herb BIP - Urząd Miejski w Kępicach

www.kepice.pl

Czerwiec - Wrzesień


Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami.

Ostatnia sesja RM odbyła się 21-go czerwca br.

Informacja ta obejmuje okres 11 tygodni.

I tak w dniach od 22-30 czerwca br.

 • Zakończenie roku szkolnego 2006/2007. Najlepszym uczniom zostały wręczone nagrody i wyróżnienia . Nauczyciele i uczniowie mogli udać się na zasłużony wypoczynek.

 • Wizyta we Francuskiej firmie COMPTE.R w której również uczestniczyli: Wiceprzewodnicząca RM pani Ilona Janczewska oraz Dyrektor ZEC pan Marian Wolański. Siedziba firmy znajduje się w okolicach Lyonu. Zajmuje się produkcją kotłów wodnych na biomasę. Przedstawicielstwa swoje ma w różnych krajach, również i w Polsce. Mieliśmy możliwość zwiedzenia zakładu, zapoznania się z produkcją, jak działa taki kocioł i jakie są koszty takiej inwestycji. Pobyt nasz w całości finansowany był przez stronę francuską.

 • Uroczyście obchodzone były DNI KĘPIC.

Z tej okazji odbyła się spartakiada między klubowa ,

- mecz Samorządowy kontra Oldboys. Swoją obecnością zaszczycił nas zespół dziecięcy z Białorusi. Odbyły się również pokazy walk rycerskich, dla dzieci zorganizowano różne gry i konkursy.

Cała uroczystość została zakończona zabawą taneczną dla dorosłych.

 • Wizyta w zaprzyjaźnionej gminie Bomlitz, w której odbywały się zawody Ochotniczych Straży Pożarnych . Z naszej gminy uczestniczyły dwie jednostki z Kępic i Korzybia. Obie drużyny wróciły z pucharami.

W tygodniu tym odbyły się posiedzenia komisji Rewizyjnej i Statutowej.

Przyjętych zostało 12-tu interesantów.

W dniach od 2-go do 14-go lipca br.

 • Spotkanie z panem Borkowskim- firma ABOL- w sprawie przebudowy i remontu Przedszkola w Kępicach.

 • Spotkanie z panią Ireną Klein- Prezesem Banku Spółdzielczego w Ustce, tematem którego było omówienie zagadnień dotyczących wzajemnej współpracy.

 • Słupsk- Agencja Nieruchomości Rolnych - udział w spotkaniu w sprawie negocjacji dotyczących przejęcia przez Gminę pałacu w Barcinie oraz przekazania przez Agencję środków finansowych na jego remont.

 • Słupsk - Kancelaria Notarialna- zawarcie aktu Notarialnego na zamianę gruntów pomiędzy Gminą a Kegarem dot. (regulacji granic drogi ulicy Składowej)

 • Spotkanie z księdzem Proboszczem Jerzym Urbańskim w sprawie remontu zabytkowego Kościoła w Osowie.

 • Spotkanie z Dyrektorem Pogotowia w Słupsku panem Mariuszem Żukowskim, panem dyr. Muzykiewiczem w sprawie zaadaptowania pomieszczenia po byłym Ośrodku Zdrowia na usługi rehabilitacyjne.

 • Gdańsk - udział w konferencji na temat „ Programu Współpracy Przygranicznej Polska - Litwa - Federacja Rosyjska 2007- 2013 ”. W trakcie spotkania zaprezentowany został nowy program współpracy przygranicznej oraz unijne programy współpracy międzynarodowej, które uzyskały dofinansowanie. W nowym programie województwo pomorskie będzie objęte takimi programami jak:

- Program Południowego Bałtyku,

- Program obszaru morza Bałtyckiego, oraz

- Program Współpracy Międzyregionalnej

 • Odbiór remontowanej drogi Przytocko- Kaczyno. Na nawierzchni drogi gruntowej zostały położone płyty „ Jombo”

 • Spotkanie z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody panem Markiem Zielińskim.

Do Wojewódzkiego Konserwatora Gmina złożyła wniosek w sprawie zabiegów pielęgncyjnych dotyczących pomnika przyrody- jest to

„Aleja Lipowa” w Bronowie.

 • Gdańsk - udział w posiedzeniu Rady programowej Bałtyckiego klastra Ekoenergetycznego. Efektem działalności BKE, ma być wzrost wykorzystania źródeł odnawialnych., rozwój technologii odzysku biomasy z odpadów komulanych i przemysłowych.

 • W Korzybiu odbył się już XIV Bieg imienia Elżbiety Garduły. Na starcie stanęło 222 zawodników z całej Polski. Zawodnicy mięli do pokonania 4-ry okrążenia wokół jeziora.

Spośród mieszkańców naszej gminy najlepszy wynik uzyskał Karol Waszak.

Przyjętych zostało 21 interesantów - w sprawach przydziału mieszkania, pracy, sprawach podatkowych oraz innych.

W dniach od 16-go do 28-go lipca br.

 • Warcino- ZSLiO - udział w uroczystym otwarciu Pomorskich Spotkań Polski i Niemiec

 • Słupsk- Kancelaria Notarialna - zawarcie aktu na sprzedaż działki w Warcinie.

 • Słupsk Zakład Energetyczny- spotkanie z Dyrektorem panem Leszkiem Turalskim w sprawie mienia.

 • Urząd - spotkanie z przedstawicielami PKP w sprawie przejęcia przez Gminę nieruchomości z PKP w tym:

- nieczynne torowisko w Korzybiu,

- teren przy rampie kolejowej w Kępicach

- teren pod drogę do oczyszczalni

- budynek mieszkalny w Barcinie

 • Bielsko Pomorskie - Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego.

Spotkanie z Dyrektorem w sprawie wsparcia rzeczowego (drewno budowlane lub tarcica), które wykorzystanie będzie przy budowie Gminnego Centrum Ratownictwa w Kępicach. Rozmowy w tej sprawie prowadzone były również z Dyrektorem Tartaku w Korzybiu panem Markiem Kubiakiem.

 • Spotkanie z Sołtysem Sołectwa Korzybie panem Bronisławem Braczkowskim, panem Z. Słomskim oraz panem Miszczykiem w sprawie rozliczenia i podsumowania biegu Garduły.

 • Udział w uroczystych obchodach 60-lecia istnienia Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Potęgowo. Z tej okazji odbyły się również „ Małe Targi pożarnicze” . Zaprezentowały się firmy zajmujące się produkcją i sprzedażą sprzętu pożarniczego i ratowniczego.

 • W Podgórach odbył się festyn parafialny. Dochód z festynu przeznaczony został na remont Kościoła w Osowie.

 • W Urzędzie odbyły się dwie komisje egzaminacyjne na nauczycieli mianowanych z udziałem przedstawicieli kuratorium Oświaty.

Przed komisją stanęło dwóch nauczycieli.

 1. Pani Izabella Czapiewska - Zespół Szkół w Biesowicach

 2. Pani Bożena Szulska - Zespół Szkół w Korzybiu

Obie panie pomyślnie zaliczyły egzamin.

 • Spotkanie z Dyrektorami Szkół dotyczyło realizacji wydatków na modernizacje:

 1. Przedszkola w Kępicach.

 2. przedstawiono Tabelę wydatków w poszczególnych szkołach, oraz informację z realizacji składania wniosków do programu rządowego dotyczącego zaopatrzenia dzieci w podręczniki i mundurki

 • Spotkanie z panem Stanisławem Kulą kierownikiem oddziału Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zieliniu w sprawie remontu dróg wojewódzkich na odcinkach Barcino- Korzybie

Warcino- Kępice

 • Słupsk - udział w uroczystych obchodach z okazji święta Policji.

 • Przegląd międzygwarancyjny - inwestycji pm. „przebudowa i Zabudowa Szk. Podstawowej w Przytocku etap I

oraz inwestycji - „ Przebudowa części budynku i Adaptacja pomieszczeń na remizę OSP w Biesowicach”.

W dniach od 30.07 do 06.08 br.

 • Słupsk - Zarząd Dróg Powiatowych.

Przetarg na przebudowę drogi powiatowej ul. M. Buczka. W drodze przetargu wyłoniona została firma „POL-DRÓG” z Lęborka.

 • Spotkanie z panem Aleksandrem Ofierzyńskim- inspektorem w sprawie przekazania placu budowy- Plac Wolności

 • Spotkanie z komendantem komisariatu Policji w Kępicach panem Władysławem Krawcem oraz wyróżnionymi policjantami:

- Krzysztofem Braczkowskim

- Piotrem Kalinowskim

- Robertem Bubełą

- Dariuszem Puzdrowskim

- Jerzym Łuczakiem

 • Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w Gdańsku zaplanował cykl szkoleń dla samorządów gminnych.

Szkolenie takie odbyło się w Słupsku w Starostwie . Poruszone zostały takie zagadnienia jak:

- poprawienie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem rolnictwa i leśnictwa

- podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej m.in. gospodarka wodna i ściekowa.

- odnowa i rozwój wsi

W szkoleniu uczestniczyli pan Zdzisław Maciaszek. pani Beata Kropidłowska - inspektor ds. funduszy strukturalnych i pani Magdalena Gryko - inspektor ds. rozwoju gospodarczego i promocji gminy.

 • Słupsk - Urząd Miejski - udział w forum Dyskusyjnym z okazji Słupskich Dni Gospodarki 2007. Tematem spotkania była „ Pomorska gospodarka w świecie”

Z tej okazji na Placu Zwycięstwa odbyła się Wielobranżowa wystawa gospodarcza. Swoje stoisko miała również gmina Kępice.

 • Spotkanie z panem Łukaszem Wirkus - kuratorem Zawodowym w sprawie omówienia zagadnień związanych z dalszą współpracą.

 • Słupsk - udział XI-tej edycji „Święta Ryby ”. Uroczystości połączone były z Jarmarkiem Gryfitów oraz ceremonią zakończenia XIII Światowych Igrzysk Polonijnych.

Przyjętych zostało 19-tu interesantów w sprawach dzierżawy podatkowych, przydziału mieszkania, pracy oraz innych.

Od 6-godo 20-go sierpnia przebywałem na urlopie wypoczynkowym

W dniu od 21-go do 31.08 br.

 • Słupsk Starostwo - udział w podsumowaniu Słupskiego Powiatowego Programu na rzecz zatrudnienia i spójności społecznej, w ramach którego opracowane zostaną projekty ubiegające się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • Kolejne już spotkanie z księdzem Proboszczem w sprawie remontu Kościoła zabytkowego w Osowie.

 • Słupsk- posiedzenie Rady Społecznej Wojewódzkiego szpitala specjalistycznego im. Janusza Korczaka

W naszej Gminie gościliśmy przedstawicieli Francuskiej firmy compte. R, produkującej kotły wodne na biomasę. Jest to ta sama firma , w której byliśmy z wizytą. Goście zwiedzili Zakład Energetyki Cieplnej w Kępicach oraz Kotłownię w Biesowicach.

 • Udział w uroczystym otwarciu nowej hali produkcyjnej firmy „ Gras” w Korzybiu. Jest to jedna z większych firm w gminie. Zatrudnia około 150 osób.

 • Narada Dyrektorów szkół dotyczyła przygotowania Szkół do nowego Roku Szkolnego 2007/ 2008

 • Udział w Gminnym Święcie Plonów w Sierakowie

 • Spotkanie z przedstawicielami Zakładu Energetycznego w Słupsku w sprawie przebudowy sieci energetycznej w Warcinie.

 • Słupsk - udział w zebraniu założycielskim Słupskiego Banku Żywności.

 • Spotkanie z Sołtysami w sprawie organizacji Dożynek gminnych, które w tym roku odbędą się w Barwinie.

 • Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach - udział w otwarciu wystawy Międzynarodowego pleneru Artystów Nieprofesjonalnych.

 • Słupsk - XI Sesja Rady Powiatu Słupskiego, na której podjęto m.in. uchwałę w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Warcinie i Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Leśnych oraz w sprawie zmiany nazwy ZSLiO w Warcinie.

 • Wyjazd do Płocka na Ogólnopolskie Zawody Sportowo- Pożarnicze

 • Spotkanie z inspektorem nadzoru panem Z. Borkowskim w sprawie nadzoru nad realizacją budowy Gminnego Centrum Ratownictwa w Kępicach.

 • Przyjętych zostało 24 interesantów

W dniach od 02-go do 12-go września

 • Rozpoczęcie Roku szkolnego 2007/2008

 • Udział w Gminnym Święcie Plonów , które odbyło się w Główczycach

 • Urząd Miejski w Słupsku - udział w podpisaniu porozumienia w sprawie utworzenia partnerstwa przedsięwzięć inwestycyjnych podlegających finansowemu wsparciu z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • Korzybie - spotkanie w sprawie rozbudowy i przebudowy świetlicy wiejskiej w Korzybiu

W spotkaniu udział wzięli:

- Projektant p. Ireneusz Retkiewicz

- Rada Sołecka

- dyr. ZEC p. M. Wolański

- Klub Od' Nowa oraz przedstawiciel ZOSP

 • Słupsk - udział w XIII Okręgowym Zjeździe Polskiego Związku Działkowców.

 • Udział w Dożynkach Gminno- Powiatowych, które w tym roku odbyły się w Pęplinie k/ Ustki

 • W Kępicach odbył się już V Turniej Piłki Nożnej im. Jerzego Furmana

 • Warcino- udział w rozpoczęciu Roku Szkolnego oraz w uroczystym ślubowaniu klas pierwszych w Zespole Szkól Leśnych i Ogólnokształcących

 • Słupsk- udział w uroczystym otwarciu wystawy pod nazwa „ Tak to widziałem”. Wystawa została otwarta w związku z jubileuszem pięćdziesięciolecia pracy reporterskiej Jana Maziejuka.

 • Udział w uroczystościach Gminnych Dożynek, które w tym roku odbyły się w Barwinie.

 • Spotkanie z przedstawicielem Firmy Drelux i zakładu stolarskiego oraz Dyrektorem ZEC w sprawie uzgodnienia projektowanej dokumentacji na nowe przyłącze energetyczne. Dotyczy zasilania budynków gminnych (oczyszczalnia i budynki magazynowe ZEC) oraz pomieszczeń firmy Drelux.

 • spotkanie z Dyrektorem Państwowego Zakładu Ubezpieczeń Panem Janem Wilczewskim

 • Bytów- Spotkanie z Kierownikiem Rejonu Zakładu Energetycznego w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej na przyłącze energetyczne do Gminnego Centrum Ratownictwa

 • Gdańsk- udział w debacie na temat „ Horyzont Gospodarczy- Pomorskie Regiony Polski- 2007”. Głównym tematem spotkania była przygotowana przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową prognoza gospodarcza dla regionu.

 • W tygodniu odbyły się posiedzenia Komisji- Gospodarczej, Infrastrukturalnej i Rolnictwa.

 • Przyjętych zostało 17-tu interesantów.

9

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Łepecka 18-09-2007 12:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-09-2007
Ostatnia aktualizacja: - 18-09-2007 12:01