herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 141/2017 Burmistrza Kępic z dnia 05 grudnia 2017r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej i ogłoszenia wykazu. Sylwester Czubajewski 2017-12-05 14:39:02
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowa i wyposażenie obiektu położonego w miejscowości Obłęże na potrzeby stworzenia centrum edukacyjno ? kulturalnego ? Etap I. Znak sprawy: ZP.271.16.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-12-05 14:27:59
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowa i wyposażenie obiektu położonego w miejscowości Obłęże na potrzeby stworzenia centrum edukacyjno ? kulturalnego ? Etap I. Znak sprawy: ZP.271.16.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-12-05 14:27:52
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowa i wyposażenie obiektu położonego w miejscowości Obłęże na potrzeby stworzenia centrum edukacyjno ? kulturalnego ? Etap I. Znak sprawy: ZP.271.16.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-12-05 14:27:43
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowa i wyposażenie obiektu położonego w miejscowości Obłęże na potrzeby stworzenia centrum edukacyjno ? kulturalnego ? Etap I. Znak sprawy: ZP.271.16.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-12-05 14:26:11
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowa i wyposażenie obiektu położonego w miejscowości Obłęże na potrzeby stworzenia centrum edukacyjno ? kulturalnego ? Etap I. Znak sprawy: ZP.271.16.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-12-05 14:26:02
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowa i wyposażenie obiektu położonego w miejscowości Obłęże na potrzeby stworzenia centrum edukacyjno ? kulturalnego ? Etap I. Znak sprawy: ZP.271.16.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-12-05 14:25:52
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowa i wyposażenie obiektu położonego w miejscowości Obłęże na potrzeby stworzenia centrum edukacyjno ? kulturalnego ? Etap I. Znak sprawy: ZP.271.16.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-12-05 14:24:55
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowa i wyposażenie obiektu położonego w miejscowości Obłęże na potrzeby stworzenia centrum edukacyjno ? kulturalnego ? Etap I. Znak sprawy: ZP.271.16.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-12-05 14:24:45
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowa i wyposażenie obiektu położonego w miejscowości Obłęże na potrzeby stworzenia centrum edukacyjno ? kulturalnego ? Etap I. Znak sprawy: ZP.271.16.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-12-05 14:24:35
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowa i wyposażenie obiektu położonego w miejscowości Obłęże na potrzeby stworzenia centrum edukacyjno ? kulturalnego ? Etap I. Znak sprawy: ZP.271.16.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-12-05 14:24:27
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowa i wyposażenie obiektu położonego w miejscowości Obłęże na potrzeby stworzenia centrum edukacyjno ? kulturalnego ? Etap I. Znak sprawy: ZP.271.16.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-12-05 14:24:20
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowa i wyposażenie obiektu położonego w miejscowości Obłęże na potrzeby stworzenia centrum edukacyjno ? kulturalnego ? Etap I. Znak sprawy: ZP.271.16.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-12-05 14:24:13
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowa i wyposażenie obiektu położonego w miejscowości Obłęże na potrzeby stworzenia centrum edukacyjno ? kulturalnego ? Etap I. Znak sprawy: ZP.271.16.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-12-05 14:24:05
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowa i wyposażenie obiektu położonego w miejscowości Obłęże na potrzeby stworzenia centrum edukacyjno ? kulturalnego ? Etap I. Znak sprawy: ZP.271.16.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-12-05 14:23:58
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowa i wyposażenie obiektu położonego w miejscowości Obłęże na potrzeby stworzenia centrum edukacyjno ? kulturalnego ? Etap I. Znak sprawy: ZP.271.16.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-12-05 14:23:46
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości Barwino, Osieki i Obłęże w gminie Kępice. Znak sprawy: ZP.PGK.02.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-12-05 12:08:23
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym w wszczetym postępowaniu administracyjnym na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice o zmianę prawomocnej decyzji nr 6/2015 z dnia 03 czerwca 2015 r., (nr spr. UM.NPS.AB.6733.10.2015.BW) ustalajacej lokalizację inwestycję celu publicznego dla inwestycji polegającej na "Rozbudowie Szkoły Podstawowej w Warcinie" na terenie działki nr 95/5 w obrębie ewidencyjnym Warcino, gm. Kępice. Sylwester Czubajewski 2017-12-04 13:50:58
Zarządzenie Nr 137/2017 Burmistrza Kepic z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budzecie gminy Kepice na 2017 rok. Sylwester Czubajewski 2017-12-04 13:44:47
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa piętra budynku przychodni zdrowia w m. Kępice. Znak sprawy: ZP.271.14.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-12-01 13:27:51
Burmistrz Kępic postanawia: zawiesić z urzędu - wszczęte postepowanie administracyjne na wniosek Pani Anny Warżała, ul. Leśna 34B/4, 81-549 Gdynia, wystepującej jako pełnomocnik Inwestora P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa w sprawie ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4" zlokalizowanej na dz. nr 181/3, połozonej w obrębie ewidencyjnymKorzybie, gm. Kępice do casu rozstrzygnięcia przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w Warszawie złozonego zażalenia na postanowienie Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku z dnia 17 listopada 2017 r., znak: ZS.224.3.219.2017.KO przez pełnomocnika Annę Warżała, ul. Leśna 34B/4 Gdynia, działając w imieniu Inwestora P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa. Sylwester Czubajewski 2017-11-30 12:54:10
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości Barwino, Osieki i Obłęże w gminie Kępice. Znak sprawy: ZP.PGK.02.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-11-29 14:38:08
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości Barwino, Osieki i Obłęże w gminie Kępice. Znak sprawy: ZP.PGK.02.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-11-28 12:48:21
Protokół Nr XXX/2017 z sesji Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 31 sierpnia 2017 Sylwester Czubajewski 2017-11-28 12:08:44
Protokół Nr XXVIII/2017 z sesji Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 27 lipca 2017 Sylwester Czubajewski 2017-11-28 12:08:04
Protokól Nr XXIX/2017 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 10 sierpnia 2017 Sylwester Czubajewski 2017-11-28 12:05:48
Protokół Nr XXVII/2017 z sesji Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 22 czerwca 2017 Sylwester Czubajewski 2017-11-28 12:05:05
Protokół Nr XXV/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 11 maja 2017 Sylwester Czubajewski 2017-11-28 12:02:40
Protokół Nr XXXI/2017 z sesji Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 września 2017 Sylwester Czubajewski 2017-11-28 12:02:00
Protokół Nr XXVI/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 1 czerwca 2017 Sylwester Czubajewski 2017-11-28 12:00:19
PROTOKOŁY Z SESJI RADY MIEJSKIEJ 2017 Sylwester Czubajewski 2017-11-28 11:57:58
PROTOKOŁY Z SESJI RADY MIEJSKIEJ 2017 Sylwester Czubajewski 2017-11-28 11:57:38
Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia, że w dniu 27.11.2017 r., na wniosek Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Trzebielino, ul. Pomorska 21, 77-235 Trzebielino zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pt.: "Budowa dojazdu pożarowego nr 2 w Leśnictwie Miszewo" Sylwester Czubajewski 2017-11-27 15:54:23
Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia o wszczęciu postepowania administracyjnego na wniosek Gminy Kępic, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice, o zmiane prawomocnej decyzji nr 6/2015 z dnia 03 czerwca 2015 r. (Nr spr. UM.NPŚ.AB.6733.10.2015.BW) ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na "Rozbudowie Szkoły Podstawowej w Warcinie" na terenie działki nr 96/5, połozonej w obrębie ewidencyjnym Warcino, gm. Kępice. Sylwester Czubajewski 2017-11-24 13:51:06
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa piętra budynku przychodni zdrowia w m. Kępice. Znak sprawy: ZP.271.14.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-11-24 13:16:51
Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia, że w dniu 23.11.2017 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na: "budowie dojazdu pozarowego nr 39 w lesnictwie Przyjezierze". Sylwester Czubajewski 2017-11-24 12:46:48
Obwieszczenie. Burmistrz Kepic zawuadamia, że w dniu 23.11.2017 r. wydał decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2017-11-24 12:44:37
Obwieszczenie. Burmistrz Kepic zawuadamia, że w dniu 23.11.2017 r. wydał decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2017-11-24 12:44:14
Zarządzenie Nr 132/2017 Burmistrza Kępic z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2017 rok Sylwester Czubajewski 2017-11-23 12:47:40
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa piętra budynku przychodni zdrowia w m. Kępice. Znak sprawy: ZP.271.14.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-11-22 11:50:22