Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarzadzenie Nr 5/2019 Burmistrza Kępic - Szefa Obrony Cywilnej Gminy Kępice z dnia 03 stycznia 2019 roku, w sprawie wprowadzenia do stosowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Kępice. Sylwester Czubajewski 2019-03-21 12:12:34
Zarządzenie Nr 4/2019 Burmistrza Kępic - Szefa Obrony Cywilnej Gminy Kępice z dnia 03 stycznia 2019 roku, w sprawie opracowania Planów ewakuacji (przyjęcia) ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrozenia (ewakuacja II i III stopnia) w Gminie Kępice. Sylwester Czubajewski 2019-03-21 12:07:58
Burmistrz Kępic ogłasza V rokowania pisemne nieograniczone na sprzedaż działki nr 67/26 o pow. 0,2959 ha oraz dzialki nr 67/28 o pow. 0,2987 ha, Łużki Sylwester Czubajewski 2019-03-20 12:13:21
Burmistrz Kępic ogłasza V rokowania pisemne nieograniczone na sprzedaż działki nr 67/26 o pow. 0,2959 ha oraz dzialki nr 67/28 o pow. 0,2987 ha, Łużki Sylwester Czubajewski 2019-03-20 12:13:01
Burmistrz Kepic ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Kępice: nr dz. 4/1 o pow. 3654, Pustowo 10 Sylwester Czubajewski 2019-03-20 12:08:30
Burmistrz Kepic ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Kępice: nr dz. 4/1 o pow. 3654, Pustowo 10 Sylwester Czubajewski 2019-03-20 12:08:11
Zarządzenie Nr 21/2019 Burmistrza Kepic z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie zmian w budzecie gminy Kępice na 2019 rok Sylwester Czubajewski 2019-03-20 09:46:17
Zarządzenie Nr 26/2019 Burmistrza Krpic z dnia 18 marca 2019 r., w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu Gospodarki Komunalnej Kepice Sp. z o.o. Sylwester Czubajewski 2019-03-20 08:52:16
Informacja Burmistrza Kępic - wykaz miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych Sylwester Czubajewski 2019-03-18 12:36:44
Kępicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. ogłasza sprzedaż sprzętu wodnego. Sylwia Ziemianowicz 2019-03-15 14:41:50
Kępicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. ogłasza sprzedaż sprzętu wodnego. Sylwia Ziemianowicz 2019-03-15 14:40:51
Zarzadzenie Nr 24/2019 Burmistrza Kepic z dnia 15 marca 2019 r., w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do Rady Seniorów Gminy Kępice, określenia wzoru karty zgłoszeniowej, ustalenia terminu zgłaszania kandydatów, określenia terminu wyborów do Rady Seniorów Gminy Kępice oraz skład komisji skrutacyjnej. Sylwester Czubajewski 2019-03-15 13:34:20
Zarządzenie Nr 25/2019 Burmistrza Kępic z dnia 15 marca 2019 r., w sprawie ogloszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze ds. pozyskiwania środków zewnętrznych Sylwester Czubajewski 2019-03-15 11:36:29
Burmistrz Kepic oglasza nbór na wolne stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania środków zewnetrznych Sylwester Czubajewski 2019-03-15 11:32:14
Burmistrz Kępic ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. promocji Gminy Sylwester Czubajewski 2019-03-15 11:28:49
Zarządzenie nr 19/2019 Burmistrza Kępic z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnisze ds. windykacji i podatku VAT Sylwester Czubajewski 2019-03-15 11:27:48
Zarządzenie Nr 23/2019 Burmistrza Kępic z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze ds. promocji Gminy Sylwester Czubajewski 2019-03-15 11:23:42
Zarządzenie nr 19/2019 Burmistrza Kępic z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnisze ds. windykacji i podatku VAT Sylwester Czubajewski 2019-03-15 10:44:59
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r., o postanowieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowuch komisji wyborczych. - dokument usunięty Sylwia Ziemianowicz 2019-03-13 15:01:36
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r., o postanowieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowuch komisji wyborczych. Sylwia Ziemianowicz 2019-03-13 15:01:25
Wybory do Parlamentu Europejksiego 2019 Sylwia Ziemianowicz 2019-03-13 15:01:06
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r., o postanowieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowuch komisji wyborczych. - dokument usunięty Sylwia Ziemianowicz 2019-03-13 14:56:22
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postepowania administracyjnego na wniosek Zenona Płotka, ul. Pochyła 34/2a, 77-100 Bytów, wystepujacego w imieniu inwestora - ENERGA OPERATOR S.A, Oddział w Koszalinie ul. Morska 10, 75-950 Koszalin o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV" na terenie działki nr 197/2 w obrębie ewidencyjnym Kępice. Sylwester Czubajewski 2019-03-12 14:52:01
Burmistrz Kępic ogłasza I ograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kępice: działka nr 312/1 o pow. 0,0101 ha Sylwia Ziemianowicz 2019-03-12 12:28:26
Burmistrz Kępic ogłasza I ograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kępice: działka nr 312/1 o pow. 0,0101 ha Sylwester Czubajewski 2019-03-12 10:03:32
Burmistrz Kępic ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaz nieruchomosci gruntowej zabudowanej stanowiącej wlasność Gminy Kępice, położonej w obrębie Podgóry: działka nr 118 o pow. 0,06 ha. Sylwester Czubajewski 2019-03-12 10:01:02
Burmistrz Kępic ogłasza I rokowania pisemne nieograniczone na sprzedaz działki gruntowej niezabudowanej nr 27/11 o pow. 0,1046 ha, połozonej w m. Przytocko. Sylwester Czubajewski 2019-03-08 14:46:14
Gmina Kepice zaprasza do złożenia oferty na : "Remont mostu przez rzekę Bystrzenicę w Barcinie" Sylwia Ziemianowicz 2019-03-07 14:02:07
Gmina Kepice zaprasza do złożenia oferty na : "Wynajem lodowiska syntetycznego" Sylwia Ziemianowicz 2019-03-07 13:59:28
Zarządzenie nr 19/2019 Burmistrza Kępic z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnisze ds. windykacji i podatku VAT Sylwester Czubajewski 2019-03-07 12:07:04
Zarządzenie nr 19/2019 Burmistrza Kępic z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnisze ds. windykacji i podatku VAT Sylwester Czubajewski 2019-03-07 12:04:27
Burmistrz Kępic ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. windykacji i podatku VAT - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2019-03-07 11:42:59
Zarządzenie Nr 19/2019 Burmistrza Kępic z dnia 7 marca 2019 r., w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. windykacji i podatku VAT - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2019-03-07 11:42:47
Zarządzenie Nr 19/2019 Burmistrza Kępic z dnia 7 marca 2019 r., w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. windykacji i podatku VAT - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2019-03-07 11:24:09
Zarządzenie Nr 19/2019 Burmistrza Kępic z dnia 7 marca 2019 r., w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. windykacji i podatku VAT - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2019-03-07 10:41:42
Burmistrz Kępic ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. windykacji i podatku VAT - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2019-03-07 10:35:13
Zarządzenie Nr 18/2019 Burmistrza Kępic z dnia 4 marca 2019 r., w sprawie zrzeczenia sie odszkodowania za nieruchomość przejeta pod drogę powiatową. Sylwester Czubajewski 2019-03-06 09:32:58
Obwieszczenie. Wojewoda Pomorski zawiadamia, że w dniu 22 lutego 2019 r., decyzja nr WI-III.7821.1.31.2018.EK, utrzymał w mocy zaskarżona decyzje Starosty Słupskiego Nr 660/2018 z dnia 07.09.2018 r., znak sprawy : AB-I-C.6740.110.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1157G na odcinku Łosino-Barcino" Sylwester Czubajewski 2019-03-06 09:16:55
Obwieszczenie. - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2019-03-06 08:55:32
Obwieszczenie. - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2019-03-06 08:55:29