herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Budowa Przystani Kajakowych na terenie Gminy Kępice w ramach projektu "Pomorskie Szlaki Kajakowe-wśród dopływów Wieprzy" Znak sprawy ZP.271.12.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-07-30 14:53:45
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Budowa Przystani Kajakowych na terenie Gminy Kępice w ramach projektu "Pomorskie Szlaki Kajakowe-wśród dopływów Wieprzy" Znak sprawy ZP.271.12.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-07-30 14:53:36
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Budowa Przystani Kajakowych na terenie Gminy Kępice w ramach projektu "Pomorskie Szlaki Kajakowe-wśród dopływów Wieprzy" Znak sprawy ZP.271.12.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-07-30 14:53:26
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KĘPIC O WYDANIE ZAWIADOMIENIA O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO-"Budowa linii kablowej 0,4kv w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego"na działce nr 84,74/6, w obrębie ewidencyjnym Warcino, gm.Kępice Sylwia Ziemianowicz 2018-07-30 13:30:45
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KĘPIC O WYDANIE ZAWIADOMIENIA O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO-"Budowa linii kablowej 0,4kv w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego"na działce nr 84,74/6, w obrębie ewidencyjnym Warcino, gm.Kępice Sylwia Ziemianowicz 2018-07-30 13:27:33
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej do postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę zestawu ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Korzybiuo wartości nieprzekraczjącej równowartość 30 000 euro Sylwia Ziemianowicz 2018-07-27 14:03:02
Obwieszczenie Burmistrza Kepic o wszczeciu postepowania administracyjnego na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice, z dnia 19.07.2018r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa oświetlenia drogowego - Kępice, ul. Gościnna, dz. nr 156" w obrebie ewidencyjnym Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-07-26 14:59:50
Obwieszczenie Burmistrza Kepic o wszczeciu postepowania administracyjnego na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice, z dnia 19.07.2018 r., o ustalenie llikalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa oświetlenia drogowego - Kępice ul. Wymarzona, dz. nr 171" w obrebie ewidencyjnym Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-07-26 14:56:09
Obwieszcenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice, z dnia 19.07.2018 r., o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa oświetlenia drogowego - Kępice ul. T. Bielaka, dz. nr 495" w obrębie ewidencyjnym Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-07-26 14:53:04
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice, z dnia 10.07.2018 r., o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego "Budowa oświetlenia drogowego - Kępice, ul. Rodzinna, dz. nr 141/4" w obrebie ewidencyjnym Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-07-26 14:49:36
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postepowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Sylwester Czubajewski 2018-07-26 14:46:11
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowa mostu przez rzekę Wieprza w ciągu ul. Kruszka w miejscowości Kępice". Znak sprawy ZP.271.07.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-07-26 12:29:22
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Budowa linii kablowych 15kV w m. Kępice" Znak sprawy ZP.271.09.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-07-24 13:25:26
Projekt Uchwały Nr ... Rady Miejskiej w Kępicach z dnia ... lipca 2018 r., w sprawie przyjęcia Lokalnego programu Rewitalizacji na lata 2018-2023 dla Gminy Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-07-23 15:57:15
Komisje Rady Miejskiej lipiec 2018 Sylwester Czubajewski 2018-07-23 15:42:57
Projekt Uchwały Nr XLI/.../2018 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia ... lipca 2018, w sprawie Strategii Rozwoju Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach. Sylwester Czubajewski 2018-07-23 15:39:49
XLI sesja Rady Miejskiej w Kępicach, w dniu 30 lipca ogodz. 12.00 Sylwester Czubajewski 2018-07-23 15:14:30
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Budowa Trzech Otwartych Stref Aktywności OSA w Mieście i Gminie Kępice". Znak sprawy ZP.271.11.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-07-23 14:53:26
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Budowa Trzech Otwartych Stref Aktywności OSA w Mieście i Gminie Kępice". Znak sprawy ZP.271.11.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-07-23 14:43:30
Zarządzenie Nr 68/2018 Burmistrza Kępic z dnia 12 lipca 2018 r., w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w procesie opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kępice na lata 2018-2023. Sylwester Czubajewski 2018-07-20 12:41:56
Burmistrz Kępic podaje do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia-działka nr 283/10 o pow. 72 m2, Korzybie Sylwester Czubajewski 2018-07-19 14:49:08
Dostawa zestawu ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Korzybiu Sylwia Ziemianowicz 2018-07-19 13:45:04
Dostawa zestawu ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Korzybiu Sylwia Ziemianowicz 2018-07-19 13:43:27
Burmistrz Kępic podaje do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia-działka nr 283/10 o pow. 72 m2, Korzybie Sylwester Czubajewski 2018-07-19 12:11:42
Burmistrz Kępic ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiacej własnośc Gminy Kępice: działka nr 27/11 o pow. 0,1046, Przytocko Sylwester Czubajewski 2018-07-19 12:04:18
Burmistrz Kępic ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Kępice: działka nr 396 o pow. 1100 m2, Barcino 62. Sylwester Czubajewski 2018-07-19 11:59:49
Zarządzenie Nr 67/2018 Burmistrza Kępic z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie zmian budżecie gminy Kępice na 2018 rok. Sylwester Czubajewski 2018-07-19 11:44:42
Uchwała Nr XL/376/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 czerwca 2018r., w sprawie ustaleniaczasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-07-19 11:11:41
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu dla Polskiej Spółki Gazownictwa, Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie, ul. Połczyńska 55/57, 75-808 Koszalin decyzji nr 22/2018 z dnia 17.07.2018 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa sieci gazowejśredniego ciśnienia PE de 160MM" na działkach nr 1/1, 1/2, 2/1, 2/5, 2/32, , 73, 74, 79/1, 80/1, 93/3, 190/2, 192, 193, 194, 270/2, 272, 275/2, 273/3, 275/8, 275/11, 275/5, 278, 279/5, 279/7, 288, 402/1, 402/3, 403/1, 403/2, 475, 477, 482, 488, 489, 490, 511, 515, 517, 516/2, 518 w obrębie ewidencyjnym Kępice, gm. Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-07-17 13:40:53
Zarządzenie Nr 63/2018 Burmistrza Kepic z dnia 03 lipca 2018 r., w sprawie przekazania samochodu strażackiego Star 244 GBA 2,5/16 na rzecz Jednostki ratowniczej Gaśniczej 11 w Równem na Ukrainie. Sylwester Czubajewski 2018-07-16 15:59:22
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczeciu postępowania administracyjnego na wniosek Jędrzeja Kulińskiego, ul. Cisowa 13, 76-200 Słupsk występujacego w imieniu Inwestora Energa-Operator S.A., Oddział w Koszlinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin z dnia 09.07.2018r., o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa sieci elektroenergetycznej 15 kV i złącza kablowego 15 kV" na działkach nr 6, 38/4, 40/2, obręb ewidencyjny Biesowice, gm. Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-07-16 15:56:27
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp na zadanie: "Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kępice w okresie od 16.07.2018 do 31.12.2018". ZP.271.10.2018. Sylwia Ziemianowicz 2018-07-16 15:05:54
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp na zadanie: "Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kępice w okresie od 16.07.2018 do 31.12.2018". ZP.271.10.2018. Sylwia Ziemianowicz 2018-07-16 15:05:39
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu na wniosek Rafała Jędrasa, wystepującego w imieniu inwestora Energa Oświetlenie Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot decyzji nr 21/2018 z dnia 13.07.2018 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego "Budowa oświetlenia drogowego w m. Osieki", na terenie działek nr 18/3, 327 w obrębie ewidencyjnym Korzybie. Sylwester Czubajewski 2018-07-13 14:16:27
Zarządzenie Nr 61/2018 Burmistrza Kępic z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kepice na 2018 rok. Sylwester Czubajewski 2018-07-13 07:37:19
Zarządzenie Nr 68/2018 Burmistrza Kępic z dnia 12 lipca 2018 r., w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w procesie opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kępice na lata 2018-2023. Sylwester Czubajewski 2018-07-13 07:30:28
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Budowa linii kablowych 15kV w m. Kępice" Znak sprawy ZP.271.09.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-07-10 10:48:51
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Budowa Trzech Otwartych Stref Aktywności OSA w Mieście i Gminie Kępice". Znak sprawy ZP.271.11.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-07-10 09:34:36
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Budowa Trzech Otwartych Stref Aktywności OSA w Mieście i Gminie Kępice". Znak sprawy ZP.271.11.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-07-10 09:33:12
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Budowa Trzech Otwartych Stref Aktywności OSA w Mieście i Gminie Kępice". Znak sprawy ZP.271.11.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-07-10 09:33:05