herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Budowa Centrum Sportów Wodnych "SOBÓTKA" w Obłężu"". Znak sprawy ZP.271.01.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-08-03 12:34:10
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Budowa Centrum Sportów Wodnych "SOBÓTKA" w Obłężu"". Znak sprawy ZP.271.01.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-08-03 12:33:57
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Budowa Centrum Sportów Wodnych "SOBÓTKA" w Obłężu"". Znak sprawy ZP.271.01.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-08-03 12:33:43
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Budowa Centrum Sportów Wodnych "SOBÓTKA" w Obłężu"". Znak sprawy ZP.271.01.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-08-03 12:33:20
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Budowa Centrum Sportów Wodnych "SOBÓTKA" w Obłężu"". Znak sprawy ZP.271.01.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-08-03 12:33:13
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Budowa Centrum Sportów Wodnych "SOBÓTKA" w Obłężu"". Znak sprawy ZP.271.01.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-08-03 12:33:07
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Budowa Centrum Sportów Wodnych "SOBÓTKA" w Obłężu"". Znak sprawy ZP.271.01.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-08-03 12:33:01
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Budowa Centrum Sportów Wodnych "SOBÓTKA" w Obłężu"". Znak sprawy ZP.271.01.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-08-03 12:32:54
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Budowa Centrum Sportów Wodnych "SOBÓTKA" w Obłężu"". Znak sprawy ZP.271.01.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-08-03 12:30:33
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Budowa Centrum Sportów Wodnych "SOBÓTKA" w Obłężu"". Znak sprawy ZP.271.01.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-08-03 12:30:25
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Budowa Centrum Sportów Wodnych "SOBÓTKA" w Obłężu"". Znak sprawy ZP.271.01.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-08-03 12:30:19
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Budowa Centrum Sportów Wodnych "SOBÓTKA" w Obłężu"". Znak sprawy ZP.271.01.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-08-03 12:29:14
Rejestr instytucjii kultury prowadzony przez Gminę Kępice Sylwia Ziemianowicz 2018-08-03 08:28:33
Rejestr instytucjii kultury prowadzony przez Gminę Kępice - dokument usunięty Sylwia Ziemianowicz 2018-08-03 08:27:55
Rejestr instytucjii kultury prowadzony przez Gminę Kępice - dokument usunięty Sylwia Ziemianowicz 2018-08-03 08:26:41
Rejestr Instytucji Kultury - dokument usunięty Sylwia Ziemianowicz 2018-08-03 08:25:35
BURMISTRZ KĘPIC OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ds.księgowości budżetowej Sylwia Ziemianowicz 2018-08-02 14:20:07
BURMISTRZ KĘPIC OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ds.księgowości budżetowej Sylwia Ziemianowicz 2018-08-02 14:18:34
BURMISTRZ KĘPIC OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ds.księgowości budżetowej Sylwia Ziemianowicz 2018-08-02 14:17:29
BURMISTRZ KĘPIC OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ds.księgowości budżetowej Sylwia Ziemianowicz 2018-08-02 14:11:43
BURMISTRZ KĘPIC OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ds. księgowości budżetowej - dokument usunięty Sylwia Ziemianowicz 2018-08-02 14:04:18
BURMISTRZ KĘPIC OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ds. księgowości budżetowej - dokument usunięty Sylwia Ziemianowicz 2018-08-02 14:02:18
ZARZĄDZENIE nr 73/2018 Burmistrza Kępic z dnia 2 sierpnia 2018r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze ds.księgowości budżetowej Sylwia Ziemianowicz 2018-08-02 13:45:02
OBWIESZCZENIE BURMISTRZ KĘPIC podaje do publicznej wiadomości,że w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. " Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4" na dz. o numerze 19/3, obręb Barcino, gmina Kępice, w dniu 02.08.2018r. wydanezostało postępowanie o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego sądowego na okoliczność przeprowadzenia analizy, czy planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć określonych w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących zanacząco oddziaływać na środowisko (t.j.Dz.U. z 2016 r., poz.71) i czy dla tej inwestycji wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Sylwia Ziemianowicz 2018-08-02 13:31:36
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KĘPIC o wydaniu zawiadomienia o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego-"Budowa linii kablowej 15kv oraz budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kv" na działkach nr 38/1, 292/1 w obrębie ewidencyjnym Przytocko, gm.Kępice Sylwia Ziemianowicz 2018-08-02 13:18:58
Tomasz Zagrajek - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach. Sylwia Ziemianowicz 2018-08-01 14:58:06
Roman Seta - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Warcinie. Sylwia Ziemianowicz 2018-08-01 14:56:36
Jan Pawlicki - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Barcinie. Sylwia Ziemianowicz 2018-08-01 14:55:32
Marta Borodziuk - Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta I Gminy Kępice Sylwia Ziemianowicz 2018-08-01 14:53:44
Korekta Roman Seta - Dyrektor Szkoły Podstawoej w Warcinie Sylwia Ziemianowicz 2018-08-01 14:51:53
Jacek Rzepiński - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Korzybiu. Sylwia Ziemianowicz 2018-08-01 14:49:46
Jacek Plutowski - Dyrektor Zespołu Szkół w Kępicach Sylwia Ziemianowicz 2018-08-01 14:48:11
Iwona Goplarek - Z-ca kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach. Sylwia Ziemianowicz 2018-08-01 14:46:31
Bożena Gierszewska - Prezes Zarządu PGK w Kępicach Sylwia Ziemianowicz 2018-08-01 14:44:25
Alina Weiwer - Dyrektor Szkoly Podstawowej w Biesowicach Sylwia Ziemianowicz 2018-08-01 14:42:43
Alina Weiwer - Dyrektor Szkoly Podstawowej w Biesowicach - dokument usunięty Sylwia Ziemianowicz 2018-08-01 14:42:07
Alina Weiwer - Dyrektor Szkoly Podstawowej w Biesowicach - dokument usunięty Sylwia Ziemianowicz 2018-08-01 14:41:26
2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-08-01 14:39:17
Grzegorz Ożóg - Skarbnik Kępic Sylwia Ziemianowicz 2018-08-01 14:36:55
Maciej Chaberki - Sekretarz Kępic Sylwia Ziemianowicz 2018-08-01 14:35:32