herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Budowa Przystani Kajakowych na terenie Gminy Kępice w ramach projektu "Pomorskie Szlaki Kajakowe-wśród dopływów Wieprzy" Znak sprawy ZP.271.12.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-08-01 13:35:45
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Budowa Trzech Otwartych Stref Aktywności OSA w Mieście i Gminie Kępice". Znak sprawy ZP.271.11.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-08-01 13:33:34
Zarządzenie Nr 40/2018 Burmistrza Kępic z dnia 05.04.2018, w sprawie przekazania do realizacji Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kępicach prijektu "Srebrna siec" oraz udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach do reprezentowania i składania oświadczeń w imieniu Gminy Kępice w sprawie realizacji ww. projektu oraz wniesienia wkładu własnego w postaci najmu sal. Sylwia Ziemianowicz 2018-08-01 10:24:44
ZARZĄDZENIE nr 70/2018r Burmistrza Kępic z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie odwołania dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kępicach Sylwia Ziemianowicz 2018-07-31 13:17:14
ZARZĄDZENIE nr 70/2018r Burmistrza Kępic z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie odwołania dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kępicach Sylwia Ziemianowicz 2018-07-31 11:36:58
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Budowa Przystani Kajakowych na terenie Gminy Kępice w ramach projektu "Pomorskie Szlaki Kajakowe-wśród dopływów Wieprzy" Znak sprawy ZP.271.12.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-07-30 14:55:38
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Budowa Przystani Kajakowych na terenie Gminy Kępice w ramach projektu "Pomorskie Szlaki Kajakowe-wśród dopływów Wieprzy" Znak sprawy ZP.271.12.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-07-30 14:55:13
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Budowa Przystani Kajakowych na terenie Gminy Kępice w ramach projektu "Pomorskie Szlaki Kajakowe-wśród dopływów Wieprzy" Znak sprawy ZP.271.12.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-07-30 14:54:33
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Budowa Przystani Kajakowych na terenie Gminy Kępice w ramach projektu "Pomorskie Szlaki Kajakowe-wśród dopływów Wieprzy" Znak sprawy ZP.271.12.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-07-30 14:54:26
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Budowa Przystani Kajakowych na terenie Gminy Kępice w ramach projektu "Pomorskie Szlaki Kajakowe-wśród dopływów Wieprzy" Znak sprawy ZP.271.12.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-07-30 14:54:17
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Budowa Przystani Kajakowych na terenie Gminy Kępice w ramach projektu "Pomorskie Szlaki Kajakowe-wśród dopływów Wieprzy" Znak sprawy ZP.271.12.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-07-30 14:54:09
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Budowa Przystani Kajakowych na terenie Gminy Kępice w ramach projektu "Pomorskie Szlaki Kajakowe-wśród dopływów Wieprzy" Znak sprawy ZP.271.12.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-07-30 14:54:01
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Budowa Przystani Kajakowych na terenie Gminy Kępice w ramach projektu "Pomorskie Szlaki Kajakowe-wśród dopływów Wieprzy" Znak sprawy ZP.271.12.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-07-30 14:53:53
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Budowa Przystani Kajakowych na terenie Gminy Kępice w ramach projektu "Pomorskie Szlaki Kajakowe-wśród dopływów Wieprzy" Znak sprawy ZP.271.12.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-07-30 14:53:45
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Budowa Przystani Kajakowych na terenie Gminy Kępice w ramach projektu "Pomorskie Szlaki Kajakowe-wśród dopływów Wieprzy" Znak sprawy ZP.271.12.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-07-30 14:53:36
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Budowa Przystani Kajakowych na terenie Gminy Kępice w ramach projektu "Pomorskie Szlaki Kajakowe-wśród dopływów Wieprzy" Znak sprawy ZP.271.12.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-07-30 14:53:26
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KĘPIC O WYDANIE ZAWIADOMIENIA O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO-"Budowa linii kablowej 0,4kv w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego"na działce nr 84,74/6, w obrębie ewidencyjnym Warcino, gm.Kępice Sylwia Ziemianowicz 2018-07-30 13:30:45
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KĘPIC O WYDANIE ZAWIADOMIENIA O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO-"Budowa linii kablowej 0,4kv w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego"na działce nr 84,74/6, w obrębie ewidencyjnym Warcino, gm.Kępice Sylwia Ziemianowicz 2018-07-30 13:27:33
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej do postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę zestawu ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Korzybiuo wartości nieprzekraczjącej równowartość 30 000 euro Sylwia Ziemianowicz 2018-07-27 14:03:02
Obwieszczenie Burmistrza Kepic o wszczeciu postepowania administracyjnego na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice, z dnia 19.07.2018r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa oświetlenia drogowego - Kępice, ul. Gościnna, dz. nr 156" w obrebie ewidencyjnym Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-07-26 14:59:50
Obwieszczenie Burmistrza Kepic o wszczeciu postepowania administracyjnego na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice, z dnia 19.07.2018 r., o ustalenie llikalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa oświetlenia drogowego - Kępice ul. Wymarzona, dz. nr 171" w obrebie ewidencyjnym Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-07-26 14:56:09
Obwieszcenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice, z dnia 19.07.2018 r., o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa oświetlenia drogowego - Kępice ul. T. Bielaka, dz. nr 495" w obrębie ewidencyjnym Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-07-26 14:53:04
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice, z dnia 10.07.2018 r., o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego "Budowa oświetlenia drogowego - Kępice, ul. Rodzinna, dz. nr 141/4" w obrebie ewidencyjnym Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-07-26 14:49:36
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postepowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Sylwester Czubajewski 2018-07-26 14:46:11
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowa mostu przez rzekę Wieprza w ciągu ul. Kruszka w miejscowości Kępice". Znak sprawy ZP.271.07.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-07-26 12:29:22
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Budowa linii kablowych 15kV w m. Kępice" Znak sprawy ZP.271.09.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-07-24 13:25:26
Projekt Uchwały Nr ... Rady Miejskiej w Kępicach z dnia ... lipca 2018 r., w sprawie przyjęcia Lokalnego programu Rewitalizacji na lata 2018-2023 dla Gminy Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-07-23 15:57:15
Komisje Rady Miejskiej lipiec 2018 Sylwester Czubajewski 2018-07-23 15:42:57
Projekt Uchwały Nr XLI/.../2018 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia ... lipca 2018, w sprawie Strategii Rozwoju Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach. Sylwester Czubajewski 2018-07-23 15:39:49
XLI sesja Rady Miejskiej w Kępicach, w dniu 30 lipca ogodz. 12.00 Sylwester Czubajewski 2018-07-23 15:14:30
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Budowa Trzech Otwartych Stref Aktywności OSA w Mieście i Gminie Kępice". Znak sprawy ZP.271.11.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-07-23 14:53:26
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Budowa Trzech Otwartych Stref Aktywności OSA w Mieście i Gminie Kępice". Znak sprawy ZP.271.11.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-07-23 14:43:30
Zarządzenie Nr 68/2018 Burmistrza Kępic z dnia 12 lipca 2018 r., w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w procesie opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kępice na lata 2018-2023. Sylwester Czubajewski 2018-07-20 12:41:56
Burmistrz Kępic podaje do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia-działka nr 283/10 o pow. 72 m2, Korzybie Sylwester Czubajewski 2018-07-19 14:49:08
Dostawa zestawu ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Korzybiu Sylwia Ziemianowicz 2018-07-19 13:45:04
Dostawa zestawu ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Korzybiu Sylwia Ziemianowicz 2018-07-19 13:43:27
Burmistrz Kępic podaje do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia-działka nr 283/10 o pow. 72 m2, Korzybie Sylwester Czubajewski 2018-07-19 12:11:42
Burmistrz Kępic ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiacej własnośc Gminy Kępice: działka nr 27/11 o pow. 0,1046, Przytocko Sylwester Czubajewski 2018-07-19 12:04:18
Burmistrz Kępic ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Kępice: działka nr 396 o pow. 1100 m2, Barcino 62. Sylwester Czubajewski 2018-07-19 11:59:49
Zarządzenie Nr 67/2018 Burmistrza Kępic z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie zmian budżecie gminy Kępice na 2018 rok. Sylwester Czubajewski 2018-07-19 11:44:42