herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: ,,Przebudowa ul. Emilii Plater wraz z budowa odwodnienia i budowa linii oświetleniowej z lampami ulicznymi" Znak sprawy: ZP.271.01.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-02-12 13:35:18
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: ,,Przebudowa ul. Emilii Plater wraz z budowa odwodnienia i budowa linii oświetleniowej z lampami ulicznymi" Znak sprawy: ZP.271.01.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-02-12 13:31:58
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: ,,Przebudowa ul. Emilii Plater wraz z budowa odwodnienia i budowa linii oświetleniowej z lampami ulicznymi" Znak sprawy: ZP.271.01.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-02-12 13:31:45
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: ,,Przebudowa ul. Emilii Plater wraz z budowa odwodnienia i budowa linii oświetleniowej z lampami ulicznymi" Znak sprawy: ZP.271.01.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-02-12 13:31:38
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: ,,Przebudowa ul. Emilii Plater wraz z budowa odwodnienia i budowa linii oświetleniowej z lampami ulicznymi" Znak sprawy: ZP.271.01.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-02-12 13:31:29
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: ,,Przebudowa ul. Emilii Plater wraz z budowa odwodnienia i budowa linii oświetleniowej z lampami ulicznymi" Znak sprawy: ZP.271.01.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-02-12 13:31:20
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: ,,Przebudowa ul. Emilii Plater wraz z budowa odwodnienia i budowa linii oświetleniowej z lampami ulicznymi" Znak sprawy: ZP.271.01.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-02-12 13:31:11
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: ,,Przebudowa ul. Emilii Plater wraz z budowa odwodnienia i budowa linii oświetleniowej z lampami ulicznymi" Znak sprawy: ZP.271.01.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-02-12 13:31:04
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: ,,Przebudowa ul. Emilii Plater wraz z budowa odwodnienia i budowa linii oświetleniowej z lampami ulicznymi" Znak sprawy: ZP.271.01.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-02-12 13:30:56
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: ,,Przebudowa ul. Emilii Plater wraz z budowa odwodnienia i budowa linii oświetleniowej z lampami ulicznymi" Znak sprawy: ZP.271.01.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-02-12 13:30:44
Zarządzenie Nr 14/18 Burmistrza Kępic z dnia 09 luty 2018 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej i ogłoszenia wykazu. Działka 487, Kepice ul. Pomorska 3 Sylwester Czubajewski 2018-02-09 15:08:47
Zarządzenie Nr 15/18 Burmistrza Kępic z dnia 09 luty 2018 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedazy nieruchomości gruntowych i ogłoszenia wykazu. Działka nr 95/17 oraz 95/12, 184/1 obręb Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-02-09 15:06:31
Burmistrz Kepic podaje do publicznej wiadomości: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierzawienia: część działki nr 107/3, Podgóry. Sylwester Czubajewski 2018-02-09 15:03:21
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu dla Pana Michała Barzowskiego, Al. Niepodległości 838/5, 81-810 Sopot występującego w imieniu Inwestora P4 sp. z o.o., ul. Tasmowa 7, 02-677 Warszawa, decyzji nr 5/2018 z dnia 09.02.2018 r o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -"Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4", zlokalizowanej na dz. nr 19/3 połozonej w obrębie ewidencyjnym Barcino, gm. Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-02-09 11:28:10
Uchwała Nr... Rady miejskiej w Kępicach z dnia ..., w sprawie nieodpłatnego przejęcia do zasobu mienia komunalnego Gminy Kepice prawa własności nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 74/6 w obrebie Warcino. Sylwester Czubajewski 2018-02-09 08:19:06
Sołectwo Płocko Sylwester Czubajewski 2018-02-08 18:11:34
Sołectwo Warcino Sylwester Czubajewski 2018-02-08 18:11:12
2012 Sylwester Czubajewski 2018-02-08 18:07:16
2014 Sylwester Czubajewski 2018-02-08 18:07:09
2015 Sylwester Czubajewski 2018-02-08 18:07:04
2016 Sylwester Czubajewski 2018-02-08 18:06:51
2017 Sylwester Czubajewski 2018-02-08 18:06:44
2018 Sylwester Czubajewski 2018-02-08 18:06:39
Uchwały Rady Miejskiej - 2010 Sylwester Czubajewski 2018-02-08 18:04:46
Uchwały Rady Miejskiej - 2011 Sylwester Czubajewski 2018-02-08 18:04:39
Uchwały Rady Miejskiej - 2012 Sylwester Czubajewski 2018-02-08 18:04:32
Uchwały Rady Miejskiej - 2013 Sylwester Czubajewski 2018-02-08 18:04:25
Uchwały Rady Miejskiej - 2014 Sylwester Czubajewski 2018-02-08 18:04:17
Uchwały Rady Miejskiej - 2015 Sylwester Czubajewski 2018-02-08 18:04:08
Uchwały Rady Miejskiej - 2016 Sylwester Czubajewski 2018-02-08 18:04:00
Uchwały Rady Miejskiej - 2017 Sylwester Czubajewski 2018-02-08 18:03:52
Uchwały Rady Miejskiej - 2018 Sylwester Czubajewski 2018-02-08 18:03:43
Uchwała Nr .../2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 18.01.2018 roku, w sprawie zatwierdzenia "Regulimnu udzielenia i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Gminy Kępice poegających na budowie przydomowych oczyszczalni scieków" Sylwester Czubajewski 2018-02-08 17:38:58
Uchwała Nr .../.../2018 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia ...r., w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kępice Sylwester Czubajewski 2018-02-08 17:05:05
Uchwała Nr ... rady Miejskiej w Kepicach z dnia ..., w sprawie powołania Spółdzielni Socjalnej "Pomocna dłoń" Sylwester Czubajewski 2018-02-08 16:18:13
Uchwała Nr XXXV/.../2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 lutego 2018, w sprawie zmian do uchwały Nr VIII/73/2015 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 kwietnia 2015 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Sylwester Czubajewski 2018-02-08 16:14:18
Uchwała Nr ... Rady Miejskiej w Kępicach z dnia ... 2018r., w sprawie przyjecia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi domowymi i gospodarskimi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-02-08 16:07:57
Informacje o komisjach Rady 2018 rok - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2018-02-08 14:45:33
Komisje Rady Miejskiej-luty 2018 Sylwester Czubajewski 2018-02-08 14:44:33
PROTOKOŁY Z SESJI RADY MIEJSKIEJ 2015 Sylwester Czubajewski 2018-02-08 14:43:02