herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXXII/282/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 9 listopada 2017r., w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportu na rok 2018. Sylwester Czubajewski 2017-11-15 12:11:11
Uchwała Nr XXXII/281/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 9listopada 2017r., w sprawie podatku od nieruchomości w roku 2018. Sylwester Czubajewski 2017-11-15 12:09:30
Uchwała nr XXXI/280/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 09 listopada 2017r., w sprawie zatwierdzenia taryfy za odbiór ścieków na terenie miasta i gminy przez Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice spółka z o.o. w Kępicach. Sylwester Czubajewski 2017-11-15 12:03:16
Uchwała Nr XXXII/279/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 09 listopada 2017 r., w sprawie zatwierdzenia taryfy za dostarczaną wodę na terenie miasta i gminy przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice spółka z o.o. w Kepicach. Sylwester Czubajewski 2017-11-15 12:00:18
Obwieszczenie. Burmistrz Kepic zawiadamia, ze w dniu 14.11.2017 r., na wniosek Energa - Operator S.A. Z siedzibą w Gdańsku zostało wszczęte postepowani9e administracyjne w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt.: "Przebudowa istniejącej stacji elektroenergetycznej 110/15kV GPZ Obłęże" Sylwester Czubajewski 2017-11-14 11:44:46
Burmistrz Kepic ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Kępice. Działka Nr 21 o pow. 357m kwadratowych, Bronowo 20a lok. nr 4 o pow. 61,94 m2. Sylwester Czubajewski 2017-11-14 08:06:32
Burmistrz Kepic ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Kępice. Działka Nr 21 o pow. 357m kwadratowych, Bronowo 20a lok. nr 4 o pow. 61,94 m2. Sylwester Czubajewski 2017-11-14 08:05:03
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa piętra budynku przychodni zdrowia w m. Kępice. Znak sprawy: ZP.271.14.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-11-13 14:45:00
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa piętra budynku przychodni zdrowia w m. Kępice. Znak sprawy: ZP.271.14.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-11-13 14:44:37
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa piętra budynku przychodni zdrowia w m. Kępice. Znak sprawy: ZP.271.14.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-11-13 14:44:29
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa piętra budynku przychodni zdrowia w m. Kępice. Znak sprawy: ZP.271.14.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-11-13 14:44:20
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa piętra budynku przychodni zdrowia w m. Kępice. Znak sprawy: ZP.271.14.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-11-13 14:44:13
Pełnienie funkcji Generalnego Wykonawcy przy realizacji inwestycji polegającej na budowie trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz dwóch budynków usługowo-mieszkalnych w miejscowości Kępice II Etap Sylwia Ziemianowicz 2017-11-10 12:09:40
Pełnienie funkcji Generalnego Wykonawcy przy realizacji inwestycji polegającej na budowie trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz dwóch budynków usługowo-mieszkalnych w miejscowości Kępice II Etap Sylwia Ziemianowicz 2017-11-10 12:07:58
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kępice, którzy zamieszkują na terenie gminy Kępice w miesiącach nauki szkolnej w latach 2018 i 2019. Znak sprawy: ZP.271.15.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-11-10 10:34:31
Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawaiadamia strony o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia polegajacego na: "budowie dojazdu pozarowego nr 39 w lesnictwie Przyjezierze". Sylwester Czubajewski 2017-11-09 13:49:07
Zarządzenie 130/2017 Burmistrza Kępic z dnia 31 października 2017 roku w sprawie zmian w budzecie gminy Kepice na 2017 rok. Sylwester Czubajewski 2017-11-09 10:35:41
Burmistrz Kępic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia nr. działki 95/11 pow. 68,00 m2, nr. działki 95/10, pow. 72,00 m2, nr. działki 95/6, pow. dz. 68,00 m2, nr działki 95/4, pow. dz. 86,00 m2, nr. działki 95/3, pow. dz. 73,00 m2, nr. działki 95/1, pow. dz. 135,00 m2, nr. działki 117/2, pow. dz. 51,00 m2, nr. dzialki 515, pow. dz. 23,00 m2, nr. działki 515, pow. 23,00 m2, Kępice ul. Mickiewicz, ul. Szkolna. Sylwia Ziemianowicz 2017-11-08 14:13:09
deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Sylwester Czubajewski 2017-11-08 10:47:48
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości Barwino, Osieki i Obłęże w gminie Kępice. Znak sprawy: ZP.PGK.02.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-11-07 17:18:53
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości Barwino, Osieki i Obłęże w gminie Kępice. Znak sprawy: ZP.PGK.02.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-11-07 17:18:36
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp na zadanie: Dostawę fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biesowicach . ZP.271.13.2017 Sylwia Ziemianowicz 2017-11-07 15:10:29
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp na zadanie: Dostawę fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biesowicach . ZP.271.13.2017 Sylwia Ziemianowicz 2017-11-07 15:09:50
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości Barwino, Osieki i Obłęże w gminie Kępice. Znak sprawy: ZP.PGK.02.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-11-07 14:37:42
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie dokumentacji projektowych przebudowy i remontu dróg w miejscowościach Korzybie i Kępice, Gmina Kępice. Znak sprawy: ZP.271.12.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-11-07 14:10:07
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa piętra budynku przychodni zdrowia w m. Kępice. Znak sprawy: ZP.271.14.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-11-07 13:21:42
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa piętra budynku przychodni zdrowia w m. Kępice. Znak sprawy: ZP.271.14.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-11-07 13:21:39
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości Barwino, Osieki i Obłęże w gminie Kępice. Znak sprawy: ZP.PGK.02.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-11-07 13:21:26
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości Barwino, Osieki i Obłęże w gminie Kępice. Znak sprawy: ZP.PGK.02.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-11-07 13:21:07
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości Barwino, Osieki i Obłęże w gminie Kępice. Znak sprawy: ZP.PGK.02.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-11-07 13:21:02
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości Barwino, Osieki i Obłęże w gminie Kępice. Znak sprawy: ZP.PGK.02.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-11-07 13:20:56
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości Barwino, Osieki i Obłęże w gminie Kępice. Znak sprawy: ZP.PGK.02.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-11-07 13:20:49
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości Barwino, Osieki i Obłęże w gminie Kępice. Znak sprawy: ZP.PGK.02.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-11-07 13:20:42
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości Barwino, Osieki i Obłęże w gminie Kępice. Znak sprawy: ZP.PGK.02.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-11-07 13:20:36
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości Barwino, Osieki i Obłęże w gminie Kępice. Znak sprawy: ZP.PGK.02.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-11-07 13:20:30
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości Barwino, Osieki i Obłęże w gminie Kępice. Znak sprawy: ZP.PGK.02.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-11-07 13:20:24
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości Barwino, Osieki i Obłęże w gminie Kępice. Znak sprawy: ZP.PGK.02.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-11-07 13:20:15
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości Barwino, Osieki i Obłęże w gminie Kępice. Znak sprawy: ZP.PGK.02.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-11-07 13:20:01
Zarządzenie nr 131/2017 Burmistrza Kępic z dnia 07 listopada 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej i ogłoszenia wykazu. działka nr 376, pow. działki 0,0681 ha Kępice. Sylwia Ziemianowicz 2017-11-07 11:13:19
Burmistrz Kępic wykazuje do sprzedaży na własność w drodze przetargu nieograniczonego, nieruchomość gruntową zabudowaną parterowym domem mieszkalnym położoną w Kępicach nr działki 376, pow. działki 0,0681 ha. Sylwia Ziemianowicz 2017-11-07 11:09:08