Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy PZP na zadanie: "Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kępice w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019". ZP.271.21.2018. Sylwia Ziemianowicz 2018-12-10 14:21:59
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy PZP na zadanie: "Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kępice w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019". ZP.271.21.2018. Sylwia Ziemianowicz 2018-12-10 14:19:16
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy PZP na zadanie: "Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kępice w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019". ZP.271.21.2018. Sylwia Ziemianowicz 2018-12-10 14:19:07
Gmina Kepice zaprasza do złożenia oferty na : "Modernizacja budynku Recepcji na terenie Ośrodka Wypoczynkowego "Sobótka" w m. Obłęże"" Sylwia Ziemianowicz 2018-12-07 14:32:14
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Remont ul. Kolejowej w miejscowości Korzybie wraz z budową oświetlenia ulicznego" Znak sprawy ZP.271.19.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-12-07 14:30:12
Burmistrz Kępic ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kępice, położonych w obrębie Barcino, działka nr 4/31, działka nr 4/33, działka nr 4/35 Sylwia Ziemianowicz 2018-12-07 12:47:20
Burmistrz Kępice ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kępice, położonych w obrębie Barcino, działka nr 4/26, działka nr 4/27, działka nr 4/28 Sylwia Ziemianowicz 2018-12-07 12:30:59
Burmistrz Kępice ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kępice, położonych w obrębie Barcino, działka nr 4/26, działka nr 4/27, działka nr 4/28 Sylwia Ziemianowicz 2018-12-07 11:50:46
Burmistrz Kępic ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kępice, położonych w obrębie Barcino, działka nr 4/31, działka nr 4/33, działka nr 4/35 Sylwia Ziemianowicz 2018-12-07 11:45:31
Burmistrz Kępic ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kępice, położonych w obrębie Barcino, działka nr 4/31, działka nr 4/33, działka nr 4/35 Sylwia Ziemianowicz 2018-12-07 11:43:55
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym we wszczetym postepowaniu administracyjnym na wniosek Tomasza Olechnowicza Energa Invest Sp. z o.o. al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk wystepującego w imieniu inwestora Energa Operator S.A. Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin z dnia 05.10.2018 r., o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa linii kablowej 15 kV w zamian odcinków linii napowietrznej 15 kV nr 426 "Tursko" w odgałęzieniu "Przyjezierze Osada Leśna" od słupa nr 18 w magistrali linii do stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 040897 "Przyjezierze" Osada Leśna" zlokalizowanych w obrebie geodezyjnym Biesowice, gm. Kepice w miejscowości Przyjezierze" Sylwester Czubajewski 2018-12-06 14:15:13
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wudaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym we wszczetym postepowaniu administracyjnym na wniosek FARAD F.U.P Tomasz Jeziersk, ul. Inżynierska 9, 80-298 Gdańsk wystepujacego w imieniu inwestora Energa Operator S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, z dnia 02.10.2018 r., o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa słupowej stacji transformatorowej wraz z liniami kablowymi SN/nn", na terenie działek mr 4/2, 354/1, 41/30, 337/1, 180/1, 41/29 w obrębie ewidencyjnym Biesowice gm. Kępice Sylwester Czubajewski 2018-12-06 14:03:18
Kierownik ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach z siedzibą przy ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice, ogłasza nabór kandydatów na stanowisko - asystent rodziny. Sylwester Czubajewski 2018-12-05 14:46:13
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1 800 000 ZŁ Z PRZEZNACZENIEM NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO W 2018R" Znak sprawy ZP.271.20.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-12-05 13:43:03
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1 800 000 ZŁ Z PRZEZNACZENIEM NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO W 2018R" Znak sprawy ZP.271.20.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-12-05 13:42:50
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Sylwia Ziemianowicz 2018-12-05 09:58:54
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Remont ul. Kolejowej w miejscowości Korzybie wraz z budową oświetlenia ulicznego" Znak sprawy ZP.271.19.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-12-04 14:43:44
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Remont ul. Kolejowej w miejscowości Korzybie wraz z budową oświetlenia ulicznego" Znak sprawy ZP.271.19.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-12-04 13:10:43
Burmistrz Kępic ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kępice. Działka nr 27/11 o pow. 0,1046, obręb Przytocko. Sylwester Czubajewski 2018-12-04 12:25:34
Ogłoszenie o zamówieniu nr PGD/OPSKEPICE/003, na dostawy posiłków do szkól Gminy Kepice. Sylwester Czubajewski 2018-12-04 08:58:42
Zarządzenie Nr 106 Burmistrza Kepic z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budzecie gminy Kępice na 2018 rok. Sylwester Czubajewski 2018-12-04 08:38:33
Zarządzenie Nr 110/2018 Burmistrza Kępic z dnia 30 listopada w sprawie okreslenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne zajmowane na podstawie umowy najmu. Sylwester Czubajewski 2018-12-04 08:33:40
Uchwała Nr I/4/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 listopada 2018 r., w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Kępicach. Sylwester Czubajewski 2018-12-04 08:10:48
Burmistrz Kępic ogłasza Iv rokowania pisemne nieograniczone na sprzedaż działki gruntowej niezabudowanej nr 67/26 o pow. 0,2959 ha oraz działki nr 67/28 o pow. 0,2987 ha, Łużki Sylwester Czubajewski 2018-11-30 14:43:29
Burmistrz Kępic ogłasza Iv rokowania pisemne nieograniczone na sprzedaż działki gruntowej niezabudowanej nr 67/26 o pow. 0,2959 ha oraz działki nr 67/28 o pow. 0,2987 ha, Łużki Sylwester Czubajewski 2018-11-30 14:43:03
Burmistrz Kępic ogłasza III rokowania pisemne nieograniczone na sprzedaż na własośc : lokal mieszkanlny Bronowo 20a/4 Sylwester Czubajewski 2018-11-30 14:40:43
Burmistrz Kępic ogłasza III rokowania pisemne nieograniczone na sprzedaż na własośc : lokal mieszkanlny Bronowo 20a/4 Sylwester Czubajewski 2018-11-30 14:40:16
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1 800 000 ZŁ Z PRZEZNACZENIEM NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO W 2018R" Znak sprawy ZP.271.20.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-11-30 13:28:55
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1 800 000 ZŁ Z PRZEZNACZENIEM NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO W 2018R" Znak sprawy ZP.271.20.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-11-30 13:28:27
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1 800 000 ZŁ Z PRZEZNACZENIEM NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO W 2018R" Znak sprawy ZP.271.20.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-11-30 13:19:06
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1 800 000 ZŁ Z PRZEZNACZENIEM NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO W 2018R" Znak sprawy ZP.271.20.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-11-30 13:18:57
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1 800 000 ZŁ Z PRZEZNACZENIEM NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO W 2018R" Znak sprawy ZP.271.20.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-11-30 13:18:49
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1 800 000 ZŁ Z PRZEZNACZENIEM NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO W 2018R" Znak sprawy ZP.271.20.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-11-30 13:18:37
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1 800 000 ZŁ Z PRZEZNACZENIEM NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO W 2018R" Znak sprawy ZP.271.20.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-11-30 13:18:31
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1 800 000 ZŁ Z PRZEZNACZENIEM NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO W 2018R" Znak sprawy ZP.271.20.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-11-30 13:18:18
Burmistrz Kepic ogłasza I rokowania pisemne nieograniczone na sprzedaż na własność: Lokal mieszkalny Barcino 62/1. Sylwester Czubajewski 2018-11-29 14:51:58
Burmistrz Kepic ogłasza I rokowania pisemne nieograniczone na sprzedaż na własność: Lokal mieszkalny Barcino 62/1. Sylwester Czubajewski 2018-11-29 14:28:07
Obwieszczenie. Burmistrz Kępic awiadamia, że w dniu 29.11.2018 r., na wniosek Pana Patryka Rycerz, ul. Pomorska 1, 77-235 Trzebielino zostało wszczete postępowanie administracyjne w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt.: "Rozbudowa fermy brojlerów" na terenie działek nr 240/8, 240/2 w obrebie ewidencyjnym Darnowo, gmina Kepice. Sylwester Czubajewski 2018-11-29 13:57:21
Uchwała Nr II/.../2018 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 13 grudnia 2018r., w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Gdańsku skargi w sprawie uchwały nr XXXV/314/2018 z dnia 22.02.2018 Sylwester Czubajewski 2018-11-28 14:33:04
Uchwała Nr II/.../2018 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 13 grudnia 2018r., w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Gdańsku skargi w sprawie uchwały nr XXXV/314/2018 z dnia 22.02.2018 Sylwester Czubajewski 2018-11-28 14:31:53