Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
"Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń - kursów zawodowych - dla osób uczestniczących w projekcie pn. ?Idziemy do pracy ? z CIS-em aktywniej" dla 10 osób (I tura) ? uczestników zajęć reintegracji społeczno-zawodowej w Centrum Integracji Społecznej w Kępicach, zamieszkałych na terenie gminy Kępice" Sylwia Ziemianowicz 2018-12-28 13:38:12
Burmistrz Kępic podaje do publicznej wiadomości, że w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzjii o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa budynku inwentarskiego do chowy trzody chlewnej (tuczarnia) o obsadzie 1980 sztuk(277 DJP)", na terenie działki nr 253 w obrębie ewidencyjnym Podgóry, Gmina Kępice wydane zostało postanowienie o dopuszczenie dowodu z opinii- firmy specjalistycznej MYTRE EKOPROJEKTY I ANALIZY Dominik Kochanowski, w zakresie sporządzenia audytu ustaleń zawartych w raporcie oceny oddziałowywania na środowisko. Sylwia Ziemianowicz 2018-12-28 11:16:25
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KĘPIC o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- ciśnieniowej i wodociągowej w miejscowości Łużki, gmina Kępice", na terenie działek nr 92, 31, 57, 59, 381,67/22,58/2 w obrębie ewidencyjnym Warcino, gm. Kępice Sylwia Ziemianowicz 2018-12-28 11:02:04
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy PZP na zadanie: "Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kępice w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019". ZP.271.21.2018. Sylwia Ziemianowicz 2018-12-27 14:42:13
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy PZP na zadanie: "Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kępice w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019". ZP.271.21.2018. Sylwia Ziemianowicz 2018-12-27 14:40:59
Zarządzenie Nr 117/2018 Burmistrza Kępic z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2018 rok Sylwia Ziemianowicz 2018-12-27 10:45:47
Obwieszczenie Burmistrza Kęo wydaniu dla Tomasza Olechnowicza Energa Invest Sp. z o.o., Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, wystepujacego w imieniu inwestora ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie ul. Morska 10, 75-950 Koszalin, decyzji Nr 34/2018 z dnia 20.12.2018 r., o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa linii kablowej 15 kV w zamian odcinków linii napowietrznej 15 kV nr 426 "Tursko" w odgałęzieniu "Przyjeierze Osada Leśna" od słupa 18 w magistrali linii do stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 040897 "Przyjezierze Osada Leśna". Sylwester Czubajewski 2018-12-20 14:30:02
Kierownik ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach z siedzibą przy ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice, ogłasza nabór kandydatów na stanowisko - asystent rodziny. Sylwester Czubajewski 2018-12-19 07:20:36
uchwala - dokument usunięty Sylwia Ziemianowicz 2018-12-18 10:30:09
uchwala - dokument usunięty Sylwia Ziemianowicz 2018-12-18 10:13:34
Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Rozlewni w Koszalinie o wszczeciu z urzedu postępowania administracyjnego w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody obejmującej wyłącznie teren ochrony bezposredniej dla ujecia wody podziemnej zlokalizowanego w Kępicach, na działce nr 38/4 obręb Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-12-17 15:38:20
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie, o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek PGK Kępice Sp. z o.o., ul. T. Bielaka 8, 77-230 Kępice w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - pobór wód podziemnych obejmujący także jej uzdatnianie oraz dystrybucję, z ujęcia wody podziemnej z ujęcia komunalnego w m. Kotłowo opartego na istniejacej studni wierconej. Sylwester Czubajewski 2018-12-17 15:29:38
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice, o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa drogi (ciągu pieszego - jezdnego) w m. Kępice, ul. Słowackiego" na terenie działek nr 48/22, 512/1, 48/20, 48/21 w obrebie ewidencyjnym Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-12-17 15:12:26
Zarządzenie Nr 116/2018 Burmistrza Kępic z dnia 14 grudnia 2018r., w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminudla nauczyciela ubiegajacego sie o stopień nauczyciela mianowanego Sylwester Czubajewski 2018-12-14 13:02:11
Zarządzenie Nr 115/2018 Burmistrza Kępic z dnia 14 grudnia 2018r., w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminudla nauczyciela ubiegajacego sie o stopień nauczyciela mianowanego. Sylwester Czubajewski 2018-12-14 13:01:02
"Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń - kursów zawodowych - dla osób uczestniczących w projekcie pn. ?Idziemy do pracy ? z CIS-em aktywniej" dla 10 osób (I tura) ? uczestników zajęć reintegracji społeczno-zawodowej w Centrum Integracji Społecznej w Kępicach, zamieszkałych na terenie gminy Kępice" Sylwia Ziemianowicz 2018-12-14 10:22:33
"Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń - kursów zawodowych - dla osób uczestniczących w projekcie pn. ?Idziemy do pracy ? z CIS-em aktywniej" dla 10 osób (I tura) ? uczestników zajęć reintegracji społeczno-zawodowej w Centrum Integracji Społecznej w Kępicach, zamieszkałych na terenie gminy Kępice" Sylwia Ziemianowicz 2018-12-14 10:21:32
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zebraniu całego materiału dowodowego we wszczetym postepowaniu administracyjnym na wniosek Pracowni projektowej "DECADA" Jędrzej Myszka, ul. Wodna 14, 83-400 Kościerzyna wystepujacego w imeniu inwestora Gmina Kepice, ul. Niepodległosci 6, 77-230 Kepice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa sieci kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej i wodociągowej w miejscowości Łuzki" Sylwester Czubajewski 2018-12-13 12:47:18
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zebraniu całego materiału dowodowego we wszczetym postepowaniu administracyjnym na wniosek Pracowni Projektowej "Decada" Jędrzej Myszka, ul. Wodna 14, 83-400 Kościerzyna występujacego w imieniu inwestora Gmina Kepice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w miejscowości Osowo i Warcino. Sylwester Czubajewski 2018-12-13 12:34:52
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zebraniu całego materiału dowodowego we wszczetym postępowaniu administracyjnym na wniosek Pana Krzysztofa Rzeszutko, ul. 3 Maja 3/24, , 70-214 Szczecin wystepujacego w imieniu Inwestora Energa - Operator S.A., Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin z dnia 26.10.2018r., o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz budowa linii kablowej 0,4 kV w celu zasilenia osrodka wypoczynkowego "Sobótka" na terenie działek nr 203/4, 203/6, 203/7, 459/1 w obrebie geodezyjnym Obłęże, gmina Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-12-13 12:20:54
Zarządzenie Nr 111/2018 Burmistrza Kępic z dnia 4 grudnia 2018 roku, w sprawie zmian w budzecie gminy Kępice na 2018 rok. Sylwester Czubajewski 2018-12-13 10:56:19
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie o wszczeciu postępowania administracyjnego na wniosek PGK Kępice Sp. z o.o., ul. T. Bielaka 8, 77-230 Kępice, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - pobór wód podziemnych z ujęcia wody podziemnej z ujecia komunalnego w m. Osieki opartego na istniejącej studni wierconej, z lokalizacją na terenie nieruchomości obejmujacej działkę nr 41/15, obreb ewidencyjny Biesowice, Gmina Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-12-12 12:19:12
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie o wszczeciu postępowania administracyjnego na wniosek PGK Kępice Sp. z o.o., ul. T. Bielaka 8, 77-230 Kępice, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - pobór wód podziemnych z ujęcia wody podziemnej z ujecia komunalnego w m. Osieki opartego na istniejącej studni wierconej, z lokalizacją na terenie nieruchomości obejmujacej działkę nr 10/28, obreb ewidencyjny Korzybie, Gmina Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-12-12 12:16:16
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlweni w Koszalinie o wszczeciu postepowania administracyjnego na wniosek PGK Kepice Sp. z o.o. ul. T. Bielaka 8, 77-230 Kępice, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - pobór wód podziemnych z ujęcia wody podziemnej z ujecia komunalnego w m. Przytocko opartego na istniejącej studni wierconej, z lokalizacją na terenie nieruchomości obejmującej działkę nr 467/1, obręb ewidencyjny Przytocko, Gmina Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-12-12 12:11:28
Busłowicz Marek Sylwester Czubajewski 2018-12-12 08:17:49
Obwieszczenie Burmistrza Kepic o wydaniu dla Pana Michała Barzowskiego występujacego w imieniu Inwestora P4 sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa decyzji Nr 32/2018 z dnia 10.12.2018 r., o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4", zlokalizowanej na dz. Nr 19/3, połozonej w obrębie ewidencyjnym Barcino, gm. Kepice. Sylwester Czubajewski 2018-12-11 11:35:21
Zarządzenie Burmistrza Kępic Nr 114/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r., w sprawie akyualizacji miesiecznej stawki dotacji obowiazujacych w 2018 rokuna jednego ucznia w niepublicznych przedszkolach dotowanych przez Gminę Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-12-11 11:29:27
Uchwała Nr 189/g319/KIII/18 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 27 listopada 2018 r. Sylwester Czubajewski 2018-12-11 08:31:11
wsdefrg - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2018-12-11 08:29:09
wsdefrg - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2018-12-11 08:28:58
Budżet Gminy Kepice na 2019 rok Sylwester Czubajewski 2018-12-11 08:28:05
dług publiczny 2019 Sylwester Czubajewski 2018-12-11 08:27:33
Budżet Gminy Kepice na 2019 rok Sylwester Czubajewski 2018-12-11 08:26:41
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu nr PGD/OPSKEPICE/003 na dostawy posiłków do szkół Gminy Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-12-11 08:11:03
Zarządzenie Nr 113/18 Burmistrza Kępic z dnia 10 grudnia 2018 r., w sprawie przeznacenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej i ogłoszenia wykazu. Sylwester Czubajewski 2018-12-11 07:36:05
Burmistrz Kepic ogłasza wykaz nieruchomości lokalowych stanowiacych własnośc Gminy Kępice przeznaczonych do sprzedaży: działka nr 4/1 o pow. 3654 m2, Pustowo 10 Sylwester Czubajewski 2018-12-11 07:33:58
Burmistrz Kepic ogłasza wykaz nieruchomości lokalowych stanowiacych własnośc Gminy Kępice przeznaczonych do sprzedaży: działka nr 4/1 o pow. 3654 m2, Pustowo 10 Sylwester Czubajewski 2018-12-11 07:33:25
Burmistrz Kepic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia: działka nr 283/8, Korzybie Sylwester Czubajewski 2018-12-11 07:30:57
Burmistrz Kepic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia: działka nr 283/8, Korzybie Sylwester Czubajewski 2018-12-11 07:30:29
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1 800 000 ZŁ Z PRZEZNACZENIEM NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO W 2018R" Znak sprawy ZP.271.20.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-12-10 14:27:49