herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Burmistrz Kepic oglasza nbór na wolne stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania środków zewnetrznych 2019-03-15 11:32
Burmistrz Kępic ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. promocji Gminy 2019-03-15 11:28
Zarządzenie nr 19/2019 Burmistrza Kępic z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnisze ds. windykacji i podatku VAT 2019-03-15 11:27
Burmistrz Kępic ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej. 2018-11-20 11:50
Burmistrz Kepic ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi sekretariatu 2018-08-14 14:51
Zarządzenie nr 76/2018 Burmistrza Kepic z dnia 13 sierpnia 2018 r., w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze ds. obsługi rady 2018-08-13 15:58
BURMISTRZ KĘPIC OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ds.księgowości budżetowej 2018-08-02 14:20
Zarządzenie Nr 11/2018 Burmistrza Kepic z dnia 02 lutego 2018 r., w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzednicze ds. geodezji dróg gminnych. 2018-02-02 11:39
Burmistrz Kępic ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. Urbanistyki i architektury 2017-10-18 13:52
Burmistrz Kępic ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych i rozwoju strategicznego 2017-10-13 11:03
Burmistrz Kępic ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze ds. ewidencji ludności. 2017-10-04 13:21
Burmistrz Kępic ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze ds. wymiaru podatku i opłat lokalnych 2017-07-20 09:21
Burmistrz Kępic ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. windykacji i podatku VAT 2017-06-09 10:31
Burmistrz Kępic ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze : stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i leśnictwa 2017-06-09 10:34
Burmistrz Kępic ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze audytor wewnętrzny. 2016-12-15 12:39
Burmistrz Kepic Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. Gospodarki Odpadami i Obsługi Sołectw 2016-12-13 13:56
Burmistrz Kępic ogłasza nabór na wolne stanowisko ds.koordynowania projektem "Mój szef to ja" 2016-09-06 14:10
Burmistrz Kępic ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy ds. pozyskiwania środków zewnętrznych 2015-10-13 14:11
Burmistrz Kępic ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds.wymiaru podatku i opłat wiejskich 2015-08-19 10:27
Burmistrz Kępic ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds.wymiaru podatku i opłat wiejskich 2015-07-29 14:13
Burmistrz Kępic ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości dochodowej i windykacji należności. 2014-01-08 12:50
Burmistrz Kępic ogłasza nabór na wolne stanowisko - Kierownik Projektu POKL DZIAŁANIE 6.2 2012-07-20 12:44
Burmistrz Kępic ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły 2012-05-10 09:18
Burmistrz Kępic ogłasza nabór na wolne stanowisko - pomoc administracyjna. 2012-04-19 10:24
Burmistrz Kępic ogłasza nabór na wolne stanowisko - pomoc administracyjna. 2012-04-18 11:21
Burmistrz Kępic ogłasza ponowny nabór na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy 2011-10-18 14:14
Burmistrz Kępic ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy 2011-09-21 14:41
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kępicach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w ZGKiM w Kępicach- SPECJALISTA ds.EKSPLOATACJI SKŁADOWISKA, CMENTARZY KOMUNALNYCH i UTRZYMANIA ZIELENI. 2011-06-24 09:05
Burmistrz Kępic ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze jednostki organizacyjnej gminy - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 2011-06-07 07:42
Lista kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds.funduszu alimentacyjnego spełniających wymogi formalne 2011-05-04 14:46
Burmistrz Kępic ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Kępicach ds. funduszu alimentacyjnego 2011-04-11 10:19
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko kierownicze: DYREKTOR ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W KĘPICACH 2010-10-05 15:14
Wzór kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 2009-12-03 12:30
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. informacji i obsługi interesantów 2009-12-03 11:55