Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 93/2020 Burmistrza Kępic z dnia 17 listopada 2020 r., w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2020 rok. Paweł Rzepkowski 2020-11-25 08:10:12
Zarządzenie nr 93/2020 Burmistrza Kępic z dnia 17 listopada 2020 r., w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2020 rok. Paweł Rzepkowski 2020-11-25 08:09:15
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu dla Droga Polska Przemysław Fenselau Projektowanie , Nadzór Wykonawstwo ul. Kolejowa 15, 11-230 Bisztynek wystepującego w imieniu inwestora Zarządu Dróg Powiatowych , ul. Słoneczna 16E 76-200 Słupsk decyzji nr 6/2020 z dnia 23.11.2020 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV - oświetlenia drogowego w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1147 G Darnowo-Osowo" Sylwester Czubajewski 2020-11-24 11:17:28
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Katarzyny Kawka, Kawka Inżynieria rogowa z siedzibą w Jezierzycach działającej na rzecz i w imieniu Gminy Kępice, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci drenażu rozsączającego na działce nr 240 obręb Korzybie, gmina Kępice oraz usługi wodne tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do skrzynek rozsączających z terenu drogi gminnej ul. Wesołej w Korzybiu. Sylwester Czubajewski 2020-11-23 15:37:11
Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia że, w dniu 20.11.2020 roku zostało wydane postanowienie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wniosku MG GREEN ENERGY 18 Sp. z o.o., ul. Sadowa 27, 28-300 Jędrzejów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Elektrowni Słonecznych Kępice -Podgóry Iwraz z infrastrukturą towarzyszącą na części dzialki nr 216/4 oraz na działkach ewidencyjnych nr 216/3, 107/5, 88/4, 89, 86, 90, 239, 295/2, 83/3, 82/6 w obrębie Podgóry, gmina Kępice". Sylwester Czubajewski 2020-11-23 11:45:07
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie o wszczęciu postepowania administracyjnego na wniosek ENERGA OZE S.A. al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego znak ŚR-II.6341.5.2014., udzielonego przez Starostę Słupskiego w dniu 04.04.2014r. spółce Energa Wytwarzaie Sp. z o.o. polegającej na zmianie terminu na wykonanie przepławki, wskazanego w punkcie III podpunkt 1 decyzji, z daty 31.12.2020r. na datę 31.12.2022r. Sylwester Czubajewski 2020-11-23 09:34:24
Zawiadomienie Państwowego Gopodarstwa Wodnego Zarząd Zlewni w Koszalinie o wszczęciu postepowania administracyjnego na wniosek ENERGA OZE S.A. al. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk, w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego znak ŚR-II.6341.5.2014., udzielonego przez Starostę Słupskiego w dniu 04.04.2014. spółce Energa Wytwarzanie Sp. z o.o. Sylwester Czubajewski 2020-11-23 09:20:24
Gmina Kepice zaprasza do złożenia oferty na: "Remont drogi gminnej w miejscowości Przyjezierze" Aleksandra Szul-Młoczyńska 2020-11-20 11:00:36
Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia, że w dniu 18.11.2020 r., na wniosek EFK Kancelaria Prawna, Filip Kolasiński ul. Litewska 17/2, 60-605 Poznań występującej w imieniu inwestora KEGAR sp. z o.o. ul. Składowa 5, 77-230 Kępice zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wniosku o wydanie decyzji io środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa zespołu instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną i pomocniczą przewidzianą do realizacji na części działki nr 511 w obrębie Kępice, gmina Kępice" Sylwester Czubajewski 2020-11-18 12:01:33
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy PZP na zadanie: "Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kępice w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Kępicach". ZP.271.12.2019 Aleksandra Szul-Młoczyńska 2020-11-17 14:45:59
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy PZP na zadanie: "Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kępice w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Kępicach". ZP.271.12.2019 Aleksandra Szul-Młoczyńska 2020-11-17 14:45:37
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy PZP na zadanie: "Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kępice w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Kępicach". ZP.271.12.2019 Aleksandra Szul-Młoczyńska 2020-11-17 14:45:29
Obwieszczczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postepowania administracyjnego na wniosek Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej w ciagu ulicy Przytulnej w Kępicach" na terenie dzaiałek nr 184/4, 95/13, 174, 175, 184/3, 179, 183, 186, 185, 95/12, 95/11, 127/2 i 126/2 o obrębie ewidencyjnym Kępice, gmina Kępice. Sylwester Czubajewski 2020-11-17 14:42:56
Zarzadzenie Nr 89/2020 Burmistrza Kępic z dnia 9 listopada 2020 r., w sprawie zmian w bydżecie gminy Kępice na 2020 rok. Sylwester Czubajewski 2020-11-17 11:43:04
Burmistrz Kępic zawiadamia, że w dniu 09.11.2020 r. na wniosek Pani Katarzyny Kawki reprezentującą firmę KAWKA INŻYNIERIA DROGOWA Katarzyna Kawka z siedzibą przy ul. Głównej 20, 76-200 Jezierzyce działającej w imieniu Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt: "Budowa Centrum Przesiadkowego w miejscowości Kępice - Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla inwestycji: Zagospodarowanie terenu w ciągu ulicy Niepodległości wraz z terenem przyległym do dworca PKP w Kępicach" - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2020-11-16 14:01:52
Zarządzenie Nr 91/2020 Burmistrza Kępic z dnia 12 listopada 2020 r., w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2021. Sylwester Czubajewski 2020-11-16 13:59:15
Zarządzenie Nr 90/2020 Burmistrza Kępic z dnia 12 listopada 2020 roku, w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępice na lata 2021-2037 Sylwester Czubajewski 2020-11-16 13:54:06
Zarządzenie nr 92/2020 z dnia 16 listopada 2020r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej i ogłoszenia wykazu Natalia Cichosz-Szumska 2020-11-16 11:59:14
Zarządzenie nr 92/2020 z dnia 16 listopada 2020r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej i ogłoszenia wykazu - dokument usunięty Natalia Cichosz-Szumska 2020-11-16 11:58:03
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Obłęże dz. nr 151/3 i 151/4 Natalia Cichosz-Szumska 2020-11-16 11:55:23
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia Kępice dz. nr 188/10 Natalia Cichosz-Szumska 2020-11-16 11:02:18
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia Podgóry cz. dz. nr 107/4 Natalia Cichosz-Szumska 2020-11-16 10:58:37
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia Kępice dz. nr 2/24 , 2/25 Natalia Cichosz-Szumska 2020-11-16 10:54:29
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek KAWKA INŻYNIERIA DROGOWA Katarzyna Kawka z siedzibą przy ul. Głównej 20, 76-200 Jezierzyce działając na podstawie udzielonego pełnomocnictwa w imieniu Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa budynku garażowo-usługowego w ramach inwestycji: Zagospodarowanie terenu w ciągu ulicy Niepodległości wraz z terenem przyległym do dworca PKP w Kępicach" na terenie działki nr 190/2 w obrebie ewidencyjnym Kępice , gmina Kępice. Paweł Rzepkowski 2020-11-13 08:25:47
Burmistrz Kępic zawiadamia, że w dniu 09.11.2020 r. na wniosek Pani Katarzyny Kawki reprezentującą firmę KAWKA INŻYNIERIA DROGOWA Katarzyna Kawka z siedzibą przy ul. Głównej 20, 76-200 Jezierzyce działającej w imieniu Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt: "Budowa Centrum Przesiadkowego w miejscowości Kępice - Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla inwestycji: Zagospodarowanie terenu w ciągu ulicy Niepodległości wraz z terenem przyległym do dworca PKP w Kępicach" Paweł Rzepkowski 2020-11-13 08:21:35
Burmistrz Kępic zawiadamia, że w dniu 09.11.2020 r. na wniosek Pani Katarzyny Kawki reprezentującą firmę KAWKA INŻYNIERIA DROGOWA Katarzyna Kawka z siedzibą przy ul. Głównej 20, 76-200 Jezierzyce działającej w imieniu Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt: "Budowa Centrum Przesiadkowego w miejscowości Kępice - Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla inwestycji: Zagospodarowanie terenu w ciągu ulicy Niepodległości wraz z terenem przyległym do dworca PKP w Kępicach" Paweł Rzepkowski 2020-11-13 08:19:37
Burmistrz Kępic zawiadamia, że w dniu 09.11.2020 r. na wniosek Pani Katarzyny Kawki reprezentującą firmę KAWKA INŻYNIERIA DROGOWA Katarzyna Kawka z siedzibą przy ul. Głównej 20, 76-200 Jezierzyce działającej w imieniu Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt: "Budowa Centrum Przesiadkowego w miejscowości Kępice - Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla inwestycji: Zagospodarowanie terenu w ciągu ulicy Niepodległości wraz z terenem przyległym do dworca PKP w Kępicach" - dokument usunięty Paweł Rzepkowski 2020-11-10 12:43:40
Zarządzenie nr 25/2020 Burmistrza Kępic z dnia 30 marca 2020 r. Burmistrza Kępic z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie przyjecia Regulaminu karty Programu " Rodzinne Kępice" Paweł Rzepkowski 2020-11-10 12:20:53
Zarządzenie nr 25/2020 Burmistrza Kępic z dnia 30 marca 2020 r. Burmistrza Kępic z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie przyjecia Regulaminu karty Programu " Rodzinne Kępice" Paweł Rzepkowski 2020-11-10 12:18:00
Zarządzenie Nr 88/2020 Burmistrza Kępic z dnia 09.11.2020 r. w sprawie otwartego naboru partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach planowanego do ogłoszenia konkursu (projekty realizowane pod wspólnym hasłem "Pomorskie żagle wiedzy") - Oś Priorytetowa 3. Działanie 3.2. Poddziałanie 3.2.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, dotyczącego kształtowania kompetencji kluczowych uczniów poprzez edukację morską i żeglarską, w ramach przedsięwzięcia strategicznego Kompleksowe wsparcie szkół o placówek. Paweł Rzepkowski 2020-11-09 15:16:47
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz nieruchomości oznaconej jako dz. nr 43 w Biesowicach Natalia Cichosz-Szumska 2020-11-09 15:07:47
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz nieruchomości oznaconej jako dz. nr 43 w Biesowicach Natalia Cichosz-Szumska 2020-11-09 15:06:48
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Łużki: dz. nr 67/42, 67/44, 67/48, 67/50 Natalia Cichosz-Szumska 2020-11-09 12:20:02
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz nieruchomości w miejscowości Łużki: dz. nr 67/32, 67/38 Natalia Cichosz-Szumska 2020-11-09 12:17:24
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz nieruchomości w miejscowości Łużki: dz. nr 67/32, 67/38 Natalia Cichosz-Szumska 2020-11-09 12:14:47
Zarzadzenie Nr 72/2020 Burmistrza Kępic z dnia 4 września 2020 roku w sprawie przeznaczenia do rozbiórki budynków gospodarczych, stanowiących własność Gminy Kępice, zlokalizowanych przy ul. Niepodległości, obręb Kępice. Paweł Rzepkowski 2020-11-06 12:02:47
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym we wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek Droga Polska Przemysław Fanselau Projektowanie, Nadzór, Wykonastwo ul. Kolejowa 15, 11-230 Bisztynek występującego w imieniu inwestora Zarządu Dróg Powiatowych, ul. Słoneczna 16 E, 76-200 Słupsk o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia -,4 kV - oświetlenia drogowego w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1147 G Darnowo - Osowo" na terenie działek nr 26, 138, 73 w obrębie ewidencyjnym Osowo, gmina Kępice. Paweł Rzepkowski 2020-11-06 10:51:26
Wyniki przetargów dotyczących garaży nr 5, 6, 7 w Kępiach - dokument usunięty Natalia Cichosz-Szumska 2020-11-05 21:55:40
Wyniki przetargów dotyczących garaży nr 5, 6, 7 w Kępiach - dokument usunięty Natalia Cichosz-Szumska 2020-11-05 21:54:18
Wyniki przetargów Barcino dz. nr 4/21, 4/20, 4/19 - dokument usunięty Natalia Cichosz-Szumska 2020-11-05 20:00:29