herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie Burmistrza Kępic o terminie konsultacji dot. projektu "Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Kepice z organiacjami pozarządowymi, oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznegona na lata 2019-2022 Sylwester Czubajewski 2018-10-09 14:05:34
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zebraniu wszystkich dowodów i materiałów w sprawie udzielena pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne . Sylwester Czubajewski 2018-10-09 13:51:45
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Budowa wewnętrznej instalacji elektrycznej i oświetleniowej na terenie Ośrodka Sportów Wodnych "Sobótka". Znak sprawy ZP.271.17.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-10-09 13:43:28
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Budowa wewnętrznej instalacji elektrycznej i oświetleniowej na terenie Ośrodka Sportów Wodnych "Sobótka". Znak sprawy ZP.271.17.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-10-09 13:39:32
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Budowa wewnętrznej instalacji elektrycznej i oświetleniowej na terenie Ośrodka Sportów Wodnych "Sobótka". Znak sprawy ZP.271.17.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-10-09 13:39:02
Burmistrz kepic ogłasza IV nieograniczony przetarg ustny na sprzedaz nieruchomości stanowiacej własność Gminy Kępice, połozonych w obrębie Korzybie, działka nr 10/34 o pow. 0,1248 ha, oraz działki nr 10/35 o pow. 0,1249 ha. Sylwester Czubajewski 2018-10-08 14:01:37
Informacja Burmistrza Kępic. Wykaz miejsc na bezpłatne umieszczenie urzedowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych. Sylwester Czubajewski 2018-10-08 09:34:07
Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Słupsku z dnia 29 września 2018 roku., o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Słupskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Sylwester Czubajewski 2018-10-05 12:57:12
Zarządzenie Nr 89/2018Burmistrza Kepic z dnia 27 września 2018 roku w sprawie zmian w budzecie gminy Kępice na 2018 rok. Sylwester Czubajewski 2018-10-04 14:26:20
Projekt Uchwały nr XLIII/.../2018 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 08 października 2018 r., w sprawie zmian do uchwały nr XLII/383/2018 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 06.09.2018 w sprawie regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-10-03 14:58:13
Projekt Uchwały Nr XLIII/.../2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 08 października 2018 r., - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2018-10-03 14:55:56
Projekt Uchwały Nr XLIII/.../2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 08 października 2018 r., - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2018-10-03 14:55:47
Projekt Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Kepicach z dnia..., w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słupskiego na realizacje zadania publicznego pn. Organizacja rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Sylwester Czubajewski 2018-10-03 14:52:15
Projekt Statutu Gminy po wprowadzeniuzmian zgodnie z nowymi przepisami, które będą obowiązywały od nowej kadencji rady. Sylwester Czubajewski 2018-10-03 14:49:12
Projekt Uchwały Nr.../.../2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia...2018 r., w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty. Sylwester Czubajewski 2018-10-03 14:44:51
Projekt Uchwały Nr.../.../2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia ...2018r., w sprawie zmiany Statutu Gminy Sylwester Czubajewski 2018-10-03 14:39:05
Komisje Rady Miejskiej październik 2018 Sylwester Czubajewski 2018-10-03 14:32:11
Uchwała 5/2018 Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej w Kępicach z dnia 27 września 2018 r., o nie przeprowadzeniu głosowania i obsadzeniu mandtów na radnych Rady Miejskiej w Kępicach w okregach wyborczych nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14 i 15. Sylwester Czubajewski 2018-10-03 14:30:16
Uchwała 6/2018 Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej w Kepicach z dnia 27 wrzesnia 2018 r., o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata na Burmistrza Kępic. Sylwester Czubajewski 2018-10-03 14:24:51
Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, że postepowanie wszczęte na wniosek Gminy Kępice reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jędzrzeja Myszka, pismo znak UM.NPŚ.OŚ.6220.6.2017.DJ z dnia 04.07.2017 r., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na: "Budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-cisnieniowej w miejscowości Łuzki", planowanego do realizacji na działkach nr: 92, 31, 57, 59, 381, 67/22 obręb Warcino, gm. Kepic, powiat słupski, województwo pomorskie zostało zakończone wydaniem decyzji znak RDOŚ-Gd-WOO.4207.104.2017.EG.WR.17, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsiewzięcia na środowiski. Sylwester Czubajewski 2018-10-03 13:52:13
Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodoiska w Gdańsku, że postepowanie wszczęte na wniosek Gminy Kepice reprezentowanej przez Pana Jędrzeja Myszka, pismo znak UM.NPŚ.OŚ.6220.5.2017.DJ z dnia 04.07.2017 r., o wydanie decyzji osrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia polegajacego na: "Budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w miejscowości Osowo i Warcino", zlokalizowanego na działkach nr 53, , 26, 114, 115, 104, obręb Osowo, 34, 38, 9/2, 9/16, 13/3, 32, 11/4, 9/26, obręb Warcino, powiat słupski, województwo pomorskie zostało zakończone wydaniem decyzji znak RDOŚ-Gd-WOO.4207.103.2017.EG.WR.17, stwierdzajacej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Sylwester Czubajewski 2018-10-03 13:43:57
Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, że na wniosek Gminy Kępice reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jędrzeja Myszk, pismo znak: UM.NPŚ.OŚ.6220.5.2017.DJ z dni 04.07.2017r., została wydana decyzja znak RDOŚ-Gd-WOO.4207.103.2017.EG.WR.17 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegajacego na: "Budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-cisnieniowej w miejscowości Osowo i Warcino" zlokalizowanego na działkach nr 53, 26, 114, 115, 104, obręb Osowo, 34, 38, 9/2, 9/16, 13/3, 32, 11/4, 9/26, obręb Warcino, powiat słupski, województwo pomorskie. Sylwester Czubajewski 2018-10-03 13:19:31
Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, że na wniosek Gminy Kępice reprezentowanej przez pełniomocnika Pana Jędrzeja Myszk, pismo znak UM.NPS.OŚ.6221.6.2017.DJ z dnia 04.07.2017 r., została wydana decyzja znak: RDOS-Gd-WOO.4207.104.2017.EG.WR.17 stwierdzajaca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-cisnieniowej w miejscowości Łużki", planowanego do realizacji na działkach nr: 92, 31, 57, 59, 381, 67/22 obręb Warcino, gm. Kępice, powiat słupski, woj. pomorskie. Sylwester Czubajewski 2018-10-03 13:03:15
Obwieszczenie Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej w Kępicach z dnia 2 października 2018 r., o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Miejskiej w Kępicach bez głosowania w okregu wyborczym nr 15 Sylwester Czubajewski 2018-10-03 08:53:27
Obwieszczenie Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej w Kępicach z dnia 2 października 2018 r., o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Miejskiej w Kępicach bez głosowania w okregu wyborczym nr 14 Sylwester Czubajewski 2018-10-03 08:52:53
Obwieszczenie Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej w Kępicach z dnia 2 października 2018 r., o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Miejskiej w Kępicach bez głosowania w okregu wyborczym nr 13 Sylwester Czubajewski 2018-10-03 08:52:11
Obwieszczenie Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej w Kępicach z dnia 2 października 2018 r., o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Miejskiej w Kępicach bez głosowania w okregu wyborczym nr 12 Sylwester Czubajewski 2018-10-03 08:51:49
Obwieszczenie Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej w Kępicach z dnia 2 października 2018 r., o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Miejskiej w Kępicach bez głosowania w okregu wyborczym nr 11 Sylwester Czubajewski 2018-10-03 08:51:29
Obwieszczenie Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej w Kępicach z dnia 2 października 2018 r., o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Miejskiej w Kępicach bez głosowania w okregu wyborczym nr 9 Sylwester Czubajewski 2018-10-03 08:51:08
Obwieszczenie Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej w Kępicach z dnia 2 października 2018 r., o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Miejskiej w Kępicach bez głosowania w okregu wyborczym nr 6 Sylwester Czubajewski 2018-10-03 08:50:43
Obwieszczenie Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej w Kępicach z dnia 2 października 2018 r., o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Miejskiej w Kępicach bez głosowania w okregu wyborczym nr 5 Sylwester Czubajewski 2018-10-03 08:47:50
Obwieszczenie Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej w Kępicach z dnia 2 października 2018 r., o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Miejskiej w Kępicach bez głosowania w okregu wyborczym nr 4 Sylwester Czubajewski 2018-10-03 08:47:26
Obwieszczenie Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej w Kępicach z dnia 2 października 2018 r., o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Miejskiej w Kępicach bez głosowania w okregu wyborczym nr 3 Sylwester Czubajewski 2018-10-03 08:47:01
Obwieszczenie Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej w Kępicach z dnia 2 października 2018 r., o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Miejskiej w Kępicach bez głosowania w okregu wyborczym nr 2 Sylwester Czubajewski 2018-10-03 08:46:34
Obwieszczenie Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej w Kępicach z dnia 2 października 2018 r., o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Miejskiej w Kępicach bez głosowania w okregu wyborczym nr 1 Sylwester Czubajewski 2018-10-03 08:40:07
Obwieszczenie Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej w Kępicach z dnia 2 paxdziernika 2018 r., o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Kępic zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Sylwester Czubajewski 2018-10-03 08:21:23
Obwieszczenie Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej w Kępicach z dnia 2 października 2018 r., o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do rady Miejskiej w Kępicach zarządzonych na dzien 21 października 2018r. Sylwester Czubajewski 2018-10-02 14:48:40
Obwieszczenie Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej w Kępicach z dnia 2 października 2018 r.o przyznanych mumerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Kepicach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Sylwester Czubajewski 2018-10-02 14:44:59
Zarządzenie Nr92/2018 Burmistrza Kępic z dnia 1 października 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach " HUMAN SMART CITTIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 Sylwia Ziemianowicz 2018-10-01 19:08:09
Obwieszczenie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego-"Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4",zlokalizowanej na dz.19/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Barcino,gm.Kępice Sylwia Ziemianowicz 2018-10-01 15:48:32