aktualizacja: - 01-09-2005 16:40