herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

Zamówienia publiczne

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1 800 000 ZŁ Z PRZEZNACZENIEM NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO W 2018R" Znak sprawy ZP.271.20.2018 2018-11-30 13:18 Zakończone
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Remont ul. Kolejowej w miejscowości Korzybie wraz z budową oświetlenia ulicznego" Znak sprawy ZP.271.19.2018 2018-11-22 14:16 Zakończone
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:"Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego przeznaczonego do zbierania i wywozu odpadów komunalnych" Znak sprawy: ZP.271.01.2018 2018-10-30 14:08 Zakończone
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Przebudowa ul. Kochanowskiego w miejscowości Kępice". Znak sprawy ZP.271.18.2018 2018-10-01 11:35 Zakończone
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Budowa wewnętrznej instalacji elektrycznej i oświetleniowej na terenie Ośrodka Sportów Wodnych "Sobótka". Znak sprawy ZP.271.17.2018 2018-09-27 13:08 Zakończone
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Budowa Przystani Kajakowych na terenie Gminy Kępice w ramach projektu "Pomorskie Szlaki Kajakowe-wśród dopływów Wieprzy" Znak sprawy ZP.271.16.2018 2018-09-07 12:29 Zakończone
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Budowa kaplicy pogrzebowej w Kępicach" Znak sprawy ZP.271.15.2018 2018-09-04 14:20 Zakończone
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Remont nawierzchni drogowej w miejscowości Barcino" Znak sprawy ZP.271.14.2018 2018-08-21 09:44 Zakończone
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Remont ul. Kolejowej w miejscowości Korzybie wraz z budową oświetlenia ulicznego" Znak sprawy ZP.271.13.2018 2018-08-17 12:36 Zakończone
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Budowa Centrum Sportów Wodnych "SOBÓTKA" w Obłężu"". Znak sprawy ZP.271.01.2018 2018-08-03 12:29 Zakończone
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Budowa Przystani Kajakowych na terenie Gminy Kępice w ramach projektu "Pomorskie Szlaki Kajakowe-wśród dopływów Wieprzy" Znak sprawy ZP.271.12.2018 2018-07-30 14:53 Zakończone
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Budowa Trzech Otwartych Stref Aktywności OSA w Mieście i Gminie Kępice". Znak sprawy ZP.271.11.2018 2018-07-10 09:32 Zakończone
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Budowa linii kablowych 15kV w m. Kępice" Znak sprawy ZP.271.09.2018 2018-06-25 11:40 Zakończone
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowa mostu przez rzekę Wieprza w ciągu ul. Kruszka w miejscowości Kępice". Znak sprawy ZP.271.07.2018 2018-06-15 13:42 Zakończone
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Przebudowa ul. Dworcowej oraz odcinka ul. Kolejowej w Korzybiu" Znak sprawy ZP.271.06.2018 2018-05-21 12:43 Zakończone
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Remont ul. Kolejowej w miejscowości Korzybie wraz z budową oświetlenia ulicznego" 2018-03-20 14:54 Zakończone
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej przy ul. Tadeusza Bielaka w Kępicach" 2018-03-16 14:42 Zakończone
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowa ul. Tadeusza Bielaka wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Kępice" 2018-03-16 12:10 Zakończone
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowa ul. Tadeusza Bielaka wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz wykonaniem odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej" Znak sprawy ZP.271.02.2018 2018-02-20 12:39 Zakończone
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: ,,Przebudowa ul. Emilii Plater wraz z budowa odwodnienia i budowa linii oświetleniowej z lampami ulicznymi" Znak sprawy: ZP.271.01.2018 2018-02-12 13:30 Zakończone
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości Barwino, Osieki i Obłęże w gminie Kępice. Znak sprawy: ZP.PGK.03.2017. 2017-12-28 13:00 Zakończone
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kępice w okresie od 01.01.2018 do 30.06.2018 roku Znak sprawy: ZP.271.17.2017. 2017-12-08 10:24 Zakończone
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowa i wyposażenie obiektu położonego w miejscowości Obłęże na potrzeby stworzenia centrum edukacyjno ? kulturalnego ? Etap I. Znak sprawy: ZP.271.16.2017. 2017-12-05 14:23 Zakończone
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kępice, którzy zamieszkują na terenie gminy Kępice w miesiącach nauki szkolnej w latach 2018 i 2019. Znak sprawy: ZP.271.15.2017. 2017-11-10 10:34 Zakończone
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości Barwino, Osieki i Obłęże w gminie Kępice. Znak sprawy: ZP.PGK.02.2017. 2017-11-07 13:20 Zakończone
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa piętra budynku przychodni zdrowia w m. Kępice. Znak sprawy: ZP.271.14.2017. 2017-11-07 10:57 Zakończone
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie dokumentacji projektowych przebudowy i remontu dróg w miejscowościach Korzybie i Kępice, Gmina Kępice. Znak sprawy: ZP.271.12.2017. 2017-10-12 13:22 Zakończone
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Zimowe utrzymanie dróg oraz chodników gminnych na terenie Gminy Kępice w latach 2017-2019. Znak sprawy: ZP.271.11.2017. 2017-10-11 13:00 Zakończone
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biesowicach. Znak sprawy: ZP.271.10.2017. 2017-10-06 13:04 Zakończone
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy budynku kaplicy na cmentarzu komunalnym w Kępicach, Gmina Kępice. Znak sprawy: ZP.271.09.2017. 2017-09-19 13:20 Zakończone
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie dokumentacji projektowych przebudowy i remontu dróg w miejscowościach Korzybie i Kępice, Gmina Kępice. Znak sprawy: ZP.271.08.2017. 2017-09-18 15:22 Zakończone
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie dokumentacji projektowej remontu ul. Kolejowej w Korzybiu oraz remontu ul. Krótkiej w Kępicach, Gmina Kępice. Znak sprawy: ZP.271.06.2017. 2017-09-08 13:16 Zakończone
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont dachu budynku mieszkalnego w m. Żelice 13. Znak sprawy: ZP.PGK.01.2017. 2017-08-11 13:15 Zakończone
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont drogi gminnej wraz z mostem, Kępice ul. I-go Maja, Gm. Kępice - Etap II. Znak sprawy: ZP.271.04.2017. 2017-07-31 13:06 Zakończone
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dokończenie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Korzybiu w ramach projektu pn. Termomodernizacjia obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kępice. Znak sprawy: ZP.271.03.2017. 2017-07-28 12:57 Zakończone
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Rozbudowę sieci ciepłowniczej w Gminie Kępice. Znak sprawy: ZP.271.02.2017. 2017-07-28 10:21 Zakończone
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu betonowego przez rzekę Wieprza, ul. Kruszka, Gmina Kępice. Znak sprawy: ZP.271.01.2017. 2017-07-06 12:39 Zakończone
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Rozwój, nauka i współpraca - biblioteka Cię wzbogaca. Budowa i przebudowa bibliotek na terenie Gminy Kępice- Etap II. Znak sprawy: ZP.271.01.2017 2017-01-12 14:50 Zakończone
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont drogi gminnej wraz z mostem, Kępice ul. I-go Maja, Gm. Kępice- Etap I. Znak sprawy: ZP.271.14.2016. 2016-12-30 13:42 Zakończone
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont odcinków ulicy Plac Wolności w miejscowości Kępice. Znak sprawy: ZP.271.13.2016. 2016-12-30 10:47 Zakończone
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Rozwój infrastruktury drogowej w miejscowości Kępice. Znak sprawy: ZP.271.12.2016. 2016-11-29 14:49 Zakończone
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kępice, którzy zamieszkują naterenie Gminy Kępice, w miesiącach nauki szkolnej w roku 2017. Znak sprawy: ZP.271.11.2016. 2016-11-25 12:34 Zakończone
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kępice w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku, Znak sprawy: ZP.271.10.2016. 2016-10-25 15:39 Zakończone
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa autobusu w ramach projektu ?Dostępni dla Ciebie ? likwidacja barier transportowych dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Kępice?, Znak sprawy: ZP.271.09.2016. 2016-10-07 14:54 Zakończone
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 z funkcją do ograniczenia strefy skażeń chemicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kępicach, Znak sprawy: ZP.271.08.2016. 2016-09-29 14:53 Zakończone
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 z funkcją do ograniczenia strefy skażeń chemicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kępicach, Znak sprawy: ZP.271.07.2016. 2016-09-26 16:16 Zakończone
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Rozwój, nauka i współpraca - biblioteka Cię wzbogaca. Budowa i przebudowa bibliotek na terenie Gminy Kępice- Etap I. Znak sprawy: ZP.271.02.2016 2016-09-19 14:10 Zakończone
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę budynku gospodarczego z częścią usługową przy ul. Niepodległości w Kępicach. Znak sprawy: ZP.271.06.2016 2016-09-16 18:33 Zakończone
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kępice. Znak sprawy: ZP.271.05.2016 2016-09-09 21:34 Zakończone
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa ulicy Kasztanowej w Korzybiu wraz z budową infrastruktury technicznej i kanalizacją deszczową 2016-09-07 20:02 Zakończone
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Rozwój, nauka i współpraca - biblioteka Cię wzbogaca. Budowa i przebudowa bibliotek na terenie Gminy Kępice- Etap I. Znak sprawy: ZP.271.01.2016 2016-08-29 13:42 Zakończone
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Rozwój infrastruktury sportowej na terenie Gminy Kępice. Znak sprawy: ZP.271.03.2016 2016-07-15 14:58 Zakończone
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Hali Widowiskowo- Sportowej w Kępicach wraz z zagospodarowaniem terenu. Znak sprawy: ZP.271.02.2016 2016-04-26 14:51 Zakończone
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.16.2015 - ,,Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 1,0 mln zł dla Gminy Kępice, przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów" 2015-11-10 13:30 Zakończone
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.14.2015 - ,,Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 1,0 mln zł dla Gminy Kępice, przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów" 2015-10-27 11:50 Zakończone
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.13.2015 - "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Osowo oraz m. Łużki, gmina Kępice" 2015-10-21 14:00 Zakończone
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.12.2015 - "Opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji projektowej oraz dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko dla zadania pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kępice" 2015-09-03 14:52 Zakończone
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.11.2015- ?Remont odcinka drogi gminnej w miejscowości Płocko, gmina Kępice w ramach projektu pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w działce nr 5, obręb geodezyjny Płocko, gmina Kępice, na długości 0,204 km? 2015-08-17 15:08 Zakończone
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.09.2015 - "Poprawa gospodarki wodnej w miejscowościach Bronowo, Podgóry, Mzdowo i Żelice, gmina Kępice" 2015-04-24 13:16 Zakończone
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.08.2015 - "Poprawa gospodarki wodnej w miejscowościach Bronowo, Podgóry, Mzdowo i Żelice, gmina Kępice" 2015-04-09 12:04 Zakończone
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.07.2015 - ,,Podłączenie i konfiguracja szerokopasmowego Internetu wraz z dostawą urządzeń sieciowych oraz zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu Beneficjentom Projektu pn. E- Gmina Kępice- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu II edycja" 2015-03-17 14:24 Zakończone
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.06.2015 - "Budowa remizy strażackiej w miejscowości Podgóry" 2015-03-16 14:56 Zakończone
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.05.2015 - ,,Zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego i oprogramowania dla 20 gospodarstw domowych oraz 1 jednostki podległej Gminie Kępice w ramach projektu pn. ?E- Gmina Kępice- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu II edycja" 2015-03-16 13:42 Zakończone
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.04.2015 - "Przebudowa odcinka drogi w m. Łużki"" 2015-03-16 12:39 Zakończone
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.03.2015 - "Budowa budynku energooszczędnego w Korzybiu" 2015-01-20 14:49 Zakończone
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.02.2015 - "Podłączenie i konfiguracja szerokopasmowego Internetu wraz z dostawą urządzeń sieciowych oraz zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu Beneficjentom Projektu pn.: ,,E-Gmina Kępice - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu II edycja" 2015-01-13 12:48 Zakończone
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.01.2015 - "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Kępicach" 2015-01-08 14:59 Zakończone
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.34.2014 - "Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców Biesowic i Kępic" 2014-12-11 13:46 Zakończone
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.24.2014 - "Podłączenie i konfiguracja szerokopasmowego Internetu wraz z dostawą urządzeń sieciowych oraz zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu Beneficjentom Projektu pn.: ,,E-Gmina Kępice ? przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu II edycja? 2014-12-11 11:46 Zakończone
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.32.2014 - "Rozbudowa systemu wodociągowego Aglomeracji Kępice- Przytocko"" 2014-12-08 16:02 Zakończone
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.16.2014 - "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Kępicach"" 2014-10-17 14:30 Zakończone
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.28.2014 - "Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie miasta i gminy Kępice". 2014-10-01 09:24 Zakończone
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.31.2014 - "Park interaktywny czyli ścieżka edukacyjna XXI wieku w Gm. Kępice". 2014-09-25 11:41 Zakończone
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.30.2014 - "Park interaktywny czyli ścieżka edukacyjna XXI wieku w Gm. Kępice". 2014-09-10 08:53 Zakończone
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.29.2014 -Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w działce nr 322, obręb geodezyjny Barcino i w działce nr 324/1, obręb geodezyjny Barwino (m. Mielęcino), gmina Kępice 2014-09-05 09:21 Zakończone
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.27.2014 - "Przebudowa odcinka drogi gminnej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Kępice". 2014-08-27 21:04 Zakończone
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.22.2014 - "Utworzenie miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Barwinie" 2014-08-21 11:25 Zakończone
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.07.2014 - "Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych zajęć: dla uczniów z problemami edukacyjnymi w przedmiotach matematyczno-przyrodniczych i j. obcych w Gminie Kepice (Projekt UE - POKL).". 2014-08-01 22:05 Zakończone
Usługi transportowe w zakresie dowozu ( przywóz i odwóz) dzieci i opieki nad dziećmi w czasie dowozu do Zespołu Szkół i Gimnazjum w Kępicach w roku szkolnym 2014/2015 2014-07-31 10:04 Zakończone
Zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego i oprogramowania dla 40 gospodarstw domowych oraz 7 jednostek podległych Gminie Kępice w ramach projektu pn. E- Gmina Kępice- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu II edycja dofinansowanego w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion, Osi Priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne- zwiększenie innowacyjności gospodarki ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007- 2013 2014-07-25 12:33 Zakończone
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.20.2014 - "Przebudowa odcinka drogi gminnej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Kępice". 2014-07-24 07:35 Zakończone
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.19.2014 -Utworzenie miejsca rekreacyjno-wypoczynkowegoo w Barwinie 2014-07-23 09:09 Zakończone
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.18.2014 -Utworzenie parku rekreacyjno-turystycznego w Kępicach 2014-07-23 08:27 Zakończone
Usługi transportowe w zakresie dowozu ( przywóz i odwóz) dzieci i opieki nad dziećmi w czasie dowozu do Zespołu Szkół i Gimnazjum w Kępicach w roku szkolnym 2014/2015. 2014-07-16 12:32 Zakończone
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.15.2014 -Utworzenie miejsca rekreacyjno-wypoczynkowegoo w Barwinie 2014-07-04 13:57 Zakończone
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.14.2014 -Utworzenie parku rekreacyjno-turystycznego w Kępicach 2014-07-04 13:42 Zakończone
"Zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kępice oraz uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tursku, którzy zamieszkują na terenie gminy Kępice w roku szkolnym 2014/2015, 2015/2016" 2014-07-01 14:31 Zakończone
Kępice: Zakup , dostarczenie oraz montaż sprzętu komputerowego i oprogramowania dla 40 gospodarstw domowych oraz 7 jednostek podległych Gminie Kępice w ramach projektu pn. E- Gmina Kępice- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu II edycja dofinansowanego w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion, Osi Priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne- zwiększenie innowacyjności gospodarki ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007- 2013 2014-06-27 13:24 Zakończone
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.11.2014 - "Zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kępice oraz uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tursku, którzy zamieszkują na terenie gminy Kępice w roku szkolnym 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017". 2014-06-24 14:56 Zakończone
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.10.2014 - "Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 3,0 mln zł dla Gminy Kępice, przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów". 2014-05-08 15:00 Zakończone
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.09.2014 - "Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach Biesowice i Przytocko - Gmina Kępice". 2014-04-25 14:53 Zakończone
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.08.2014 - "Budowa świetlicy rehabilitacyjno - integracyjnej w miejscowości Przytocko - Gmina Kępice". 2014-04-15 20:56 Zakończone
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.06.2014 - "Utworzenie miejsca wypoczynkowego w Kępicach polegającego na stworzeniu ścieżki zdrowotnej, turystycznej, edukacyjnej poprzez wykonanie i montaż elementów małej architektury". 2014-03-26 15:49 Zakończone
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.05.2014 - "Wykonanie remontu kapitalnego istniejącego mostu przez rzekę Wieprza w miejscowości Korzybie - Gmina Kępice". 2014-03-24 20:04 Zakończone
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.04.2014 - "Budowa oświetlenia drogowego (10 lamp) w miejscowości Łużki - Gmina Kępice". 2014-03-12 11:58 Zakończone
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.03.2014 - "Przeprowadzenie szkoleń z prowadzenia działalności gospodarczej, które umożliwią uzyskanie wiedzy niezbędnej do prowadzenia firmy, pomoc w opracowaniu i przygotowaniu biznesplanu, wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego". 2014-02-20 08:37 Zakończone
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.02.2014 - "Przebudowa Placu Wolności w Kępicach - kształtowanie przestrzeni publicznej Kępic". 2014-01-24 15:01 Zakończone
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.01.2014 - "Przebudowa - zmiana sposobu użytkowania budynku byłej licznikowni na budynek mieszkalny wielorodzinny w Barcinie - Gmina Kępice". 2014-01-21 10:21 Zakończone
Rozbudowa systemu wodno- kanalizacyjnego aglomeracji Kępice budowa przepompowni ścieków PIV w m. Barcino 2013-12-16 14:20 Zakończone
Dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkół w Barcinie 2013-11-25 14:42 Zakończone
Dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Warcinie 2013-11-25 14:02 Zakończone
Dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkół w Korzybiu 2013-11-25 14:00 Zakończone
Dostawa gazu propan na potrzeby ogrzewania Zespołu Szkół w Biesowicach w okresie styczeń 2014r. - grudzień 2014r 2013-11-20 12:28 Zakończone
Na usługi: 1.Przeprowadzenia szkolenia z prowadzenia działalności gospodarczej 2.Doradztwa indywidualnego 3.Coachingu 2013-11-07 12:47 Zakończone
Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Kępicach 2013-10-07 14:05 Zakończone
Przetarg nieograniczony, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. ZP.271.01.2013 - "Remont pomieszczeń i budynku publicznej biblioteki miejskiej w Kępicach". 2013-10-04 18:35 Zakończone
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Przytocko,gm. Kępice 2013-10-04 12:10 Zakończone
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Kępice 2013-09-17 13:16 Zakończone
Podłączenie i konfiguracja szerokopasmowego Internetu wraz z dostawą urządzeń sieciowych oraz zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu Beneficjentom Projektu pn.: E-Gmina Kępice ? przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 2013-08-29 13:24 Zakończone
Zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego i oprogramowania dla 30 gospodarstw w Gminie Kępice w ramach projektu pn. E- Gmina Kępice- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. dofinansowanego w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion, Osi Priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne- zwiększenie innowacyjności gospodarki ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007- 2013 2013-08-26 14:43 Zakończone
Modernizacja drogi transportu rolnego w obrębie geodezyjnym Płocko-drugi etap 2013-07-26 15:10 Zakończone
Rozbudowa systemu wodno- kanalizacyjnego aglomeracji Kępice- Korzybie i Kępice ul. 1- go Maja. Zadanie realizowane jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. 2013-07-19 12:15 Zakończone
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji inwestycji polegającej na Rozbudowie systemu wodno- kanalizacyjnego aglomeracji Kępice- Korzybie i Kępice ul. 1- go Maja. Zadanie realizowane jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 321 ? Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. 2013-07-19 12:06 Zakończone
Na świadczenie usług doradztwa biznesowego dla Uczestników i Uczestniczek projektu, którzy otrzymali dofinansowanie na uruchomienie własnej działalności gospodarczej. 2013-07-17 11:44 Zakończone
Zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kępice oraz uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tursku, którzy zamieszkują na terenie gminy Kępice w roku szkolnym 2013/2014. 2013-07-12 14:19 Zakończone
Kępice: Usługi transportowe w zakresie dowozu ( przywóz i odwóz) dzieci i opieki nad dziećmi w czasie dowozu do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Kępice w roku szkolnym 2013/2014 2013-07-02 12:40 Zakończone
Kępice : Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Korzybie, gm. Kępice 2013-06-19 13:10 Zakończone
Kępice: Odprowadzenie wód deszczowych z kościoła w Budowie oraz wykonanie instalacji deszczowej i drenażowej 2013-06-10 13:01 Zakończone
Kępice: Na usługę opracowania Strategii zarządzania zmianą gospodarczą gminy Kępice do roku 2025 2013-06-04 16:41 Zakończone
Kępice: Podłączenie i konfiguracja szerokopasmowego Internetu wraz z dostawą urządzeń sieciowych oraz zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu Beneficjentom Projektu pn.: E-Gmina Kępice - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 2013-05-29 21:19 Zakończone
Na usługę opracowania Strategii zarządzania zmianą gospodarczą gminy Kępice do roku 2025 2013-05-24 13:47 Zakończone
Rewitalizacja we Mzdowie 2013-05-07 11:23 Zakończone
Usługi szkoleniowe polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursu prawa jazdy kat. B - dla 10 osób uczestniczących w projekcie ? Aktywne Kępice? realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII - Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 2013-04-17 13:05 Zakończone
Zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego i oprogramowania dla 50 gospodarstw domowych oraz 21 jednostek podległych Gminie Kępice w ramach projektu pn. ?E- Gmina Kępice- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.? dofinansowanego w ramach działania 8.3. ?Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion?, Osi Priorytetowej 8. ?Społeczeństwo informaycjne- zwiększenie innowacyjności gospodarki? ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007- 2013 2013-04-12 14:35 Zakończone
Remont wieży kościoła filialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Swołowie - zaprojektuj i wybuduj 2013-04-04 13:53 Zakończone
wykonanie prac konserwatorskich w Kościele Parafialnym Przemienienia Pańskiego we Wrześciu Gmina Słupsk 2013-04-04 13:50 Zakończone
Przebudowa odcinka drogi gminnej wraz z odwodnieniem w m. Warcino 2013-04-04 13:38 Zakończone
Zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego i oprogramowania dla 50 gospodarstw domowych oraz 21 jednostek podległych Gminie Kępice w ramach projektu pn. ?E- Gmina Kępice- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.? dofinansowanego w ramach działania 8.3. ?Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion?, Osi Priorytetowej 8. ?Społeczeństwo informaycjne- zwiększenie innowacyjności gospodarki? ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007- 2013 2013-03-28 11:35 Zakończone
Usługi szkoleniowe polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursu prawa jazdy kat. B - dla 10 osób uczestniczących w projekcie " Aktywne Kępice" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII - Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 2013-03-20 11:35 Zakończone
Bieżące utrzymanie dróg gruntowych na terenie Gminy Kępice 2013-03-15 14:51 Zakończone
Dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkół w Barcinie 2013-03-12 13:36 Zakończone
Dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkół w Korzybiu 2013-03-12 13:35 Zakończone
Dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Warcinie 2013-03-12 13:33 Zakończone
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży w miejscowości Warcino 2013-03-01 12:51 Zakończone
Usługi szkoleniowe polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursu ABC Przedsiębiorczości - dla osób uczestniczących w projekcie ? Aktywne Kępice? realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII - Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 2013-02-25 10:25 Zakończone
Dostawa oleju napędowego 2013-02-13 13:20 Zakończone
Remont stropu kościoła parafialnego p.w. NMP Królowej Polski w Budowie Gm. Dębnica Kaszubska 2013-02-11 13:00 Zakończone
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kępice w okresie od 01.07.2013 do 31.12.2014 roku 2013-02-08 14:19 Zakończone
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bronowo, Gm. Kępice 2013-01-22 12:15 Zakończone
Przeprowadzenia szkolenia ABC przedsiębiorczości 2. Doradztwa indywidualnego i grupowego w zakresie przedsiębiorczości Numer ogłoszenia: 28604 - 2013; data zamieszczenia: 21.01.2013 2013-01-21 14:20 Zakończone
Usługi szkoleniowe polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń- kursów zawodowych- dla osób uczestniczących w projekcie Aktywne Kępicerealizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII - Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 2012-11-22 13:48 Zakończone
Usługa kierowania projektem 2012-11-14 12:55 Zakończone
Usługi szkoleniowe polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń-kursów zawodowych-dla osób uczestniczących w projekcie " Aktywne Kępice" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Projekt VII- Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawdowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 2012-11-06 12:53 Zakończone
Opracownie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kępice 2012-10-24 14:39 Zakończone
Dostawa gazu propan na potrzeby ogrzewania Zespołu Szkół w Biesowicach w okresie listopad 2012 r. - grudzień 2013r. 2012-10-12 12:28 Zakończone
Dostawa oleju opałowego EKOTERM 2012-09-24 12:12 Zakończone
Dostawa Samochodu Specjalnego Do Ciśnieniowego Czyszczenia Sieci Kanalizacyjnej 2012-09-19 11:19 Zakończone
Remont zabytkowego obiektu sakralnego w Dębnicy Kaszubskiej - zaprojektuj i wybuduj 2012-09-17 13:09 Zakończone
Remont zabytkowego obiektu sakralnego w Dębnicy Kaszubskiej - zaprojektuj i wybuduj 2012-08-28 12:12 Zakończone
Przebudowa drogi osiedlowej przy zabytkowym pałacu w Barcinie, Gmina Kępice 2012-08-28 08:56 Zakończone
Modernizacja drogi transportu rolnego w obrębie geodezyjnym Płocko 2012-08-23 14:20 Zakończone
Przebudowa drogi osiedlowej przy zabytkowym pałacu w Barcinie, Gmina Kępice 2012-08-09 13:37 Zakończone
Rekreacyjna Kępka- utworzenie stacyjki rowerowej na ul. Kępka 2012-08-09 11:50 Zakończone
Rekreacyjne Kotłowo- utworzenie stacyjki rowerowej w centrum wsi 2012-08-09 11:15 Zakończone
Usługi transportowe w zakresie dowozu ( przywóz i odwóz) dzieci i opieki nad dziećmi w czasie dowozu do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Kępice w roku szkolnym 2012/2013 2012-07-25 11:28 Zakończone
Wykonanie robót budowlano-montażowych w ramach Projektu pn.: Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego aglomeracji Kępice. 2012-07-23 12:21 Zakończone
Termomodernizacja budynków edukacyjnych i użyteczności publicznej w Gminie Kępice 2012-07-10 11:42 Zakończone
Gminne Centrum Ratownictwa w Kępicach 2012-07-02 14:42 Zakończone
Stare - Nowe Płocko - rewitalizacja miejscowości. 2012-07-02 12:53 Zakończone
Podgóry po nowemu - rewitalizacja miejscowości. 2012-07-02 11:49 Zakończone
Kepice: Zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kępice oraz uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tursku, którzy zamieszkują na terenie gminy Kępice w roku szkolnym 2012/2013 2012-06-25 13:42 Zakończone
Podgóry po nowemu- rewitalizacja miejscowości 2012-06-04 12:01 Zakończone
Nasze Stare- Nowe Płocko- rewitalizacja miejscowości 2012-05-09 13:05 Zakończone
Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Barcinie 2012-04-17 14:40 Zakończone
Obłęże dawniej i dziś - rewitalizacja miejscowości 2012-04-17 14:18 Zakończone
Remont drogi gminnej, Korzybie ul. Długa - Gm. Kępice 2012-03-01 09:55 Zakończone
Przebudowa i rozbudowa budynku Domu Strażaka w Korzybiu 2012-02-07 11:52 Zakończone
Dostawa zrębki 2012-02-02 13:01 Zakończone
Dostawa oleju napędowego 2012-01-18 10:50 Zakończone
Ubezpieczenie mienia, komunikacyjne oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Kępice. 2011-12-20 14:48 Zakończone
UBEZPIECZENIE MIENIA, KOMUNIKACYJNE ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY KĘPICE 2011-12-12 14:49 Zakończone
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji inwestycji polegającej na Rozbudowie systemu wodno- kanalizacyjnego aglomeracji Kępice. Zadanie realizowane jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 2011-11-21 12:03 Zakończone
Przebudowa części budynku szkoły w Przytocku gm. Kępice 2011-11-09 12:51 Zakończone
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji inwestycji polegającej na Rozbudowie systemu wodno- kanalizacyjnego aglomeracji Kępice. Zadanie realizowane jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. 2011-11-07 10:15 Zakończone
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Obłęże, gm. Kępice 2011-10-14 13:13 Zakończone
Remont dróg gminnych, ul. Wrzosowa, odcinek ul. Kwiatowej w Korzybiu , gm. Kępice 2011-10-05 13:47 Zakończone
Remont remizy OSP w miejscowości Barcino 2011-09-29 13:59 Zakończone
Obłęże dawniej i dziś- rewitalizacja miejscowości 2011-09-28 11:49 Zakończone
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie miasta i gminy Kępice 2011-09-27 13:08 Zakończone
Dostawa oleju opałowego EKOTERM do Zakładu Energetyki Cieplnej w Kępicach 2011-09-05 09:40 Zakończone
Remont budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Obłęże 33 2011-08-31 09:47 Zakończone
WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - ORLIK 2012 W MIEJSCOWOŚCI KĘPICE - GMINA KĘPICE 2011-08-30 14:41 Zakończone
Sukcesywna dostawa zrębki opałowej do Zakładu Energetyki Cieplnej w Kępicach - Gmina Kępice 2011-08-19 15:35 Zakończone
Usługi transportowe w zakresie dowozu ( przywóz i odwóz ) dzieci i opieki nad dziećmi w czasie dowozu do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Kępice w roku szkolnym 2011/2012 2011-08-12 13:47 Zakończone
Remont budynków mieszkalnych w miejscowości Osowo, Chorowo, Płocko, Ciecholub i Pustowo, Gmina Kępice 2011-07-21 12:58 Zakończone
Remont kanalizacji sanitarnej wraz z remontem drogi gruntowej w miejscowości Mzdówko 2011-07-18 14:13 Zakończone
Remont sieci kanalizacji sanitarnej Osieki, gm. Kępice 2011-07-18 14:01 Zakończone
Modernizacja drogi transportu rolnego w obrębie geodezyjnym Mzdowo działka nr 342 2011-07-13 13:57 Zakończone
Przewóz dzieci z terenu Gminy Kępice na trasie KĘPICE - BOMLITZ - KĘPICE w okresie od 30.07.2011 do 13.08.2011 roku 2011-07-08 08:26 Zakończone
Remont budynków mieszkalnych w miejscowości Osowo, Chorowo, Płocko, Ciecholub i Pustowo, Gmina Kępice 2011-07-06 14:16 Zakończone
Remont budynków mieszkalnych w miejscowości Osowo i Bronowo, Gmina Kępice 2011-07-06 14:05 Zakończone
Gminne Centrum Ratownictwa w Kępicach 2011-07-05 10:54 Zakończone
Przewóz uczniów z terenu Gminy Kepice na basen w Darłówku 2011-07-04 11:45 Zakończone
Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko- Orlik 2012 w Kępicach 2011-06-30 13:18 Zakończone
Wykonanie prac konserwatorskich w Kościele p.w.Najświętszego Serca Jezusowego w Osowie, Kościele p.w.NMP Królowej Polski w Budowie oraz Kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Swołowie zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej 8. Lokalna infrastruktura podstawowa 8.1.2 Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy 2011-06-21 15:28 Zakończone
Przewóz uczniów z terenu Gminy Kepice na basen w Darłówku 2011-06-20 12:42 Zakończone
Remont budynku mieszkalnego w Kępicach ul. Kruszka 2 2011-05-27 10:46 Zakończone
Remont budynku mieszkalnego w Kępicach ul. Podgórna 5 2011-05-18 12:24 Zakończone
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży w miejscowości Barcino 2011-03-25 12:22 Zakończone
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży w miejscowości Barcino 2011-02-24 15:16 Zakończone
Bieżące utrzymanie dróg gruntowych na terenie Gminy Kępice 2011-02-21 15:01 Zakończone
Przebudowa odcinka ulicy Kopernika w Kępicach 2011-02-08 15:19 Zakończone
Wykonanie prac konserwatorskich w Kościele p.w.Najświętszego Serca Jezusowego w Osowie, Kościele p.w.NMP Królowej Polski w Budowie oraz Kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Swołowie zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej 8. Lokalna infrastruktura podstawowa 8.1.2 Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy 2011-01-24 09:28 Zakończone
Remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach: Kępice, Dębnica Kaszubska, Główczyce i Słupsk zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej 8. Lokalna infrastruktura podstawowa 8.1.2 Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy. 2010-10-18 14:49 Zakończone
Remont świetlicy wiejskiej w Obłężu 2010-10-18 14:38 Zakończone
Przebudowa odcinka ulicy Kopernika w Kępicach. 2010-10-15 15:29 Zakończone
Modernizacja drogi transportu rolnego do osady Kaczyno, działka nr 342 obręb geodezyjny Mzdowo 2010-10-11 08:33 Zakończone
Remont sieci wodociagowej w mijescowości Mzdowo 2010-10-07 14:53 Zakończone
Przebudowa odcinka ulicy Kopernika w Kępicach 2010-09-30 15:13 Zakończone
Remont świetlicy wiejskiej w Obłężu 2010-09-28 13:05 Zakończone
Przebudowa drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Biesowice. 2010-09-21 13:36 Zakończone
Modernizacja drogi transportu rolnego do osady Kaczyno, działka nr 342 obręb geodezyjny Mzdowo . 2010-09-17 14:09 Zakończone
Przebudowa drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Biesowice 2010-09-03 15:54 Zakończone
Remont mostu na rzece Wieprzy w Kępicach ul. Kępka 2010-08-27 15:04 Zakończone
Remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach: Kępice, Dębnica Kaszubska, Główczyce i Słupsk zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej 8. Lokalna infrastruktura podstawowa 8.1.2 Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy. 2010-08-27 13:05 Zakończone
Remont sali gimnastycznej w Barcinie II 2010-08-20 14:50 Zakończone
Rozbudowa systemu wodno- kanalizacyjnego aglomeracji Kępice - budowa sieci rozdzielczej wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Korzybie- etap II 2010-07-30 13:36 Zakończone
Remont sali gimnastycznej w Barcinie 2010-07-30 12:00 Zakończone
Kępice: Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych - Przewóz uczniów z terenu Gminy Kępice na basen w Darłówku 2010-07-23 14:12 Zakończone
UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU BANKOWEGO DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 5.000.000.00 PLN 2010-07-08 14:31 Zakończone
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji inwestycji pn.: "Dziedzictwo i Kultura małych ojczyzn" w Powiecie Słupskim - remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Kępice, Dębnica Kaszubska, Główczyce i Słupsk?, zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej 8. Lokalna infrastruktura podstawowa Działania 8.1 Lokalny potencjał rozwojowy, Poddziałania 8.1.2 Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy. 2010-06-09 12:36 Zakończone
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych na Rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego aglomeracji Kępice w miejscowościach Kępice, Biesowice, Ciecholub, Pustowo, Płocko i Przytocko, zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej 8. Lokalna infrastruktura podstawowa Działanie 8.2 Lokalna infrastruktura ochrony środowiska. 2010-05-26 12:17 Zakończone
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji inwestycji pn.Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Aglomeracji Kępice w miejscowościach Kępice, Biesowice, Ciecholub, Pustowo, Płocko i Przytocko,zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej 8.Lokalna infrastruktura podstawowa Działanie 8.2 Lokalna infrastruktura ochrony środowiska 2010-05-01 01:47 Zakończone
Rozbudowa systemu wodno- kanalizacyjnego aglomeracji Kępice - budowa sieci rozdzielczej wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Korzybie. 2010-04-26 13:38 Zakończone
Bieżące utrzymanie dróg gruntowych na terenie Gminy Kępice 2010-04-22 12:56 Zakończone
Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem ulicy Jancy w Kępicach. 2010-04-22 12:50 Zakończone
Gminne Centrum Ratownictwa w Kępicach - budowa sieci i przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej 2010-04-12 13:28 Zakończone
Remont mostu drewnianego w m. Kępice ul. Kopernika- 1-go Maja 2010-01-06 13:12 Zakończone
Dostawa stolarki okiennej,drzwiowej i elementów więźby dachowej na zadanie p.n."Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 75 w Biesowicach" 2009-12-17 13:04 Zakończone
Dostawa stolarki okiennej,drzwiowej i elementów więźby dachowej na zadanie p.n."Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 75 w Biesowicach" 2009-12-08 13:24 Zakończone
Remont mostu drewnianego w m. Kępice ul. Kopernika- 1-go Maja 2009-11-27 14:42 Zakończone
Budowę drogi klasy L w Kępicach zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej 8. Lokalna infrastruktura podstawowa, Działania 8.1 Lokalny potencjał rozwojowy, Poddziałania 8.1.1 Lokalna infrastruktura drogowa. 2009-11-05 11:26 Zakończone
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kępice ul. Kępka 2009-11-04 10:35 Zakończone
Remont Domu Kultury w Biesowicach 2009-10-29 15:06 Zakończone
Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowe w wysokości 500.000.00 PLN 2009-10-26 14:59 Zakończone
Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowe w wysokości 500.000.00 PLN 2009-10-07 12:59 Zakończone
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla inwestycji pn.: Budowa drogi klasy L w Kępicach 2009-10-02 20:30 Zakończone
Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe w miejscowości Kępice 2009-09-16 12:26 Zakończone
Remont Domu Kultury w Biesowicach 2009-09-01 14:15 -
Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe w miejscowości Kępice, Korzybie, Barwino, Barcino,Bronowo, Obłęże, Ciecholub, Warcino, Osowo, Podgóry, Mzdowo, Pustowo, Płocko, Przytocko. 2009-08-24 14:09 Zakończone
Usługa: pełnienie funkcji pracownika ds. administracyjnych w ramach projektu pt. Dobry przedszkolak - lepszy uczeń 2009-08-05 10:35 Zakończone
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Kępicach ul. Kruszka 5. 2009-08-03 13:28 Zakończone
Usługa transportowa: Przewóz uczniów z terenu Gminy Kępice na basen w Darłówku 2009-07-27 08:51 Zakończone
Usługa transportowa: Przewóz osób na trasie Kępice - Bomlitz (Niemcy) - Kępice w terminie od 04 lipca 2009 roku do 18 lipca 2009 roku 2009-02-05 12:23 -
Ogłoszenie o zamówieniu: Usługa transportowa:Przewóz osób na trasie Kępice-Bomlitz (Niemcy)- Kępice w terminie od 27 czerwca 2009 roku do 11 lipca 2009 roku 2009-02-05 12:23 Zakończone