herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa piętra budynku przychodni zdrowia w m. Kępice. Znak sprawy: ZP.271.14.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-11-07 10:59:42
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa piętra budynku przychodni zdrowia w m. Kępice. Znak sprawy: ZP.271.14.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-11-07 10:59:25
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa piętra budynku przychodni zdrowia w m. Kępice. Znak sprawy: ZP.271.14.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-11-07 10:59:16
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa piętra budynku przychodni zdrowia w m. Kępice. Znak sprawy: ZP.271.14.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-11-07 10:59:08
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa piętra budynku przychodni zdrowia w m. Kępice. Znak sprawy: ZP.271.14.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-11-07 10:58:59
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa piętra budynku przychodni zdrowia w m. Kępice. Znak sprawy: ZP.271.14.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-11-07 10:58:53
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa piętra budynku przychodni zdrowia w m. Kępice. Znak sprawy: ZP.271.14.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-11-07 10:58:47
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa piętra budynku przychodni zdrowia w m. Kępice. Znak sprawy: ZP.271.14.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-11-07 10:57:32
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa piętra budynku przychodni zdrowia w m. Kępice. Znak sprawy: ZP.271.14.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-11-07 10:57:25
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa piętra budynku przychodni zdrowia w m. Kępice. Znak sprawy: ZP.271.14.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-11-07 10:57:17
Burmistrz Kepic ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierzawę gruntów rolnych. Działka nr 166/1, 166/2 oraz część dzialki nr 167, obręb Mzdowo Sylwester Czubajewski 2017-11-06 13:28:55
Burmistrz Kepic ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierzawę gruntów rolnych. Działka nr 166/1, 166/2 oraz część dzialki nr 167, obręb Mzdowo. Sylwester Czubajewski 2017-11-06 13:28:32
Stanowiska samodzielne Sylwester Czubajewski 2017-11-03 11:53:15
XXXII sesja Rady Miejskiej w Kepicach w dniu 9 listopada 2017 (czwartek) o godz. 12.00 w sali nr 203 Urzedu Miejskiego w Kępicach. Sylwester Czubajewski 2017-11-03 08:14:49
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Zimowe utrzymanie dróg oraz chodników gminnych na terenie Gminy Kępice w latach 2017-2019. Znak sprawy: ZP.271.11.2017. Sylwia Ziemianowicz 2017-11-02 12:13:47
Pełnienie funkcji Generalnego Wykonawcy przy realizacji inwestycji polegającej na budowie trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz dwóch budynków usługowo-mieszkalnych w miejscowości Kępice II Etap Sylwia Ziemianowicz 2017-10-31 12:59:04
Burmistrz Kępic ogłasza I rokowania pisemne nieograniczone na sprzedaż działki gruntowej niezabudowanej nr 67/24 o pow. 0,2956 ha, działki nr. 67/26 o pow. 0,2959 ha oraz działki nr 67/28 o pow. 0,2987 ha m. Łużki. Sylwia Ziemianowicz 2017-10-31 09:42:19
Burmistrz Kępic ogłasza I rokowania pisemne nieograniczone na sprzedaż działki gruntowej niezabudowanej nr 67/24 o pow. 0,2956 ha, działki nr. 67/26 o pow. 0,2959 ha oraz działki nr 67/28 o pow. 0,2987 ha Łużki. Sylwia Ziemianowicz 2017-10-31 09:40:31
Burmistrz Kępic zawiadamia strony, że w dniu 30.10.2017r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "przebudowa istniejącej stacji elektroenergetycznej 110/15kV GPZ Obłęże". Sylwia Ziemianowicz 2017-10-30 13:00:05
Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 30.10.2017r. o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4", zlokalizowanej na dz. Nr 181/3, położonej w obrębie ewidencyjnym Korzybie, gm. Kępice. Sylwia Ziemianowicz 2017-10-30 11:19:25
Obwieszczenie Burmistrza Kępic z dnia 30.10.2017r. o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4", zlokalizowanej na dz. Nr 181/3, położonej w obrębie ewidencyjnym Korzybie, gm. Kępice. Sylwia Ziemianowicz 2017-10-30 11:19:01
Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń - kursów zawodowych w ramach projektu "Aktywność szansą na pracę - CIS w Kępicach wspiera zatrudnienie" Sylwia Ziemianowicz 2017-10-30 08:56:52
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu dla Gminy Kępice ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice, decyzji Nr 15/2017 dnia 26 października 2017 roku: o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "dobudowa zewnętrznej windy do istniejącego budynku przychodni zdrowia w miejscowości Kępice", na terenie działki nr 82/7 w obrębie Kępice, gmina Kepice. Sylwester Czubajewski 2017-10-26 14:05:19
Burmistrz Kępic ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr działki 52 i 60 łączna pow. działki 0,1121 ha, nr działki 53 i 59 łączna pow. działki 0,1121 ha położonych w miejscowości Biesowice. Sylwia Ziemianowicz 2017-10-26 12:57:53
Burmistrz Kępic ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr działki 52 i 60 łączna pow. działki 0,1121 ha, nr działki 53 i 59 łączna pow. działki 0,1121 ha położonych w miejscowości Biesowice. Sylwia Ziemianowicz 2017-10-26 12:57:08
Zarządzenie Nr 129/2017 Burmistrza Kępic z dnia 23 października w sprawie przeprowadzenia treningu systemu powszechnego ostrzegania, wykrywania i alarmowania ludności w dniu 26 października 2017 r. Sylwester Czubajewski 2017-10-26 12:24:14
Zarządzenie Nr 129/2017 Burmistrza Kępic z dnia 23 października w sprawie przeprowadzenia treningu systemu powszechnego ostrzegania, wykrywania i alarmowania ludności w dniu 26 października 2017 r. Sylwester Czubajewski 2017-10-26 12:23:52
Zarządzenie Nr 125/2017 Burmistrza Kępic z dnia 16 października 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy Kepice na 2017 rok. Sylwester Czubajewski 2017-10-26 12:12:41
Zarządzenie Nr 128/2017 Burmistrza Kępic z dnia 23.10.2017 r., w sprawie powołania Interdyscyplinarnego Komitetu ds. Inteligentnego Miasta. Sylwester Czubajewski 2017-10-25 13:21:27
Burmistrz Kępic ogłasza III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Kępice, położonych w obrębie Korzybie. Działki nr 428o pow. 0,0964 ha, oraz 438 o pow. 0,0905 ha. Sylwester Czubajewski 2017-10-25 12:34:08
Burmistrz Kepic ogłasza III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kępice, połozonej w obrębie Korzybie. Działka nr 430 o powierzchni 0,0935 ha. Sylwester Czubajewski 2017-10-25 12:31:39
Burmistrz Kepic ogłasza III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kępice, połozonej w obrębie Korzybie. Działka nr 430 o powierzchni 0,0935 ha. Sylwester Czubajewski 2017-10-25 12:31:06
Burmistrz Kępic ogłasza III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Kępice, położonych w obrębie Korzybie. Działki 428 oraz 438 Sylwester Czubajewski 2017-10-25 12:28:35
Burmistrz Kępic ogłasza III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Kępice, położonych w obrębie Korzybie. Działki nr 428o pow. 0,0964 ha, oraz 438 o pow. 0,0905 ha. Sylwester Czubajewski 2017-10-25 12:28:00
Zarządzenie nr 121/2017 Burmistrza Kępic z dnia 06 października 2017 r., w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu z tytułu dzierzawy bądź najmu gruntów zabudowanych i niezabudowanych oraz opłat za bezumowne korzystanie z gruntów będących własnością Gminy Kepice lub będące we władaniu Gminy Kępice. Sylwia Ziemianowicz 2017-10-25 08:25:16
Zarządzenie nr 121/2017 Burmistrza Kępic z dnia 06 października 2017 r., w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu z tytułu dzierzawy bądź najmu gruntów zabudowanych i niezabudowanych oraz opłat za bezumowne korzystanie z gruntów będących własnością Gminy Kepice lub będące we władaniu Gminy Kępice. Sylwia Ziemianowicz 2017-10-25 08:22:17
Burmistrz Kępic ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kępice nr działki 10/34 pow. działki 0,1248 ha, nr działki 10/35 pow. działki 0,1249 ha, nr działki 10/36 pow. działki 0,1296 ha obręb Korzybie. Sylwia Ziemianowicz 2017-10-24 07:40:32
Burmistrz Kępic ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kępice nr działki 10/34 pow. działki 0,1248 ha, nr działki 10/35 pow. działki 0,1249 ha, nr działki 10/36 pow. działki 0,1296 ha obręb Korzybie. Sylwia Ziemianowicz 2017-10-24 07:39:16
Burmistrz Kepic ogłasza sprzedaz samochodu osobowego renault trafic Sylwia Ziemianowicz 2017-10-23 15:55:14
Zarządzenie Nr 127/2017 Burmistrza Kępic z dnia 23.10.2017 roku, w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargu na sprzedaz samochodu osobowego Renault Trafic stanowiącego własność Gminy Kępice. Sylwester Czubajewski 2017-10-23 15:45:22