Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Piotr Bućko Sylwester Czubajewski 2019-01-10 10:45:21
Uchwała Nr XLIV/404/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 8 listopada 2018 r., w sprawie okreslenia wzorów deklaracji i informacji w sprawie podatku leśnego, podatku od nieruchomości i podatku rolnego. Sylwester Czubajewski 2019-01-10 10:11:44
Uchwała Nr XLIV/402/2018r Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 8 listopada 2018r., w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i ustalenia stawek opłaty targowej na rok 2019 Sylwester Czubajewski 2019-01-10 10:09:09
Uvhwała Nr XLIV/401/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 8 listopada 2018 r., w sprawie okreslenia rocznych stawek podatku od środków transportu na rok 2019. Sylwester Czubajewski 2019-01-10 10:07:35
Uchwała Nr XLIV/403/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 8 listopada 2018 r., w sprawie obniżenia ceny 1 kwintala żyta przyjmowanego jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Kępice w roku 2019 Sylwester Czubajewski 2019-01-10 10:06:03
Uchwała Nr XLIV/400/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 8 listopada 2018 r., w sprawie podatku od nieruchomości w roku 2019 Sylwester Czubajewski 2019-01-10 10:04:17
Kępicki Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Kępice na 2019 rok Sylwia Ziemianowicz 2019-01-09 09:50:55
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w m. Osowo i Warcino, na terenie działek nr 53, 26, 114, 115, 104 w obrebie ewidencyjnym Osowo oraz działek nr 34, 38, 9/2, 9/16, 13/3, 32, 11/4, 9/26 w obrebie ewidencyjnym Warcino, gmina Kępie. Sylwester Czubajewski 2019-01-08 15:12:16
2019 - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2019-01-08 15:06:36
Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, że w postepowaniu na wniosek Gminy Kępice znak UM-NPŚ-OS.6220.15.2018.OM z dnia 15.10.2018r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa i przebudowa dróg lokalnych w gminie Kępice", planowanego do realizacji w gminie Kępice na nastepujących działkach: obręb Barcino: 20, 58, 61, 66, 388, obręb Obłęże: 137, 306, obręb Podgóry: 276, 281 została wydana decyzja znak RDOŚ-Gd-WOO.420.155.2018.ASP.5 umarzajaca postępowanie jako bezprzedmiotowe. Sylwester Czubajewski 2019-01-08 15:05:58
Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, że w postepowaniu na wniosek Gminy Kępice znak UM-NPŚ-OS.6220.15.2018.OM z dnia 15.10.2018r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa i przebudowa dróg lokalnych w gminie Kępice", planowanego do realizacji w gminie Kępice na nastepujących działkach: obręb Barcino: 20, 58, 61, 66, 388, obręb Obłęże: 137, 306, obręb Podgóry: 276, 281 została wydana decyzja znak RDOŚ-Gd-WOO.420.155.2018.ASP.5 umarzajaca postępowanie jako bezprzedmiotowe. Sylwester Czubajewski 2019-01-08 15:04:30
2019 - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2019-01-08 14:56:14
Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, iż w postepowaniu dotyczącym wniosku Gminy Kępice znak UM-NPŚ-OS.6220.15.2018.OM z dnia 15.10.2018r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa i przebudowa dróg lokalnych w gminie Kępice", planowanego do realizacji w gminie Kępice na nastepujących działkach: obręb Barcino: 20, 58, 61, 66, 388, obręb Obłęże: 137, 306, obręb Podgóry: 276, 281 Sylwester Czubajewski 2019-01-08 14:54:30
Burmistrz Kępic ogłasza IV rokowania pisemne nieograniczone na sprzedaż własności : lokal mieszkalny Bronowo 20a/4 Sylwester Czubajewski 2019-01-08 12:07:06
2019 Sylwester Czubajewski 2019-01-08 12:05:12
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku Sylwester Czubajewski 2019-01-07 09:40:27
Zarządzenie Nr 1/2019 Burmistrza Kępic z dnia 02 stycznia 2019 roku, w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kępicach. Sylwester Czubajewski 2019-01-04 11:19:11
Zarządzenie Nr 3/2019 Burmistrza Kepic z dnia 02 stycznia 2019 roku, w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki oraz do zaciagania zobowiązań z tytułu zawartych umów Sylwester Czubajewski 2019-01-04 10:18:17
Zarzadzenie Nr 2/2019 Burmistrza Kępic z dnia 02 stycznia 2019 roku, w sprawie zatwierdzenia planu finansowego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Sylwester Czubajewski 2019-01-04 09:42:04
rok 2019 Sylwester Czubajewski 2019-01-04 09:39:19
Zarządzenie Nr 119/2018 Burmistrza Kępic z dnia 20.12.2018, w sprawie rozliczenia podatku VAT w Gminie Kępice za pośrednictwiem metody podzielonej płatności (split payment) Sylwester Czubajewski 2019-01-03 12:57:39
Zarządzenie Nr 118/2018 Burmistrza Kepic z dnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2018 rok. Sylwester Czubajewski 2019-01-02 10:17:57
Harmonogram nieodpłatnych porad prawnych 2019 Sylwester Czubajewski 2019-01-02 10:06:59
"Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń - kursów zawodowych - dla osób uczestniczących w projekcie pn. ?Idziemy do pracy ? z CIS-em aktywniej" dla 10 osób (I tura) ? uczestników zajęć reintegracji społeczno-zawodowej w Centrum Integracji Społecznej w Kępicach, zamieszkałych na terenie gminy Kępice" Sylwia Ziemianowicz 2019-01-02 09:13:40
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie o wszczęciu postepowania administracyjnego na wniosek Spółki ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego. Sylwester Czubajewski 2019-01-02 09:05:16
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Remont ul. Kolejowej w miejscowości Korzybie wraz z budową oświetlenia ulicznego" Znak sprawy ZP.271.19.2018 Sylwia Ziemianowicz 2019-01-02 08:38:21
IL-1 INFORMACJA O LASACH Sylwester Czubajewski 2018-12-31 08:39:10
ZL-1/B DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYM W PODATKU LEŚNYM Sylwester Czubajewski 2018-12-31 08:37:19
DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY Sylwester Czubajewski 2018-12-31 08:34:52
ZN-1/B DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI Sylwester Czubajewski 2018-12-31 08:32:03
IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI Sylwester Czubajewski 2018-12-31 08:27:37
IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI Sylwester Czubajewski 2018-12-31 08:25:34
DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości Sylwester Czubajewski 2018-12-31 08:23:36
DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2018-12-31 08:09:23
DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2018-12-31 08:09:12
ZR-1/B Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym Sylwester Czubajewski 2018-12-31 08:07:08
IR-1 Informacja o gruntach w sprawie podatku rolnego Sylwester Czubajewski 2018-12-31 08:05:37
DR-1 Deklaracja podatek rolny Sylwester Czubajewski 2018-12-31 08:04:24
Deklaracje podatkowe na rok 2019 Sylwester Czubajewski 2018-12-31 08:02:27
Deklaracje podatkowe na rok 2019 Sylwester Czubajewski 2018-12-31 08:02:18