herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszcze Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek "DECADA" Pracownia Projektora Jędrzej Myszka. ul. Wodna 14, 83-400 Kościerzyna wystepujacej w imieniu inwestora Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kepice, o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w m. Łuzki" na terenie działek nr 92, 31, 57, 381, 67/22 w obrębie ewidencyjnym Warcino, gm. Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-10-25 14:59:37
Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń - kursów zawodowych - dla osób uczestniczących w projekcie pn. ,,Aktywność szansą na pracę - CIS w Kępicach wspiera zatrudnienie" dla 11 osób (IV tura) ? uczestników zajęć reintegracji społeczno-zawodowej w Centrum Integracji Społecznej w Kępicach Sylwia Ziemianowicz 2018-10-24 13:32:26
Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń - kursów zawodowych - dla osób uczestniczących w projekcie pn. ,,Aktywność szansą na pracę - CIS w Kępicach wspiera zatrudnienie" dla 11 osób (IV tura) ? uczestników zajęć reintegracji społeczno-zawodowej w Centrum Integracji Społecznej w Kępicach Sylwia Ziemianowicz 2018-10-24 13:31:25
Zarządzenie Nr 97/18 Burmistrza Kępic z dnia 23 października 2018 r., w sprawie uchylenia zarządzenia nr 31/18 Burmistrza Kepic z dnia 16 marca 2018 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych i ogłoszenia wykazu. Sylwester Czubajewski 2018-10-23 14:47:06
Władysław Żmuda-Trzebiatowski Przewodniczący Rady Miejskiej Sylwester Czubajewski 2018-10-23 14:12:40
Magdalena Majewska - Burmistrz Kępic Sylwester Czubajewski 2018-10-23 14:11:43
Zarządzenie Nr 98/18 Burmistrza Kępic z dnia 23 października 2018 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych i ogłoszenia wykazu. Sylwester Czubajewski 2018-10-23 13:28:45
Zarządzenie Nr 98/18 Burmistrza Kępic z dnia 23 października 2018 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych i ogłoszenia wykazu. Sylwester Czubajewski 2018-10-23 13:28:16
Zarządzenie Nr 98/18 Burmistrza Kępic z dnia 23 października 2018 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych i ogłoszenia wykazu. Sylwester Czubajewski 2018-10-23 13:27:13
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Budowa wewnętrznej instalacji elektrycznej i oświetleniowej na terenie Ośrodka Sportów Wodnych "Sobótka". Znak sprawy ZP.271.17.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-10-19 12:43:08
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Kępicach o dyzurach pełnionych w dniu poprzedzającym wybory samorządowe i w dzień wyborów samorządowych oraz planie pracy Miejskiej Komisji Wyborczej w Kępicach Sylwester Czubajewski 2018-10-19 12:43:01
Informacja Burmistrza Kepic. Informuję, że Obwodowe Komisje Wyborcze powolane do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz burmistrza zarzadzonych na dzień 21 października 2018 na terenie Gminy Kępice rozpoczną pracę w dniu 21 października 2018r., o godz. 6:00. - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2018-10-18 14:38:21
Informacja Burmistrza Kepic. Informuję, że Obwodowe Komisje Wyborcze powolane do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz burmistrza zarzadzonych na dzień 21 października 2018 na terenie Gminy Kępice rozpoczną pracę w dniu 21 października 2018r., o godz. 6:00. Lokale wyborcze czynne od godziny 7:00-21:00. Sylwester Czubajewski 2018-10-18 14:38:18
Informacja Burmistrza Kepic. Informuję, że Obwodowe Komisje Wyborcze powolane do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz burmistrza zarzadzonych na dzień 21 października 2018 na terenie Gminy Kępice rozpoczną pracę w dniu 21 października 2018r., o godz. 6:00. - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2018-10-18 14:37:14
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Przebudowa ul. Kochanowskiego w miejscowości Kępice". Znak sprawy ZP.271.18.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-10-18 12:23:10
Obwieszczenie Burmistrza Kepic z dnia 20 września 2018 roku. Burmistrz Kępic informuje o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku. Sylwester Czubajewski 2018-10-18 12:12:40
Zarządzenie Burmistrza Kępic z dnia 9 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2018 rok. Sylwester Czubajewski 2018-10-17 14:32:13
Uchwała Nr XLIII/396/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 08 października 2018 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2018-2031 Sylwester Czubajewski 2018-10-16 14:57:04
Uchwała Rady Miejskiej w Kepicach Nr XLIII/395/2018 z dnia 8 października 2018 roku w prawie zmian w budzecie gminy Kepice na 2018 rok. Sylwester Czubajewski 2018-10-16 14:50:57
Uchwała Nr XLIII/394/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 08 października 2018 w sprawie udzielenia przez Gminę Kępice poręczenia umowy leasingu operacyjnego dla Spółdzielni Socjalnej "Zielony Punkt" Sylwester Czubajewski 2018-10-16 14:47:32
Uchwała Nr XLIII/393/2018 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 08 października 2018r., w sprawie zmian do uvhwały nr XLII/383/2018 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 06.09.2018 w sprawie regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-10-16 14:43:14
Uchwała Nr XLIII/392/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 08 października 2018, w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słupskiego na realizację zadania publicznego pm. Organizacja rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Sylwester Czubajewski 2018-10-16 14:36:53
Uchwała Nr XLIII/391/2018 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 08 października 2018 roku, w sprawie okreslenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalnych wymogów, jakimi muszą odpowiadać składane projekty. Sylwester Czubajewski 2018-10-16 14:21:46
Uchwały Nr XLIII/390/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 08 października 2018 r., w sprawie zmiany Statutu Gminy Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-10-16 14:11:34
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp na zadanie: "Budowa Centrum Spotrów Wodnych "SOBÓTKA" w Obłężu" ZP. 271.01.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-10-16 12:14:54
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp na zadanie: "Budowa Centrum Spotrów Wodnych "SOBÓTKA" w Obłężu" ZP. 271.01.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-10-16 12:12:09
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp na zadanie: "Budowa Centrum Spotrów Wodnych "SOBÓTKA" w Obłężu" ZP. 271.01.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-10-16 12:12:00
Składy Obwodowej Komisji Wyborczej w Gminie Kepice powołanych do przeprowadzenia wyborów w dniu 21.X.2018 Sylwester Czubajewski 2018-10-15 14:52:15
Zarządzenie Nr 94/2018 Burmistrza Kepic z dnia 9 października 2018 w sprawie poręczenia kredytu bankowego zaciągnietego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kępicach. Sylwester Czubajewski 2018-10-15 14:14:15
Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń - kursów zawodowych - dla osób uczestniczących w projekcie pn. ,,Aktywność szansą na pracę - CIS w Kępicach wspiera zatrudnienie" dla 11 osób (IV tura) ? uczestników zajęć reintegracji społeczno-zawodowej w Centrum Integracji Społecznej w Kępicach Sylwia Ziemianowicz 2018-10-15 13:46:35
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Budowa kaplicy pogrzebowej w Kępicach" Znak sprawy ZP.271.15.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-10-12 14:20:37
Szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie. Sylwester Czubajewski 2018-10-11 12:29:11
Szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania. Sylwester Czubajewski 2018-10-11 12:28:08
Szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania-przykłady oddania głosu ważnego. Sylwester Czubajewski 2018-10-11 12:25:58
Szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie. Sylwester Czubajewski 2018-10-11 12:24:16
Obwieszczenie Burmistrza Kepic z dnia 20 września 2018 roku. Burmistrz Kępic informuje o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku. Sylwester Czubajewski 2018-10-10 09:29:17
Ogłoszenie Burmistrza Kępic o terminie konsultacji dot. projektu "Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Kepice z organiacjami pozarządowymi, oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznegona na lata 2019-2022 Sylwester Czubajewski 2018-10-09 14:36:10
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Budowa wewnętrznej instalacji elektrycznej i oświetleniowej na terenie Ośrodka Sportów Wodnych "Sobótka". Znak sprawy ZP.271.17.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-10-09 14:13:29
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Budowa Przystani Kajakowych na terenie Gminy Kępice w ramach projektu "Pomorskie Szlaki Kajakowe-wśród dopływów Wieprzy" Znak sprawy ZP.271.16.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-10-09 14:13:12
Ogłoszenie Burmistrza Kępic o terminie konsultacji dot. projektu "Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Kepice z organiacjami pozarządowymi, oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznegona na lata 2019-2022 Sylwester Czubajewski 2018-10-09 14:12:36