Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wyniki przetargów Barcino dz. nr 4/21, 4/20, 4/19 - dokument usunięty Natalia Cichosz-Szumska 2020-11-05 19:58:08
Wyniki przetargów dotyczących garaży nr 1, 2, 3 i 4 w Kępiach - dokument usunięty Natalia Cichosz-Szumska 2020-11-05 19:53:23
Wyniki przetargów dotyczących garaży nr 1, 2, 3 i 4 w Kępiach - dokument usunięty Natalia Cichosz-Szumska 2020-11-05 19:48:16
Zawiadomienie PaństwowegoGospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Via Antica Piotr Labuda Bytów -pełnomocnika Nadleśnictwa Trzebielino postepowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przepustu w rowie drogowym, w związku z budową zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 209 na drogę leśną w działce nr 111 obręb Bronowo Sylwester Czubajewski 2020-11-02 14:59:49
Wyjaśnienie do zapytania cenowego oraz przedłużenie terminu składania ofert dot. "Przeprowadzenie szkoleń grupowych, doradztwa zawodowego i oceny dokumentów dot. otrzymania wsparcia finansowego w projekcie "Kierunek - Mój Biznes" Aleksandra Szul-Młoczyńska 2020-11-02 14:36:46
"Przeprowadzenie szkoleń grupowych, doradztwa zawodowego i oceny dokumentów dot. otrzymania wsparcia finansowego w projekcie ?Kierunek ? Mój Biznes? Aleksandra Szul-Młoczyńska 2020-11-02 14:35:47
Wyjaśnienie do zapytania cenowego oraz przedłużenie terminu składania ofert dot. "Przeprowadzenie szkoleń grupowych, doradztwa zawodowego i oceny dokumentów dot. otrzymania wsparcia finansowego w projekcie "Kierunek - Mój Biznes" Aleksandra Szul-Młoczyńska 2020-11-02 14:35:32
"Przeprowadzenie szkoleń grupowych, doradztwa zawodowego i oceny dokumentów dot. otrzymania wsparcia finansowego w projekcie ?Kierunek ? Mój Biznes? Aleksandra Szul-Młoczyńska 2020-11-02 14:26:37
Zarządzenie Nr 87/2020 Burmistrza Kępic z dnia 27 października 2020 r., w sprawie zmian w budzecie gminy Kępice na 2020 rok. Sylwester Czubajewski 2020-10-30 14:18:18
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek KAWKA INŻYNIERIA DROGOWA Katarzyna Kawka z siedzibą przy ul. Głównej 20, 76-200 Jezierzyce działając na podstawie udzielonego pełnomocnictwa w imieniu Gminy Kępice, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa budynku garażowo-usługowego w ramach inwestycji: Zagospodarowanie terenu w ciągu ulicy Niepodległości wraz z terenem przyległym do dworca PKP w Kępicach" na terenie działki nr 190/2 w obrebie ewidencyjnym Kępice , gmina Kępice. Sylwester Czubajewski 2020-10-29 14:42:23
Zarządzenie Nr 86/2020 Burmistrza Kępic z dnia 20.10.2020 r., w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej składników majatkowych Gminy Kępice i i okreslenia trybu jej pracy. Sylwester Czubajewski 2020-10-28 10:52:49
Regulamin wynagrodzenia pracownikó Urzędu Miejskiego Sylwester Czubajewski 2020-10-27 14:45:19
Burmistrz Kępic zawiadamia że, w dniu 26.10.2020 r. zostało wydane postanowienie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wniosku MG GREEN ENERGY 18 Sp. z o. o., ul. Sadowa 27, 28-300 Jędrzejów o wydanie decyzji o środowisowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Elektrowni Słonecznych Kępice - Mzdowo II wraz z infrastrukturą towarzyszącą na częściach działek 99, 102/1, 103/4, 309, oraz na działkach ewidencyjnych nr 96, 98/1, 108, 224, 104/6, 102/2, 103/3, 103/2, 104/3, 104/5, 104/1 w obrębie Mzdowo, gmina Kępice". Paweł Rzepkowski 2020-10-26 15:05:20
Burmistrz Kępic zawiadamia że, w dniu 22.10.2020 r. zostało wydane postanowienie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wniosku MG GREEN ENERGY 18 Sp. z o. o., ul. Sadowa 27, 28-300 Jędrzejów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Elektrowni Słonecznych Kępice - Mzdowo I wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 122/2, 122/1, 124, 125/1, 121, 120/2, 120/1, 119, 118/1, 118/4, 112/4, 113, 271, 270/2 oraz na części działki ewidencyjnej nr 270/1 w obrębie Mzdowo, gmina Kępice". Paweł Rzepkowski 2020-10-23 14:38:44
Zarzadzenie Nr 82/2020 Burmistrza Kępic z dnia 6 października 2020 r., w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństa, zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród Interesantów i Pracowników Urzędu Miejskiego w Kępicach Paweł Rzepkowski 2020-10-23 12:27:37
Zarzadzenie Nr 82/2020 Burmistrza Kępic z dnia 6 października 2020 r., w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństa, zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród Interesantów i Pracowników Urzędu Miejskiego w Kępicach Rafał Rakoczy 2020-10-23 12:23:27
Zarządzenie Nr 84/2020 Burmistrza Kępic z dnia 15 października 2020 r., w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na rok 2020. Sylwester Czubajewski 2020-10-22 10:25:52
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 106 w miejscowości Podgóry Natalia Cichosz-Szumska 2020-10-22 09:41:42
Zarządzenie Nr 85/2020 Burmistrza Kępic z dnia 20.10.2020 r., w sprawie uwzględnienia aspektów społecznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w Urzędzie Miejskim w Kępicach i jednostkach organizacyjnych urzędu Miejskiego w Kępicach. Sylwester Czubajewski 2020-10-21 13:33:01
Referat ds. Obrotu Nieruchomościami, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Sylwester Czubajewski 2020-10-21 13:29:10
Referat ds. Obrotu Nieruchomościami, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Sylwester Czubajewski 2020-10-21 13:28:32
Referat ds. Obrotu Nieruchomościami, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Sylwester Czubajewski 2020-10-21 11:30:31
Referat do Spraw Społecznych i Obywatelskich Sylwester Czubajewski 2020-10-21 11:12:50
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż garaży przy ul. T. Bielaka w Kępicach: garaż nr 8, 9, 10, 11 Natalia Cichosz-Szumska 2020-10-19 12:40:23
WYKAZ NIERUCHOMOSCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA CZ. DZ. NR 41/38 Natalia Cichosz-Szumska 2020-10-16 15:17:09
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie podaje do pulicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody obejmującej wyłącznie teren ochrony bezpośredniej dla ujęcia wody obejmującej wyłącznie teren ochrony bezpośredniej dla ujęcia wody podziemnej zlokalizowanego w m. Podgóry, gm. Kępice, na dz. nr 224/2 obręb Podgóry. Sylwester Czubajewski 2020-10-16 08:22:16
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie podaje do pulicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody obejmującej wyłącznie teren ochrony bezpośredniej dla ujęcia wody obejmującej wyłącznie teren ochrony bezpośredniej dla ujęcia wody podziemnej zlokalizowanego w m. Mzdowo, gm. Kępice, na dz. nr 144 obręb Mzdowo. Sylwester Czubajewski 2020-10-16 08:20:08
Zarzadzenie Nr 83/2020 Burmistrza Kępic z dnia 6 października 2020 r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej dla pracowników Urzędu Miejskiego w Kępicach. Sylwester Czubajewski 2020-10-15 10:12:51
Zarzadzenie Nr 82/2020 Burmistrza Kępic z dnia 6 października 2020 r., w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństa, zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród Interesantów i Pracowników Urzędu Miejskiego w Kępicach Sylwester Czubajewski 2020-10-15 09:45:37
Obwieszczenie. Burmistrz Kępic zawiadamia, że w dniu 09.10.2020 r., zostało wydane postanowienie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wniosku MG GREEN ENERGY 18 Sp. z o.o., ul. Sadowa 27, 28-300 Jedrzejów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa Elektrowni Słonecznych Kępice - Nowy Chorów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na częściach działek nr 35/10 oraz na działkach nr 27, 35/11, 41, 42, 43/2, 46, 48, 49, 30, 34, 44, 45/1, 40/1 w obrębie Nowy Chorów, gmina Kępice". Sylwester Czubajewski 2020-10-14 13:02:42
Uchwała Nr 171/g319/B/I/20 w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Kępic informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku. Paweł Rzepkowski 2020-10-12 13:17:03
Burmistrz Kępic zawiadamia, że w dniu 08.10.2020 r. na wniosek MG GREEN ENERGY 18 sp. z o. o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt.: "Budowa Eletrowni Słonecznych Kępice - Podgóry II wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 263, 262, 261, 255/4, 257, 256, 255/1, 342, 255/3, 254, 253, 252, 251, 250, 243, 241, 240, 283, 242/2, 242/1, 248 w obrębie Podgóry, gmina Kępice". Paweł Rzepkowski 2020-10-09 11:53:14
Zarządzenie nr 80/2020 Burmistrza Kępic z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na 2020 rok. Paweł Rzepkowski 2020-10-09 09:31:48
Zarządzenie Nr 81/20 Burmistrza Kępic z dnia 06 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów na dzierżawę i zbycie w drodze przetargów na dzierżawę i zbycie w drodze przetargu oraz rokowań nieruchomości, stanowiących własność Gminy Kępice Paweł Rzepkowski 2020-10-07 10:49:53
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w m. Łużki dz. nr 67/32 oraz 67/38 Natalia Cichosz-Szumska 2020-10-06 09:26:19
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek ENERGA INVEST Sp. z o.o. Tomasz Olechnowicz Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk występującego w imieniu inwestora Energa-Operator SA Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowie sieci elektroenergetycznej 15 kV: Budowie linii kablowej 15 kV w zamian linii napowietrznej nr 430 na odcinku od slupa nr 61 do słupa nr 73, obręb Przytocko i Świerzenko, gm. Kępice oraz Miastko. Sylwester Czubajewski 2020-10-05 16:31:58
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wszczęciu postepowania administracyjnego na wniosek Droga Polska Przemysław Fanselau Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo ul. Kolejowa 15, 11-230 Bisztynek wystepijącego w imieniu inwestora Zarządu Dróg Powiatowych ,ul. Słoneczna 16 E, 76-200 Słupsk o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV-oświetlenia drogowego w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1147 G Darnowo-Osowo" Sylwester Czubajewski 2020-10-05 11:46:58
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w m. Łużki dz. nr 67/32 oraz 67/38 Natalia Cichosz-Szumska 2020-10-02 12:39:51
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w m. Ciecholub dz. nr 19/5 Natalia Cichosz-Szumska 2020-10-01 10:30:01
Odwołanie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w m. Ciecholub dz. nr 19/5 Natalia Cichosz-Szumska 2020-09-28 15:13:09