herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
PROTOKOŁY Z SESJI RADY MIEJSKIEJ 2014 Sylwester Czubajewski 2018-02-08 14:42:38
PROTOKOŁY Z SESJI RADY MIEJSKIEJ 2014 Sylwester Czubajewski 2018-02-08 14:42:31
RADNI RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH W KADENCJI 2014-2018 Sylwester Czubajewski 2018-02-08 14:41:21
PROJEKTY UCHWAŁ KADENCJA 2014 - 2018 Sylwester Czubajewski 2018-02-08 14:40:39
ZAWIADOMIENIA NA KOMISJĘ RADY MIEJSKIEJ 2015 Sylwester Czubajewski 2018-02-08 14:39:46
PROTOKOŁY Z SESJI RADY MIEJSKIEJ 2016 Sylwester Czubajewski 2018-02-08 14:38:46
ZAWIADOMIENIA NA KOMISJE RADY MIEJSKIEJ 2016 Sylwester Czubajewski 2018-02-08 14:38:16
ZAWIADOMIENIA NA SESJE RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH 2016 Sylwester Czubajewski 2018-02-08 14:38:08
PROTOKOŁY Z SESJI RADY MIEJSKIEJ 2017 Sylwester Czubajewski 2018-02-08 14:37:39
PROTOKOŁY Z POSIEDZEŃ KOMISJI W KADENCJI 2014-2018 Sylwester Czubajewski 2018-02-08 14:36:36
ZAWIADOMIENIA NA SESJE RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH 2018 Sylwester Czubajewski 2018-02-08 14:34:45
ZAWIADOMIENIA NA SESJE RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH 2017 Sylwester Czubajewski 2018-02-08 14:28:02
ZAWIADOMIENIA NA KOMISJE RADY MIEJSKIEJ 2018 Sylwester Czubajewski 2018-02-08 14:27:35
Informacje o komisjach Rady 2018 rok - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2018-02-08 14:20:24
Informacje o komisjach Rady 2018 rok - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2018-02-08 14:20:04
Informacje o komisjach Rady 2018 rok - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2018-02-08 14:19:21
ZAWIADOMIENIA NA KOMISJE RADY MIEJSKIEJ 2018 Sylwester Czubajewski 2018-02-08 14:14:31
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu dla Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice decyzji Nr 3/2018 z dnia 07.02.2018 r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości przytocko", zlokalizowanego na dz. nr 51/11 oraz 62/1, położonych w obrebie ewidencyjnym Przytocko, gm. Kepice. Sylwester Czubajewski 2018-02-07 15:07:48
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. Sylwester Czubajewski 2018-02-06 10:28:52
Zarząd PGK Kępice Spółka z o.o. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę lokalu użytkowego. Sylwester Czubajewski 2018-02-06 09:41:41
Zarządzenie Nr 9/2018 Burmistrza Kępic z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2018 rok. Sylwester Czubajewski 2018-02-05 17:54:11
Obwieszczenie - Burmistrza Kepic zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Kepicach Uchwały Nr XXXII/286/2017 z dnia 9 listopada 2017r., w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Kępice oraz przystapieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Sylwester Czubajewski 2018-02-05 17:49:33
Burmistrz Kępic ogłasza nabór na wolne stanowiski urzędnicze-stanowisko ds. geodezji i dróg gminnych. Sylwester Czubajewski 2018-02-02 11:42:19
Zarządzenie Nr 11/2018 Burmistrza Kepic z dnia 02 lutego 2018 r., w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzednicze ds. geodezji dróg gminnych. Sylwester Czubajewski 2018-02-02 11:39:44
Zarządzenie Nr 11/2018 Burmistrza Kepic z dnia 02 lutego 2018 r., w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzednicze ds. geodezji dróg gminnych. Sylwester Czubajewski 2018-02-02 11:38:57
Burmistrza Kępic ogłasza sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego Mrecedes LAF 911 B - dokument usunięty Sylwia Ziemianowicz 2018-01-31 14:37:59
Burmistrza Kępic ogłasza sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego Mrecedes LAF 911 B Sylwia Ziemianowicz 2018-01-31 14:36:57
Burmistrza Kępic ogłasza sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego Mrecedes LAF 911 B - dokument usunięty Sylwia Ziemianowicz 2018-01-31 14:35:50
Stanowiska samodzielne - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2018-01-30 12:00:47
Urząd Stanu Cywilnego Sylwester Czubajewski 2018-01-30 11:59:32
Uchwała Nr 141/g319/F/III/16 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 30 listopada 2016 roku Sylwester Czubajewski 2018-01-29 15:46:41
Uchwała Nr 007/g319/D/III/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 8 lutego 2017 roku. Sylwester Czubajewski 2018-01-29 15:44:41
uchwała Nr 168/g319/F/III/17 składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 5 grudnia 2017, w sprawie opinii o projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2018-2031 Sylwester Czubajewski 2018-01-29 15:44:20
Uchwała Nr 007/g319/D/III/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 8 lutego 2017 roku. Sylwester Czubajewski 2018-01-29 15:42:08
Uchwała 106/g319/K/III/17 Składu Orzekającego Redionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 18 października 2017 roku. Sylwester Czubajewski 2018-01-29 15:40:42
Uchwała Nr 027/g319/D/I/18 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 23 stycznia 2018 roku Sylwester Czubajewski 2018-01-29 15:35:54
Dług publiczny 2018 Sylwester Czubajewski 2018-01-29 15:33:52
Dług publiczny 2017 Sylwester Czubajewski 2018-01-29 15:33:33
Burmistrza Kępic ogłasza sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego Mrecedes LAF 911 B Sylwester Czubajewski 2018-01-29 15:16:44
Zarządzenie Nr 10/2018 Burmistrza Kępic z dnia 29 stycznia 2018r., w sprawie miesięcznej stawki dotacji obowiązujących w 2018 roku na jednego ucznia w niepublicznych przedszkolach dotowanych przez Gminę Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-01-29 14:58:34