herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1 800 000 ZŁ Z PRZEZNACZENIEM NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO W 2018R" Znak sprawy ZP.271.20.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-12-05 13:42:50
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Sylwia Ziemianowicz 2018-12-05 09:58:54
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Remont ul. Kolejowej w miejscowości Korzybie wraz z budową oświetlenia ulicznego" Znak sprawy ZP.271.19.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-12-04 14:43:44
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Remont ul. Kolejowej w miejscowości Korzybie wraz z budową oświetlenia ulicznego" Znak sprawy ZP.271.19.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-12-04 13:10:43
Burmistrz Kępic ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kępice. Działka nr 27/11 o pow. 0,1046, obręb Przytocko. Sylwester Czubajewski 2018-12-04 12:25:34
Ogłoszenie o zamówieniu nr PGD/OPSKEPICE/003, na dostawy posiłków do szkól Gminy Kepice. Sylwester Czubajewski 2018-12-04 08:58:42
Zarządzenie Nr 106 Burmistrza Kepic z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budzecie gminy Kępice na 2018 rok. Sylwester Czubajewski 2018-12-04 08:38:33
Zarządzenie Nr 110/2018 Burmistrza Kępic z dnia 30 listopada w sprawie okreslenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne zajmowane na podstawie umowy najmu. Sylwester Czubajewski 2018-12-04 08:33:40
Uchwała Nr I/4/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 listopada 2018 r., w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Kępicach. Sylwester Czubajewski 2018-12-04 08:10:48
Burmistrz Kępic ogłasza Iv rokowania pisemne nieograniczone na sprzedaż działki gruntowej niezabudowanej nr 67/26 o pow. 0,2959 ha oraz działki nr 67/28 o pow. 0,2987 ha, Łużki Sylwester Czubajewski 2018-11-30 14:43:29
Burmistrz Kępic ogłasza Iv rokowania pisemne nieograniczone na sprzedaż działki gruntowej niezabudowanej nr 67/26 o pow. 0,2959 ha oraz działki nr 67/28 o pow. 0,2987 ha, Łużki Sylwester Czubajewski 2018-11-30 14:43:03
Burmistrz Kępic ogłasza III rokowania pisemne nieograniczone na sprzedaż na własośc : lokal mieszkanlny Bronowo 20a/4 Sylwester Czubajewski 2018-11-30 14:40:43
Burmistrz Kępic ogłasza III rokowania pisemne nieograniczone na sprzedaż na własośc : lokal mieszkanlny Bronowo 20a/4 Sylwester Czubajewski 2018-11-30 14:40:16
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1 800 000 ZŁ Z PRZEZNACZENIEM NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO W 2018R" Znak sprawy ZP.271.20.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-11-30 13:28:55
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1 800 000 ZŁ Z PRZEZNACZENIEM NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO W 2018R" Znak sprawy ZP.271.20.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-11-30 13:28:27
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1 800 000 ZŁ Z PRZEZNACZENIEM NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO W 2018R" Znak sprawy ZP.271.20.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-11-30 13:19:06
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1 800 000 ZŁ Z PRZEZNACZENIEM NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO W 2018R" Znak sprawy ZP.271.20.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-11-30 13:18:57
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1 800 000 ZŁ Z PRZEZNACZENIEM NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO W 2018R" Znak sprawy ZP.271.20.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-11-30 13:18:49
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1 800 000 ZŁ Z PRZEZNACZENIEM NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO W 2018R" Znak sprawy ZP.271.20.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-11-30 13:18:37
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1 800 000 ZŁ Z PRZEZNACZENIEM NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO W 2018R" Znak sprawy ZP.271.20.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-11-30 13:18:31
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1 800 000 ZŁ Z PRZEZNACZENIEM NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO W 2018R" Znak sprawy ZP.271.20.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-11-30 13:18:18
Burmistrz Kepic ogłasza I rokowania pisemne nieograniczone na sprzedaż na własność: Lokal mieszkalny Barcino 62/1. Sylwester Czubajewski 2018-11-29 14:51:58
Burmistrz Kepic ogłasza I rokowania pisemne nieograniczone na sprzedaż na własność: Lokal mieszkalny Barcino 62/1. Sylwester Czubajewski 2018-11-29 14:28:07
Obwieszczenie. Burmistrz Kępic awiadamia, że w dniu 29.11.2018 r., na wniosek Pana Patryka Rycerz, ul. Pomorska 1, 77-235 Trzebielino zostało wszczete postępowanie administracyjne w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt.: "Rozbudowa fermy brojlerów" na terenie działek nr 240/8, 240/2 w obrebie ewidencyjnym Darnowo, gmina Kepice. Sylwester Czubajewski 2018-11-29 13:57:21
Uchwała Nr II/.../2018 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 13 grudnia 2018r., w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Gdańsku skargi w sprawie uchwały nr XXXV/314/2018 z dnia 22.02.2018 Sylwester Czubajewski 2018-11-28 14:33:04
Uchwała Nr II/.../2018 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 13 grudnia 2018r., w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Gdańsku skargi w sprawie uchwały nr XXXV/314/2018 z dnia 22.02.2018 Sylwester Czubajewski 2018-11-28 14:31:53
Uchwała Nr II/.../2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 13 grudnia 2018 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg wniosków i petycji. Sylwester Czubajewski 2018-11-28 14:29:19
Uchwała Nr II/.../2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 13 grudnia 2018 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej rady Miejskiej Sylwester Czubajewski 2018-11-28 14:24:20
Uchwała Nr II/.../2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 13 grudnia 2018, w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych. Sylwester Czubajewski 2018-11-28 14:22:47
Uchwała... Rady Miejskiej w Kepicach z dnia... 2018 roku, w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Kępic. Sylwester Czubajewski 2018-11-28 14:20:28
Uchwała Nr ... Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 13 grudnia w sprawie powołana Rady Seniorów Gminy Kępice oraz nadania jaj Statusu. Sylwester Czubajewski 2018-11-28 14:19:01
Uchwała Nr I/4/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 listopada 2018 r., w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Kępicach. Sylwester Czubajewski 2018-11-28 14:09:36
Uchwała Nr I/3/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 listopada 2018 r., w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Kępicach. Sylwester Czubajewski 2018-11-28 14:07:19
Uchwała Nr I/2/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 listopada 2018 r., w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kępicach. Sylwester Czubajewski 2018-11-28 14:04:37
Uchwała Nr I/1/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 listopada 2018 r., w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kępicach. Sylwester Czubajewski 2018-11-28 14:02:52
Uchwała nr.../2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia...2018r., w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie okresu obowiazywania umów dzierżawy nieruchomości stanowiacych własnośc Gminy Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-11-27 14:42:35
Uchwała nr... Rady Miejskiej w Kępicach z dnia..., w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019. Sylwester Czubajewski 2018-11-27 14:30:57
Uchwała nr... Rady Miejskiej w Kępicach z dnia ..., w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkohowych na rok 2019 Sylwester Czubajewski 2018-11-27 14:00:52
Uchwała Nr.../.../2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dmia...2018 roku, w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Kępice Sylwester Czubajewski 2018-11-27 13:44:55
Komisje Rady Miejskiej Sylwester Czubajewski 2018-11-27 13:41:14