Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr II/.../2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 13 grudnia 2018 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg wniosków i petycji. Sylwester Czubajewski 2018-11-28 14:29:19
Uchwała Nr II/.../2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 13 grudnia 2018 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej rady Miejskiej Sylwester Czubajewski 2018-11-28 14:24:20
Uchwała Nr II/.../2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 13 grudnia 2018, w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych. Sylwester Czubajewski 2018-11-28 14:22:47
Uchwała... Rady Miejskiej w Kepicach z dnia... 2018 roku, w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Kępic. Sylwester Czubajewski 2018-11-28 14:20:28
Uchwała Nr ... Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 13 grudnia w sprawie powołana Rady Seniorów Gminy Kępice oraz nadania jaj Statusu. Sylwester Czubajewski 2018-11-28 14:19:01
Uchwała Nr I/4/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 listopada 2018 r., w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Kępicach. Sylwester Czubajewski 2018-11-28 14:09:36
Uchwała Nr I/3/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 listopada 2018 r., w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Kępicach. Sylwester Czubajewski 2018-11-28 14:07:19
Uchwała Nr I/2/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 listopada 2018 r., w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kępicach. Sylwester Czubajewski 2018-11-28 14:04:37
Uchwała Nr I/1/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 listopada 2018 r., w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kępicach. Sylwester Czubajewski 2018-11-28 14:02:52
Uchwała nr.../2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia...2018r., w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie okresu obowiazywania umów dzierżawy nieruchomości stanowiacych własnośc Gminy Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-11-27 14:42:35
Uchwała nr... Rady Miejskiej w Kępicach z dnia..., w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019. Sylwester Czubajewski 2018-11-27 14:30:57
Uchwała nr... Rady Miejskiej w Kępicach z dnia ..., w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkohowych na rok 2019 Sylwester Czubajewski 2018-11-27 14:00:52
Uchwała Nr.../.../2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dmia...2018 roku, w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Kępice Sylwester Czubajewski 2018-11-27 13:44:55
Komisje Rady Miejskiej Sylwester Czubajewski 2018-11-27 13:41:14
Uchwała nr.../.../2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia ...2018r., sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów przez Gminę Kępice w Spólce Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kępicach Spółka z o.o. Sylwester Czubajewski 2018-11-27 13:40:16
Uchwała nr.../.../2018 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia...2018 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów przez Gminę Kępice w Spółce Kępicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z o.o. Sylwester Czubajewski 2018-11-27 13:37:09
Uchwały Rady Miejskiej - kadencja 2018-2023 Sylwester Czubajewski 2018-11-27 13:32:21
Projekty Uchwał Sylwester Czubajewski 2018-11-27 13:31:54
Komisje Rady Miejskiej grudzień 2018 Sylwester Czubajewski 2018-11-27 13:27:01
Komisje Rady Miejskiej Sylwester Czubajewski 2018-11-27 13:26:22
Obwieszczenie Burmistrza Kepic o wszczęciu postepowania administracyjnego na wniosek Marcina Bachórz, P.P.P i U.R. Lambda sp. z o.o., ul. Siennicka 30, 80-758 Gdańsk, wystepującego w imieniu inwestora P4 sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa z dnia 20.11.2018 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 - nr projektu SLU0601C", na terenie działki nr 2/25 w obrębie ewidencyjnym Kepice, gm. Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-11-27 11:57:40
Obwieszczenie Burmistrza Kępic o wydaniu zawiadomienia o zebraniu całego materiału dowodowego we wszczętym postępowaniu administarcyjnym na wniosek Tomasza Olechnowicz ENERGA INVEST Sp. zo.o., Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk wystepującego w imieniu Inwestora ENERGA OPERATOR S.A Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa linii kablowej 15 kV w zamian za odcinek linii napowietrznej !5 kV nr 425 "Przytocko" w odgałęzieniu Pustowo-Mzdowo" od słupa nr 9 do słupa nr 17 zlokalizowanego w obrębach geodezyjnych Pustowo i Mzdowo, gmina Kępice, na terenie działek nr 239/1, 33/1, 166/2, 31 w obrebie ewidencyjnym Pustowo oraz działek nr 13, 378 w obrębie ewidencyjnym Mzdowo, gmina Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-11-27 11:47:46
Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku o wszczeciu postepowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak RDOS-Gd-WOO.420.155.2018.ASP.2 dla przedsięwziecia pn. "Budowa i przebudowa dróg lokalnych w gminie Kępice" planowanego do realizacji w gminie Kępice. Sylwester Czubajewski 2018-11-26 12:09:09
Obwieszczenie Bunistrza Kepic o wydaniu zawiadomienia o zebraniu całego materiału dowodowego , w tym o możliwości odmówienia ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego we wszczętym postepowaniu administracyjnym na wniosek Michała Barzowskiego, Al. Niepodległości 838/5, 81-810 Sopotwystepujacego w imieniu Inwestora P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4", zlokalizowanej na dz. nr 19/3 w obrebie ewidencyjnym Barcino, gm. Kepice. Sylwester Czubajewski 2018-11-23 12:12:54
Zarządzenie Nr 103/2018 Burmistrza Kepic z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżeciegminy na 2018 rok. Sylwester Czubajewski 2018-11-23 11:26:23
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Remont ul. Kolejowej w miejscowości Korzybie wraz z budową oświetlenia ulicznego" Znak sprawy ZP.271.19.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-11-22 14:20:13
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Remont ul. Kolejowej w miejscowości Korzybie wraz z budową oświetlenia ulicznego" Znak sprawy ZP.271.19.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-11-22 14:18:20
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Remont ul. Kolejowej w miejscowości Korzybie wraz z budową oświetlenia ulicznego" Znak sprawy ZP.271.19.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-11-22 14:17:27
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Remont ul. Kolejowej w miejscowości Korzybie wraz z budową oświetlenia ulicznego" Znak sprawy ZP.271.19.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-11-22 14:17:20
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Remont ul. Kolejowej w miejscowości Korzybie wraz z budową oświetlenia ulicznego" Znak sprawy ZP.271.19.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-11-22 14:17:14
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Remont ul. Kolejowej w miejscowości Korzybie wraz z budową oświetlenia ulicznego" Znak sprawy ZP.271.19.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-11-22 14:17:08
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Remont ul. Kolejowej w miejscowości Korzybie wraz z budową oświetlenia ulicznego" Znak sprawy ZP.271.19.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-11-22 14:17:00
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Remont ul. Kolejowej w miejscowości Korzybie wraz z budową oświetlenia ulicznego" Znak sprawy ZP.271.19.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-11-22 14:16:52
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Remont ul. Kolejowej w miejscowości Korzybie wraz z budową oświetlenia ulicznego" Znak sprawy ZP.271.19.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-11-22 14:16:46
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Remont ul. Kolejowej w miejscowości Korzybie wraz z budową oświetlenia ulicznego" Znak sprawy ZP.271.19.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-11-22 14:16:39
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:,,Remont ul. Kolejowej w miejscowości Korzybie wraz z budową oświetlenia ulicznego" Znak sprawy ZP.271.19.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-11-22 14:16:32
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp na zadanie: "Budowa Centrum Spotrów Wodnych "SOBÓTKA" w Obłężu" ZP. 271.01.2018 Sylwia Ziemianowicz 2018-11-21 14:26:21
Zarządzenie Nr 95/2018 Burmistrza Kepic z dnia 9 października 2018 roku, w sprawie odpłatności za wynjem sali w budynku Centrum Edukacyjno-Kulturalnego w Obłężu Sylwester Czubajewski 2018-11-21 09:07:13
Uchwała Rady Miejskiej w Kępicach Nr XXXV/323/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na 2018 rok. - dokument usunięty Sylwester Czubajewski 2018-11-20 12:52:22
Uchwała Nr XLIV/402/2018 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 8 listopada 2018r., w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i ustalenia stawek opłaty targowej na rok 2019 Sylwester Czubajewski 2018-11-20 12:48:17