herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zebraniu całego materiału dowodowego we wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa - o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa przyłączy telekomunikacyjnych" na terenie działki nr 109/16 w obrębie ewidencyjnym Warcino , gm. Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-06-15 12:44:34
Zawiadomienie O wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 61§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2017 r. poz.1257/ w związku z art.397 ust. 1,art 397 ust. 3 pkt 2, art.401 ust. 1, art. 401 ust.4,art.407 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne /Dz.u. z 2017r. poz. 1566/, zawiadamiam o wszczeciu, na wniosek Paweł Ulatowski B.O.P. EKO-PROJEKT ul.Jana Pawła II -1/228 76-200 Słupsk działającej w imieniu i na rzecz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Warcino ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11a 77-230 Kępice, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych: Sylwia Ziemianowicz 2018-06-14 14:17:34
Zarząd PGK Kępice Spółka z o.o. podaje do publicznej wiadomości: PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ GRUNTU POD GARAŻE.DZIAŁKA nr 285/7,30,00.m2--dwa miejsca po 15 m2 Sylwia Ziemianowicz 2018-06-13 10:11:18
Zarząd PGK Kępice Spółka z o.o. podaje do publicznej wiadomości: PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ GRUNTU POD GARAŻE.DZIAŁKA nr 285/7,30,00.m2--dwa miejsca po 15 m2 Sylwia Ziemianowicz 2018-06-13 08:00:05
Zarząd PGK Kępice Spółka z o.o. podaje do publicznej wiadomości: PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ GRUNTU POD GARAŻE.DZIAŁKA nr 285/7,30,00.m2--dwa miejsca po 15 m2 Sylwia Ziemianowicz 2018-06-13 07:59:08
Zarząd PGK Kępice Spółka z o.o. podaje do publicznej wiadomości: PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ GRUNTU POD GARAŻE.DZIAŁKA nr 285/7,30,00.m2--dwa miejsca po 15 m2 Sylwia Ziemianowicz 2018-06-13 07:57:16
Zarząd PGK Kępice Spółka z o.o. podaje do publicznej wiadomości: PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ GRUNTU POD GARAŻE.DZIAŁKA nr 285/7,30,00.m2--dwa miejsca po 15 m2 Sylwia Ziemianowicz 2018-06-13 07:54:51
Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia strony, że w dniu 12.05.2018 r. wydał decyzje o umorzeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowa zastawki z grobla na rowie odnawiającym w Leśnictwie Pustowo" Sylwester Czubajewski 2018-06-12 13:35:41
Obwieszczenie. Burmistrza Kępic zawiadamia strony , że wydał decyzję o umorzeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Modernizacjia zbiornika retencyjnego w Leśnictwie Podgóry" Sylwester Czubajewski 2018-06-12 13:32:44
PGK Kępice sp. z o.o. odwołuje wyznaczony na dzień 20.06.2018 r. na godz. 10.00 przetarg ustny nieograniczonyna dzierżawę dwóch miejsc na garaż przy ul. Sikorskiego oznaczonej jako działce ewidencyjnej nr 258/7 o pow. ogólnej 15 m2 każda. Sylwester Czubajewski 2018-06-12 11:17:34
PGK Kępice sp. z o.o. odwołuje wyznaczony na dzień 20.06.2018 r. na godz. 10.00 przetarg ustny nieograniczonyna dzierżawę dwóch miejsc na garaż przy ul. Sikorskiego oznaczonej jako działce ewidencyjnej nr 258/7 o pow. ogólnej 15 m2 każda. Sylwester Czubajewski 2018-06-12 11:17:09
Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. geodezji i dróg Gminnych. Sylwester Czubajewski 2018-06-08 14:23:33
Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych i rozwoju strategicznego. Sylwester Czubajewski 2018-06-08 14:22:13
Informacja o wynikach orzeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. Urbanistyki i architektury. Sylwester Czubajewski 2018-06-08 14:20:47
Zarządzenie Nr 50/2018 Burmistrza Kępic z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kepice na 2018 rok. Sylwester Czubajewski 2018-06-07 12:49:51
Zarząd PGK Kępice Spółka z o.o. podaje do publicznej wiadomości: Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu pod garaże-działka nr 285/7. Sylwester Czubajewski 2018-06-06 09:33:01
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Przebudowa ul. Dworcowej oraz odcinka ul. Kolejowej w Korzybiu" Znak sprawy ZP.271.06.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-06-05 12:51:43
Zarządzenie Nr 54/18 Burmistrza Kępic z dnia 05 czerwca 2018 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowych i ogłoszenia wykazu. Sylwester Czubajewski 2018-06-05 12:46:03
Zarządzenie Nr 54/18 Burmistrza Kępic z dnia 05 czerwca 2018 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowych i ogłoszenia wykazu. Sylwester Czubajewski 2018-06-05 12:44:06
Zarządzenie Nr 53/18 Burmistrza Kępic z dnia 05 czerwca 2018 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej i ogłoszenia wykazu. Sylwester Czubajewski 2018-06-05 12:38:44
Zarządzenie Nr 53/18 Burmistrza Kępic z dnia 05 czerwca 2018 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej i ogłoszenia wykazu. Sylwester Czubajewski 2018-06-05 12:38:09
Zarządzenie Nr 52/18 Burmistrza Kępic z dnia 05 czerwca 2018 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej i ogłoszenia wykazu Sylwester Czubajewski 2018-06-05 12:33:30
Zarządzenie Nr 52/18 Burmistrza Kępic z dnia 05 czerwca 2018 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej i ogłoszenia wykazu Sylwester Czubajewski 2018-06-05 12:30:56
Zarządzenie Nr 49/2018 Burmistrza Kępic z dnia 14 maja 2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w procesie opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2018-2023 dla Gminy Kępice. - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2018-06-05 12:27:21
Burmistrz Kępic ogłasza II rokowania pisemne nieograniczone na sprzedaż na własność : lokal mieszkalny Bronowo 20a/4, o pow. 61,94 m2. Sylwester Czubajewski 2018-06-05 11:47:19
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postepowania administracyjnego na wniosek Rafała Jędrasa występujacego w imieniu Inwestora Energa Oświetlenie Sp. z o.o. , ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa oświetlenia drogowego w m. Osieki, gm. Kępice" na działkach nr 18/3 oraz 327 obręb ewidencyjny Korzybie, gm. Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-06-05 11:21:48
Klauzula informacyjna dotycząca przewarzania danych osobowych. Sylwester Czubajewski 2018-05-30 14:36:15
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Przebudowa ul. Dworcowej oraz odcinka ul. Kolejowej w Korzybiu" Znak sprawy ZP.271.06.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-05-30 14:30:15
Klauzula informacyjna dotycząca przetwazanie danych osobowych Sylwester Czubajewski 2018-05-30 14:26:42
Klauzula dotycząca przetważania danych osobowych Sylwester Czubajewski 2018-05-30 14:21:25
Burmistrz Kępic ogłasza II rokowania pisemne nieograniczone na sprzedaż na własność lokalu mieszkalnego, Bronowo 20a/4 o pow. 61,94m2. Sylwester Czubajewski 2018-05-30 14:12:40
Burmistrz Kępic ogłasza II rokowania pisemne nieograniczone na sprzedaż na własność lokalu mieszkalnego, Bronowo 20a/4 o pow. 61,94m2. Sylwester Czubajewski 2018-05-30 14:09:58
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Przebudowa ul. Dworcowej oraz odcinka ul. Kolejowej w Korzybiu" Znak sprawy ZP.271.06.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-05-29 13:04:24
Uchwała nr XXXIX/361/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2018- 2031 Sylwia Ziemianowicz 2018-05-29 10:59:15
Uchwała nr XXXIX/364/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XXXVIII/350/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 kwietnia 2018 r w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie okresu obowiązywania umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Kępice Sylwia Ziemianowicz 2018-05-29 10:27:53
Uchwała nr XXXIX/363/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Kępice Sylwia Ziemianowicz 2018-05-29 10:20:04
Uchwała nr XXXIX/363/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Kępice Sylwia Ziemianowicz 2018-05-29 10:17:57
Uchwała nr XXXIX/362/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Kępice oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Sylwia Ziemianowicz 2018-05-29 10:04:14
Uchwała Rady Miejskiej w Kępicach nr XXXIX/360/2018 z dnia 24 maja 2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2018 rok Sylwia Ziemianowicz 2018-05-29 09:59:17
Uchwała nr XXXIX/359/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 maj 2018 w sprawie utworzenia Spółdzielni Socjalnej "Komunalka- Sławno" Sylwia Ziemianowicz 2018-05-29 09:52:51