herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości Barwino, Osieki i Obłęże w gminie Kępice. Znak sprawy: ZP.PGK.02.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-11-22 11:50:08
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kępice, którzy zamieszkują na terenie gminy Kępice w miesiącach nauki szkolnej w latach 2018 i 2019. Znak sprawy: ZP.271.15.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-11-22 11:49:40
Zarządzenie 138/2017 Burmistrza Kepic z dnia 21.11.2017, w sprawie okreslenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne zajmowane na podstawie umowy najmu. Sylwester Czubajewski 2017-11-22 08:41:23
Zarządzenie 139/2017 Burmistrza Kepic z dnia 21 listopada 2017, w sprawie określenia opłat związanych z pochowaniem zwłok. Sylwester Czubajewski 2017-11-22 08:37:20
Uchwała Nr XXV?22/2017 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 11 maja 2017r, w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 2x400 kV Żydowo Kierzkowo-Słupsk na terenie gminy Kępice. Sylwester Czubajewski 2017-11-22 08:32:41
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości Barwino, Osieki i Obłęże w gminie Kępice. Znak sprawy: ZP.PGK.02.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-11-20 14:54:38
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kępice, którzy zamieszkują na terenie gminy Kępice w miesiącach nauki szkolnej w latach 2018 i 2019. Znak sprawy: ZP.271.15.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-11-20 14:30:18
OGŁOSZENIE naboru wniosków o dofinansowanie z budżetu gminy Kępice realizacji zadań w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Kępice w 2018 roku Sylwia Ziemianowicz 2017-11-20 14:19:44
Wzór sprawozdania z wykorzystania dotacji na realizację zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu w Gminie Kępice w 2018r. Sylwia Ziemianowicz 2017-11-20 14:18:54
Wzór wniosku o dotację z budżetu gminy Kępice na realizację zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu w Gminie Kępice w 2018r. Sylwia Ziemianowicz 2017-11-20 14:18:04
Wzór wniosku o dotację z budżetu gminy Kępice na realizację zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu w Gminie Kępice w 2018r. Sylwia Ziemianowicz 2017-11-20 14:17:35
OGŁOSZENIE naboru wniosków o dofinansowanie z budżetu gminy Kępice realizacji zadań w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Kępice w 2018 roku Sylwia Ziemianowicz 2017-11-20 14:16:44
Zarządzenie nr 136/2017 Burmistrza Kępic z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kępice w 2018 roku. Sylwia Ziemianowicz 2017-11-20 14:16:08
Burmistrz Kępic ogłasza III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kępice nr działki 284/19 pow. działki 0,0807 ha, nr działki 453 pow. działki 0,0717 obręb Korzybie. Sylwia Ziemianowicz 2017-11-20 12:51:14
Burmistrz Kępic ogłasza III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kępice nr działki 284/19 pow. działki 0,0807 ha, nr działki 453 pow. działki 0,0717 obręb Korzybie. Sylwia Ziemianowicz 2017-11-20 11:58:22
Burmistrz Kępic ogłasza III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kępice nr działki 284/19 pow. działki 0,0807 ha, nr działki 453 pow. działki 0,0717 obręb Korzybie. Sylwia Ziemianowicz 2017-11-20 11:57:31
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp na zadanie: Dostawę fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biesowicach . ZP.271.13.2017 Sylwia Ziemianowicz 2017-11-20 11:30:53
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp na zadanie: Dostawę fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biesowicach . ZP.271.13.2017 Sylwia Ziemianowicz 2017-11-20 11:28:12
Burmistrz Kępic ogłasza III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kępice, nr. działki 435 pow. działki 0,1022 ha, nr działki 436, pow. działki 0,0927 ha, obręb Korzybie. Sylwia Ziemianowicz 2017-11-17 08:34:34
Burmistrz Kępic ogłasza III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kępice, nr. działki 435 pow. działki 0,1022 ha, nr działki 436, pow. działki 0,0927 ha, obręb Korzybie. Sylwia Ziemianowicz 2017-11-17 08:33:57
Burmistrz Kępic ogłasza III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kępice, nr. działki 439, pow. działki 0,0930 ha obręb Korzybie. Sylwia Ziemianowicz 2017-11-17 08:32:07
Burmistrz Kępic ogłasza III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kępice, nr. działki 439, pow. działki 0,0930 ha obręb Korzybie. Sylwia Ziemianowicz 2017-11-17 08:31:15
Zarządzenie Nr 135/2017 Burmistrza Kępic z dnia 16.11.2017 w sprawie powołania interdyscyplinarnego Zespołu ds.opracowania Programu Rewitalizacji Miasta Kępice. Sylwia Ziemianowicz 2017-11-17 07:54:57
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości Barwino, Osieki i Obłęże w gminie Kępice. Znak sprawy: ZP.PGK.02.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-11-16 13:58:26
Burmistrz Kępic ogłasza I rokowania pisemne nieograniczone na sprzedaż działki gruntowej niezabudowanej nr 4/5 o pow. 3,6095 ha położonej w miejscowości Obłęże. Sylwia Ziemianowicz 2017-11-16 13:05:32
Burmistrz Kępic ogłasza I rokowania pisemne nieograniczone na sprzedaż działki gruntowej niezabudowanej nr 4/5 o pow. 3,6095 ha położonej w miejscowości Obłęże. Sylwia Ziemianowicz 2017-11-16 13:03:55
Uchwała Nr XXXII/279/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 09 listopada 2017 r., w sprawie zatwierdzenia taryfy za dostarczaną wodę na terenie miasta i gminy przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice spółka z o.o. w Kepicach. Sylwester Czubajewski 2017-11-15 13:21:15
Uchwała Nr XXXII/290/2017 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 9 listopada 2017 roku, w sprawie wysokości i zasad ustalenia oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Kępice. Sylwester Czubajewski 2017-11-15 13:19:29
Uchwała Nr XXXII/285/2017 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 9 listopada 2017r., w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji w sprawie podatku leśneg, podatku od nieruchomośći i podatku rolnego Sylwester Czubajewski 2017-11-15 13:16:03
Uchwała Nr XXXII/285/2017 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 9 listopada 2017r., w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji w sprawie podatku leśneg, podatku od nieruchomośći i podatku rolnego - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2017-11-15 13:15:41
Uchwała Nr XXXII/285/2017 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 9 listopada 2017r., w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji w sprawie podatku leśneg, podatku od nieruchomośći i podatku rolnego - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2017-11-15 13:15:18
Uchwała Nr XXXII/288/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 9 listopada 2017 roku, w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Kepice na lata 2017-2031. Sylwester Czubajewski 2017-11-15 13:13:45
Uchwała Nr XXXII/293/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 9 listopada 2017 r., w sprawie: zaliczenia nowo wybudowanych dróg w Kepicach do kategorii dróg gminnych publicznych oraz włączenia tych odcinków do ulicy Tadeusza Kościuszki. Sylwester Czubajewski 2017-11-15 12:47:44
Uchwała NrXXXII/292/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 9 listopada 2017, w sprawie utworzenia przez Gminę Kępice wspólnie ze Stowarzyszeniem "MY DLA WAS" spółdzielni socjalnej pod nazwą "My dla Was" Sylwester Czubajewski 2017-11-15 12:44:45
Uchwała Nr XXXII/291/2017 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 9listopada 2017 r., w sprawie utworzenia przez Gminę Kępice wspólnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz miasta i Gminy Kępice spółdzielni socjalnej pod nazwa "Zielony punkt". Sylwester Czubajewski 2017-11-15 12:37:22
Uchwała Ne XXXII/289/2017 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 9 listopada 2017, w sprawie zawarcia w w 2018 roku umowy partnerskiej z Powiatem Slupskim na realizację zadaniea pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1161G Mzdowo-Pustowo" Sylwester Czubajewski 2017-11-15 12:32:47
Uchwała Rady Miejskiej w Kępicach nr XXXII/287/2017 z dnia 09 listopada 2017r., w sprawie zmian w budżecie gminy Kepice na 2017 rok. Sylwester Czubajewski 2017-11-15 12:29:54
Uchwała Nr XXXII/286/2017 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 09 listopada 2017r., w sprawie przystapieniado sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Kępice. Sylwester Czubajewski 2017-11-15 12:28:17
Uchwała Nr XXXII/284/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 9 listopada 2017r., w sprawie obniżenia ceny 1 kwintala żyta przyjmowanego jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Kępice w roku 2018. Sylwester Czubajewski 2017-11-15 12:25:34
Uchwała Nr XXXII/283/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 9 listopada 2017r., w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i ustalenia stawek oplaty targowej na rok 2018. Sylwester Czubajewski 2017-11-15 12:13:51